Đề về 26 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 26 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 26

Bộ số Bộ số Bộ số
62 - 3 Lần 73 - 2 Lần 81 - 2 Lần
11 - 2 Lần 47 - 2 Lần 69 - 2 Lần
39 - 2 Lần 15 - 2 Lần 84 - 2 Lần
64 - 2 Lần 34 - 2 Lần 44 - 1 Lần
58 - 1 Lần 23 - 1 Lần 78 - 1 Lần
51 - 1 Lần 43 - 1 Lần 08 - 1 Lần
52 - 1 Lần 82 - 1 Lần 02 - 1 Lần
48 - 1 Lần 05 - 1 Lần 13 - 1 Lần
61 - 1 Lần 59 - 1 Lần 49 - 1 Lần
96 - 1 Lần 32 - 1 Lần 24 - 1 Lần
45 - 1 Lần 22 - 1 Lần 46 - 1 Lần
41 - 1 Lần 40 - 1 Lần 95 - 1 Lần
20 - 1 Lần 99 - 1 Lần 93 - 1 Lần
55 - 1 Lần 25 - 1 Lần 42 - 1 Lần
94 - 1 Lần 66 - 1 Lần 88 - 1 Lần
63 - 1 Lần 01 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 26

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 11 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 26

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
15-05-2024 06926 61034 16-05-2024 00-06-06-09-24-25-25-30-34-38-42-44-44-48-51-52-65-68-68-72-74-82-90-92-92-93-95
30-11-2023 07426 12301 01-12-2023 00-01-01-10-17-18-18-20-25-28-30-32-41-42-42-43-49-62-64-74-74-79-82-84-87-87-94
08-11-2023 98526 34562 09-11-2023 08-09-09-09-15-15-22-37-40-43-44-44-45-47-49-49-50-54-57-61-61-62-62-92-96-97-97
09-04-2023 10026 06363 10-04-2023 00-03-04-05-13-19-21-32-34-39-43-46-52-52-54-55-56-58-59-61-63-72-80-84-87-95-96
05-04-2023 96226 89911 06-04-2023 05-05-06-10-11-12-12-21-25-31-33-34-36-42-44-49-51-58-60-63-65-68-71-89-91-93-93
28-01-2022 83926 11699 29-01-2022 01-01-06-16-16-18-18-22-24-33-33-39-40-40-41-43-45-51-53-53-61-69-78-81-89-96-99
15-11-2021 77626 41405 16-11-2021 00-05-05-06-12-16-21-29-30-30-32-33-37-46-46-56-59-60-68-68-74-77-82-83-90-95-95
29-07-2021 10326 94715 30-07-2021 07-15-15-18-21-27-28-29-35-35-36-43-50-50-53-54-55-59-63-65-66-68-72-72-79-82-86
17-05-2021 67626 10448 18-05-2021 05-09-09-20-20-28-29-33-39-47-48-51-53-57-63-67-68-82-86-88-89-90-90-92-93-97-98
11-03-2021 47526 85439 12-03-2021 01-03-03-09-15-22-29-36-38-39-39-40-41-63-66-70-75-77-83-84-84-88-89-89-93-97-98
08-01-2021 00726 82064 09-01-2021 00-02-11-15-15-16-17-23-29-30-38-40-51-54-56-64-65-73-74-77-84-87-88-88-90-90-95
27-11-2020 23126 10764 28-11-2020 06-08-08-09-11-16-23-25-30-33-42-44-47-55-57-59-64-64-67-70-77-84-90-92-96-96-99
08-10-2020 09726 60541 09-10-2020 01-01-02-04-09-13-14-21-22-25-33-38-38-40-41-42-47-47-47-53-63-66-71-87-88-96-99
24-12-2019 75726 15181 25-12-2019 02-04-07-13-18-24-26-28-30-30-33-38-42-43-49-51-58-59-59-59-61-72-76-81-86-92-94
07-08-2019 28326 09562 08-08-2019 00-05-08-08-18-19-20-23-26-28-32-37-39-53-61-62-64-67-75-75-75-91-92-92-92-95-98
09-02-2019 65826 83208 10-02-2019 01-08-13-25-27-29-33-40-42-44-45-45-55-56-62-64-65-67-71-74-85-87-87-89-89-92-96
05-10-2018 04926 68515 06-10-2018 02-11-15-29-37-41-43-43-49-50-50-52-57-61-63-67-72-72-73-80-83-84-85-86-90-93-95
30-10-2016 35526 45373 31-10-2016 05-09-13-17-22-22-23-28-29-31-33-46-53-59-59-60-63-67-69-73-86-88-91-93-96-97-97
19-08-2016 98526 56320 20-08-2016 09-15-16-17-17-18-20-20-23-25-31-32-35-38-39-41-50-56-56-59-79-80-81-87-91-94-96
