Đề về 25 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 25 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 25

Bộ số Bộ số Bộ số
10 - 3 Lần 64 - 3 Lần 75 - 3 Lần
57 - 2 Lần 77 - 2 Lần 31 - 2 Lần
53 - 2 Lần 73 - 2 Lần 18 - 2 Lần
17 - 2 Lần 29 - 2 Lần 36 - 1 Lần
94 - 1 Lần 02 - 1 Lần 19 - 1 Lần
04 - 1 Lần 63 - 1 Lần 66 - 1 Lần
91 - 1 Lần 54 - 1 Lần 80 - 1 Lần
23 - 1 Lần 00 - 1 Lần 58 - 1 Lần
79 - 1 Lần 51 - 1 Lần 70 - 1 Lần
22 - 1 Lần 74 - 1 Lần 06 - 1 Lần
27 - 1 Lần 48 - 1 Lần 60 - 1 Lần
92 - 1 Lần 45 - 1 Lần 05 - 1 Lần
71 - 1 Lần 12 - 1 Lần 81 - 1 Lần
28 - 1 Lần 46 - 1 Lần 08 - 1 Lần
67 - 1 Lần 65 - 1 Lần 55 - 1 Lần
03 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 25

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 11 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 0 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 11 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 25

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-09-2023 50925 40303 20-09-2023 01-03-07-07-08-10-11-13-14-15-18-22-23-29-30-31-33-34-34-36-39-64-67-75-86-91-93
07-06-2022 87525 28977 08-06-2022 09-10-12-19-20-25-31-32-34-37-41-42-43-55-59-60-60-66-68-74-76-77-79-82-84-84-95
31-05-2022 39725 31918 01-06-2022 01-04-10-13-15-15-18-23-25-26-29-29-36-37-38-48-51-52-54-63-81-87-88-90-92-96-99
11-12-2021 34925 09055 12-12-2021 05-12-13-18-21-21-22-22-40-43-53-54-55-55-60-70-71-72-73-74-76-76-80-81-88-93-97
23-10-2021 73125 44417 24-10-2021 02-07-13-17-20-21-24-24-26-28-42-45-46-52-53-58-58-60-62-63-65-70-74-91-92-94-97
22-05-2021 94325 13529 23-05-2021 07-10-10-13-22-27-29-32-35-35-36-41-45-49-49-53-57-57-58-60-64-65-66-69-74-87-97
15-05-2021 59925 32965 16-05-2021 07-07-14-17-17-20-28-31-31-32-44-51-51-58-63-65-66-69-71-84-85-89-93-94-95-98-98
03-05-2021 51925 09580 04-05-2021 02-08-10-16-21-22-24-26-32-33-37-45-49-54-57-68-70-78-78-80-80-80-81-85-93-96-98
05-11-2020 96225 44571 06-11-2020 01-04-07-10-26-26-27-30-32-43-44-46-59-64-65-68-68-71-71-72-72-72-85-86-93-94-99
23-10-2020 06125 43128 24-10-2020 06-09-24-26-28-37-47-48-55-57-59-61-61-61-63-68-71-79-80-80-82-84-84-85-87-90-92
19-10-2020 18225 90157 20-10-2020 00-01-10-10-17-18-23-25-25-26-30-36-37-37-39-53-57-64-64-70-72-76-81-85-92-94-97
25-04-2020 46625 90667 26-04-2020 03-06-06-08-10-17-19-22-33-37-40-40-42-55-59-64-67-67-68-75-78-80-84-85-93-95-98
02-09-2019 40725 91254 03-09-2019 03-04-06-06-13-18-20-23-26-29-43-54-55-60-61-65-69-74-77-78-82-83-87-92-94-95-96
30-05-2019 47625 79905 31-05-2019 05-06-06-09-12-14-22-23-27-35-36-37-39-42-43-45-57-67-73-75-76-77-79-83-84-84-98
09-02-2018 18625 93481 10-02-2018 02-04-05-05-06-15-16-22-30-30-32-38-40-42-47-50-54-62-64-66-73-80-81-83-88-89-99
07-02-2018 74825 68975 08-02-2018 11-13-15-15-21-25-26-27-29-38-41-44-48-52-53-55-60-61-62-70-75-76-77-79-83-85-98
14-08-2017 90225 07631 15-08-2017 00-12-28-29-31-34-43-64-65-66-66-70-75-79-79-81-81-82-83-87-90-91-91-93-94-95-96
26-12-2016 42325 97291 27-12-2016 05-12-15-16-26-31-34-38-41-42-43-45-49-54-57-57-62-67-69-71-72-75-80-83-88-89-91
29-11-2016 89525 97475 30-11-2016 01-07-09-11-23-23-25-29-32-42-44-45-46-50-57-57-59-66-67-70-72-73-75-81-91-92-93
