Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày chiến thắng tuyệt đối

Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày bất bại là một trong những phương thức bắt đề nuôi đề khung hiệu quả mang đến tỷ lệ trúng cao mà ngày nay được các đề thủ đều sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên, cách đánh này không đơn giản chút nào. Để áp dụng được chúng ta cần phải nắm rõ cơ bản cũng như cách chơi như thế nào.

Chính lẽ đó mà hôm nay Xổ Số News sẽ chỉ các bạn cách sử dụng kỹ thuật nuôi chạm đầu đuôi khung 3 ngày đặc biệt này thành công nhé.

Nuôi chạm đầu đuôi khung 3 ngày sao cho thành công?

Chốt chạm đầu đuôi khung 3 ngày miễn phí

Ngày bắt đầuChạm Đầu Đuôi Khung 3 NgàyKết quả
21/03->23/03/2024Đầu 2, Đuôi 5chờ
07/02->09/02/2024Đầu 9, Đuôi 7Trượt
04/02->06/02/2024Đầu 8, Đuôi 6Ăn 76
01/02->03/02/2024Đầu 2, Đuôi 7Trượt
29/01->31/01/2024Đầu 5, Đuôi 4Ăn 24
26/01->28/01/2024Đầu 6, Đuôi 8Trượt
23/01->25/01/2024Đầu 3, Đuôi 6Trượt
20/01->22/01/2024Đầu 3, Đuôi 4Ăn 64
17/01->19/01/2024Đầu 4, Đuôi 8Ăn 98
14/01->16/01/2024Đầu 4, Đuôi 1Ăn 61
11/01->13/01/2024Đầu 4, Đuôi 7Trượt
08/01->10/01/2024Đầu 2, Đuôi 1Trượt
05/01->07/01/2024Đầu 1, Đuôi 8Ăn 18
02/01->04/01/2024Đầu 6, Đuôi 9Trượt
30/12->01/01/2024Đầu 9, Đuôi 1Trượt
27/12->29/12/2023Đầu 7, Đuôi 9Trượt
24/12->26/12/2023Đầu 9, Đuôi 6Ăn 36
21/12->23/12/2023Đầu 4, Đuôi 8Trượt
18/12->20/12/2023Đầu 2, Đuôi 8Ăn 78
15/12->17/12/2023Đầu 7, Đuôi 2Trượt
12/12->14/12/2023Đầu 6, Đuôi 2Trượt
09/12->11/12/2023Đầu 1, Đuôi 6Trượt
06/12->08/12/2023Đầu 8, Đuôi 5Trượt
03/12->05/12/2023Đầu 9, Đuôi 5Ăn 94
30/11->02/12/2023Đầu 1, Đuôi 2Trượt
27/11->29/11/2023Đầu 6, Đuôi 8Trượt
24/11->26/11/2023Đầu 5, Đuôi 1Ăn 52
21/11->23/11/2023Đầu 6, Đuôi 3Trượt
18/11->20/11/2023Đầu 7, Đuôi 2Ăn 71
15/11->17/11/2023Đầu 6, Đuôi 2Ăn 69
12/11->14/11/2023Đầu 8, Đuôi 5Ăn 75
09/11->11/11/2023Đầu 7, Đuôi 1Ăn 70, Ăn 91
06/11->08/11/2023Đầu 2, Đuôi 7Ăn 26
03/11->05/11/2023Đầu 7, Đuôi 2Trượt
31/10->02/11/2023Đầu 8, Đuôi 5Trượt
28/10->30/10/2023Đầu 9, Đuôi 2Trượt
25/10->27/10/2023Đầu 2, Đuôi 6Ăn 36
22/10->24/10/2023Đầu 1, Đuôi 8Ăn 18, Ăn 88
19/10->21/10/2023Đầu 4, Đuôi 8Ăn 88, Ăn 49