22-05-2015 23026 41469 23-05-2015 03-05-12-14-16-17-19-25-26-28-31-40-43-44-47-48-49-51-54-60-60-62-69-69-75-80-94
30-01-2015 71426 11084 31-01-2015 03-04-14-15-18-24-25-26-36-41-50-51-53-53-57-61-65-70-72-74-77-80-83-84-88-88-98
20-07-2014 31926 27778 21-07-2014 02-06-12-16-33-35-42-45-47-50-50-52-56-59-61-62-62-63-65-76-77-77-78-86-88-88-92
16-01-2014 90626 55839 17-01-2014 07-17-19-21-25-26-28-28-32-39-42-44-51-54-55-55-57-60-61-63-69-82-85-87-88-90-97
29-06-2013 26526 20888 30-06-2013 00-15-15-16-18-24-27-27-35-36-37-39-43-43-47-53-56-57-63-64-75-75-76-76-87-88-99
11-04-2013 27626 58046 12-04-2013 02-04-05-09-15-16-17-18-25-30-30-37-46-46-55-59-71-72-74-76-77-77-78-80-81-85-87
05-01-2013 84326 62866 06-01-2013 02-06-06-19-19-23-27-53-55-56-58-58-59-62-63-65-66-67-68-71-74-76-78-90-91-92-97
24-10-2012 25426 91649 25-10-2012 05-10-11-25-28-28-29-30-37-37-39-49-51-52-53-56-59-61-63-74-76-78-78-79-84-86-98
11-07-2012 67926 16447 12-07-2012 02-03-07-08-28-31-31-31-32-32-36-47-58-61-63-73-75-76-79-82-83-83-87-91-94-94-96
24-04-2012 63726 58547 25-04-2012 05-15-19-22-25-25-26-28-31-37-45-45-47-47-48-50-58-58-60-62-63-65-72-76-78-80-97
30-01-2012 13526 91802 31-01-2012 02-03-05-08-10-14-16-17-25-26-35-36-39-47-48-57-59-61-66-69-70-81-82-82-84-96-98
03-09-2011 62326 16584 04-09-2011 00-03-04-05-12-15-18-35-39-39-40-42-45-48-57-57-59-61-68-69-83-84-84-87-92-95-96
13-02-2011 98026 78923 14-02-2011 02-05-10-18-22-23-23-24-32-37-41-43-52-55-59-60-63-64-65-65-68-71-74-76-78-80-92
06-02-2011 15526 43758 07-02-2011 06-08-12-17-23-24-28-31-33-34-36-39-41-41-49-50-58-64-64-65-72-75-77-86-87-88-98
04-10-2010 42326 17711 05-10-2010 00-06-08-10-11-12-13-14-16-16-19-24-25-27-33-41-55-60-66-70-73-78-79-87-89-89-96
13-03-2010 71826 53494 14-03-2010 03-04-05-07-17-21-27-27-28-36-37-43-51-52-52-53-55-59-61-62-65-67-81-87-90-94-95
01-02-2010 47426 38762 02-02-2010 02-10-12-16-23-35-36-39-41-42-43-50-52-53-54-56-56-61-61-62-65-68-83-85-95-97-99
08-01-2010 85726 86595 09-01-2010 00-08-11-13-16-20-21-28-28-38-40-41-46-59-64-65-69-70-76-77-82-88-92-92-93-95-97
04-01-2010 79226 65882 05-01-2010 12-16-16-17-20-23-27-30-37-39-39-41-42-43-45-50-67-68-72-74-75-80-82-84-87-89-92
28-02-2009 41626 83834 01-03-2009 08-13-14-16-23-26-26-29-34-35-37-44-54-56-59-67-73-77-79-80-83-84-85-86-87-87-93
28-12-2008 09926 98173 29-12-2008 02-04-05-08-12-18-20-21-28-32-39-42-43-44-44-59-63-65-65-69-71-73-73-83-86-88-98
08-09-2008 17326 71052 09-09-2008 02-23-24-27-27-30-31-37-43-52-59-59-60-64-67-68-69-73-75-82-82-86-88-93-94-96-98
02-07-2008 37726 61759 03-07-2008 03-09-19-19-28-36-36-36-37-38-38-41-43-44-45-49-50-52-53-55-59-62-66-67-83-88-92
05-06-2008 23226 48469 06-06-2008 00-06-17-18-21-30-34-36-48-55-56-57-60-60-62-63-67-68-69-80-81-83-86-89-89-91-95
01-12-2007 09926 60442 02-12-2007 01-02-03-04-04-08-11-14-24-33-42-43-48-49-49-56-56-57-60-69-70-73-86-90-91-93-95
29-11-2007 80126 34722 30-11-2007 01-10-13-21-22-23-24-28-30-33-34-35-36-40-41-42-42-43-46-57-60-64-81-86-88-92-97
22-09-2007 85726 54225 23-09-2007 07-07-12-14-14-20-21-21-23-23-25-26-26-27-49-52-52-52-53-57-60-73-85-86-89-92-96
