Đề về 21 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 21 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 21

Bộ số Bộ số Bộ số
55 - 3 Lần 60 - 3 Lần 78 - 3 Lần
18 - 2 Lần 53 - 2 Lần 29 - 2 Lần
73 - 2 Lần 47 - 2 Lần 63 - 2 Lần
40 - 2 Lần 83 - 1 Lần 34 - 1 Lần
04 - 1 Lần 13 - 1 Lần 28 - 1 Lần
33 - 1 Lần 98 - 1 Lần 12 - 1 Lần
50 - 1 Lần 31 - 1 Lần 43 - 1 Lần
62 - 1 Lần 77 - 1 Lần 08 - 1 Lần
80 - 1 Lần 75 - 1 Lần 02 - 1 Lần
82 - 1 Lần 39 - 1 Lần 23 - 1 Lần
68 - 1 Lần 66 - 1 Lần 65 - 1 Lần
25 - 1 Lần 10 - 1 Lần 27 - 1 Lần
35 - 1 Lần 30 - 1 Lần 15 - 1 Lần
69 - 1 Lần 58 - 1 Lần 36 - 1 Lần
76 - 1 Lần 49 - 1 Lần 24 - 1 Lần
86 - 1 Lần 79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 21

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 1 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 11 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 10 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 1 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 21