16/10->18/10/2023Đầu 8, Đuôi 5Trượt
13/10->15/10/2023Đầu 6, Đuôi 9Trượt
10/10->12/10/2023Đầu 5, Đuôi 8Trượt
07/10->09/10/2023Đầu 5, Đuôi 7Ăn 47
04/10->06/10/2023Đầu 5, Đuôi 6Trượt
01/10->03/10/2023Đầu 6, Đuôi 8Trượt
28/09->30/09/2023Đầu 7, Đuôi 8Ăn 98
25/09->27/09/2023Đầu 9, Đuôi 3Trượt
22/09->24/09/2023Đầu 8, Đuôi 2Ăn 22
19/09->21/09/2023Đầu 9, Đuôi 3Ăn 03
16/09->18/09/2023Đầu 1, Đuôi 9Trượt
13/09->15/09/2023Đầu 2, Đuôi 6Ăn 20, Ăn 22
10/09->12/09/2023Đầu 1, Đuôi 7Trượt
07/09->09/09/2023Đầu 9, Đuôi 8Trượt
04/09->06/09/2023Đầu 5, Đuôi 3Trượt
01/09->03/09/2023Đầu 6, Đuôi 5Trượt
29/08->31/08/2023Đầu 3, Đuôi 5Trượt
26/08->28/08/2023Đầu 7, Đuôi 8Ăn 48, Ăn 58
23/08->25/08/2023Đầu 6, Đuôi 5Trượt
20/08->22/08/2023Đầu 4, Đuôi 1Ăn 21
17/08->19/08/2023Đầu 9, Đuôi 4Trượt
14/08->16/08/2023Đầu 3, Đuôi 1Ăn 61
11/08->13/08/2023Đầu 4, Đuôi 5Ăn 48
08/08->10/08/2023Đầu 2, Đuôi 3Trượt
05/08->07/08/2023Đầu 8, Đuôi 2Ăn 72
02/08->04/08/2023Đầu 4, Đuôi 7Ăn 37, Ăn 77
30/07->01/08/2023Đầu 3, Đuôi 7Ăn 30
27/07->29/07/2023Đầu 2, Đuôi 1Ăn 71
24/07->26/07/2023Đầu 4, Đuôi 1Ăn 42
21/07->23/07/2023Đầu 2, Đuôi 7Trượt
18/07->20/07/2023Đầu 7, Đuôi 9Ăn 39
15/07->17/07/2023Đầu 9, Đuôi 2Ăn 97
12/07->14/07/2023Đầu 7, Đuôi 3Trượt
09/07->11/07/2023Đầu 2, Đuôi 8Ăn 08, Ăn 22
06/07->08/07/2023Đầu 8, Đuôi 7Trượt
03/07->05/07/2023Đầu 5, Đuôi 7Ăn 97
30/06->02/07/2023Đầu 7, Đuôi 8Trượt
27/06->29/06/2023Đầu 5, Đuôi 7Trượt
24/06->26/06/2023Đầu 6, Đuôi 3Ăn 93
21/06->23/06/2023Đầu 3, Đuôi 6Ăn 34
18/06->20/06/2023Đầu 1, Đuôi 7Ăn 15
15/06->17/06/2023Đầu 9, Đuôi 4Ăn 04
12/06->14/06/2023Đầu 1, Đuôi 8Trượt
09/06->11/06/2023Đầu 8, Đuôi 2Ăn 88
06/06->08/06/2023Đầu 5, Đuôi 2Ăn 57
03/06->05/06/2023Đầu 1, Đuôi 7Trượt
31/05->02/06/2023Đầu 9, Đuôi 6Trượt
28/05->30/05/2023Đầu 8, Đuôi 9Ăn 59
25/05->27/05/2023Đầu 8, Đuôi 1Ăn 91
22/05->24/05/2023Đầu 4, Đuôi 6Ăn 66
19/05->21/05/2023Đầu 8, Đuôi 9Trượt
16/05->18/05/2023Đầu 2, Đuôi 8Trượt
13/05->15/05/2023Đầu 5, Đuôi 8Ăn 53, Ăn 56
10/05->12/05/2023Đầu 5, Đuôi 4Ăn 34
07/05->09/05/2023Đầu 8, Đuôi 3Ăn 81
04/05->06/05/2023Đầu 8, Đuôi 9Trượt
01/05->03/05/2023Đầu 1, Đuôi 3Trượt
28/04->30/04/2023Đầu 1, Đuôi 6Ăn 19, Ăn 96
