Đề về 13 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 13 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 13

Bộ số Bộ số Bộ số
53 - 4 Lần 41 - 3 Lần 88 - 2 Lần
79 - 2 Lần 39 - 2 Lần 10 - 2 Lần
16 - 2 Lần 40 - 2 Lần 73 - 2 Lần
54 - 2 Lần 66 - 2 Lần 25 - 2 Lần
22 - 1 Lần 52 - 1 Lần 76 - 1 Lần
01 - 1 Lần 17 - 1 Lần 59 - 1 Lần
38 - 1 Lần 90 - 1 Lần 64 - 1 Lần
18 - 1 Lần 93 - 1 Lần 67 - 1 Lần
65 - 1 Lần 19 - 1 Lần 14 - 1 Lần
26 - 1 Lần 48 - 1 Lần 31 - 1 Lần
85 - 1 Lần 46 - 1 Lần 08 - 1 Lần
99 - 1 Lần 62 - 1 Lần 24 - 1 Lần
29 - 1 Lần 45 - 1 Lần 32 - 1 Lần
89 - 1 Lần 84 - 1 Lần 98 - 1 Lần
13 - 1 Lần 86 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 13

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 2 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 13

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
12-01-2024 13113 68586 13-01-2024 04-13-15-15-15-17-17-29-31-32-43-44-58-63-69-72-75-85-86-86-87-90-90-91-95-97-99
28-11-2023 11913 03141 29-11-2023 05-08-10-17-18-33-38-39-41-42-42-45-50-53-59-65-65-70-73-78-80-83-83-87-88-89-90
15-10-2023 15013 94540 16-10-2023 00-06-13-15-16-16-19-22-29-29-29-31-32-39-40-44-47-50-55-59-65-74-76-77-80-85-96
11-02-2023 98713 09841 12-02-2023 03-04-09-10-11-13-16-17-35-41-42-43-44-54-63-67-68-68-72-72-74-79-79-80-83-86-90
14-08-2022 90213 19117 15-08-2022 02-07-07-12-13-16-17-17-17-24-25-28-31-33-34-35-43-47-57-67-71-74-83-86-91-93-93
05-08-2022 49513 74873 06-08-2022 04-07-09-10-11-20-21-25-25-27-34-36-37-43-44-46-58-59-62-69-71-72-73-79-82-85-94
18-07-2022 36713 53393 19-07-2022 03-03-06-10-18-19-22-24-26-29-29-32-36-41-46-46-55-59-64-66-67-67-80-81-87-90-93
23-05-2022 29213 97218 24-05-2022 01-01-15-15-18-19-19-19-26-30-37-38-41-49-55-56-57-58-68-76-77-84-85-85-87-93-94
16-05-2022 17713 58553 17-05-2022 02-02-06-11-15-19-21-32-32-34-41-46-48-48-49-53-56-58-60-60-66-68-76-90-95-96-98
16-03-2022 18513 04440 17-03-2022 01-03-05-05-12-12-13-18-22-25-31-38-40-46-46-47-48-51-53-54-59-67-68-68-73-74-90
03-03-2022 42113 42399 04-03-2022 01-07-08-12-12-18-18-21-24-31-33-33-37-38-42-43-45-54-54-69-85-85-86-90-94-94-99
25-11-2021 64313 81610 26-11-2021 08-10-21-27-29-30-32-41-42-45-45-46-56-60-61-63-64-64-67-72-72-74-76-79-93-95-98
28-04-2021 91213 21916 29-04-2021 11-16-17-21-23-26-27-29-35-36-42-51-53-53-54-57-58-60-71-72-76-84-86-89-90-92-95
11-04-2021 29013 86039 12-04-2021 15-16-16-16-16-19-20-32-36-39-42-45-45-46-49-52-62-67-70-72-82-84-88-97-98-99-99
10-04-2021 85313 29013 11-04-2021 00-05-13-19-21-21-22-23-25-29-30-30-34-38-48-49-56-66-67-71-80-80-83-87-88-96-97
27-02-2021 26313 30398 28-02-2021 04-09-10-10-18-32-35-37-40-42-43-43-43-44-45-47-52-55-60-75-75-76-77-77-82-94-98
22-12-2020 81613 80188 23-12-2020 07-11-12-13-15-17-19-22-23-27-28-32-44-48-48-76-80-81-85-86-88-92-95-97-98-98-98
05-06-2020 79913 18932 06-06-2020 03-08-13-14-19-22-23-28-28-32-32-33-34-36-37-40-41-45-52-63-64-67-72-77-81-92-95
28-05-2020 09913 97954 29-05-2020 00-11-17-18-18-19-19-25-31-36-38-39-54-54-56-57-58-62-63-66-73-76-78-80-83-97-98