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
05-12-2023 47521 93178 06-12-2023 00-08-08-11-11-12-13-17-19-27-27-27-34-37-44-45-58-60-61-61-62-78-80-88-89-89-92
10-10-2023 84521 49140 11-10-2023 01-01-06-11-19-19-20-22-29-37-37-38-40-44-49-59-60-65-65-73-77-78-82-88-89-93-96
06-10-2023 73121 26547 07-10-2023 06-10-11-12-13-18-20-26-29-30-35-38-38-44-47-49-52-52-56-68-70-70-73-79-82-83-87
21-08-2023 27221 60279 22-08-2023 06-13-15-15-26-29-31-32-32-37-40-43-55-55-61-62-68-72-73-79-82-83-86-88-89-97-99
01-06-2023 95921 71963 02-06-2023 05-05-07-08-16-19-19-20-23-25-29-34-34-42-51-53-54-55-58-62-63-63-73-76-84-85-97
15-01-2023 44221 48260 16-01-2023 05-07-18-21-23-23-24-32-38-53-55-56-56-60-66-67-68-71-74-79-85-87-87-93-95-98-99
20-09-2022 50221 44823 21-09-2022 01-03-04-05-14-16-18-21-23-26-36-39-39-40-42-43-43-51-55-66-67-80-85-85-85-94-94
08-08-2022 76821 00180 09-08-2022 01-14-15-17-18-25-26-29-29-30-31-33-33-37-37-53-56-58-70-71-78-80-87-89-90-91-96
06-11-2021 19821 91386 07-11-2021 05-10-11-11-13-28-31-41-43-49-51-53-55-61-65-72-72-75-76-76-78-79-79-80-86-86-92
03-06-2021 62721 60930 04-06-2021 02-10-10-16-16-17-19-20-21-22-23-24-25-30-41-41-42-54-60-64-68-71-73-78-94-94-98
04-11-2020 16921 96225 05-11-2020 05-10-11-16-16-17-25-30-32-34-40-44-45-48-48-67-67-69-80-84-87-89-95-95-98-98-99
21-03-2020 55521 46024 22-03-2020 00-04-08-09-10-13-13-17-19-22-22-24-27-33-34-35-48-52-53-58-60-69-72-76-87-91-95
19-01-2020 70921 12850 20-01-2020 08-09-11-13-19-19-20-24-32-33-37-39-41-44-48-50-51-59-63-65-72-72-76-85-96-97-97
05-01-2020 45721 14012 06-01-2020 06-10-12-14-16-16-23-23-25-27-34-35-38-43-44-45-46-47-59-69-70-72-77-84-84-89-94
30-11-2018 88321 72729 01-12-2018 00-00-06-11-15-21-24-25-26-27-29-29-30-36-39-39-48-50-54-60-67-70-84-87-88-89-92
21-11-2018 79721 95565 22-11-2018 06-19-19-26-27-27-27-35-39-41-46-49-51-56-58-58-60-65-72-75-77-83-84-90-92-93-94
21-09-2018 31221 29578 22-09-2018 06-07-10-12-17-18-27-36-48-50-54-56-57-65-69-70-71-75-77-78-83-87-90-97-97-97-99
19-01-2018 67721 69463 20-01-2018 00-03-05-18-28-28-32-36-37-38-44-51-51-53-55-62-63-63-70-76-77-85-85-86-91-95-95
14-01-2018 45021 85298 15-01-2018 01-05-12-15-21-21-23-26-28-28-41-42-45-46-49-53-61-71-75-80-82-84-94-94-95-97-98
22-12-2017 59521 53369 23-12-2017 11-12-14-14-15-18-22-23-23-26-28-33-35-36-41-43-57-59-59-61-67-69-72-84-87-91-96
01-07-2017 82721 53349 02-07-2017 04-04-08-10-19-25-32-35-37-38-41-42-43-49-55-55-57-60-71-75-76-77-79-85-92-93-98
11-06-2017 18721 83555 12-06-2017 01-21-23-23-31-32-32-41-45-45-46-48-52-55-62-73-74-75-76-82-83-84-86-87-89-91-96
26-05-2017 56321 15355 27-05-2017 05-10-10-11-14-17-18-27-31-32-45-47-54-55-56-61-62-63-63-66-67-71-80-82-83-86-94
29-04-2017 54621 13176 30-04-2017 12-13-14-20-25-27-29-32-34-46-47-50-50-50-58-60-61-66-76-79-83-85-87-90-92-92-95
08-12-2016 83121 06735 09-12-2016 01-02-05-07-12-16-18-18-20-24-25-26-32-35-37-42-46-46-55-55-66-76-82-86-89-90-98
20-10-2016 39821 49878 21-10-2016 02-08-11-17-23-24-28-30-34-35-35-37-52-53-55-65-68-73-73-75-78-80-82-82-94-98-99
03-10-2016 02821 54308 04-10-2016 02-07-08-08-08-09-10-13-16-16-23-26-27-29-44-46-52-52-52-54-55-55-62-71-74-88-98
13-04-2016 09821 09866 14-04-2016 06-06-09-10-12-20-28-28-36-42-43-44-46-52-52-55-58-66-66-68-75-79-83-86-90-90-91
15-08-2015 58421 26736 16-08-2015 01-13-14-17-21-28-30-34-36-37-39-45-47-48-48-49-55-56-57-58-65-81-82-86-90-94-95
17-10-2014 96621 84860 18-10-2014 00-07-13-16-16-20-25-32-32-35-49-49-49-50-53-55-58-60-64-64-64-66-68-68-81-84-97
08-09-2014 70121 24077 09-09-2014 05-06-08-09-14-20-26-29-30-31-38-39-39-43-47-54-54-61-62-62-69-70-77-77-92-94-95
04-07-2014 77521 50815 05-07-2014 09-13-15-20-21-24-28-31-34-34-35-38-38-40-41-42-52-63-65-72-74-79-80-85-88-93-95
21-12-2013 59421 21155 22-12-2013 02-04-05-09-13-17-19-22-22-25-31-35-37-55-55-57-60-61-63-64-74-80-88-92-94-94-94
16-12-2013 03721 07673 17-12-2013 00-11-13-16-16-19-26-28-28-40-42-44-44-47-49-55-59-66-67-73-74-80-80-85-87-88-99
06-10-2012 66321 68818 07-10-2012 00-01-02-10-11-18-20-22-25-26-48-48-50-50-51-59-60-60-69-69-69-70-74-75-78-94-97
22-09-2012 47921 23673 23-09-2012 06-07-10-12-16-17-18-18-23-32-38-39-45-46-48-50-54-62-70-71-73-73-76-78-88-96-97