25/04->27/04/2023Đầu 6, Đuôi 4Trượt
22/04->24/04/2023Đầu 2, Đuôi 8Trượt
19/04->21/04/2023Đầu 9, Đuôi 7Trượt
16/04->18/04/2023Đầu 2, Đuôi 9Trượt
13/04->15/04/2023Đầu 6, Đuôi 1Ăn 65
10/04->12/04/2023Đầu 2, Đuôi 6Trượt
07/04->09/04/2023Đầu 2, Đuôi 6Ăn 26, Ăn 36
04/04->06/04/2023Đầu 8, Đuôi 3Trượt
01/04->03/04/2023Đầu 3, Đuôi 4Ăn 33, Ăn 44
29/03->31/03/2023Đầu 2, Đuôi 1Ăn 81
26/03->28/03/2023Đầu 2, Đuôi 7Ăn 28
23/03->25/03/2023Đầu 1, Đuôi 5Trượt
20/03->22/03/2023Đầu 6, Đuôi 8Ăn 64, Ăn 98
17/03->19/03/2023Đầu 8, Đuôi 6Ăn 89
14/03->16/03/2023Đầu 9, Đuôi 7Trượt
11/03->13/03/2023Đầu 8, Đuôi 1Trượt
08/03->10/03/2023Đầu 9, Đuôi 6Trượt
05/03->07/03/2023Đầu 1, Đuôi 5Ăn 18, Ăn 19
02/03->04/03/2023Đầu 8, Đuôi 4Trượt
27/02->01/03/2023Đầu 2, Đuôi 8Ăn 58, Ăn 27
24/02->26/02/2023Đầu 5, Đuôi 3Trượt
21/02->23/02/2023Đầu 7, Đuôi 3Trượt
18/02->20/02/2023Đầu 4, Đuôi 3Trượt
15/02->17/02/2023Đầu 8, Đuôi 6Trượt
12/02->14/02/2023Đầu 1, Đuôi 7Ăn 16
09/02->11/02/2023Đầu 8, Đuôi 6Trượt
06/02->08/02/2023Đầu 8, Đuôi 6Trượt
03/02->05/02/2023Đầu 9, Đuôi 2Ăn 94
31/01->02/02/2023Đầu 2, Đuôi 7Trượt
28/01->30/01/2023Đầu 7, Đuôi 4Ăn 79
25/01->27/01/2023Đầu 3, Đuôi 5Trượt
18/01->20/01/2023Đầu 1, Đuôi 7Ăn 57
15/01->17/01/2023Đầu 6, Đuôi 3Ăn 60, Ăn 63
12/01->14/01/2023Đầu 8, Đuôi 9Trượt
09/01->11/01/2023Đầu 3, Đuôi 8Trượt
06/01->08/01/2023Đầu 6, Đuôi 4Trượt
03/01->05/01/2023Đầu 6, Đuôi 1Ăn 91
31/12->02/01/2023Đầu 4, Đuôi 9Trượt
28/12->30/12/2022Đầu 2, Đuôi 5Ăn 45
25/12->27/12/2022Đầu 4, Đuôi 8Trượt
22/12->24/12/2022Đầu 7, Đuôi 4Ăn 34
19/12->21/12/2022Đầu 2, Đuôi 3Trượt
16/12->18/12/2022Đầu 2, Đuôi 3Ăn 24
13/12->15/12/2022Đầu 3, Đuôi 5Trượt
10/12->12/12/2022Đầu 3, Đuôi 6Trượt
07/12->09/12/2022Đầu 2, Đuôi 5Ăn 22
04/12->06/12/2022Đầu 6, Đuôi 5Trượt
01/12->03/12/2022Đầu 1, Đuôi 8Trượt
28/11->30/11/2022Đầu 7, Đuôi 8Trượt
25/11->27/11/2022Đầu 1, Đuôi 9Ăn 19
22/11->24/11/2022Đầu 5, Đuôi 8Trượt
19/11->21/11/2022Đầu 4, Đuôi 6Trượt
16/11->18/11/2022Đầu 1, Đuôi 9Trượt
13/11->15/11/2022Đầu 4, Đuôi 1Trượt
10/11->12/11/2022Đầu 4, Đuôi 9Trượt
07/11->09/11/2022Đầu 7, Đuôi 2Trượt
04/11->06/11/2022Đầu 5, Đuôi 7Ăn 87
01/11->03/11/2022Đầu 2, Đuôi 0Trượt