23-03-2018 14613 05545 24-03-2018 09-11-13-13-15-15-17-19-28-37-44-45-49-49-51-63-65-67-67-67-82-85-86-89-89-97-97
03-08-2017 54613 31308 04-08-2017 00-02-07-08-08-10-12-16-18-24-27-31-31-34-39-42-53-60-68-76-81-81-82-83-84-89-96
14-02-2017 45613 48219 15-02-2017 02-04-06-07-08-13-17-19-19-25-32-34-35-36-38-41-45-47-48-61-69-85-86-87-90-91-98
03-02-2017 22913 74529 04-02-2017 04-09-10-12-14-18-20-23-28-29-32-32-34-36-45-56-58-60-62-64-65-70-71-78-91-92-93
04-08-2016 39113 20146 05-08-2016 03-04-09-10-12-14-14-19-23-27-29-38-43-46-47-55-65-76-76-76-76-80-82-86-89-91-98
16-10-2015 19413 78016 17-10-2015 05-10-13-14-16-16-17-18-47-49-50-52-53-55-55-58-59-59-64-70-72-75-79-82-93-94-95
20-08-2015 83013 20073 21-08-2015 06-09-15-15-18-20-29-31-34-38-41-42-43-56-59-60-61-71-73-74-79-82-84-86-89-90-92
13-04-2015 49813 11164 14-04-2015 00-00-01-01-08-12-13-14-15-33-51-53-56-58-62-64-68-75-79-80-81-81-84-85-91-91-94
24-02-2015 67313 15853 25-02-2015 07-08-12-12-17-22-24-24-26-28-32-32-47-53-57-62-63-67-69-72-76-77-77-79-79-84-85
04-01-2015 91713 65001 05-01-2015 00-01-02-17-20-24-24-29-29-31-35-39-45-47-50-55-61-68-68-69-73-74-74-77-80-88-96
12-10-2014 38713 03839 13-10-2014 00-08-09-16-19-20-26-27-31-33-39-52-56-57-57-58-63-65-71-73-74-75-81-82-84-89-89
10-08-2014 42313 12979 11-08-2014 02-08-11-16-22-32-35-41-41-44-54-54-55-56-58-59-60-61-69-70-70-71-74-75-79-79-87
15-05-2014 79513 35053 16-05-2014 01-02-03-06-09-18-30-34-36-37-37-38-41-53-53-55-67-68-68-75-76-77-79-81-82-86-93
01-08-2013 92413 91085 02-08-2013 09-09-09-11-11-13-15-20-26-29-33-38-40-46-51-67-68-69-69-70-71-78-84-85-88-96-96
23-07-2013 34713 22865 24-07-2013 03-05-09-11-18-34-35-37-37-42-42-43-50-50-57-57-61-61-65-69-72-83-85-88-90-95-97
31-05-2013 93713 48425 01-06-2013 11-14-16-22-23-25-34-38-47-48-50-54-60-60-65-77-78-83-86-86-86-87-87-87-88-92-98
25-12-2011 63513 56788 26-12-2011 03-04-10-11-12-13-14-15-15-32-35-41-45-52-62-65-66-68-74-79-80-80-82-88-92-92-98
11-08-2011 11013 73231 12-08-2011 01-01-01-05-06-13-16-19-21-22-22-28-29-31-32-36-38-40-51-55-78-84-85-85-91-94-99
01-06-2011 61113 41841 02-06-2011 00-07-08-10-21-24-34-39-41-43-56-59-64-65-69-72-76-76-78-79-83-85-85-91-94-96-97
13-05-2011 95713 47224 14-05-2011 04-11-15-18-20-21-24-30-36-37-40-46-49-50-54-58-59-61-61-66-71-74-76-80-80-94-99
24-01-2011 69613 33590 25-01-2011 00-03-06-06-12-15-16-22-22-24-32-35-35-41-42-43-47-47-51-59-72-75-88-90-92-94-95
03-12-2010 96313 95653 04-12-2010 02-05-11-11-11-13-22-25-31-34-41-43-43-52-53-69-69-71-71-72-74-79-84-87-90-92-96
12-11-2010 15813 47262 13-11-2010 02-03-09-11-14-15-15-18-18-27-35-36-36-42-45-45-50-56-60-61-62-66-71-72-80-81-84
15-05-2010 73913 56325 16-05-2010 00-07-14-18-23-25-30-30-32-34-41-41-48-55-63-66-70-72-74-75-79-80-80-86-87-88-89
09-08-2009 23913 25076 10-08-2009 03-17-25-26-30-31-32-33-43-43-46-47-48-49-53-55-58-59-72-73-75-76-83-83-86-96-98
27-05-2009 06713 47348 28-05-2009 00-08-12-33-35-42-48-51-57-58-59-61-63-64-65-67-78-78-80-84-84-87-89-89-92-93-96
