Đề về 02 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 02 chi tiết

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 02

Bộ số Bộ số Bộ số
77 - 4 Lần 29 - 2 Lần 57 - 2 Lần
70 - 2 Lần 52 - 2 Lần 98 - 2 Lần
51 - 2 Lần 65 - 2 Lần 54 - 2 Lần
25 - 2 Lần 66 - 2 Lần 47 - 2 Lần
18 - 2 Lần 33 - 1 Lần 03 - 1 Lần
07 - 1 Lần 17 - 1 Lần 95 - 1 Lần
53 - 1 Lần 06 - 1 Lần 19 - 1 Lần
58 - 1 Lần 94 - 1 Lần 37 - 1 Lần
27 - 1 Lần 78 - 1 Lần 72 - 1 Lần
55 - 1 Lần 08 - 1 Lần 88 - 1 Lần
11 - 1 Lần 01 - 1 Lần 20 - 1 Lần
67 - 1 Lần 39 - 1 Lần 76 - 1 Lần
96 - 1 Lần 87 - 1 Lần 15 - 1 Lần
00 - 1 Lần 05 - 1 Lần 40 - 1 Lần
60 - 1 Lần 43 - 1 Lần 44 - 1 Lần
10 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 02

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 11 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 14 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 8 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 02

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
01-03-2023 76102 47577 02-03-2023 02-09-15-20-23-26-27-33-34-35-40-46-53-54-57-69-71-75-77-81-82-83-89-91-96-96-98
25-07-2022 69502 00558 26-07-2022 02-13-13-16-17-26-30-35-37-39-44-53-55-55-58-67-76-77-79-81-82-83-85-91-96-98-99
28-04-2022 47202 58339 29-04-2022 02-06-07-08-12-14-15-15-16-22-34-35-39-41-47-48-48-55-56-58-60-71-72-78-80-84-86
18-03-2022 90202 39218 19-03-2022 04-12-18-20-20-23-29-36-36-37-44-48-52-54-63-65-65-65-66-66-73-81-90-92-92-97-99
06-01-2021 90402 09854 07-01-2021 09-14-14-15-18-34-40-41-44-45-46-49-54-57-62-62-66-70-71-81-84-84-87-88-89-93-98
15-07-2020 70102 24511 16-07-2020 01-08-08-08-11-12-22-24-25-27-35-39-44-46-57-59-65-67-75-82-84-86-88-90-90-97-98
30-04-2020 06702 29166 01-05-2020 02-20-25-34-38-41-43-46-51-56-64-66-68-69-69-71-72-82-84-85-88-94-95-98-98-99-99
30-03-2020 42902 98819 31-03-2020 08-10-12-15-17-19-19-30-38-45-55-57-57-58-61-63-68-70-73-76-79-84-85-89-91-94-96
09-11-2019 26502 23310 10-11-2019 02-05-08-10-10-21-26-28-33-33-33-35-40-44-47-48-49-55-56-57-58-59-69-70-85-91-93
09-08-2019 25002 14040 10-08-2019 02-03-03-05-14-20-40-43-47-51-53-56-56-62-65-65-65-65-68-72-76-84-85-92-94-95-96
19-07-2019 15102 17705 20-07-2019 01-05-09-11-16-30-32-34-35-38-44-45-51-53-54-56-66-72-77-77-83-85-87-88-90-99-99
14-07-2019 29202 77107 15-07-2019 04-06-07-08-11-14-17-20-22-23-23-30-31-37-40-51-51-52-53-59-74-75-83-85-87-87-88
26-04-2019 41702 66029 27-04-2019 02-03-12-15-18-26-28-29-31-40-42-42-42-45-60-64-65-69-74-78-80-84-86-90-93-98-98
08-03-2019 09702 06000 09-03-2019 00-05-06-06-08-10-13-14-22-24-26-28-37-37-39-44-51-52-57-63-68-70-75-82-85-94-99
20-12-2018 41302 95367 21-12-2018 04-09-11-12-18-36-41-42-47-49-53-55-60-62-63-66-67-70-73-76-82-84-86-88-90-97-99
17-11-2018 96702 16644 18-11-2018 05-14-21-25-29-31-34-36-37-38-43-43-44-49-50-54-56-62-64-65-70-71-75-76-77-86-98
03-05-2018 74902 95201 04-05-2018 01-02-03-04-07-09-10-11-18-22-26-31-31-33-39-50-51-53-64-65-66-67-73-80-87-88-92
01-09-2016 94102 76320 02-09-2016 00-03-03-04-12-16-19-20-20-26-28-29-34-34-39-43-47-51-60-73-79-85-85-87-93-95-98
24-08-2016 40602 53577 25-08-2016 04-07-10-12-17-18-23-31-37-40-46-53-53-55-61-64-71-72-77-81-82-87-90-94-96-96-98
