Đề về 04 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 04 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 04

Bộ số Bộ số Bộ số
21 - 3 Lần 24 - 3 Lần 41 - 3 Lần
81 - 3 Lần 23 - 2 Lần 67 - 2 Lần
48 - 2 Lần 74 - 2 Lần 11 - 2 Lần
93 - 2 Lần 43 - 2 Lần 27 - 1 Lần
26 - 1 Lần 83 - 1 Lần 30 - 1 Lần
69 - 1 Lần 97 - 1 Lần 03 - 1 Lần
18 - 1 Lần 45 - 1 Lần 05 - 1 Lần
13 - 1 Lần 20 - 1 Lần 07 - 1 Lần
47 - 1 Lần 98 - 1 Lần 00 - 1 Lần
16 - 1 Lần 96 - 1 Lần 82 - 1 Lần
53 - 1 Lần 54 - 1 Lần 75 - 1 Lần
22 - 1 Lần 09 - 1 Lần 28 - 1 Lần
89 - 1 Lần 70 - 1 Lần 15 - 1 Lần
72 - 1 Lần 71 - 1 Lần 95 - 1 Lần
42 - 1 Lần 39 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 04

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 42 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 12 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 13 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 2 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 2 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 04

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-03-2023 11504 59381 31-03-2023 03-08-16-22-25-28-34-41-42-47-47-47-48-48-51-53-62-67-68-81-81-83-86-87-89-92-95
27-10-2022 89604 32041 28-10-2022 03-03-05-11-12-22-25-30-31-38-41-45-46-49-49-49-50-53-58-62-66-70-83-86-93-96-96
25-10-2022 50604 19739 26-10-2022 00-00-01-09-11-11-13-22-29-36-39-40-48-50-55-62-63-68-69-69-70-71-72-77-91-95-98
16-08-2022 05904 54182 17-08-2022 01-03-04-14-26-32-33-34-34-40-45-48-54-61-70-76-78-78-80-82-84-85-88-89-90-91-95
21-07-2022 27404 04093 22-07-2022 00-06-07-10-13-14-22-26-26-32-40-52-57-61-74-82-83-84-85-86-89-90-93-95-95-97-99
05-07-2022 68404 76796 06-07-2022 05-09-11-17-27-29-29-32-32-44-44-50-51-53-60-62-63-70-71-75-76-79-91-93-94-96-97
11-02-2022 49104 85672 12-02-2022 01-08-15-20-26-27-27-27-28-34-47-49-53-54-65-68-71-72-72-74-76-77-80-85-87-92-97
26-12-2021 57404 56903 27-12-2021 03-06-14-16-22-36-37-42-42-49-49-57-60-61-63-64-66-68-68-76-81-82-85-89-90-98-99
03-08-2021 10004 46441 04-08-2021 02-12-13-13-14-15-19-19-21-29-32-40-41-45-47-48-50-51-53-66-73-74-79-83-84-85-89
26-05-2021 64904 33003 27-05-2021 02-03-05-09-18-20-29-31-34-40-43-47-47-59-72-72-74-77-78-78-79-79-81-92-93-95-99
08-04-2021 63904 52070 09-04-2021 03-04-15-18-31-33-39-41-46-49-51-52-53-54-62-69-70-71-75-81-83-84-91-92-93-95-97
30-11-2020 05104 74507 01-12-2020 00-07-08-09-11-12-13-19-27-32-36-36-43-49-49-50-50-58-58-62-65-68-71-80-84-93-99
19-09-2020 54004 05042 20-09-2020 00-05-06-06-21-22-27-31-32-35-42-49-52-54-57-57-61-70-74-79-81-82-87-93-97-97-97
20-02-2020 22204 36089 21-02-2020 01-01-05-05-18-19-29-32-33-40-40-41-57-61-61-62-65-66-66-67-74-74-78-84-85-89-95
08-01-2020 78804 91574 09-01-2020 00-03-05-07-08-14-18-27-27-30-36-47-47-47-58-61-62-70-74-74-75-75-80-81-90-90-94
02-01-2020 73604 19143 03-01-2020 01-02-06-07-23-30-33-36-37-37-38-39-43-50-58-60-63-73-75-79-82-82-84-86-86-87-89
22-06-2019 13304 84095 23-06-2019 00-05-07-07-08-12-15-16-17-19-19-21-26-33-33-39-52-53-57-57-60-79-84-91-92-95-96
11-05-2018 37704 98581 12-05-2018 04-08-10-11-23-27-28-29-30-31-40-45-46-48-51-62-69-71-75-79-79-81-87-92-93-95-98
26-12-2017 12404 84416 27-12-2017 01-01-02-07-08-08-11-14-14-16-20-25-28-30-32-36-49-52-52-65-74-80-80-81-97-98-98
