Warning: Undefined array key "2007-02-16" in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 49
Đề về 14 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 14 đầy đủ, chi tiết nhất

Đề về 14 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 14 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 14

Bộ số Bộ số Bộ số
22 - 3 Lần 80 - 2 Lần 54 - 2 Lần
63 - 2 Lần 58 - 2 Lần 37 - 2 Lần
56 - 2 Lần 23 - 2 Lần 86 - 2 Lần
90 - 2 Lần 98 - 2 Lần 60 - 2 Lần
81 - 2 Lần 28 - 2 Lần 97 - 2 Lần
29 - 1 Lần 70 - 1 Lần 94 - 1 Lần
47 - 1 Lần 02 - 1 Lần 88 - 1 Lần
34 - 1 Lần 30 - 1 Lần 14 - 1 Lần
99 - 1 Lần 12 - 1 Lần 08 - 1 Lần
62 - 1 Lần 72 - 1 Lần 93 - 1 Lần
89 - 1 Lần 41 - 1 Lần 21 - 1 Lần
39 - 1 Lần 76 - 1 Lần 46 - 1 Lần
11 - 1 Lần 10 - 1 Lần 16 - 1 Lần
83 - 1 Lần 74 - 1 Lần 15 - 1 Lần
45 - 1 Lần 35 - 1 Lần 67 - 1 Lần
64 - 1 Lần 07 - 1 Lần 91 - 1 Lần
48 - 1 Lần 52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 14

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 0 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 10 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 14