Để nắm rõ thế nào là đầu đuôi nuôi khung thì việc đầu tiên chúng ta cần phải biết khái niệm đầu đuôi trước. Đánh đầu đuôi có nghĩa là người chơi dự đoán kết quả hai số đầu tiên và hai số cuối cùng của GĐB trong bảng KQXS ba miền mỗi ngày.

Giả dụ: Hôm nay, KQXS giải đặc biệt miền Bắc về dãy 348921 thì chúng ta cần phải dự đoán hai số đầu và cuối cùng tại giải là số 17 và 06.

Bên cạnh đó chúng ta còn 1 cách đánh đầu đuôi khác được các thủ lô miền Bắc yêu thích chính là đánh đề đầu đuôi. Với cách chơi này, anh em chỉ cần chú ý tới hai số cuối cùng trong GĐB dãy số 348921 thì con 21 chính là số đề, trong đó anh em phải dự đoán số đầu là số 2, số cuối là 1.

Cụ thể: Kết quả GĐB có dãy số 283902, thì chúng ta cần dự đoán đầu số đề là 0, số cuối đề là 5 nếu trúng thì anh em được nhận tiền.

Như vậy, nuôi chạm đầu đuôi khung 3 ngày hoặc có thể nuôi trong 2 ngày chính là cách mà người tham gia phải dự đoán số đầu và số cuối trong GĐB để nuôi trong khung 3 ngày.

Bí thuật bắt chạm đầu đuôi khung 3 ngày thắng đậm

Bí thuật bắt chạm đầu đuôi khung 3 ngày thắng đậm

Mặc dù cách nuôi chạm đầu đuôi khung 3 ngày thành công có độ khó cao hơn hẳn những cách đánh khác. Thế nhưng khi đã nắm rõ được bản chất của cách chơi này thì lợi ích mà chúng mang lại không hề nhỏ cũng như các dàn nuôi lô khung khác thôi. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một vài cách soi cầu đầu đuôi nuôi khung 3 ngày chuẩn nhất nhé.

Nuôi chạm đầu đuôi khung 3 ngày từ tổng của GĐB

Đối với cách đánh này, anh em sẽ không cần đầu tư quá nhiều thời gian vào việc nuôi đầu đuôi đặc biệt trong ngày và thống kê đầu đuôi lâu ra mà chỉ cần chú tâm tới KQXS giải đặc biệt ngày hôm qua rồi tính tổng những con số đã về trong giải đặc biệt và lập dàn đề nuôi cho hôm sau.

Để hiểu hơn anh em vui long theo dõi ví dụ sau: KQXS giải đặc biệt ngày hôm nay về dãy 42548, suy ra tổng đề ta có: 4 + 2 + 5 + 4 + 8 = 23. Như vậy, chúng ta sẽ đánh chạm đầu là 2 còn đuôi thì lộn lại vào ngày mai nhé.

Chốt số đề đầu đuôi GĐB theo kép

Bắt đầu và kết thúc từ 1 giải pháp 2 chiều đặc biệt hoạt động rất tốt. Với dàn đề kép ngày hôm nay các bạn hãy bắt ngay dàn đề ngày mai nhé.

Công thức mà anh em nên vận dụng:

 • Trường hợp chủ đề kép là 00, anh em nên nhập đầu tiên và cuối cùng con 14.
 • Đề kép ra 11 chúng ta nên nhập 52.
 • Đề kép nổ 22 anh em nên chốt 64.
 • Dàn đề kép con 33 các bạn nên nhập 78 đầu và cuối nhé.
 • Nếu về 44 anh em chủ đề kép nhập đầu và cuối con 95.
 • Đề kép 55 chúng ta nên nhập 32.
 • 66 chúng ta chủ đề kép, viết trước rồi 10.
 • 77 chủ đề kép các bạn nhập đầu và cuối số 50.
 • Chốt đề kép 88 bạn nhập vào đầu và cuối 09 nhé.
 • Đề về kép 99 mọi người nên viết đề và kết thúc 69.

Soi đề chạm đầu đuôi 3 ngày dựa vào giải 7

Đây là một trong những cách bắt cầu được các lô thủ miền Bắc áp dụng nhiều và rất thành công. Với cách đánh này bạn cần phải quan sát giải 7 trong bảng KQXS như sau:

Theo dõi và tổng hợp kết quả giải 7 nếu thấy đầu giải 7.1 khớp với đuôi giải 7.4 hoặc có thể là đuôi giải 7.1 giống với đầu của giải 7.4 thì đây chính là dấu hiệu đề sắp về kép, bởi thế anh em cần thực thi nuôi đề kép khung 3 ngày ngay sau đó, tỷ lệ trúng giải ẵm tiền là rất cao.

Ví dụ: KQXS giải 7 về là 42, 78, 82, 67. Qua đây anh em có thể thấy được đuôi của giải 7.1 có số 8 khớp với đầu giải 7.4. Vì đó tới ngày hôm sau, anh em hãy đánh kép số 8 nuôi đầu đuôi khung 3 ngày nhé. Chắc chắn kết quả các bạn nhận được sẽ bất ngờ lắm đấy.

Bí kíp bắt đầu đuôi khung 3 ngày từ kép GĐB

Để sử dụng được phương pháp này hiệu quả, bạn cần chú ý đến kết quả giải đặc biệt. Nếu anh em thấy 2 số đầu hoặc 2 số giữa của GĐB về kép thì bạn hãy lấy dàn đề kép nuôi cầu đầu đuôi trong khung 3 ngày nhé.