12-10-2017 49604 47028 13-10-2017 03-04-11-11-13-15-17-23-24-26-28-28-33-35-52-54-57-67-70-70-76-82-83-85-94-95-99
25-02-2017 87204 34623 26-02-2017 09-10-12-22-23-24-26-29-31-32-33-37-44-47-55-60-62-64-65-65-73-77-88-91-97-99-99
02-10-2016 78904 02821 03-10-2016 00-01-01-02-04-05-06-11-17-19-21-22-27-37-38-41-47-49-49-49-53-54-62-77-80-85-89
27-07-2016 45804 03248 28-07-2016 01-04-06-10-13-17-21-22-26-28-37-41-44-45-46-48-49-68-69-71-76-87-87-88-93-99-99
25-05-2016 49604 23854 26-05-2016 04-05-06-06-08-10-20-25-25-29-31-39-39-40-54-57-57-67-74-76-77-80-83-85-89-90-93
04-03-2016 74704 61911 05-03-2016 05-11-13-17-17-19-22-25-26-29-30-37-43-47-47-49-51-55-58-60-60-64-65-74-77-86-93
25-01-2016 11704 76605 26-01-2016 03-04-05-07-16-24-29-32-32-35-35-38-49-52-66-67-75-79-81-84-85-88-93-95-97-98-99
21-09-2015 08304 84120 22-09-2015 00-02-02-05-10-12-19-20-28-32-35-36-38-44-45-51-55-55-57-59-61-63-77-87-93-99-99
31-03-2015 04704 35200 01-04-2015 00-00-00-05-09-12-16-18-23-23-25-25-37-39-45-45-56-58-66-77-78-85-88-91-96-98-99
23-02-2015 01204 67313 24-02-2015 02-06-13-18-19-21-22-33-35-38-44-47-49-55-61-71-81-82-86-87-87-92-92-94-96-96-99
19-09-2014 60804 23315 20-09-2014 03-09-10-14-15-22-22-23-23-26-42-43-43-47-49-52-56-56-65-68-70-74-75-76-77-78-99
07-09-2014 95004 70121 08-09-2014 11-13-19-20-21-21-32-33-36-46-46-48-51-55-61-61-61-61-64-72-75-76-76-88-89-90-99
06-08-2014 26004 98053 07-08-2014 00-01-01-03-04-05-07-23-24-26-30-31-32-46-52-53-53-59-64-73-80-80-83-85-92-94-96
04-08-2014 53604 24005 05-08-2014 04-05-08-09-09-12-17-21-21-21-23-26-33-35-37-42-42-50-62-66-74-79-80-86-89-93-98
12-09-2013 87404 97705 13-09-2013 00-05-10-18-22-33-35-42-44-46-49-51-55-56-57-58-60-62-69-73-75-82-83-83-87-93-99
25-07-2013 08904 82009 26-07-2013 07-09-09-15-16-24-29-38-39-41-45-48-49-52-54-62-69-69-73-78-82-84-87-90-90-92-99
05-03-2013 91904 16998 06-03-2013 09-10-11-29-33-34-40-42-43-43-45-51-52-59-62-63-67-67-67-71-72-77-78-83-84-98-99
25-02-2013 65404 36545 26-02-2013 00-03-06-16-21-22-26-26-27-27-34-35-45-50-56-57-60-61-71-73-76-77-78-78-82-94-97
02-02-2013 39204 48124 03-02-2013 04-04-04-06-19-19-22-23-24-25-33-41-43-55-58-61-62-62-63-68-68-76-82-82-82-91-92
02-01-2013 10604 20781 03-01-2013 00-03-06-07-08-12-15-22-29-29-32-43-44-50-56-64-65-66-67-71-72-78-81-87-87-93-98
02-06-2012 09704 98641 03-06-2012 06-16-16-17-28-29-30-31-34-37-40-40-41-44-50-54-59-63-63-74-75-80-89-91-92-96-99
29-12-2011 34404 38407 30-12-2011 01-01-05-07-13-15-17-22-30-33-34-38-43-44-46-46-48-59-62-63-70-74-88-94-94-96-97
12-12-2011 95304 02023 13-12-2011 06-08-09-14-23-27-28-28-30-42-44-45-53-60-64-69-75-77-78-78-79-80-86-87-93-95-99
20-11-2011 22704 92397 21-11-2011 01-03-07-07-09-10-11-12-16-20-21-21-22-49-52-58-68-70-73-77-78-78-80-80-82-83-97
12-11-2011 83004 69843 13-11-2011 01-04-05-10-10-21-28-28-30-30-33-43-55-59-60-67-75-76-81-87-87-88-92-94-97-97-98
06-11-2011 32504 63169 07-11-2011 01-09-09-19-21-22-34-41-42-44-50-53-58-59-59-61-62-65-69-69-77-78-87-88-96-97-98
25-07-2011 19804 60018 26-07-2011 01-02-07-10-16-18-18-20-20-23-23-25-26-28-33-45-46-49-55-57-58-62-69-79-84-88-89
10-06-2010 61804 60593 11-06-2010 02-03-05-08-09-12-14-20-22-29-32-35-44-51-55-55-58-65-70-74-79-82-87-92-93-98-99