09-07-2016 31202 18443 10-07-2016 03-05-08-11-22-26-31-36-36-43-45-51-52-53-54-56-57-58-63-68-71-71-73-81-87-95-97
14-06-2016 25602 13478 15-06-2016 01-02-08-12-13-13-16-24-27-32-38-45-50-51-57-65-65-67-70-72-75-78-83-83-94-97-98
02-06-2016 66602 62998 03-06-2016 00-03-03-04-05-05-07-08-12-16-16-27-28-32-38-39-52-57-66-67-68-72-75-77-80-80-98
18-04-2016 70502 10506 19-04-2016 03-05-06-06-06-11-17-18-30-34-40-41-47-51-52-54-57-59-64-66-68-71-75-88-93-97-97
06-04-2016 56802 26188 07-04-2016 02-05-12-14-16-17-25-26-31-40-42-44-47-48-64-72-83-85-86-86-87-88-92-92-94-98-99
13-01-2016 71502 45552 14-01-2016 01-06-11-13-21-22-31-34-40-41-44-46-52-52-52-53-53-60-61-66-77-82-84-86-93-93-97
10-06-2015 80802 19566 11-06-2015 09-09-17-18-21-23-23-25-36-41-46-47-47-51-52-55-59-66-73-74-74-79-90-90-91-92-94
23-01-2014 22602 14951 24-01-2014 01-06-06-11-11-13-22-25-26-29-34-36-37-42-44-44-51-56-59-66-67-71-73-76-77-92-95
23-09-2013 82802 28251 24-09-2013 02-05-07-13-22-31-35-36-36-38-41-43-46-50-51-53-53-54-56-75-76-78-80-83-91-92-98
19-08-2013 07902 16553 20-08-2013 00-05-11-12-13-15-15-16-19-24-25-26-35-44-46-52-53-58-66-66-71-79-80-85-90-98-99
17-08-2013 16802 81577 18-08-2013 04-19-22-24-28-29-31-36-36-41-42-43-47-48-49-51-52-54-55-56-71-72-74-76-77-86-92
13-12-2012 44402 67147 14-12-2012 00-03-03-12-14-24-31-33-36-38-44-45-47-47-53-60-62-75-76-78-79-81-85-89-91-93-96
31-01-2012 91802 06427 01-02-2012 03-03-07-13-22-25-26-27-28-34-35-36-38-39-42-45-49-50-51-75-82-83-85-86-96-99-99
14-12-2011 88602 88208 15-12-2011 00-04-08-08-14-14-18-22-26-27-27-42-42-48-57-64-71-72-74-76-77-78-84-89-91-93-95
09-03-2011 09502 25665 10-03-2011 00-01-02-02-03-07-07-17-18-18-19-19-22-28-36-45-48-57-65-71-72-76-79-80-85-88-94
24-02-2011 26002 92401 25-02-2011 01-04-20-21-23-24-28-28-40-42-44-59-65-66-66-69-71-73-75-81-82-84-85-90-90-96-98
19-12-2010 80502 84203 20-12-2010 01-03-05-05-11-15-20-20-23-31-31-34-37-41-53-55-56-58-69-70-71-72-78-79-81-91-99
04-09-2010 33602 72060 05-09-2010 01-02-09-10-14-14-18-24-25-28-44-48-52-59-60-62-62-66-69-80-82-84-88-89-93-95-97
17-05-2010 07002 90598 18-05-2010 00-21-22-22-28-32-37-44-47-48-49-57-59-62-62-63-67-69-75-85-87-92-96-96-97-98-99
12-01-2010 18902 34725 13-01-2010 00-05-09-10-12-17-20-25-26-30-35-36-36-44-44-47-48-55-57-59-60-70-78-79-82-84-88
01-12-2009 43102 42737 02-12-2009 01-03-06-11-17-25-27-35-37-40-43-46-47-53-55-65-70-71-73-76-85-88-90-91-96-98-99
16-09-2009 40002 16555 17-09-2009 00-01-04-06-07-13-15-21-21-29-38-43-45-54-55-55-57-64-64-71-77-78-79-87-87-90-91
04-09-2009 53302 33115 05-09-2009 00-02-03-06-11-11-14-15-20-26-27-44-47-47-51-57-58-59-66-70-73-76-81-91-92-95-99
19-06-2009 59302 14325 20-06-2009 03-14-15-16-22-22-24-25-26-31-32-32-34-36-43-44-49-51-55-57-57-66-76-76-77-95-99
09-06-2009 84202 61194 10-06-2009 00-02-04-10-20-21-21-22-24-25-28-29-35-36-45-46-46-58-59-66-76-76-87-89-93-94-99
23-05-2009 93302 57618 24-05-2009 02-03-18-21-23-30-32-40-42-43-49-50-50-52-53-59-62-63-64-64-71-74-74-77-87-89-93
10-04-2009 89202 11857 11-04-2009 06-15-27-32-32-35-36-40-44-51-51-57-57-57-62-65-70-74-77-79-82-82-83-84-86-88-98
29-09-2008 25102 02952 30-09-2008 02-05-07-08-16-25-25-31-32-33-33-40-46-47-48-49-51-52-59-66-68-71-74-77-82-87-97
