Đề về 20 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 20 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 20

Bộ số Bộ số Bộ số
76 - 3 Lần 37 - 3 Lần 29 - 3 Lần
35 - 3 Lần 27 - 3 Lần 64 - 2 Lần
72 - 2 Lần 75 - 2 Lần 93 - 2 Lần
77 - 2 Lần 88 - 2 Lần 95 - 2 Lần
50 - 1 Lần 57 - 1 Lần 70 - 1 Lần
26 - 1 Lần 71 - 1 Lần 14 - 1 Lần
39 - 1 Lần 66 - 1 Lần 30 - 1 Lần
63 - 1 Lần 33 - 1 Lần 41 - 1 Lần
49 - 1 Lần 68 - 1 Lần 61 - 1 Lần
91 - 1 Lần 53 - 1 Lần 69 - 1 Lần
94 - 1 Lần 52 - 1 Lần 00 - 1 Lần
89 - 1 Lần 13 - 1 Lần 65 - 1 Lần
51 - 1 Lần 24 - 1 Lần 54 - 1 Lần
80 - 1 Lần 42 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 20

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 1 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 11 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 20

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
26-04-2024 57620 25842 27-04-2024 02-11-16-18-19-21-25-27-30-35-42-43-47-48-49-56-57-60-66-70-71-80-89-91-93-97-99
29-12-2023 36120 59380 30-12-2023 03-08-10-19-23-26-37-38-41-43-44-45-53-63-64-64-65-68-69-70-76-80-80-82-83-89-98
13-10-2023 40620 59454 14-10-2023 00-03-21-24-31-34-38-38-39-40-48-50-50-53-53-54-55-58-59-60-61-79-80-81-81-86-87
15-09-2023 13720 11724 16-09-2023 00-07-13-14-17-24-30-40-51-53-54-59-69-70-74-80-82-83-85-89-89-93-94-95-97-98-99
29-06-2023 06920 69851 30-06-2023 02-04-07-08-13-19-19-22-22-24-30-34-51-59-62-66-69-79-79-82-83-84-89-89-91-92-96
01-05-2023 61820 00865 02-05-2023 02-02-08-08-08-18-21-30-43-44-52-56-57-60-61-65-66-69-70-70-73-77-81-86-88-93-98
10-03-2023 24420 47076 11-03-2023 01-05-05-06-07-08-11-11-20-22-23-26-26-39-43-45-48-62-68-76-78-80-87-89-92-94-94
10-02-2023 85120 98713 11-02-2023 06-07-13-13-13-19-23-29-31-33-34-39-40-43-43-55-60-62-62-63-64-65-80-85-88-91-97
01-10-2021 31220 37377 02-10-2021 01-03-12-15-21-24-26-27-30-31-34-38-44-45-50-55-61-63-68-75-77-78-79-84-87-88-98
31-08-2021 49620 74627 01-09-2021 00-06-07-07-15-18-21-25-27-28-36-38-56-66-67-68-69-71-72-72-78-79-84-85-90-94-94
11-08-2021 53620 19868 12-08-2021 02-02-06-07-11-14-14-32-34-35-37-42-47-48-51-51-58-60-64-66-68-70-81-83-90-95-98
05-02-2021 48520 37427 06-02-2021 03-06-07-07-09-09-11-11-13-19-21-24-27-29-30-39-46-63-64-68-70-78-78-85-87-90-99
28-01-2021 92020 40169 29-01-2021 04-08-10-15-16-21-24-38-42-48-53-56-60-61-63-63-67-69-70-73-76-85-88-90-93-98-99
08-12-2020 06320 92041 09-12-2020 00-03-09-10-10-19-30-30-38-38-41-42-46-48-54-55-55-57-73-74-78-82-83-86-87-90-92
10-09-2020 81320 16129 11-09-2020 05-13-21-21-25-28-29-32-34-40-48-51-52-53-54-55-56-68-68-79-81-85-89-91-93-93-95
29-06-2020 66720 67229 30-06-2020 10-17-19-19-27-29-30-36-36-37-42-49-50-53-56-56-58-61-64-68-71-75-78-79-89-92-93
19-09-2019 80620 02376 20-09-2019 01-01-08-25-30-33-34-35-40-44-44-46-53-53-55-56-56-60-65-70-76-83-86-87-88-93-98
26-07-2019 97420 65694 27-07-2019 02-10-17-17-18-20-22-33-33-33-37-43-49-51-54-60-71-74-78-86-88-92-92-92-94-96-97