11-03-2010 02904 60467 12-03-2010 05-06-08-08-09-18-25-25-28-29-30-32-32-34-36-44-52-56-64-67-80-84-91-93-94-94-99
25-02-2010 43504 72122 26-02-2010 18-21-22-24-27-27-33-35-35-38-39-42-50-50-56-60-60-63-64-67-70-71-72-74-77-91-96
26-01-2010 16904 83647 27-01-2010 02-11-15-20-21-26-27-33-33-37-44-45-45-46-47-49-51-64-66-69-69-84-86-86-93-95-96
14-01-2010 80204 24011 15-01-2010 00-01-05-11-13-15-18-22-24-31-33-38-47-49-53-53-55-68-68-70-73-77-83-91-94-97-98
24-12-2009 50804 36074 25-12-2009 03-05-06-10-12-22-31-41-44-45-46-55-56-60-61-64-65-66-74-76-78-78-86-86-87-89-94
01-10-2009 75304 80975 02-10-2009 04-05-17-20-20-27-32-33-39-39-40-51-55-58-63-65-72-74-75-76-79-82-83-83-88-88-99
21-12-2008 97904 95330 22-12-2008 00-08-08-11-15-17-22-22-26-27-30-31-32-47-50-52-62-65-66-72-78-84-85-88-92-98-99
16-08-2008 07304 20221 17-08-2008 06-09-13-13-18-19-21-22-23-26-28-32-54-54-57-59-69-70-70-80-81-83-86-90-91-91-93
06-04-2008 54804 18983 07-04-2008 02-10-11-11-16-21-21-23-24-31-31-37-40-45-47-48-58-59-68-69-73-75-78-82-83-85-87
09-12-2006 84204 90771 10-12-2006 03-04-12-18-21-22-25-25-26-30-34-59-60-63-64-70-71-72-72-77-78-90-95-95-97-98-99
23-10-2006 36004 31624 24-10-2006 01-04-08-17-18-24-24-31-32-33-34-38-40-43-45-45-45-54-54-57-66-69-76-79-81-95-98
15-07-2006 16504 25048 16-07-2006 00-06-06-06-09-16-21-29-29-34-37-38-44-47-48-50-50-51-52-55-58-59-61-65-66-71-83
04-07-2006 99704 92067 05-07-2006 02-25-28-29-32-43-44-56-56-57-59-67-67-69-69-73-79-79-79-80-81-86-90-91-93-94-99
04-12-2005 80004 75026 05-12-2005 02-08-10-10-12-22-26-27-29-33-34-35-45-47-53-59-65-67-70-73-73-74-84-85-86-92-93
28-08-2005 83404 13927 29-08-2005 01-01-04-16-16-17-24-27-27-35-37-43-47-59-60-60-61-62-62-69-78-79-87-91-95-96-99
14-01-2005 74604 99024 15-01-2005 02-03-04-06-07-11-13-15-16-24-27-40-42-45-51-59-76-77-79-79-80-80-82-89-93-93-95

Đề về 04 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 04 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 04 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 04 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 04 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 25 – 52 và 40 – 04. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 04 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 52 hoặc con 40. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 04

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 04 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 04 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 04 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Đề về 04 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 04 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 04.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 04 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 04 sẽ tương ứng với con lô 59.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 04 sẽ tương ứng với con lô 71.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 04 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào con 04

Đề về 04 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 04 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 04 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 04 đánh con gì hiệu quả mà xosonews.net tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.