Đề về 23 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 23 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 23

Bộ số Bộ số Bộ số
36 - 3 Lần 99 - 2 Lần 23 - 2 Lần
63 - 2 Lần 67 - 2 Lần 87 - 2 Lần
29 - 2 Lần 45 - 2 Lần 69 - 2 Lần
55 - 2 Lần 77 - 2 Lần 40 - 2 Lần
92 - 2 Lần 86 - 1 Lần 94 - 1 Lần
79 - 1 Lần 38 - 1 Lần 98 - 1 Lần
33 - 1 Lần 88 - 1 Lần 78 - 1 Lần
22 - 1 Lần 65 - 1 Lần 07 - 1 Lần
18 - 1 Lần 57 - 1 Lần 02 - 1 Lần
68 - 1 Lần 91 - 1 Lần 70 - 1 Lần
85 - 1 Lần 89 - 1 Lần 05 - 1 Lần
52 - 1 Lần 61 - 1 Lần 93 - 1 Lần
30 - 1 Lần 25 - 1 Lần 24 - 1 Lần
84 - 1 Lần 01 - 1 Lần 11 - 1 Lần
64 - 1 Lần 46 - 1 Lần 72 - 1 Lần
76 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 23

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 31 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 6 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 3 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 23

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
02-12-2022 24523 10576 03-12-2022 01-03-09-18-28-33-37-44-45-46-49-53-54-55-55-57-61-62-63-72-76-80-80-88-90-93-94
21-09-2022 44823 76777 22-09-2022 01-10-17-19-19-27-27-31-35-37-39-43-51-55-60-65-66-66-75-77-78-83-85-89-92-95-96
24-12-2021 37223 31424 25-12-2021 06-10-11-17-24-29-30-31-32-32-38-38-43-63-67-67-68-68-76-76-78-78-80-88-88-89-92
12-07-2021 48323 41507 13-07-2021 01-06-07-13-18-25-30-35-36-45-48-54-56-61-63-64-75-75-89-89-90-93-93-94-94-95-97
21-05-2021 75723 94325 22-05-2021 00-05-06-10-25-27-28-30-37-38-40-46-49-51-55-56-59-62-64-69-73-74-76-82-87-90-97
05-10-2020 20823 34965 06-10-2020 06-27-29-31-35-38-40-48-50-51-53-53-54-57-57-65-67-71-76-81-83-85-86-89-92-93-99
29-09-2020 59323 64268 30-09-2020 02-05-08-11-12-19-21-21-23-23-40-43-45-47-48-49-53-54-58-68-68-71-75-76-88-92-97
01-06-2020 62323 79222 02-06-2020 03-05-09-10-12-16-17-22-23-25-25-26-27-29-35-39-46-50-51-53-56-59-67-81-83-87-90
23-03-2020 36123 31578 24-03-2020 05-12-16-20-21-22-29-31-37-42-43-48-59-59-63-65-74-77-78-85-85-87-88-93-95-98-99
04-03-2020 51223 52991 05-03-2020 04-05-05-07-26-33-38-39-51-53-53-59-63-66-66-76-77-79-80-81-83-84-90-91-93-97-98
03-03-2020 38823 51223 04-03-2020 04-08-13-14-23-24-31-38-41-46-49-50-53-54-58-59-61-65-77-77-79-83-85-93-97-98-98
07-08-2018 12723 90929 08-08-2018 00-04-04-06-16-18-25-28-29-35-36-36-36-46-52-56-58-59-61-63-65-74-74-79-87-89-99
17-07-2018 88323 09669 18-07-2018 01-03-03-17-20-22-27-29-30-36-37-45-45-49-53-53-56-65-65-69-76-77-80-83-95-97-97
14-07-2018 78023 84740 15-07-2018 09-14-17-18-20-21-21-23-36-38-40-41-44-49-54-55-57-58-70-73-81-84-88-90-95-97-98
17-05-2018 87623 38740 18-05-2018 04-11-12-16-18-22-23-23-26-27-34-37-40-43-46-50-56-61-64-69-78-84-84-86-89-92-99
09-04-2018 97323 79188 10-04-2018 07-08-19-21-22-23-23-26-26-29-39-43-51-52-52-60-62-67-72-73-78-82-85-88-88-90-96
26-03-2018 07223 18467 27-03-2018 03-07-12-18-22-22-24-29-31-44-45-50-50-56-58-59-61-67-67-68-70-75-78-80-82-89-98
09-03-2018 21423 03830 10-03-2018 06-09-09-13-22-27-28-30-30-31-35-36-37-39-45-48-51-64-66-69-72-74-77-85-90-91-94
10-11-2017 70523 02893 11-11-2017 08-10-15-18-20-30-31-39-55-59-66-66-71-72-72-74-74-77-78-80-80-84-87-93-93-94-98