Dựa vào kinh nghiệm tham chiến lâu năm từ các lô thủ trong giới chốt số thì cách chốt cầu này khá hữu hiệu và cho tỷ lệ đề nổ rất cao.

Chẳng hạn: KQXS giải đặc biệt về dãy 88342, anh em có thể dễ dàng thấy được đầu của GĐB xuất hiện cặp kép là 88. Chính vậy, bạn sẽ thực hiện nuôi các cầu kép cược đầu đuôi trong khung 3 ngày. Đảm bảo đề kép sẽ về.

Cách bắt đầu đuôi khung 3 ngày đặc biệt dựa trên đầu đuôi câm

Ngoài những cách đánh trên, thì cách chốt chạm đầu đuôi khung 3 ngày tất thắng theo đầu đít câm cũng được các lô thủ vận dụng nhiều. Với cách đánh này, anh em cần theo dõi và note lại các đầu câm đuôi câm đã về trong bảng KQXS.

Nếu thấy đầu lô câm hay đuôi lô câm thì anh em tiến hành nuôi luôn con số đề đầu đuôi là chính con lô câm đó. Vì, đây chính là tín hiệu báo đề về kép đầu đuôi trong những ngày kế tiếp đấy.

Ưu, nhược điểm khi nuôi chạm đầu đuôi khung 3 ngày đặc biệt

Ưu, nhược điểm khi nuôi chạm đầu đuôi khung 3 ngày đặc biệt

Tuy nhiều người chơi lựa chọn cách thức nuôi chạm đầu đuôi khung 3 ngày nhưng nó cũng bao gồm cả ưu điểm và nhược điểm.

Vậy ưu điểm, nhược điểm của cách nuôi chạm đầu đuôi này là gì hãy cùng tham khảo những thông tin sau đây:

Ưu điểm:

 • Việc tìm được nhiều cặp đầu và đuôi để chơi cùng là dễ dàng vô cùng.
 • Có nhiều cách đánh hay và cơ hội thắng cược cao.
 • Không tốn nhiều thời gian đầu tư.

Nhược điểm:

 • Tỷ lệ trúng thưởng không được cao.
 • Không phù hợp với những ai thiếu kiên nhẫn trong chơi lô đề.
 • Các lô thủ được yêu cầu xem kỹ càng tỷ lệ ăn thưởng.

Qua những ưu và nhược điểm ở trên thì chúng ta hoàn toàn có thể nắm được những đặc điểm của cách chơi và cải tiến kỹ thuật đánh lô đề này.

Tuy nhiên để đánh hiệu quả thì anh em phải nắm được cách bắt cầu số đề đặc biệt là trong vòng 3 ngày thành công nhất.

Cách đổ tiền vào khi nuôi đề chạm đầu đuôi

Nuôi gấp thếp theo tỷ lệ 1x – 3x – 10x nhé. Chẳng hạn với mức vốn 10 triệu đồng. Ngày 1 đánh 10 nghìn/con. Ngày 2 đánh 30 nghìn/con. Ngày thứ 3: chốt 100 nghìn/con. Nếu ăn khung anh em quay lại mức vào tiền của ngày 1 nhé.

Nuôi đề chạm đầu đuôi đặc biệt trong ngày trúng bao nhiêu?

Về cơ bản cách nuôi đề đầu đuôi cũng tương đồng với cách chơi đề truyền thống, chỉ khác ở chỗ anh em có thể chơi trực tuyến kèm tỷ lệ ăn đa dạng hơn. Thông thường khi nuôi chạm đầu đuôi đặc biệt thì các bạn có quyền lựa chọn mức tiền cược thích hợp với nguồn vốn của mình, thậm chí có thể chốt 1.000 vnđ/số.

Về khả năng ăn thông thường mà những nhà cái đưa ra hiện tại hay rơi vào khoảng 1 ăn 80. Ví dụ chúng ta đánh 10.000vnđ thì nếu thắng số đề đuôi hoặc đầu thì khoản tiền mà các bạn nhận được là 800.000 vnđ/số. Sau đó chúng ta sẽ trừ đi số tiền vốn đã bỏ ra để tính được số tiền mình nhận về khi tham gia nuôi và chốt lô đề. Trường hợp nếu đề đầu đuôi không nổ thì xem như chúng ta mất hết số vốn bỏ ra.

Thế nhưng, ngày nay với sự ra đời của nhiều nhà cái online nên tỷ lệ trả thưởng có tỷ lệ cao hơn 1 ăn 70, thậm chí lên đến 1 ăn 99. Cho nên, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ điều khoản này tại nhà cái mà mình lựa chọn để đưa ra được sự lựa chọn hợp lý nhất nhé.