26-04-2016 83725 90964 27-04-2016 02-02-04-08-13-16-16-18-19-30-34-43-46-46-54-55-64-68-69-72-80-81-83-83-86-89-99
18-03-2016 54125 14610 19-03-2016 02-04-10-12-16-20-23-25-34-35-36-36-39-39-44-57-57-60-64-64-78-82-82-83-87-96-99
11-12-2015 32825 09312 12-12-2015 00-04-06-07-08-09-12-12-22-24-26-27-34-37-45-52-60-63-64-65-68-70-84-85-90-92-99
07-12-2015 85725 49977 08-12-2015 03-06-12-15-21-23-26-30-31-31-40-40-50-55-57-57-58-74-77-80-86-89-90-94-94-99-99
08-04-2015 93325 49175 09-04-2015 04-04-06-06-11-18-20-21-30-33-39-40-48-49-53-54-56-57-59-74-75-78-79-83-85-86-86
25-01-2015 83725 25419 26-01-2015 00-02-07-19-19-26-27-32-34-37-37-39-52-53-55-65-66-69-72-72-81-84-91-94-95-96-98
02-01-2015 84125 41864 03-01-2015 01-06-08-10-14-31-33-37-44-44-46-46-55-56-59-63-64-72-73-75-77-80-90-93-95-96-98
06-11-2014 04225 55145 07-11-2014 14-17-19-21-25-36-45-46-50-55-56-57-59-60-63-64-68-73-78-81-82-84-84-88-93-93-97
09-03-2014 78825 66657 10-03-2014 02-03-04-11-19-19-43-43-43-51-57-57-59-59-61-64-64-65-65-70-74-76-79-86-88-93-94
27-09-2013 08025 86810 28-09-2013 02-07-08-10-17-24-26-27-34-35-36-36-48-48-50-51-57-60-65-73-75-81-81-86-91-91-94
06-07-2013 69625 84108 07-07-2013 00-08-12-18-18-24-25-29-29-42-43-43-43-44-49-49-50-64-65-68-75-82-83-84-85-88-99
01-06-2013 48425 74829 02-06-2013 04-05-18-19-24-24-29-32-37-47-53-54-55-63-64-66-70-75-78-79-80-81-82-82-85-95-97
14-03-2013 71225 90692 15-03-2013 02-15-16-18-19-24-29-34-41-42-43-49-54-56-61-63-64-69-73-76-78-83-88-90-90-91-92
09-01-2013 48625 43764 10-01-2013 10-11-17-23-25-25-27-33-37-38-43-50-63-64-68-71-72-73-73-74-77-82-93-95-96-97-98
19-11-2012 25825 24966 20-11-2012 00-04-09-10-14-15-16-20-25-34-36-42-50-53-53-57-58-59-63-66-67-70-71-72-75-78-91
29-10-2012 49425 61010 30-10-2012 00-03-03-05-10-10-13-18-25-29-34-41-45-56-57-58-60-60-63-63-73-74-75-81-82-89-98
07-08-2012 91225 53851 08-08-2012 01-03-05-13-15-16-19-20-27-29-35-37-41-44-51-55-56-57-63-64-66-75-77-81-83-84-94
19-06-2012 80625 85173 20-06-2012 01-01-12-12-18-19-20-20-29-33-43-53-57-57-62-62-72-73-73-77-79-81-83-84-87-96-97
06-06-2012 85725 06606 07-06-2012 02-04-06-10-14-22-23-28-31-34-35-38-44-48-53-57-68-70-70-70-75-76-77-81-82-82-90
28-12-2011 74125 34404 29-12-2011 03-04-12-13-15-31-36-39-41-41-43-43-53-60-60-62-63-64-65-68-75-78-80-84-87-90-97
22-11-2011 27625 12753 23-11-2011 02-04-05-14-14-26-28-28-29-31-32-46-52-53-53-58-63-65-66-67-74-87-95-95-95-96-99
29-09-2011 17425 93960 30-09-2011 01-05-15-18-21-36-36-39-40-40-42-46-55-55-58-60-62-64-75-79-83-86-89-94-95-96-99
24-08-2011 59425 56074 25-08-2011 00-06-07-19-26-28-29-29-33-42-45-51-54-57-57-57-62-63-66-70-73-74-75-86-86-95-96
12-01-2011 09925 16322 13-01-2011 00-06-06-17-18-22-24-33-33-35-36-38-38-40-44-53-63-70-74-76-76-78-79-80-80-93-94
16-05-2010 56325 07002 17-05-2010 02-05-12-12-23-24-26-31-34-38-46-47-51-52-62-64-66-67-76-79-83-83-84-88-89-98-99
17-02-2010 54925 25970 18-02-2010 00-04-12-12-19-20-31-36-37-38-50-54-56-57-64-64-65-67-70-70-79-90-90-91-91-95-96
13-01-2010 34725 80204 14-01-2010 04-08-15-20-34-35-40-44-46-51-54-54-58-60-63-68-69-77-78-78-80-86-87-88-90-97-99
06-10-2009 26725 90579 07-10-2009 02-10-12-16-20-20-30-36-39-44-44-45-56-61-64-64-67-67-74-77-79-80-88-91-92-94-97
