Warning: Undefined array key "2015-02-18" in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 49
Đề về 11 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 11chi tiết

Đề về 11 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 11 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 11

Bộ số Bộ số Bộ số
30 - 4 Lần 54 - 3 Lần 36 - 3 Lần
16 - 3 Lần 60 - 2 Lần 82 - 2 Lần
79 - 2 Lần 58 - 2 Lần 31 - 2 Lần
86 - 2 Lần 92 - 1 Lần 26 - 1 Lần
56 - 1 Lần 11 - 1 Lần 61 - 1 Lần
35 - 1 Lần 72 - 1 Lần 43 - 1 Lần
47 - 1 Lần 91 - 1 Lần 48 - 1 Lần
06 - 1 Lần 88 - 1 Lần 05 - 1 Lần
34 - 1 Lần 75 - 1 Lần 95 - 1 Lần
44 - 1 Lần 50 - 1 Lần 27 - 1 Lần
41 - 1 Lần 17 - 1 Lần 13 - 1 Lần
98 - 1 Lần 12 - 1 Lần 09 - 1 Lần
33 - 1 Lần 38 - 1 Lần 23 - 1 Lần
14 - 1 Lần 49 - 1 Lần 20 - 1 Lần
68 - 1 Lần 22 - 1 Lần 04 - 1 Lần
25 - 1 Lần 96 - 1 Lần 32 - 1 Lần
65 - 1 Lần 67 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 11

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 14 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 12 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 11