Tỷ lệ trúng đề chạm đầu đuôi

Để tính được khoản tiền mà anh em có thể nhận được khi trúng lô đề, các bạn hãy dựa vào tỷ lệ ăn thưởng ở một số nhà cái hiện nay nhé. Và tỷ lệ ăn thưởng của ba miền Bắc – Trung – Nam sẽ khác nhau đấy. Cụ thể:

– Tỷ lệ ăn chạm đầu đuôi tại miền Bắc: Khi trúng thưởng ở các nhà cái tại các tỉnh miền Bắc tương ứng nhau là 1 ăn 70.

– Tỷ lệ ăn đề đầu đuôi tại miền Nam và miền Trung thường sẽ nhỉnh hơn ở miền Bắc tương ứng sẽ là 0.8 ăn 75.

Bí kíp hiệu quả từ cao thủ nuôi chạm đầu đuôi đặc biệt trong ngày 

Nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của bản thân thì chỉ giúp anh em chiến thắng 1 phần, để đạt được kết quả tốt hơn thì mọi người nên tham khảo và học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn từ các chuyên gia, cao thủ trong giới.

Chính lẽ đó nên sau đây là một vài cách nuôi đầu đuôi đặc biệt hiệu quả trong ngày, được nhiều thủ lô áp dụng thành công cho anh em có thể tham khảo thêm:

 • Khi chơi anh em cần có sự quan sát kỹ càng về những con đề có tỷ lệ xuất hiện cao trong tháng. Dựa vào đó sẽ giúp mọi người tính toán được đầu đuôi đề nổ tốt nhất. Ngoài ra, các con lô hay lặp lại thì tỷ lệ nổ cũng rất cao. Các bạn cần phải tính toán cẩn thận để có được sự lựa chọn thích hợp, cùng với cách vào tiền sao cho hợp lý.
 • Nên chú ý đến những con đề về thường xuyên như 04, 88, 70, 86, 68, 08, 07… Theo các chuyên gia chia sẻ thì những cặp đề này thường hay về đầu đuôi của số đề cho chúng ta đầu tư.
 • Cách vận dụng lô kẹp với việc ghép số cũng là một trong những ý tưởng giúp anh em lập được những cặp số đầu đuôi chuẩn xác, cùng cơ hội chiến thắng cao. Thế nhưng, đối với lô kẹp thì những anh em nào mới chơi khá khó để tham gia, nhưng các bạn cũng có thể tìm hiểu thật kỹ càng trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyệt chiêu chốt đầu đuôi khung 3 ngày về đề kép

Đây được coi là 1 trong những chiêu thức nuôi đầu đuôi khung 3 ngày được nhiều cao thủ vận dụng nhất. Cụ thể các bạn sẽ tiến hành quan sát giải đặc biệt trong bảng KQXS về ngày hôm qua. Nếu thấy hai số đầu hoặc hai số giữa của giải xuất hiện đề kép thì chúng ta sẽ lấy chúng làm cầu nuôi đầu đuôi khung 3 ngày kế tiếp.

Chẳng hạn: KQXS với giải đặc biệt trong ngày 25/07 là dãy số 37857. Lúc này đề kép về con 77 và chúng ta tiến hành chọn chúng làm đề đầu đuôi dùng nuôi trong 3 ngày kế tiếp đảm bảo sẽ về.

Các bạn cần tìm cho mình cặp số đề đầu đuôi may mắn.

Một vài chiêu thức khác để bắt cầu lô đề xổ số đầu đuôi khung 3 ngày

Ngoài những kỹ thuật soi cầu đề đầu đuôi kể trên dùng nuôi khung 3 ngày, thì các bạn cũng nên theo dõi KQXS ba miền hàng ngày, nếu phát hiện những dấu hiệu sau đây thì anh em hoàn toàn có thể lựa chúng để đánh trong những ngày sau nhé:

 • Nếu GĐB về kép đầu hoặc kép giữa thì có thể lựa số đầu đuôi đề là kép và nuôi nó trong vòng 3 ngày.
 • Nếu bảng thống kê KQXS đầu đuôi có đầu lô câm hoặc đít lô câm thì đây cũng chính là dấu hiệu tốt cho các bạn chọn chúng để đánh trong những ngày kế tiếp.

