Warning: Undefined array key "2020-04-01" in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 49

Warning: Undefined array key "2017-01-27" in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 49
Đề về 19 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 19 chi tiết

Đề về 19 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 19 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 19

Bộ số Bộ số Bộ số
37 - 3 Lần 71 - 3 Lần 91 - 3 Lần
70 - 3 Lần 40 - 2 Lần 36 - 2 Lần
82 - 2 Lần 67 - 2 Lần 17 - 2 Lần
24 - 2 Lần 99 - 2 Lần 34 - 2 Lần
92 - 1 Lần 32 - 1 Lần 93 - 1 Lần
09 - 1 Lần 57 - 1 Lần 25 - 1 Lần
06 - 1 Lần 63 - 1 Lần 84 - 1 Lần
88 - 1 Lần 95 - 1 Lần 41 - 1 Lần
83 - 1 Lần 03 - 1 Lần 30 - 1 Lần
76 - 1 Lần 01 - 1 Lần 07 - 1 Lần
56 - 1 Lần 43 - 1 Lần 28 - 1 Lần
12 - 1 Lần 00 - 1 Lần 42 - 1 Lần
18 - 1 Lần 23 - 1 Lần 59 - 1 Lần
22 - 1 Lần 39 - 1 Lần 49 - 1 Lần
68 - 1 Lần 96 - 1 Lần 79 - 1 Lần
77 - 1 Lần 20 - 1 Lần 86 - 1 Lần
10 - 1 Lần 45 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 19

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 10 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 10 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 3 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 19