29-05-2012 34221 69939 30-05-2012 04-05-06-10-10-11-22-23-32-36-39-45-47-48-53-53-54-56-64-65-66-70-73-81-88-92-96
06-05-2012 71421 91229 07-05-2012 00-03-21-24-24-29-31-33-35-40-43-44-45-48-49-55-64-67-73-77-84-88-89-92-95-97-98
10-04-2012 50321 77582 11-04-2012 05-12-16-17-17-19-29-29-30-38-39-42-43-51-53-61-70-75-77-82-83-85-88-91-97-98-99
12-09-2011 35221 56462 13-09-2011 00-03-08-10-13-17-19-20-24-28-40-48-49-57-58-59-62-62-64-65-66-72-75-76-80-95-98
08-06-2011 47421 24268 09-06-2011 03-05-09-12-18-19-21-21-23-31-31-44-56-61-65-66-67-68-70-75-82-82-86-87-89-89-95
18-05-2011 29621 14560 19-05-2011 00-08-09-22-22-30-30-30-31-33-36-37-38-40-40-46-48-58-60-67-68-79-85-86-87-89-91
10-10-2010 50321 32933 11-10-2010 01-01-06-08-10-10-14-27-29-29-31-33-33-33-45-48-49-54-61-64-69-70-78-90-92-95-99
18-10-2009 66421 51328 19-10-2009 00-06-09-11-12-16-21-25-28-43-43-44-45-48-49-54-55-65-65-66-68-78-78-86-88-94-97
15-09-2009 53621 40002 16-09-2009 02-02-03-08-09-13-14-17-21-21-23-26-31-33-38-38-53-57-65-68-73-74-77-81-83-86-93
16-03-2009 01621 28743 17-03-2009 00-01-03-14-17-19-24-30-31-37-39-39-41-43-44-47-59-59-61-70-71-83-87-91-92-92-98
17-08-2008 20221 39613 18-08-2008 03-07-12-13-17-28-31-33-33-35-40-44-47-48-50-52-52-59-61-67-72-78-80-88-91-92-96
10-01-2008 59221 41827 11-01-2008 00-12-12-19-24-27-40-40-40-44-44-51-52-56-57-58-59-63-71-75-77-81-84-87-90-95-98
13-12-2007 55421 85247 14-12-2007 04-07-07-10-11-16-17-19-22-23-28-29-34-40-43-46-47-57-57-73-73-75-84-84-85-90-98
25-10-2007 84921 53010 26-10-2007 00-04-10-15-16-22-23-25-27-28-39-44-45-48-50-59-61-66-68-69-70-76-78-84-86-99-99
29-05-2007 47321 21753 30-05-2007 04-08-20-20-24-28-31-32-36-39-42-43-50-53-56-57-62-67-69-70-73-75-82-84-87-96-99
27-01-2007 50521 98340 28-01-2007 00-04-08-08-09-14-21-25-29-30-32-35-40-40-42-44-46-47-58-61-67-67-70-74-81-98-98
20-11-2006 35221 36231 21-11-2006 04-11-13-16-17-20-23-31-36-41-44-45-48-48-54-59-60-62-64-74-79-82-87-89-91-94-94
14-11-2006 16421 34175 15-11-2006 00-07-08-09-10-13-16-19-19-26-34-34-37-59-59-70-71-74-75-75-75-76-77-79-84-88-91
22-10-2006 78021 36004 23-10-2006 04-06-07-10-11-12-15-16-18-20-21-22-37-41-42-49-54-69-72-77-79-82-83-91-94-97-98
08-10-2006 89221 62953 09-10-2006 04-05-06-06-07-12-16-18-22-31-32-36-53-57-58-63-64-68-69-71-74-80-85-93-95-96-97
14-01-2006 98421 48258 15-01-2006 02-05-15-27-33-34-34-38-38-46-48-53-57-58-59-62-67-72-73-76-77-78-82-84-94-97-98
18-09-2005 07621 42218 19-09-2005 08-09-09-18-19-20-20-24-24-26-31-35-36-40-46-48-63-64-69-71-80-82-83-92-93-95-97
27-02-2005 22221 64034 28-02-2005 04-12-12-13-14-14-19-22-23-26-29-34-37-39-39-44-50-56-60-60-68-69-77-79-89-90-95
23-01-2005 94121 61083 24-01-2005 01-02-08-08-09-12-18-24-26-28-41-44-47-55-56-56-58-62-65-67-71-73-77-80-83-83-88


Đề về 21 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 21 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 21 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 21 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 21 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 25 – 52 và 35 – 53. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 21 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 25 hoặc con 53. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 21

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 21 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 21 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 21 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 21 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 21 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 21.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 21 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 21 sẽ tương ứng với con lô 76

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 21 sẽ tương ứng với con lô 94.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 21 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 21

Đề về 21 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 21 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 21 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 21 đánh con gì hiệu quả mà xosonews tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.