Tỷ lệ trả thưởng hiện tại của số đề đầu đuôi

Còn phụ thuộc vào những nhà cái khác nhau mà tỷ lệ ăn thưởng khi chơi số đề đầu đuôi sẽ có sự khác nhau. Theo đó, các nhà cái thường hay sử dụng những mức tỷ lệ thưởng riêng, chưa kể nếu chốt số đề đầu đuôi tại mỗi miền cũng có sự riêng biệt. Chẳng hạn miền Bắc và miền Nam hay ăn thưởng theo 2 tỷ lệ cơ bản dưới đây:

 • Miền Nam: Đánh lô đề đầu đuôi tỷ lệ ăn thưởng thường sẽ rơi vào khoảng 0.8 ăn 75.
 • Miền Bắc: Tỷ lệ trả thưởng khi chốt số lô đề đầu đuôi sẽ rơi vào khoảng 1 ăn 70

Tỷ lệ thưởng khi đánh đề đầu đuôi cực hấp dẫn

Cách cược tiền nuôi đầu đuôi khung 3 ngày sao cho hiệu quả

Một trong những vấn đề quan trọng khi lựa chọn nuôi lô khung chính là cách vào tiền cược hàng ngày ra sao cho phù hợp. Đặc biệt, nhiều bậc cao thủ khi chơi lô đề đầu đuôi khung 3 ngày thường họ hay chọn phương thức vào tiền gấp thếp để nâng cao tỷ lệ chiến thắng, nhất là theo tỷ lệ 1:3:10.

Với phương pháp vào tiền như này được hiểu là ở ngày đầu tiên các bạn sẽ phải đặt cược với số tiền khoảng 10 điểm. Nếu không nổ thì qua ngày thứ hai, các bạn tiến hành tăng số tiền cược tới 30 điểm. Trường hợp ngày này vẫn chưa xuất hiện con đề bạn cược thì nuôi chúng thêm ngày thứ ba với khoản tiền cược lên đến 100 điểm.

Trường hợp đến ngày thứ ba con đề đầu đuôi các bạn nuôi đã về thì số tiền thưởng mà anh em nhận được là cực lớn đấy. Còn nếu không thì có thể việc soi cầu của bạn chưa chuẩn xác, hoặc anh em đang gặp vận xui. Lúc này chúng ta không nên nuôi tiếp mà nên dừng lại để nghiên cứu lại bí thuật bắt cầu, cũng như tìm cho mình cơ hội chiến thắng khác.

Nuôi chạm đầu đuôi khung 3 ngày cần lưu ý những gì?

Với việc đánh đề đầu đuôi trong vòng 3 ngày mà muốn nâng cao tính hiệu quả thì các bạn cần phải chú ý những điều sau:

Chốt số linh hoạt

Đối với đánh lô đề này muốn chiến thắng thì điều đầu tiên mà anh em cần chú ý chính là cần sử dụng phương pháp nuôi sao cho linh hoạt. Cụ thể, người chơi cần phải học hỏi và vận dụng những cách nuôi khác nhau. Sau đó ta kết hợp chúng lại để chọn ra con lô có tính chuẩn xác cao nhất. Trường hợp anh em thua quá nhiều thì nên hoán đổi cách bắt cầu khác để mang về hiệu quả tốt hơn.

Khi chốt số ghi đề cần linh hoạt trong cách bắt cầu

Kiên trì và có tâm lý ổn định khi chơi

Khi đánh lô đề nói chung và nuôi đề đầu đuôi khung 3 ngày nói riêng thì muốn thắng cược điều anh em cần phải kiên trì trong việc nuôi, cũng như phải ổn định tâm lý giữ cho mình 1 một cái đầu lạnh. Nếu nhận thấy mình đang không đủ tỉnh táo, mệt mỏi nhiều thì nên dừng ván cược lại để có thể tính toán được cách chơi phù hợp nhất, tránh xảy ra sai sót không đáng có.

Lập kế hoạch chơi rõ ràng

Khi chơi anh em cần gây dựng cho mình một kế hoạch cụ thể, chiến lược đặt cược rành mạch. Đồng thời, để tránh những trường hợp không may có thể xảy đến như bắt cầu sai, nhầm lẫn dẫn tới thua cuộc thì các bạn nên tìm hiểu kỹ về cách chơi nhé.

Song với đó, các lô thủ cũng không nên nuôi lô tiếp nếu trong 3 ngày chúng không ra. Khi ấy, anh em nên soi cầu lại để tìm ra con lô khác với tỷ lệ trúng lớn hơn nếu như muốn nuôi khung tiếp.

Kiểm soát và đảm bảo được nguồn vốn chơi cược

Đối với cách thức nuôi đề đầu đuôi khung 3 ngày này được cho là phương thức chơi mất nhiều thời gian, vốn liếng. Do đó, chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình khoản vốn ổn định, dồi dào.