04-07-2019 19120 81937 05-07-2019 03-04-09-12-15-15-19-19-19-20-21-21-25-32-33-33-34-37-39-44-48-50-67-83-86-95-96
01-04-2019 83620 71393 02-04-2019 00-01-03-08-08-13-14-17-18-31-50-53-56-65-65-70-75-75-85-86-87-88-88-90-92-93-96
18-09-2018 91720 96177 19-09-2018 08-08-13-17-17-20-30-30-40-40-49-51-51-53-57-57-62-65-69-74-77-77-81-81-82-83-87
23-07-2017 08020 34037 24-07-2017 03-07-11-12-15-19-19-24-24-25-27-30-30-31-31-34-37-40-45-50-60-62-69-86-88-95-99
05-06-2017 86420 29539 06-06-2017 01-01-04-04-09-10-10-11-13-16-21-23-28-37-39-40-51-54-54-62-72-76-76-76-77-80-93
08-01-2017 28820 68976 09-01-2017 02-02-04-19-21-24-33-37-38-41-43-46-52-55-57-58-58-62-66-75-76-84-88-90-93-96-97
02-09-2016 76320 04829 03-09-2016 10-12-13-13-22-26-27-29-30-39-43-46-55-62-74-76-77-78-79-82-87-88-88-91-93-97-98
20-08-2016 56320 04689 21-08-2016 00-04-09-09-12-13-14-18-19-24-36-40-49-52-65-69-72-81-81-82-85-88-89-89-96-96-98
05-05-2016 83220 21153 06-05-2016 03-14-14-16-26-32-33-37-40-40-41-42-47-50-52-52-53-56-58-63-72-77-81-89-91-93-97
22-09-2015 84120 20433 23-09-2015 00-02-05-10-10-11-13-23-25-33-33-36-52-56-59-59-64-64-70-72-73-79-82-85-87-92-98
23-07-2015 98120 95488 24-07-2015 19-24-26-26-29-35-42-43-48-51-54-56-59-61-61-61-66-67-72-79-80-82-82-83-88-91-98
20-07-2015 63820 52414 21-07-2015 00-02-04-10-14-23-23-26-32-36-37-40-49-49-56-66-67-68-69-72-73-75-91-92-98-99-99
22-06-2015 09120 19993 23-06-2015 07-13-18-22-28-32-33-35-38-40-44-46-55-60-64-65-67-69-72-77-78-81-87-89-93-95-96
06-06-2015 08420 53295 07-06-2015 01-11-13-16-23-23-26-29-38-44-45-46-50-50-57-60-62-67-69-71-71-81-86-88-90-93-95
19-05-2015 44920 76663 20-05-2015 00-07-08-10-11-14-19-20-29-41-44-44-51-51-56-61-63-63-72-74-75-75-76-81-82-91-97
11-05-2015 00620 68375 12-05-2015 13-13-14-15-23-29-34-35-38-46-47-50-51-56-56-62-67-70-71-72-75-85-88-89-90-92-99
05-05-2015 44820 84075 06-05-2015 00-01-06-22-30-33-37-39-40-51-53-53-58-63-64-74-75-78-78-78-81-88-90-95-95-97-98
23-09-2014 18320 75935 24-09-2014 01-02-07-13-17-19-22-33-35-38-39-45-50-51-53-57-64-69-73-78-83-83-85-88-89-97-99
14-01-2013 83620 90137 15-01-2013 02-03-05-15-17-19-20-21-29-30-31-31-34-34-34-37-41-44-52-60-63-69-78-78-87-91-95
10-04-2011 18520 73964 11-04-2011 02-05-06-11-11-16-18-21-22-24-26-28-31-31-34-48-64-66-69-71-72-74-83-84-85-91-94
11-09-2010 30920 81000 12-09-2010 00-05-10-15-16-25-26-27-27-30-34-35-48-50-58-60-61-65-67-69-72-81-84-86-94-98-99
19-07-2010 02020 16971 20-07-2010 07-10-12-15-15-18-21-24-29-31-38-40-46-50-55-56-56-64-68-70-71-72-75-83-88-91-93
08-07-2010 12120 29988 09-07-2010 01-04-14-14-24-25-27-30-31-35-38-40-45-46-46-51-59-64-74-80-82-88-91-93-94-97-97
02-05-2010 54420 55870 03-05-2010 00-10-11-11-15-19-23-28-30-33-34-36-37-45-48-49-52-54-57-62-66-67-68-70-70-86-97
20-04-2010 82120 31530 21-04-2010 00-11-11-17-20-27-28-30-31-39-44-46-48-51-54-57-59-69-70-79-85-88-89-93-96-97-97
01-11-2009 50320 13357 02-11-2009 05-12-12-13-15-16-27-31-34-42-43-56-56-57-63-68-70-73-76-77-84-85-88-90-91-97-97
