Đề về 07 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 07 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 07

Bộ số Bộ số Bộ số
32 - 3 Lần 55 - 3 Lần 14 - 3 Lần
41 - 2 Lần 70 - 2 Lần 25 - 2 Lần
65 - 2 Lần 10 - 2 Lần 96 - 2 Lần
79 - 2 Lần 59 - 2 Lần 36 - 2 Lần
46 - 1 Lần 73 - 1 Lần 09 - 1 Lần
06 - 1 Lần 24 - 1 Lần 08 - 1 Lần
11 - 1 Lần 48 - 1 Lần 92 - 1 Lần
13 - 1 Lần 85 - 1 Lần 99 - 1 Lần
54 - 1 Lần 17 - 1 Lần 53 - 1 Lần
74 - 1 Lần 64 - 1 Lần 04 - 1 Lần
72 - 1 Lần 38 - 1 Lần 75 - 1 Lần
16 - 1 Lần 29 - 1 Lần 01 - 1 Lần
02 - 1 Lần 20 - 1 Lần 78 - 1 Lần
39 - 1 Lần 27 - 1 Lần 47 - 1 Lần
62 - 1 Lần 37 - 1 Lần 68 - 1 Lần
80 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 07

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 07

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-12-2022 48507 92059 15-12-2022 04-10-10-14-14-15-16-19-22-26-26-27-32-33-40-42-47-59-59-62-71-71-76-89-91-93-95
06-12-2022 84807 85979 07-12-2022 04-06-17-18-25-26-30-31-31-54-56-58-65-65-67-67-73-73-78-79-79-81-84-87-91-93-96
28-11-2022 65507 25380 29-11-2022 03-04-12-19-21-33-33-38-43-55-55-55-61-64-64-67-69-69-70-71-71-73-77-80-81-82-95
01-04-2022 76007 61762 02-04-2022 02-06-07-14-19-23-25-25-29-33-48-55-60-61-62-63-70-72-72-72-75-77-85-88-88-91-91
03-12-2021 85507 69447 04-12-2021 09-15-26-28-31-33-35-45-47-53-57-59-60-62-63-64-69-73-76-77-84-85-86-86-97-97-97
13-07-2021 41507 98653 14-07-2021 07-10-22-24-29-31-31-31-34-39-40-41-43-46-47-50-53-55-64-64-65-81-90-91-91-96-97
21-02-2021 57607 77708 22-02-2021 05-08-16-16-18-18-24-25-25-26-29-32-32-33-42-43-43-62-63-67-68-71-75-83-87-93-98
11-01-2021 05507 16592 12-01-2021 01-01-01-05-06-11-16-20-36-48-51-53-53-55-56-63-71-72-72-77-79-79-82-82-91-92-92
01-12-2020 74507 52117 02-12-2020 04-10-12-13-14-17-19-20-20-23-24-32-33-38-47-57-58-63-65-71-74-78-78-82-87-87-96
28-10-2020 07707 33136 29-10-2020 06-07-12-13-15-27-30-36-39-39-42-45-46-48-54-55-58-60-63-76-80-81-82-84-85-89-90
03-02-2020 63107 44410 04-02-2020 03-07-10-10-10-11-13-28-32-33-36-41-41-54-59-61-61-64-65-67-73-73-79-92-95-98-99
18-07-2019 85507 15102 19-07-2019 02-06-07-10-12-13-21-22-25-28-36-39-45-51-63-67-71-76-79-82-84-87-90-92-94-97-98
15-07-2019 77107 68355 16-07-2019 00-15-21-22-26-29-33-35-37-41-43-45-46-49-53-55-56-58-80-81-90-93-96-98-98-98-99
06-03-2019 87807 72672 07-03-2019 07-15-16-20-24-26-30-30-30-33-36-39-56-63-64-65-69-70-72-74-79-80-81-85-89-91-92
13-03-2018 58507 90354 14-03-2018 06-07-11-23-25-27-29-35-39-40-40-43-49-51-54-54-59-62-71-75-77-80-88-90-91-92-93
02-10-2017 53707 75648 03-10-2017 02-02-04-13-16-19-24-25-26-30-31-34-37-43-46-48-50-52-53-54-55-61-61-67-70-72-93
13-08-2017 95407 90225 14-08-2017 02-04-04-13-14-22-23-25-25-31-34-37-40-46-48-52-53-54-54-55-56-56-68-76-83-94-99
23-05-2017 62307 31099 24-05-2017 01-02-09-13-16-18-23-24-33-34-38-41-44-50-59-64-67-70-70-71-71-77-80-83-91-99-99
21-04-2017 56407 59036 22-04-2017 00-10-11-12-20-20-27-30-34-35-36-36-40-42-53-60-61-62-64-65-72-73-74-75-85-95-97
05-04-2017 66007 55708 06-04-2017 03-04-08-12-12-18-25-26-30-36-39-39-40-43-48-50-51-52-52-67-67-73-74-77-84-96-97
09-03-2017 00207 08701 10-03-2017 01-01-01-05-12-15-23-24-25-25-30-35-36-38-44-47-47-50-68-69-69-76-77-81-93-94-95