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
26-03-2024 59619 20645 27-03-2024 02-07-11-14-16-18-18-25-28-29-38-45-55-56-59-69-74-74-75-79-79-84-86-86-87-87-97
21-01-2024 45819 36910 22-01-2024 10-13-14-17-18-20-23-29-33-34-35-36-44-47-52-56-60-63-63-65-74-79-81-82-86-88-91
16-08-2023 82019 79186 17-08-2023 09-12-15-15-20-27-30-30-35-43-47-48-53-53-57-67-70-73-77-80-83-84-84-86-91-98-98
25-05-2023 20319 36191 26-05-2023 03-03-08-10-10-11-13-16-20-25-31-36-39-39-42-47-48-51-53-55-56-63-72-86-88-91-95
30-04-2023 90819 61820 01-05-2023 00-01-06-12-14-16-18-20-22-47-48-48-52-58-58-65-71-74-80-80-84-88-89-89-91-94-98
06-03-2023 39919 75877 07-03-2023 00-00-04-10-14-23-30-38-39-40-41-41-43-44-45-48-55-55-61-65-66-73-77-78-84-85-92
28-01-2023 87219 76479 29-01-2023 03-06-11-15-20-23-26-27-34-34-34-35-38-42-48-48-54-56-66-71-79-84-88-89-93-94-98
25-11-2022 36819 67896 26-11-2022 03-08-21-23-24-24-31-37-44-46-47-54-61-66-72-75-76-76-82-82-83-83-83-91-92-96-97
03-11-2022 66819 75371 04-11-2022 02-04-05-07-09-11-14-23-28-30-41-42-42-43-46-48-48-50-65-71-72-76-77-83-90-92-96
01-10-2022 35019 64668 02-10-2022 03-07-12-19-22-27-34-39-41-51-51-52-62-63-64-66-66-68-69-77-78-80-82-83-91-98-99
10-08-2022 42119 44082 11-08-2022 01-08-18-21-21-22-23-24-26-37-38-40-44-50-51-52-54-57-63-64-73-74-78-82-94-97-97
14-01-2022 87219 20222 15-01-2022 04-04-07-09-17-19-22-23-26-27-27-38-40-44-44-46-52-61-62-72-77-80-80-87-87-91-93
05-01-2022 10619 98437 06-01-2022 00-00-06-21-30-32-35-36-37-38-40-43-44-46-51-56-59-68-71-72-75-77-78-79-83-95-98
14-10-2021 04019 64218 15-10-2021 01-12-13-17-18-20-25-27-32-34-35-42-42-47-48-48-49-49-51-54-54-64-66-71-74-88-90
20-09-2021 74019 16083 21-09-2021 01-08-12-13-18-19-24-25-28-29-30-36-42-45-55-61-62-67-72-72-77-83-83-83-84-91-94
25-03-2021 44219 72042 26-03-2021 06-09-09-11-18-22-26-29-38-41-42-49-55-57-59-63-63-68-71-71-75-76-79-83-86-88-89
07-02-2021 25119 42991 08-02-2021 05-12-14-14-15-18-25-25-28-33-38-46-56-58-75-76-79-80-82-88-89-91-91-92-93-98-99
18-10-2020 62319 18225 19-10-2020 04-07-08-09-18-18-19-20-23-25-28-34-35-44-46-47-64-67-67-76-77-81-83-88-90-91-95
11-05-2020 02419 35009 12-05-2020 00-09-12-18-22-24-25-27-29-33-33-35-42-42-44-46-52-61-61-62-68-76-80-85-88-93-97
31-03-2020 98819
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 566
01-04-2020
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 570
04-12-2019 79119 22867 05-12-2019 06-09-21-25-30-35-37-38-40-42-42-42-43-61-67-74-75-75-78-80-84-87-90-92-93-94-94
15-05-2019 22819 23736 16-05-2019 06-07-12-15-21-23-26-27-28-31-32-36-36-40-42-42-53-60-67-72-75-75-85-89-89-90-96
28-04-2019 61019 00417 29-04-2019 00-06-10-12-17-18-24-28-29-30-33-37-42-45-49-54-59-68-75-78-78-85-86-88-89-97-99
22-04-2019 78819 95541 23-04-2019 02-09-09-10-14-17-27-28-34-38-39-41-47-48-48-52-57-58-62-64-71-73-87-89-89-96-98
17-04-2019 61619 54399 18-04-2019 00-03-06-06-11-12-13-19-20-23-27-36-37-49-51-53-61-63-85-86-86-86-90-92-96-96-99
25-03-2019 25019 94499 26-03-2019 07-09-10-16-23-28-33-35-38-40-43-43-46-48-52-61-65-65-69-82-84-87-91-92-95-99-99
15-10-2018 47019 82524 16-10-2018 01-09-11-19-21-23-24-32-33-35-44-48-49-49-57-60-61-64-67-70-71-73-75-76-85-90-96
01-09-2018 48319 19640 02-09-2018 05-17-20-22-23-36-40-41-43-48-52-56-64-65-69-72-74-76-81-86-87-88-94-98-99-99-99
19-08-2018 11219 93757 20-08-2018 03-04-51-53-54-57-58-58-59-59-59-64-65-69-76-78-79-81-83-85-87-87-90-92-95-96-96
11-09-2017 08819 76795 12-09-2017 00-10-13-16-16-22-23-37-40-46-48-48-54-60-68-73-82-84-87-90-90-90-95-96-96-97-98
04-04-2017 69919 66007 05-04-2017 00-07-08-09-10-14-15-19-20-22-30-39-41-44-45-50-51-61-65-72-78-79-79-87-89-95-98
15-02-2017 48219 85543 16-02-2017 00-05-13-17-27-27-27-28-31-37-43-45-49-54-58-61-69-73-73-77-78-91-92-94-95-97-99
26-01-2017 40519
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 566
27-01-2017
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 570
11-06-2016 95619 92524 12-06-2016 00-03-04-06-15-24-27-33-40-41-42-43-45-47-53-56-59-60-61-64-75-82-89-90-90-91-98
01-02-2016 47619 72537 02-02-2016 00-04-07-13-13-13-14-14-18-20-28-31-33-36-37-39-42-43-50-55-57-59-71-72-77-83-88
25-08-2015 50519 83301 26-08-2015 01-03-05-07-07-09-20-22-22-40-42-45-46-49-53-62-62-62-64-71-71-74-78-82-83-84-87
25-06-2015 83019 39900 26-06-2015 00-03-04-08-11-12-16-23-27-28-29-29-31-41-42-46-48-54-59-70-75-79-82-84-89-90-91
29-03-2015 20019 49471 30-03-2015 05-07-13-21-22-25-29-32-32-35-39-39-42-46-47-48-56-60-66-71-79-82-87-93-95-96-99
26-01-2015 25419 89188 27-01-2015 03-07-10-13-24-29-29-31-46-46-52-54-55-58-59-62-63-66-72-79-81-85-88-91-91-91-95
18-12-2014 05919 98712 19-12-2014 01-02-06-12-16-18-19-23-28-34-34-34-42-51-59-70-72-76-77-78-79-90-90-93-95-95-97