07-02-2009 49420 01864 08-02-2009 07-12-16-27-29-30-32-34-34-35-35-44-49-53-57-57-64-64-77-82-84-87-92-92-93-96-97
19-11-2008 19020 22949 20-11-2008 03-05-08-09-11-16-16-25-27-27-27-29-31-31-32-35-36-41-49-57-61-69-72-75-91-91-99
20-10-2008 75620 36872 21-10-2008 04-04-09-10-12-18-19-22-34-39-40-50-51-57-57-61-61-62-68-71-72-72-73-78-87-88-98
03-10-2008 48720 77527 04-10-2008 08-10-13-18-21-21-21-22-24-27-33-36-44-48-49-54-55-57-60-67-68-78-80-86-87-95-99
23-08-2008 09820 92495 24-08-2008 19-20-22-24-25-28-29-42-45-47-54-55-56-57-65-65-67-70-74-84-85-86-88-90-93-95-99
12-06-2008 93620 58191 13-06-2008 03-13-13-14-15-24-25-32-33-34-35-39-43-43-49-51-58-62-70-71-71-73-77-90-91-91-95
29-03-2007 07220 45472 30-03-2007 05-05-17-22-24-24-28-29-38-39-41-42-45-46-56-63-69-69-72-72-80-86-87-93-95-97-98
04-09-2006 72620 59626 05-09-2006 00-09-12-14-14-16-17-25-26-26-29-34-36-40-53-60-65-66-71-73-74-80-82-85-90-92-96
17-05-2006 42520 51235 18-05-2006 02-05-12-13-14-16-21-23-25-26-27-33-35-45-48-49-52-53-66-70-77-80-93-93-94-96-96
24-12-2005 65520 41252 25-12-2005 03-11-11-12-17-17-18-19-20-24-29-29-32-37-38-43-47-50-52-54-54-59-64-65-76-90-92
15-10-2005 58920 31335 16-10-2005 03-04-09-10-12-22-22-27-32-35-36-41-43-44-45-48-50-52-55-55-57-76-89-90-92-94-96
14-07-2005 90920 44961 15-07-2005 01-11-19-21-21-22-22-25-25-31-33-35-42-42-45-54-55-59-61-68-70-70-85-87-91-93-99
26-04-2005 02020 15566 27-04-2005 04-20-20-30-31-33-38-38-45-49-50-50-51-55-58-66-69-71-75-76-80-80-83-86-93-95-99
13-02-2005 68920 06450 14-02-2005 10-11-25-25-25-46-46-48-50-50-52-57-57-66-66-67-72-75-76-77-80-81-90-92-94-96-98

Đề về 20 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 20 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 20 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 20 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 20 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 45 – 54 và 06 – 60. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 20 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 45 hoặc con 60. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 20

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 20 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 20 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 20 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 20.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 20 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Đề về 20 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 20 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 20 sẽ tương ứng với con lô 75.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 20 sẽ tương ứng với con lô 97.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 20 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 20

Đề về 20 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 20 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 20 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 20 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.