15-11-2016 29707 20979 16-11-2016 05-07-22-22-33-33-39-44-44-47-51-54-55-63-67-67-69-78-79-87-89-89-90-90-93-94-97
11-09-2016 04507 68724 12-09-2016 03-08-09-09-12-14-19-20-24-26-38-51-52-57-58-61-64-64-66-66-69-72-90-91-92-93-94
17-06-2016 98107 27927 18-06-2016 07-11-11-13-14-19-22-25-26-27-31-35-39-40-45-46-58-59-62-66-70-82-83-84-86-87-96
13-10-2015 73607 50685 14-10-2015 05-05-06-09-16-17-23-25-28-30-30-33-40-41-41-43-43-46-49-69-75-81-83-85-85-91-98
09-05-2015 32907 58268 10-05-2015 08-08-12-16-19-21-33-33-39-41-49-68-69-74-75-80-81-87-89-90-94-96-98-98-98-99-99
12-03-2015 93207 72429 13-03-2015 04-09-11-14-19-24-29-29-32-34-39-42-45-47-63-65-65-71-75-76-79-82-82-88-90-91-94
08-02-2015 03607 69006 09-02-2015 03-04-06-07-11-16-22-29-31-33-35-37-40-42-48-59-59-64-64-66-71-71-75-83-83-88-93
31-08-2014 98507 61809 01-09-2014 04-06-09-15-15-17-18-26-29-31-38-41-42-45-50-52-53-55-70-71-81-83-89-96-96-97-98
06-12-2013 25507 64314 07-12-2013 00-01-05-05-14-22-23-24-25-34-36-37-40-41-50-59-60-62-67-68-73-76-81-82-95-96-98
11-07-2013 62407 40316 12-07-2013 00-02-02-03-09-16-18-27-29-34-36-37-40-44-49-59-59-62-64-77-85-86-87-90-91-97-99
07-04-2013 14307 49432 08-04-2013 01-04-14-15-15-24-25-26-28-32-33-34-36-38-39-45-64-69-70-72-74-78-81-84-87-95-96
17-01-2013 88407 57514 18-01-2013 01-09-10-14-14-16-20-23-25-26-29-38-43-51-52-53-58-61-68-70-73-80-82-84-86-88-91
30-11-2012 13907 57839 01-12-2012 01-03-05-09-12-14-14-19-21-26-29-33-39-40-43-57-58-63-65-70-75-79-79-83-87-89-99
10-08-2012 22907 07332 11-08-2012 00-01-08-10-11-12-13-18-22-27-28-31-32-41-46-52-68-72-72-76-87-89-90-94-96-96-97
17-07-2012 51007 60909 18-07-2012 07-07-09-09-28-33-33-38-42-44-48-49-50-53-54-54-59-63-66-69-70-80-86-88-90-93-96
17-05-2012 64207 64770 18-05-2012 06-10-11-20-25-26-29-32-38-44-45-58-60-60-62-63-70-72-72-77-78-78-81-81-85-87-87
14-03-2012 87007 68441 15-03-2012 01-01-02-07-10-21-22-24-24-32-35-35-41-44-44-48-52-59-64-68-71-78-81-86-89-96-99
30-12-2011 38407 94078 31-12-2011 04-08-10-16-16-18-23-27-27-28-33-34-36-39-46-48-54-54-56-68-69-73-78-85-86-89-98
27-12-2011 34207 74125 28-12-2011 02-03-05-06-09-09-10-17-19-22-22-22-22-23-25-32-44-55-64-64-68-74-84-87-88-94-95
07-01-2011 99307 00865 08-01-2011 04-04-10-19-27-28-35-38-39-39-42-42-51-56-57-61-65-67-71-72-73-83-90-92-93-97-98
02-11-2010 38907 57496 03-11-2010 01-07-20-22-25-29-29-32-34-47-49-51-57-62-65-66-68-70-78-79-80-81-82-83-88-90-96
10-09-2010 38807 30920 11-09-2010 05-08-11-13-14-17-19-19-20-25-26-32-35-40-47-51-51-52-54-55-56-59-64-66-67-79-93
07-08-2010 31507 10532 08-08-2010 02-04-14-15-15-16-19-20-22-24-26-28-31-32-35-46-48-57-72-77-82-83-90-94-95-96-99
12-04-2010 88407 09811 13-04-2010 03-04-11-12-17-19-21-27-27-33-38-38-38-42-42-42-45-48-52-55-58-61-63-69-76-82-89
23-12-2009 33807 50804 24-12-2009 02-02-03-04-09-23-24-26-27-32-36-36-43-47-47-48-57-66-69-76-78-84-88-91-91-91-92
26-02-2009 90207 28575 27-02-2009 12-14-16-19-21-22-26-28-32-38-38-39-41-43-46-47-50-68-71-72-75-76-78-83-83-86-94
28-10-2008 76007 71155 29-10-2008 01-09-13-13-14-15-17-26-28-28-38-39-41-42-53-55-55-56-59-62-65-68-70-71-73-76-88