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
22-09-2023 22714 76922 23-09-2023 10-14-22-24-27-29-31-32-34-40-41-42-50-53-53-71-75-75-78-80-88-88-88-92-92-96-97
21-04-2023 47914 64652 22-04-2023 01-03-08-22-23-24-24-31-32-34-39-41-42-43-51-52-52-52-53-61-61-63-69-71-77-97-97
15-04-2023 27414 41248 16-04-2023 00-03-03-10-12-20-21-22-24-26-27-28-35-35-37-41-43-44-48-56-69-69-70-72-77-80-86
09-01-2023 78014 81191 10-01-2023 00-09-13-18-29-40-42-43-44-45-46-46-51-51-53-57-61-64-66-75-80-86-88-88-91-96-99
15-07-2022 38114 77064 16-07-2022 06-14-18-37-40-41-46-46-46-47-48-57-59-60-64-64-66-69-69-71-72-87-92-94-97-98-99
30-03-2022 89914 12239 31-03-2022 01-03-15-18-19-23-30-30-30-38-38-39-41-54-59-61-63-74-79-80-84-88-89-89-95-96-98
31-07-2021 62914 88081 01-08-2021 02-02-02-05-10-15-15-20-21-22-25-26-31-33-48-50-59-62-63-63-70-81-85-86-90-98-99
02-06-2021 51714 62721 03-06-2021 02-09-15-18-21-31-40-50-50-53-56-57-59-63-65-70-75-78-79-81-82-84-84-90-93-96-98
14-08-2020 59514 57980 15-08-2020 04-05-08-11-13-23-29-29-34-36-41-42-45-45-53-57-58-61-65-77-80-83-88-89-91-97-98
07-08-2020 43614 12958 08-08-2020 04-07-17-19-20-26-38-40-41-43-43-47-48-52-55-58-58-59-72-75-76-77-84-86-87-88-95
17-07-2020 60814 06586 18-07-2020 00-03-08-15-16-19-21-23-23-25-33-43-44-57-62-63-70-70-71-73-79-82-83-86-87-88-92
29-03-2020 28914 42902 30-03-2020 02-05-06-09-12-14-21-39-40-43-49-49-55-55-58-59-59-63-67-76-79-80-82-93-94-95-95
11-06-2019 92614 34298 12-06-2019 05-07-20-23-28-28-38-40-49-52-54-56-56-58-58-65-67-75-78-81-87-91-94-95-96-98-99
28-02-2019 61214 71310 01-03-2019 01-08-10-11-24-27-31-31-32-32-42-47-53-59-64-67-68-72-73-76-76-82-83-86-91-92-97
23-11-2018 06414 90956 24-11-2018 01-06-12-15-18-23-24-24-30-35-36-45-56-56-57-59-61-65-72-73-73-78-83-84-89-90-96
19-10-2018 91214 72328 20-10-2018 00-01-04-13-22-25-27-28-31-31-32-34-34-45-49-49-49-56-58-63-66-71-79-80-83-90-93
06-08-2018 84214 12723 07-08-2018 02-16-23-25-28-33-33-43-46-49-49-58-63-65-65-67-69-77-79-81-84-86-89-90-92-93-97
06-07-2018 93514 41967 07-07-2018 02-09-16-23-27-30-31-46-55-56-56-57-57-59-60-61-67-69-69-72-73-82-87-87-88-90-97
30-04-2018 45514 55556 01-05-2018 00-05-14-17-17-23-24-31-39-39-39-40-42-43-49-52-53-53-56-62-66-66-78-78-84-89-93
31-03-2017 57214 03235 01-04-2017 03-05-10-11-11-12-16-17-21-22-27-32-35-39-43-52-54-60-64-68-75-79-80-81-88-91-97
08-02-2017 62814 66681 09-02-2017 11-13-14-20-22-24-25-27-36-40-47-51-55-56-57-58-66-68-73-76-80-81-82-87-91-93-98
12-01-2016 70514 71502 13-01-2016 02-09-10-13-18-23-31-35-37-40-41-48-52-56-58-58-59-66-73-77-81-83-88-89-89-90-98
14-12-2015 48114 49712 15-12-2015 00-01-04-05-06-07-12-14-16-19-26-28-35-49-51-62-67-73-82-87-90-90-91-95-97-97-99
29-11-2015 07314 20754 30-11-2015 01-01-06-10-11-14-22-23-24-25-30-34-34-36-47-48-54-64-66-70-70-72-79-87-89-90-91
18-09-2015 63514 26997 19-09-2015 05-08-14-19-21-23-24-31-35-40-43-43-45-57-58-61-68-69-75-75-77-78-79-79-92-92-97
21-07-2015 52414 17590 22-07-2015 03-05-07-15-23-29-46-49-52-55-59-62-67-74-76-79-80-81-82-83-83-84-87-88-90-93-96
16-07-2015 95814 46722 17-07-2015 03-05-07-09-11-20-21-22-22-24-25-31-38-39-49-52-57-60-66-67-79-81-87-89-94-95-98
29-05-2014 01714 79122 30-05-2014 01-04-04-06-09-11-21-22-23-28-30-32-40-42-47-50-59-61-63-64-71-79-82-84-88-91-94
23-02-2014 05214 47447 24-02-2014 03-07-16-21-26-29-29-30-37-44-44-47-47-48-52-57-60-62-62-62-63-67-80-87-92-93-98
07-02-2014 52114 66145 08-02-2014 01-01-02-06-12-12-15-19-25-25-26-32-33-42-45-45-45-52-53-56-61-65-67-72-74-94-97
10-01-2014 18714 14523 11-01-2014 16-23-23-24-25-27-27-37-38-39-42-43-44-44-45-45-46-48-49-50-55-68-69-75-90-90-94
07-12-2013 64314 50863 08-12-2013 00-09-12-13-15-18-23-24-33-40-47-48-49-51-53-54-60-61-63-65-70-85-85-86-89-89-94
25-09-2013 68014 78741 26-09-2013 09-13-18-21-22-25-26-29-41-42-43-51-53-55-57-76-79-82-83-88-89-89-90-92-95-95-97
14-06-2013 76614 87415 15-06-2013 07-08-15-22-23-24-25-29-30-33-35-44-47-54-55-58-62-63-63-67-68-76-86-89-91-95-97
11-03-2013 83014 74237 12-03-2013 01-02-02-04-09-18-18-36-37-39-49-58-59-65-68-68-73-75-76-78-79-79-81-84-97-99-99
18-01-2013 57514 85374 19-01-2013 01-04-06-12-13-20-20-31-36-40-42-54-57-58-59-61-62-69-70-74-74-75-83-87-88-92-98
12-09-2012 61114 00460 13-09-2012 04-08-10-13-16-17-20-21-22-28-31-41-43-47-50-58-60-64-69-78-81-83-88-89-91-98-99
05-03-2012 99914 73599 06-03-2012 09-17-22-22-23-26-28-33-37-39-40-48-50-50-58-62-68-72-78-87-87-90-94-94-95-99-99
30-07-2011 72414 41960 31-07-2011 01-09-23-25-27-27-31-33-37-41-41-42-46-47-55-56-60-61-63-76-78-82-86-88-89-95-98
29-05-2011 54914 04594 30-05-2011 00-02-08-13-20-21-21-22-29-31-40-41-44-52-61-63-63-66-68-70-78-82-88-89-92-94-96