28-11-2014 36219 21759 29-11-2014 00-01-03-05-10-12-14-15-15-23-23-27-31-38-45-45-54-54-57-59-74-77-79-80-82-90-99
16-11-2014 83219 77267 17-11-2014 00-00-03-04-05-08-08-08-42-47-55-57-61-65-65-67-69-72-76-77-82-82-84-88-93-93-93
28-07-2013 32219 08309 29-07-2013 01-04-09-13-16-17-18-18-21-23-26-34-35-43-43-44-47-49-64-69-70-74-77-81-84-88-94
02-04-2013 23619 87670 03-04-2013 01-04-06-06-07-07-11-12-22-26-27-28-28-31-37-43-47-62-62-63-70-70-76-89-91-92-98
03-03-2013 13019 33982 04-03-2013 03-04-04-05-06-19-22-32-34-34-36-37-37-37-37-44-58-63-68-74-79-82-84-89-89-92-92
17-02-2013 02319 75593 18-02-2013 01-03-04-05-11-12-23-27-29-29-32-35-39-47-48-63-66-66-67-73-74-80-85-88-91-93-94
25-09-2012 93919 83176 26-09-2012 03-07-09-16-20-22-31-35-40-40-41-42-43-45-47-58-76-80-84-86-87-88-95-96-98-99-99
27-07-2012 51819 11934 28-07-2012 01-10-14-17-20-23-26-27-28-34-46-51-52-53-55-65-66-73-73-74-82-82-88-90-92-95-97
18-03-2012 66019 54436 19-03-2012 02-03-03-03-08-15-17-26-28-28-34-36-37-43-44-48-49-58-61-67-69-71-73-76-77-84-91
13-02-2012 67819 41384 14-02-2012 08-15-23-24-26-28-30-33-39-40-42-44-48-55-59-61-61-70-71-71-74-77-79-84-84-97-98
09-12-2011 21119 82470 10-12-2011 02-02-08-09-13-15-28-30-31-38-38-38-38-43-45-47-50-53-57-58-70-75-78-82-86-92-95
19-09-2011 95219 71463 20-09-2011 01-03-06-09-12-12-15-15-23-26-26-27-32-33-39-43-54-55-59-63-67-73-81-83-88-89-99
12-07-2011 09719 05730 13-07-2011 04-05-07-21-25-26-30-33-35-36-36-42-46-51-52-55-58-60-69-69-71-73-76-81-82-88-92
03-05-2011 43819 55471 04-05-2011 04-04-07-09-12-15-16-17-22-36-36-38-39-41-46-47-55-61-66-68-71-75-81-85-89-92-95
26-03-2011 13319 46549 27-03-2011 01-02-10-11-19-20-22-24-37-42-43-47-48-49-51-58-60-69-70-74-76-76-78-83-85-94-97
26-09-2010 41119 60640 27-09-2010 06-12-14-14-20-21-28-29-30-31-33-40-43-50-61-62-65-66-66-71-71-73-86-89-94-98-98
02-07-2010 12519 20823 03-07-2010 06-09-10-11-12-14-18-18-23-25-27-28-41-44-45-54-55-66-73-74-76-81-82-86-87-88-93
12-06-2010 87219 45939 13-06-2010 06-14-15-17-22-31-32-39-39-49-50-50-53-56-57-59-62-68-72-76-79-79-84-85-86-92-95
02-08-2009 35119 87332 03-08-2009 09-16-19-21-22-27-31-32-36-49-51-56-59-64-65-69-69-70-70-71-72-72-73-74-78-87-98
07-12-2008 66419 34937 08-12-2008 04-14-16-26-26-37-38-39-39-40-46-47-49-54-60-62-65-70-76-77-79-80-84-86-90-95-96
25-11-2008 04019 35991 26-11-2008 03-09-12-13-13-24-28-33-34-34-40-44-44-48-50-52-53-67-68-75-76-76-76-84-91-96-97
06-08-2008 01219 35256 07-08-2008 03-04-15-20-30-41-42-52-56-58-61-66-70-72-73-74-75-77-77-82-82-85-86-87-89-95-95
02-02-2007 83419 48134 03-02-2007 05-06-13-18-18-20-28-33-34-39-39-45-47-52-56-61-64-64-68-72-75-75-76-84-87-89-92
16-03-2006 42919 37670 17-03-2006 00-03-10-25-27-29-31-35-37-37-39-45-47-56-57-64-65-68-70-70-72-82-86-87-93-94-94
24-01-2006 46319 10303 25-01-2006 03-05-07-12-17-25-26-29-29-33-48-49-50-50-50-51-54-59-63-70-70-71-75-81-83-97-99
14-11-2005 83519 57506 15-11-2005 06-06-08-10-11-15-18-20-27-34-37-41-44-54-55-62-63-67-69-71-72-74-76-81-81-94-99
14-08-2005 92519 99092 15-08-2005 07-17-17-20-28-31-32-41-42-44-45-49-50-52-54-58-60-65-75-80-83-90-92-93-93-93-96
02-05-2005 67119 00717 03-05-2005 01-03-10-13-17-26-31-34-34-34-35-41-41-42-46-46-46-54-54-58-60-75-82-82-83-84-99
20-01-2005 88619 95528 21-01-2005 01-08-08-09-11-21-21-22-25-28-28-32-36-37-41-43-49-55-61-62-74-75-78-85-89-91-92


Đề về 19 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 19 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 19 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 19 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 19 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 03 – 30 và 56 – 65. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 19 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 30 hoặc con 56. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 19

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 19 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 19 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 19 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 19.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 19 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Đề về 19 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 19 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 19 sẽ tương ứng với con lô 64.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 19 sẽ tương ứng với con lô 42.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 19 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 19

Đề về 19 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 19 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 19 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 19 đánh con gì hiệu quả mà xosonews.net tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.