04-04-2008 37702 83087 05-04-2008 07-10-17-18-34-36-36-40-45-45-50-59-62-67-67-67-74-77-82-82-87-92-94-94-94-99-99
02-04-2008 34202 00272 03-04-2008 04-10-16-23-24-31-33-34-35-41-42-42-46-51-60-61-62-64-64-64-65-70-71-72-82-89-99
11-02-2008 62202 06095 12-02-2008 01-07-11-18-20-24-27-28-29-32-37-42-46-52-56-58-63-65-66-73-73-75-77-86-89-95-97
19-11-2007 41002 85617 20-11-2007 07-09-15-17-23-25-29-31-32-36-36-39-45-52-60-64-65-66-73-77-78-84-85-91-92-94-98
10-08-2007 18202 97796 11-08-2007 01-08-08-14-15-16-28-35-36-38-39-46-48-49-70-72-73-76-76-78-82-83-88-93-96-96-98
11-06-2007 72502 11370 12-06-2007 03-07-08-11-18-24-26-30-35-44-51-58-59-63-64-64-64-65-67-70-72-74-75-76-81-88-95
27-04-2007 24402 24776 28-04-2007 00-05-07-07-08-08-10-12-12-17-24-35-39-44-63-65-71-73-76-79-87-89-92-93-95-97-99
02-03-2007 46102 44847 03-03-2007 00-00-05-05-05-05-06-06-16-21-26-43-47-47-47-49-50-55-61-63-64-64-65-69-75-87-87
01-08-2006 10502 92354 02-08-2006 00-00-01-03-10-14-16-20-25-29-29-33-33-35-37-41-46-47-48-50-54-54-60-64-82-84-86
09-07-2006 61902 18829 10-07-2006 04-12-15-16-17-24-25-26-29-35-40-43-44-48-49-59-62-65-83-85-85-86-87-89-92-93-96
13-06-2006 33402 14877 14-06-2006 00-06-08-08-09-09-10-13-14-28-31-32-33-37-39-51-51-56-57-58-59-67-72-73-77-83-87
21-05-2006 20802 82533 22-05-2006 01-05-09-09-13-22-27-33-34-39-42-48-55-59-64-66-67-79-80-80-81-84-89-91-94-98-99
30-07-2005 66102 84370 31-07-2005 00-03-09-12-15-16-20-22-33-38-40-49-49-53-59-65-66-70-76-77-78-80-83-93-95-97-97
12-07-2005 99402 68065 13-07-2005 00-01-12-13-16-18-20-23-26-29-33-44-65-65-66-66-67-69-69-71-74-77-78-86-91-95-97
21-02-2005 49502 22157 22-02-2005 08-12-19-22-23-26-28-34-37-37-38-40-45-47-48-53-53-55-57-63-63-66-74-86-86-86-92

Đề về 02 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 02 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 02 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 02 chi tiết 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 02 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 46 – 64 và 08 – 80. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 02 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 46 hoặc con 80. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 02

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 02 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 02 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 02 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Đề về 02 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 02 chi tiết 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 02.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 02 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 02 sẽ tương ứng với con lô 57.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 02 sẽ tương ứng với con lô 79.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 02 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 02

Đề về 02 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 02 chi tiết 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 02 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 02 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số News tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.