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
22-12-2023 76711 51416 23-12-2023 06-08-10-16-20-27-32-32-32-33-34-36-41-44-44-47-49-62-63-64-72-75-80-87-89-95-95
04-09-2023 08811 06367 05-09-2023 06-09-12-14-22-24-38-42-43-44-46-49-49-50-51-55-67-72-72-76-86-92-93-96-96-97-97
06-04-2023 89911 49736 07-04-2023 00-04-06-08-10-12-22-24-29-30-36-38-39-44-47-47-49-50-56-58-63-64-65-69-71-72-86
12-11-2022 78611 96305 13-11-2022 01-02-05-05-05-10-12-13-20-21-21-22-28-30-31-36-38-42-46-51-53-59-66-71-81-96-98
04-09-2022 62111 01548 05-09-2022 00-00-03-05-06-11-17-21-22-23-23-39-45-48-53-56-59-64-66-71-71-72-73-85-86-88-95
20-08-2022 10211 17965 21-08-2022 03-03-06-13-14-16-20-22-22-26-28-30-32-36-40-49-49-56-56-57-58-65-66-82-85-90-94
12-11-2021 04211 55230 13-11-2021 02-12-15-20-27-29-30-33-44-45-47-48-58-60-62-63-65-70-70-71-71-83-84-88-88-91-99
30-09-2021 45811 31220 01-10-2021 01-03-03-13-14-14-18-20-33-38-38-39-46-48-49-50-56-62-68-75-78-85-86-87-87-89-95
27-09-2021 73011 03234 28-09-2021 01-07-11-15-16-21-22-23-25-26-34-47-53-59-61-63-63-65-68-72-73-74-79-80-83-84-93
22-08-2021 98711 58391 23-08-2021 02-11-28-29-31-32-36-38-44-45-45-47-50-58-63-66-66-68-70-70-74-76-80-82-85-91-96
29-12-2020 63111 57905 30-12-2020 00-03-05-12-22-25-27-30-30-33-34-35-41-48-58-59-64-68-76-77-79-82-86-86-91-92-97
03-12-2020 29911 95549 04-12-2020 03-04-07-08-09-09-11-15-18-19-26-35-40-47-49-55-67-70-75-75-76-82-83-87-89-90-93
08-11-2020 46411 20047 09-11-2020 03-08-21-24-24-31-37-40-41-45-47-48-58-59-60-62-69-70-72-73-78-82-86-89-93-98-99
23-09-2020 97711 87082 24-09-2020 03-05-05-30-42-43-48-50-56-61-66-67-67-69-69-74-79-80-82-84-86-91-91-92-92-93-99
02-08-2020 57611 02836 03-08-2020 05-10-15-19-22-24-28-32-35-36-36-39-49-54-55-56-59-64-65-83-84-88-89-90-92-95-99
16-07-2020 24511 60814 17-07-2020 01-02-05-07-13-13-14-15-16-22-28-35-38-41-50-50-59-68-78-79-85-89-91-95-96-96-98
25-05-2020 67211 29154 26-05-2020 00-01-09-10-15-24-31-44-48-50-51-51-54-55-61-61-64-65-69-71-74-79-82-88-89-94-97
03-11-2019 40911 56043 04-11-2019 00-07-15-21-23-24-39-40-43-48-52-59-67-71-74-75-75-76-77-78-80-80-87-87-90-94-99
14-10-2019 64511 45930 15-10-2019 06-16-20-23-25-29-29-30-37-43-45-47-47-47-49-54-58-58-64-69-71-76-78-81-84-91-94
10-09-2019 82811 53841 11-09-2019 04-05-07-12-12-12-18-20-36-37-41-41-48-49-53-61-63-63-64-64-67-67-69-69-74-77-99
18-08-2019 07111 91082 19-08-2019 04-06-07-17-30-35-35-38-41-42-52-57-58-62-66-67-68-70-72-82-84-91-93-94-97-97-99
23-02-2019 63311 55232 24-02-2019 04-06-07-15-17-18-21-27-32-34-34-36-49-51-53-53-56-64-67-69-69-74-79-81-84-88-92
07-11-2018 89911 33079 08-11-2018 01-09-19-20-22-26-26-30-32-32-39-41-43-46-47-53-60-68-69-69-78-79-80-85-87-87-94
21-05-2018 06511 81330 22-05-2018 08-09-11-11-14-16-24-24-30-30-34-36-52-60-60-64-65-71-72-72-72-73-76-79-85-91-93
27-11-2017 19011 36205 28-11-2017 04-05-07-09-12-27-35-40-40-46-52-59-68-74-74-75-76-80-82-83-84-86-91-94-97-99-99
13-04-2017 37311 78123 14-04-2017 00-04-06-12-23-23-24-34-40-41-41-42-52-61-70-70-71-73-76-77-79-81-82-84-96-97-98
22-01-2017 52911 00872 23-01-2017 00-00-03-05-11-12-13-26-30-39-40-46-51-52-55-56-61-63-64-68-72-73-84-86-87-91-95
24-07-2016 69111 29835 25-07-2016 04-04-08-12-16-22-28-28-29-34-35-35-41-42-42-53-57-57-59-61-68-71-79-81-87-90-96
12-07-2016 90511 11427 13-07-2016 00-05-07-10-23-24-26-26-27-29-30-30-31-36-40-41-44-45-46-49-51-52-79-87-88-90-90
05-03-2016 61911 23296 06-03-2016 00-06-07-10-17-22-27-40-50-50-52-53-56-58-60-62-70-73-74-74-76-80-92-93-96-99-99
29-01-2016 76011 68158 30-01-2016 02-05-07-07-07-08-16-20-23-28-31-39-47-52-52-55-56-57-58-59-59-64-66-68-73-77-85
03-01-2016 97311 25261 04-01-2016 00-03-08-10-11-12-21-23-31-32-36-36-41-44-51-51-61-61-65-66-67-76-82-84-85-90-95
17-02-2015 29111
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 566
18-02-2015
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 570
02-11-2014 23411 42354 03-11-2014 00-02-10-12-21-25-30-33-34-37-39-40-41-41-47-48-52-54-57-57-65-70-73-82-91-96-96
26-09-2014 08111 92386 27-09-2014 04-07-09-11-12-14-18-20-25-26-27-29-34-43-47-49-51-52-54-65-76-86-90-93-94-97-99
04-06-2014 61311 98598 05-06-2014 01-08-09-11-18-20-24-28-29-37-37-44-44-45-46-48-49-53-69-75-76-76-77-78-79-87-98
14-05-2014 61511 79513 15-05-2014 01-03-09-13-22-22-28-31-31-32-41-43-43-54-57-58-59-60-62-71-71-78-86-87-88-97-99
28-03-2014 59111 93922 29-03-2014 00-03-04-08-10-11-13-20-22-28-37-40-41-46-52-58-60-65-70-72-75-76-76-78-81-88-88
18-03-2014 38111 89858 19-03-2014 00-05-06-12-17-20-22-29-31-32-33-38-44-51-51-54-58-63-68-70-72-76-86-88-97-98-98
08-03-2014 48911 78825 09-03-2014 08-10-12-13-17-17-19-21-23-25-25-27-37-40-45-46-49-61-63-64-65-69-70-81-82-83-95
10-10-2013 08711 63938 11-10-2013 05-11-18-24-34-35-35-38-38-41-41-43-43-50-50-52-53-57-65-74-82-83-87-88-90-94-95