Việc kiểm soát khoản tiền vốn là vô cùng quan trọng

Song song với đó, các bạn cũng nên biết cách phân chia tài chính của mình sao cho hợp lý với từng ván cược. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải lập ra cho mình giới hạn chơi sao cho khoa học, khi trúng không quá tham lam chốt cược nhiều, cũng như thua thì không cố gỡ gạc vốn đã mất. Bởi điều đó sẽ khiến anh em dễ lao vào lô đề mù quáng, gây nên nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Những điều cần lưu ý khi nuôi chạm đầu đuôi khung 3 ngày

Những điều cần lưu ý khi nuôi chạm đầu đuôi khung 3 ngày

Để nâng cao nhất tỷ lệ chiến thắng khi sử dụng cách đánh đầu đuôi trong vòng 3 ngày, anh em cần lưu ý một vài điều sau đây:

 • Ngoài những chiêu thức soi cầu nuôi chạm đầu đuôi trong vòng 3 ngày trên, chúng ta có thể vận dụng thêm các cách thức soi cầu đầu đuôi khác kết hợp cùng để có thể lựa chọn được chính xác nhất cặp số phù hợp dùng đánh cược cho ngày mai.
 • Trước khi tiến hành nuôi cầu đầu đuôi theo khung 3 ngày thì chúng ta cần chuẩn bị tâm lý vững bền và phải thật sự kiên trì theo chúng đến cùng, tránh việc nuôi giữa chừng bỏ dở. Như vậy, anh em sẽ không đạt được gì và thay vào đó còn mất hết số vốn đã đầu tư ban đầu.
 • Trong thời gian nuôi đầu đuôi khung 3 ngày, nhận thấy cầu đầu đuôi ra ngày nào thì dừng ngày đó, không nên tiếp tục nuôi.
 • Với cách thức soi cầu đầu đuôi bất bại nuôi khung 3 ngày này, anh em cần chuẩn bị 1 nguồn vốn ổn định. Bởi khi vận dụng cách đánh này chúng ta sẽ tốn khá nhiều tiền và phải chờ qua một thời gian dài mới thu lãi về được.

Lưu ý: Những chiêu thức soi cầu trên chỉ mang tính tham khảo, do đó bạn cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi dấn thân vào chơi. Song, bạn cũng không nên chơi lô đề, bởi chốt số chơi lô là trái với pháp luật. Tốt nhất, chúng ta chỉ nên chơi loto hợp pháp do nhà nước phát hành mà thôi.

Giữ tinh thần ổn định khi chơi

Tâm lý ổn định là điều quan trọng giúp cược thủ đưa ra được lựa chọn đúng đắn. Nếu như anh em không có kỷ luật tự giác thì sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tác động xung quanh. Kết quả là khi ra quyết định chơi cược sẽ không chuẩn xác. Bởi vậy, trong khi nuôi chạm đầu đuôi đặc biệt, chúng ta cần luôn giữ cho tinh thần thoải mái nhất có thể.

Bạn có thể sử dụng nhiều cách để soi cầu đầu đuôi khung 3 ngày khác nhau. Số lượng những phương pháp là không hạn chế mà được sửa đổi tương đối nhiều. Do đó, để thu được lợi nhuận khủng, các tay chơi cần đầu tư thời gian để tìm tòi và học hỏi thêm được những kinh nghiệm mới để giúp tăng tỷ lệ thắng khi tiến hành chơi cược.

Luôn ổn định tinh thần và 1 cái đầu lạnh để phân tích dữ liệu sao cho chuẩn xác. Hãy nhớ rằng cuộc chơi nào cũng có thắng có thua, và chúng ta không nên nản lòng nếu thua quá nhiều. Cũng đừng quá kiêu ngạo khi vận may tới mà hãy biết dừng đúng lúc, kịp thời.

Trên đây là tất tần tật thông tin về đầu đuôi khung 3 ngày hiệu quả và một vài cách soi cầu đầu đuôi khung 3 ngày trúng lớn được các chuyên gia của chúng tôi tổng hợp lại và chia sẻ tới anh em. Mong rằng, các bạn có thể tham khảo và tích lũy cho mình được thật nhiều kiến thức hữu ích để có thể tự tạo dựng cách nuôi chạm đề đầu đuôi khung 3 ngày sao cho hợp lý và chính xác nhất nhé.

Chúc anh em sẽ tìm được cho mình con số vàng đẹp nhất để đánh cho ngày hôm sau. Đừng quên truy cập vào website của chúng tôi mỗi ngày để đọc được nhiều bài viết hữu ích khác về bắt cầu xổ số nhé. Chúc anh em luôn thành công với những con số mình chọn.