05-07-2007 83226 91345 06-07-2007 06-11-11-12-28-30-32-33-34-36-37-40-45-45-46-55-59-60-75-78-78-79-80-83-83-84-93
27-06-2007 12426 83561 28-06-2007 07-13-14-16-21-31-32-40-40-42-43-60-61-62-71-74-75-77-82-83-88-89-90-90-91-98-99
12-02-2007 10326 00681 13-02-2007 02-09-16-23-30-38-41-44-44-47-50-52-59-59-62-70-72-74-74-79-81-85-85-89-92-93-95
19-01-2007 74826 35640 20-01-2007 00-10-11-12-14-32-40-45-47-55-57-65-66-66-66-67-72-76-78-80-83-84-91-91-91-95-98
15-01-2007 83926 56308 16-01-2007 00-06-07-07-08-12-15-19-22-23-31-32-33-42-45-46-53-54-57-58-64-69-74-77-88-93-94
05-09-2006 59626 14413 06-09-2006 03-13-13-15-19-28-30-33-35-40-41-45-48-54-56-59-61-75-76-77-77-79-89-94-97-97-97
01-07-2006 80526 59455 02-07-2006 02-14-15-18-20-23-24-28-33-37-37-47-49-52-53-55-56-58-60-62-64-74-78-83-85-90-98
25-06-2006 49126 97844 26-06-2006 00-13-22-26-28-32-32-37-37-37-38-44-48-66-71-72-74-76-82-86-86-88-91-96-97-98-99
02-03-2006 26526 24024 03-03-2006 04-07-10-14-16-16-24-25-28-30-37-38-38-45-47-48-51-54-55-56-56-59-62-65-69-78-83
16-02-2006 00426 18932 17-02-2006 20-20-27-27-31-32-33-40-40-40-41-44-49-52-63-71-72-74-75-76-77-79-88-89-91-92-93
05-12-2005 75026 75343 06-12-2005 01-03-05-10-10-11-12-19-21-27-29-34-41-43-45-50-51-59-63-63-69-77-86-87-89-92-93
13-10-2005 38426 78896 14-10-2005 00-05-06-10-14-17-21-23-26-31-34-40-40-42-44-53-60-65-65-66-77-81-82-88-88-91-96
08-10-2005 45626 12393 09-10-2005 11-11-14-15-15-17-17-19-21-22-23-28-35-38-41-43-45-50-58-61-70-77-77-82-90-93-93
08-08-2005 99926 00651 09-08-2005 06-13-15-30-32-35-36-40-41-41-43-43-45-51-58-58-60-73-75-79-80-83-85-86-89-91-92

Đề về 26 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 26 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 26 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 26 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 26 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 14 – 41 và 08 – 80. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 26 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 41 hoặc con 80. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 26

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 26 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 26 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 26 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 26 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 26 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 26.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 26 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 26 sẽ tương ứng với con lô 71.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 26 sẽ tương ứng với con lô 93.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 26 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 26

Đề về 26 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 26 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 26 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 26 đánh con gì hiệu quả mà xosonews.net tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.