12-09-2009 04525 93546 13-09-2009 01-04-04-06-13-19-28-30-33-46-48-49-50-57-60-61-62-64-67-72-72-73-76-78-80-89-99
20-06-2009 14325 55953 21-06-2009 00-01-06-16-17-19-23-29-32-36-39-49-52-53-62-66-70-74-76-76-79-80-85-86-89-93-93
02-09-2008 35425 13258 03-09-2008 04-10-23-31-34-36-36-37-42-45-47-55-57-58-65-68-73-76-80-84-85-90-92-95-96-97-98
05-02-2008 28425 Tết 06-02-2008 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-�t
30-12-2007 11025 22894 31-12-2007 06-06-09-09-10-16-20-27-31-39-40-47-50-57-58-60-69-69-74-76-79-79-85-93-94-94-95
27-09-2007 41025 04548 28-09-2007 03-04-05-14-23-24-26-27-28-28-29-46-46-48-48-54-57-59-63-65-74-77-83-83-87-88-96
23-09-2007 54225 86136 24-09-2007 06-09-10-17-23-23-25-35-36-39-43-47-49-50-54-62-64-70-71-75-81-84-84-87-87-87-99
10-07-2007 72925 48123 11-07-2007 00-02-03-13-17-21-22-23-29-32-35-38-39-43-48-52-57-59-63-65-66-66-70-89-89-97-97
24-05-2007 46025 48727 25-05-2007 00-01-02-10-13-27-28-28-34-38-43-47-53-55-59-60-61-62-64-66-71-72-81-81-84-86-99
26-03-2007 89725 79663 27-03-2007 01-08-09-14-14-15-18-18-24-26-31-41-45-51-52-52-63-63-66-68-69-71-72-84-89-92-99
24-11-2006 14425 21173 25-11-2006 02-06-08-12-16-20-35-44-47-48-50-52-52-53-59-65-68-73-76-78-78-80-83-85-89-90-96
03-07-2006 47925 99704 04-07-2006 00-00-00-00-03-04-04-04-05-08-08-09-12-14-28-31-36-39-45-47-49-51-60-71-73-75-80
08-12-2005 72225 61217 09-12-2005 03-03-05-09-12-16-17-17-18-25-26-29-29-33-43-45-46-51-56-58-74-77-79-79-90-95-97
25-08-2005 15025 33518 26-08-2005 00-04-05-10-11-17-18-19-19-20-23-29-29-29-31-32-36-45-52-65-69-81-82-83-84-92-92
17-03-2005 32625 29231 18-03-2005 03-04-06-06-07-13-15-25-28-31-31-34-38-49-51-56-56-59-79-80-82-84-85-85-88-91-96

Đề về 25 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 25 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 25 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 25 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 25 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 49 – 94 và 26 – 62. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 25 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 49 hoặc con 62. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 25

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 25 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 25 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 25 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 25.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 25 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Đề về 25 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 25 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 25 sẽ tương ứng với con lô 70.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 25 sẽ tương ứng với con lô 98.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 25 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 25

Đề về 25 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 25 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 25 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 25 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.