03-10-2013 99511 43333 04-10-2013 01-01-03-06-08-09-15-21-33-36-44-46-50-51-51-54-54-56-58-64-68-71-73-77-83-84-86
25-05-2013 60011 29086 26-05-2013 01-01-03-10-20-22-25-26-34-39-44-46-52-53-57-60-61-77-77-80-82-83-85-86-90-95-98
20-04-2013 13411 35616 21-04-2013 01-05-06-09-13-16-23-33-36-41-48-49-55-58-59-68-72-74-76-77-78-81-85-91-91-95-95
09-04-2013 89411 00350 10-04-2013 09-17-18-19-23-25-26-27-32-35-35-35-36-37-39-46-50-51-58-58-60-61-77-87-88-89-97
21-01-2013 36311 07088 22-01-2013 04-14-16-18-20-21-32-33-36-37-40-41-42-43-44-48-50-50-58-64-66-68-82-88-92-93-94
20-01-2013 00611 36311 21-01-2013 11-11-15-18-22-23-30-31-32-33-42-42-51-52-54-55-56-57-59-62-64-72-73-83-87-88-95
16-10-2012 33911 37944 17-10-2012 01-08-13-19-26-27-29-31-31-44-44-46-51-52-62-67-78-79-80-81-89-91-92-94-95-98-99
27-10-2011 33511 35536 28-10-2011 01-02-17-23-28-29-34-35-36-44-45-55-58-59-62-65-65-76-86-87-88-89-92-92-96-96-98
01-10-2011 51611 25831 02-10-2011 00-00-01-05-20-22-22-26-27-31-37-42-42-49-67-70-71-71-73-75-78-88-88-90-91-92-92
16-12-2010 03711 16509 17-12-2010 04-05-07-09-09-18-19-21-21-25-26-28-31-32-32-36-41-50-53-61-63-65-81-81-83-92-94
27-10-2010 61211 35931 28-10-2010 08-14-15-15-24-24-24-25-31-34-36-47-51-53-55-56-56-57-58-63-69-79-82-83-94-94-95
05-10-2010 17711 82779 06-10-2010 04-05-08-15-25-29-32-33-39-45-52-52-55-61-62-64-68-72-79-81-84-88-90-93-94-97-98
13-04-2010 09811 87595 14-04-2010 01-08-09-12-12-23-28-32-33-41-44-44-47-48-55-56-65-73-77-77-80-81-84-91-92-95-97
21-03-2010 43311 43156 22-03-2010 09-12-12-14-24-27-31-32-35-37-43-43-44-46-49-51-55-56-63-71-75-77-77-78-86-88-98
15-01-2010 24011 71916 16-01-2010 01-13-16-21-22-27-27-32-34-37-50-52-54-58-59-71-71-73-77-80-82-85-89-94-94-95-95
15-10-2009 00411 02112 16-10-2009 01-10-12-13-18-23-26-27-29-29-33-37-37-43-44-44-45-58-62-72-73-76-79-84-86-90-95
30-10-2008 88111 01405 31-10-2008 02-05-08-11-15-18-19-21-32-35-37-38-45-48-48-50-50-52-53-55-65-66-73-74-91-91-92
07-09-2008 25511 17326 08-09-2008 00-01-07-22-26-27-34-37-38-43-50-54-56-58-60-60-63-65-67-68-73-74-81-82-87-89-99
14-07-2008 41511 67106 15-07-2008 03-04-06-09-11-11-24-29-40-40-41-41-44-57-58-59-66-67-71-73-77-81-85-88-93-96-99
05-12-2007 90611 31917 06-12-2007 00-00-03-07-08-13-17-18-20-22-25-25-25-30-39-41-48-54-57-64-64-67-71-74-85-87-95
17-08-2007 25511 55605 18-08-2007 01-05-06-13-14-17-20-28-33-36-38-38-42-52-54-61-62-62-63-72-79-92-93-94-97-98-99
03-06-2007 96111 92554 04-06-2007 02-03-07-22-23-26-38-38-39-46-53-53-54-62-64-65-65-69-70-71-76-77-90-92-94-95-99
08-05-2007 29911 97775 09-05-2007 01-01-04-04-05-11-11-14-16-18-19-21-25-31-32-39-47-53-57-62-68-75-81-82-83-88-90
08-04-2007 49311 09692 09-04-2007 06-10-18-26-30-35-37-40-41-43-48-48-52-56-60-62-68-69-72-75-76-82-87-92-95-96-98
09-06-2006 39211 05160 10-06-2006 04-07-11-13-16-19-19-20-32-34-44-45-53-57-59-60-71-71-73-75-76-77-85-86-89-96-97
29-03-2006 17011 87530 30-03-2006 03-23-23-24-24-28-29-30-30-34-37-42-42-50-54-69-72-75-76-76-81-83-85-90-94-95-97
03-12-2005 29411 80004 04-12-2005 03-04-13-15-17-18-25-29-30-31-31-32-34-35-36-38-38-39-47-55-73-78-85-86-93-95-97
24-07-2005 80411 90260 25-07-2005 02-04-08-11-12-19-21-22-26-29-34-35-37-50-51-52-60-63-65-65-67-78-79-81-86-87-93
20-05-2005 66311 28168 21-05-2005 00-03-15-24-26-26-29-30-33-41-51-65-68-68-69-73-74-76-80-84-84-85-86-92-95-96-99

Đề về 11 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 11 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 11 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 11 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 11 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 13 – 31 và 24 – 42. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 11 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 13 hoặc con 42. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 11

Không chỉ dựa vào bạc nhớ đề kép bằng về, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 11 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 11 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 11 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 11.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 11 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Đề về 11 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 11 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 11 sẽ tương ứng với con lô tô kép là 66.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 11 sẽ tương ứng với con lô kép 44.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 11 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào con kép 11

Đề về 11 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 11 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 11 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 11 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số News tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.