12-10-2008 31507 52970 13-10-2008 00-03-04-08-08-10-12-13-14-14-16-34-37-42-44-48-48-49-52-63-70-75-77-89-93-93-98
13-08-2008 09107 52559 14-08-2008 06-08-11-14-15-17-21-21-27-36-38-50-51-55-55-57-59-60-61-63-65-65-79-79-92-96-98
03-06-2008 69107 40113 04-06-2008 01-02-02-04-05-07-08-09-10-13-19-22-28-42-45-45-53-55-57-61-70-71-76-76-85-90-99
07-10-2007 22207 43773 08-10-2007 03-13-13-17-20-21-22-23-24-25-25-26-35-39-42-46-46-61-62-65-73-78-90-91-92-92-96
30-12-2006 02207 64837 31-12-2006 05-06-08-11-17-18-19-24-30-34-37-38-41-48-49-51-58-67-69-70-73-77-80-81-83-87-98
23-12-2006 30807 50396 24-12-2006 05-15-17-19-19-23-24-25-27-44-56-56-61-65-67-71-73-77-79-79-79-86-86-88-91-94-96
13-08-2006 80707 84546 14-08-2006 01-02-04-16-17-18-23-28-32-37-44-46-60-60-62-62-64-66-67-70-74-78-83-85-87-87-97
19-04-2006 57407 01114 20-04-2006 02-05-14-14-14-14-18-21-21-22-27-29-34-38-39-54-55-61-63-65-75-76-78-82-90-90-91
02-02-2006 12607 90538 03-02-2006 02-09-11-27-29-29-33-38-39-42-46-48-49-59-62-62-63-65-69-71-72-82-88-89-91-94-96
16-01-2006 19007 58265 17-01-2006 06-08-08-10-14-19-27-31-34-38-45-49-49-53-55-62-65-65-71-76-76-80-81-83-87-94-98
28-09-2005 71607 95964 29-09-2005 10-19-20-28-29-33-34-35-39-46-46-55-56-64-64-64-65-65-71-72-74-81-83-85-86-87-92
25-09-2005 65907 89241 26-09-2005 02-04-04-23-29-29-34-34-41-48-51-52-64-65-66-67-71-71-72-78-81-82-86-90-91-93-95
20-07-2005 54407 94274 21-07-2005 04-04-07-13-14-16-20-23-26-30-31-33-38-43-48-53-58-64-68-74-74-83-84-87-92-95-97
12-03-2005 75307 85755 13-03-2005 03-06-07-12-25-27-27-32-32-39-40-41-44-47-49-52-55-56-56-57-65-70-83-84-91-92-96
03-03-2005 40507 27910 04-03-2005 09-09-10-13-24-27-28-32-33-34-39-44-45-47-51-65-65-73-74-74-75-82-84-86-87-94-98

Đề về 07 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 07 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 07 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 07 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 07 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 23 – 32 và 45 – 54. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 07 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 23 hoặc con 54. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 07

Không chỉ dựa vào bạc nhớ đề, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 07 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 07 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 07 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 07.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 07 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Đề về 07 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 07 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 07 sẽ tương ứng với con lô 52.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 07 sẽ tương ứng với con lô 76.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 07 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào con 07

Đề về 07 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 07 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 07 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 07 đánh con gì hiệu quả mà xosonews.net tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.