07-08-2017 07823 46433 08-08-2017 05-07-11-19-20-30-33-39-46-49-50-52-53-54-57-63-65-74-76-77-78-87-87-90-93-93-99
23-06-2017 86523 03261 24-06-2017 01-02-06-12-20-21-21-23-25-26-27-44-44-45-48-48-50-50-61-64-70-73-84-89-90-90-94
14-04-2017 78123 88945 15-04-2017 00-02-06-08-08-20-22-26-33-34-36-39-44-44-45-56-60-62-67-69-74-78-78-81-84-87-89
27-02-2017 09823 83098 28-02-2017 01-06-23-23-26-29-32-33-37-37-38-38-40-44-51-54-65-68-77-77-85-88-89-90-92-97-98
26-02-2017 34623 09823 27-02-2017 05-10-11-23-24-26-29-33-37-38-38-39-40-40-44-48-51-52-52-57-61-75-85-85-88-91-95
17-01-2017 81223 37845 18-01-2017 00-06-06-07-15-15-17-25-25-29-31-33-34-38-45-52-56-59-61-62-66-71-73-81-85-99-99
11-12-2016 94423 94479 12-12-2016 02-13-22-23-27-27-30-34-38-46-48-49-55-62-68-71-73-79-79-80-86-87-88-90-92-99-99
09-04-2016 45423 18636 10-04-2016 01-02-10-11-11-14-17-32-36-37-42-44-45-46-51-54-56-68-68-71-73-75-79-79-94-96-97
12-12-2014 64123 81952 13-12-2014 02-04-09-16-17-20-24-25-32-35-43-47-47-49-52-55-55-60-62-62-73-73-80-85-86-90-94
11-01-2014 14523 66472 12-01-2014 02-03-13-14-16-17-18-19-24-25-30-31-32-40-45-46-56-58-59-60-61-64-72-78-82-88-94
21-06-2013 61123 26305 22-06-2013 05-05-06-11-16-18-24-24-29-31-39-40-45-52-58-58-65-71-71-75-78-81-83-84-85-86-94
01-09-2012 17223 36146 02-09-2012 06-10-18-21-21-32-40-43-46-50-53-53-54-60-62-67-70-70-72-75-75-82-83-88-88-89-90
27-06-2012 45023 14169 28-06-2012 06-06-10-11-13-15-25-26-26-29-32-32-35-36-38-38-40-43-49-61-65-65-65-69-86-92-95
07-04-2012 53823 45564 08-04-2012 00-04-06-06-07-08-08-11-18-20-23-32-33-37-44-44-45-56-58-59-64-67-76-85-85-95-96
22-12-2011 74123 29377 23-12-2011 04-08-08-16-16-21-24-35-38-44-45-47-52-54-54-58-60-63-70-71-73-77-77-88-89-94-96
13-12-2011 02023 88602 14-12-2011 01-02-07-08-10-15-20-25-28-29-29-29-30-30-32-34-42-42-44-48-61-62-68-83-89-95-97
18-11-2011 02023 83255 19-11-2011 03-03-06-08-20-34-36-38-40-45-52-55-56-56-58-61-62-66-66-73-73-74-76-79-85-87-97
26-05-2011 76823 49870 27-05-2011 10-15-18-19-20-22-27-30-32-36-37-43-43-45-59-62-63-65-70-70-71-73-74-78-92-97-99
23-02-2011 54923 26002 24-02-2011 00-01-02-04-10-12-13-28-31-35-36-40-44-44-52-57-58-63-71-73-78-84-84-87-89-90-97
14-02-2011 78923 81838 15-02-2011 04-05-08-09-12-21-24-27-30-36-38-50-52-52-58-60-60-63-64-70-70-74-76-83-87-90-90
08-02-2011 67723 79899 09-02-2011 07-07-14-16-17-18-18-21-26-26-31-36-41-44-48-49-62-64-64-76-79-82-86-86-89-90-99
01-10-2010 44023 88289 02-10-2010 00-04-05-10-11-17-19-19-22-33-37-37-44-46-50-51-53-63-74-75-78-82-83-85-89-95-99
03-07-2010 20823 40036 04-07-2010 01-10-12-12-18-25-26-26-26-31-31-32-36-38-53-58-61-62-63-67-71-73-73-88-89-92-95
06-04-2010 25923 93957 07-04-2010 05-11-12-13-13-15-31-34-38-44-46-50-50-54-56-57-65-67-72-72-79-86-88-89-90-91-92
11-12-2009 34023 82436 12-12-2009 01-02-07-12-18-22-23-27-27-30-33-33-33-36-37-46-48-48-49-55-64-80-80-87-90-90-97
04-11-2009 51323 07855 05-11-2009 01-03-09-12-19-19-22-24-30-38-39-44-51-53-54-55-55-58-62-64-66-67-75-81-83-87-87
07-07-2009 24923 73429 08-07-2009 02-08-15-21-22-26-29-46-47-50-50-52-52-53-55-55-62-62-65-66-69-71-75-78-94-97-99
15-06-2009 06223 22167 16-06-2009 02-05-06-07-14-19-22-23-24-25-26-30-31-34-34-35-36-42-56-58-61-63-67-73-73-88-96