24-03-2009 11713 09810 25-03-2009 02-10-10-12-12-18-20-23-30-37-37-38-41-43-44-47-49-51-59-59-60-62-67-67-69-76-98
08-03-2009 20013 39052 09-03-2009 05-06-20-20-20-23-27-28-29-36-36-40-41-52-58-60-74-76-77-78-79-79-80-85-94-95-99
18-08-2008 39613 83438 19-08-2008 00-01-14-18-18-21-29-31-32-33-38-49-51-53-55-56-61-66-66-66-68-79-85-89-90-90-98
11-07-2008 65113 94266 12-07-2008 00-01-02-08-10-14-16-20-22-30-34-39-42-50-53-53-53-66-72-76-82-87-87-88-95-97-97
04-06-2008 40113 23226 05-06-2008 00-03-07-11-13-16-16-22-25-26-29-34-40-42-43-46-48-58-63-72-79-81-82-84-84-84-94
22-03-2008 00913 04384 23-03-2008 03-03-03-10-12-14-19-25-29-32-33-35-40-41-53-60-63-65-66-66-68-69-74-84-94-96-98
20-01-2008 81713 69922 21-01-2008 01-03-08-11-17-22-28-28-30-34-38-41-42-43-43-44-54-57-63-63-65-70-81-85-86-97-98
08-12-2007 48613 30766 09-12-2007 01-04-06-09-11-11-22-27-28-30-31-33-38-40-41-42-54-62-66-67-67-69-89-91-96-98-98
26-02-2007 72713 73059 27-02-2007 03-07-11-16-17-19-20-24-26-33-38-38-40-47-54-55-56-59-59-60-67-68-71-84-84-93-96
27-10-2006 57013 79554 28-10-2006 01-01-09-21-27-29-35-39-43-44-45-54-63-67-67-71-74-74-77-79-81-88-91-95-95-97-98
06-09-2006 14413 47814 07-09-2006 02-02-05-09-10-11-13-14-16-21-22-30-41-43-43-48-49-50-51-59-64-66-68-70-81-86-88
02-09-2006 68413 48979 03-09-2006 01-04-08-14-21-22-23-23-26-28-32-35-36-40-42-42-46-47-53-55-58-66-79-82-94-96-97
08-08-2006 06813 67967 09-08-2006 02-02-04-07-07-15-22-22-23-24-30-30-30-32-39-39-48-65-67-68-75-77-78-81-98-99-99
04-02-2006 89913 58189 05-02-2006 01-02-07-08-09-10-12-22-25-30-42-42-51-52-58-61-62-63-73-79-82-83-83-85-85-88-89

Đề về 13 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 13 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 13 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 13 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 13 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 23 – 32 và 58 – 85. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 13 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 23 hoặc con 58. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 13

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 13 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 13 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 13 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 13.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 13 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Đề về 13 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 13 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 13 sẽ tương ứng với con lô 68.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 13 sẽ tương ứng với con lô 46.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 13 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 13

Đề về 13 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 13 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 13 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 13 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số News tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.