25-04-2010 46414 65170 26-04-2010 01-06-15-27-34-35-36-36-42-46-49-50-51-51-51-51-55-58-62-64-65-70-75-77-79-99-99
02-03-2010 55514 68272 03-03-2010 08-09-11-13-17-18-20-20-22-29-31-37-47-64-64-69-72-78-80-85-86-87-91-94-94-95-99
01-03-2010 62514 55514 02-03-2010 05-10-14-14-20-23-26-32-33-34-43-44-44-45-51-53-54-59-64-79-80-81-83-85-92-98-99
08-02-2010 15214 58358 09-02-2010 03-06-08-13-13-16-16-17-26-30-48-58-58-60-61-61-62-62-65-71-72-74-79-82-92-93-97
14-08-2009 91914 72483 15-08-2009 00-03-24-24-24-25-27-31-31-35-38-45-45-46-57-57-58-60-61-63-69-74-76-83-84-89-92
12-08-2009 80814 33989 13-08-2009 01-04-04-05-11-13-15-16-28-31-35-35-35-36-51-53-56-56-68-70-82-84-89-90-92-92-97
07-05-2009 82514 77297 08-05-2009 11-17-18-20-21-22-24-25-27-31-33-38-41-43-45-48-54-54-55-62-62-66-70-91-97-97-99
05-03-2009 38414 40590 06-03-2009 02-02-06-09-10-11-21-25-28-33-37-39-40-45-48-48-57-74-75-80-80-82-85-85-90-90-95
30-12-2008 31214 72837 31-12-2008 10-11-17-20-20-26-27-28-34-37-38-41-43-46-47-50-52-55-60-62-65-66-67-69-72-84-98
10-09-2008 85414 40698 11-09-2008 00-01-09-12-22-25-25-32-36-46-48-52-53-54-61-63-64-67-73-81-94-96-97-97-97-98-99
26-11-2007 22314 45130 27-11-2007 02-02-03-05-08-12-21-27-29-29-30-30-40-42-44-48-50-60-65-71-72-78-82-84-87-88-89
14-10-2007 62214 27454 15-10-2007 02-02-06-07-11-16-16-16-21-22-22-30-43-49-50-54-58-58-60-70-72-74-85-87-93-96-99
05-10-2007 09314 14516 06-10-2007 01-04-06-10-12-16-18-21-29-34-36-42-46-46-47-48-53-57-58-59-59-61-85-86-87-89-99
16-08-2007 82714 25511 17-08-2007 05-09-11-13-17-18-22-23-27-27-28-33-56-57-57-59-62-65-68-70-75-89-90-93-95-95-95
05-06-2007 46714 30362 06-06-2007 03-08-13-15-17-19-19-21-22-24-40-51-54-56-57-61-62-64-69-70-70-79-88-93-93-98-98
15-02-2007 09714
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 566
16-02-2007
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 570
07-09-2006 47814 55728 08-09-2006 07-16-21-28-39-44-44-45-48-48-49-57-63-65-67-71-72-72-73-76-79-81-87-88-91-91-94
20-06-2006 74514 21386 21-06-2006 07-10-12-14-16-17-18-19-32-33-44-48-49-51-53-55-55-66-74-76-77-80-86-87-91-97-99
20-04-2006 01114 14746 21-04-2006 05-08-11-17-18-19-31-37-46-46-49-51-54-55-59-59-63-65-79-79-81-81-89-90-91-94-98
16-11-2005 13114 74793 17-11-2005 07-09-15-15-20-20-26-30-32-32-37-51-53-64-66-66-68-69-69-70-81-83-84-90-93-94-98
24-10-2005 07114 25734 25-10-2005 01-02-03-04-06-11-12-18-21-32-34-36-54-55-60-67-68-71-72-80-85-86-88-88-89-93-95
03-10-2005 46814 32563 04-10-2005 01-02-06-11-15-20-24-32-32-35-39-42-43-54-61-63-66-70-71-73-73-75-77-78-84-88-97
24-09-2005 86514 65907 25-09-2005 02-06-06-07-12-12-27-30-31-32-33-39-43-44-51-58-63-65-68-71-73-73-76-86-87-93-99
22-08-2005 69114 22888 23-08-2005 01-01-05-08-16-23-25-25-26-26-28-39-55-56-58-65-68-68-75-75-78-79-83-88-88-89-98
02-08-2005 83214 96208 03-08-2005 07-08-14-14-16-25-27-36-39-48-48-55-57-59-61-61-69-71-84-86-91-94-94-98-99-99-99
08-05-2005 56514 24829 09-05-2005 01-20-20-20-22-29-33-33-36-39-41-42-46-48-52-56-59-64-65-66-72-73-82-95-95-96-97
10-04-2005 73014 98780 11-04-2005 03-04-07-09-18-24-26-27-33-33-33-40-41-51-56-61-72-72-74-76-79-80-86-87-91-95-97
10-02-2005 17014 53776 11-02-2005 00-01-08-12-15-17-24-38-42-44-46-47-53-54-57-61-67-76-84-86-92-92-95-96-98-99-99

Đề về 14 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 14 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 14 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 14 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 14 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 34 – 43 và 67 – 76. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 14 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 34 hoặc con 76. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 14

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 14 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 14 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 14 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Đề về 14 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 14 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 14.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 14 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 14 sẽ tương ứng với con lô 69.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 14 sẽ tương ứng với con lô 41.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 14 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 14

Đề về 14 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 14 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 14 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 14 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số News tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.