27-01-2009 07523 42218 28-01-2009 04-07-08-09-11-11-13-18-21-21-21-24-25-28-39-43-46-49-57-58-60-69-72-75-80-96-99
13-01-2009 32223 30287 14-01-2009 01-06-07-09-12-17-17-27-29-30-36-40-41-44-56-58-61-64-68-75-75-75-80-87-88-95-98
24-05-2008 83623 68587 25-05-2008 01-05-05-06-09-10-10-18-19-26-27-27-28-35-39-42-50-58-64-66-67-70-71-76-87-89-93
17-02-2008 87223 41494 18-02-2008 03-08-11-16-18-22-23-28-28-36-44-46-49-55-60-69-71-75-75-75-78-81-81-81-89-91-94
15-09-2007 38423 22292 16-09-2007 13-16-21-25-26-26-28-31-33-34-39-45-50-51-53-55-59-62-62-74-75-79-80-86-88-92-94
11-07-2007 48123 84363 12-07-2007 00-00-01-05-06-10-12-23-24-26-32-32-39-40-43-44-49-54-58-58-63-64-65-67-88-91-93
25-06-2007 97323 74863 26-06-2007 00-01-08-11-13-18-21-26-33-37-39-41-56-61-61-63-75-75-75-78-83-87-91-91-93-97-98
02-06-2007 65323 96111 03-06-2007 02-03-04-05-11-16-16-18-20-25-35-38-43-60-62-62-63-69-77-78-79-82-85-86-86-90-92
09-03-2007 24623 95392 10-03-2007 03-05-06-07-13-14-18-22-27-37-42-46-50-51-54-59-62-63-70-72-72-77-86-88-89-92-99
22-09-2006 20723 80385 23-09-2006 04-05-13-13-17-19-20-32-42-44-47-48-53-56-58-60-67-67-70-71-76-82-85-87-88-89-97
09-09-2006 88323 54601 10-09-2006 01-01-07-09-14-22-24-24-29-33-39-40-44-53-57-60-62-66-69-72-77-85-85-88-91-92-92
27-08-2006 59623 21999 28-08-2006 01-03-05-05-06-06-08-08-15-19-23-28-31-32-36-47-55-57-71-75-78-79-82-83-85-96-99
08-07-2006 83823 61902 09-07-2006 00-02-03-04-04-07-15-15-16-23-24-27-30-33-35-38-41-49-54-63-64-70-79-86-92-92-98
18-12-2005 95323 93886 19-12-2005 02-05-07-11-21-23-31-33-40-40-46-50-52-54-59-59-62-65-66-68-69-69-70-83-86-88-92
05-02-2005 80123 07684 06-02-2005 00-04-05-12-13-13-17-25-32-35-47-48-54-56-56-58-61-61-62-63-66-67-77-79-84-84-89


Đề về 23 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 23 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 23 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 23 đầy đủ, chi tiết nhất

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 23 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 05 – 50 và 24 – 42. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 23 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 25 hoặc con 53. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 23

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 23 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 23 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 23 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 23 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 23 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 23.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 23 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 23 sẽ tương ứng với con lô 78.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 23 sẽ tương ứng với con lô 91.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 23 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 23

Đề về 23 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 23 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 23 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 23 đánh con gì hiệu quả mà xosonews tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.