Đề về 28 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 28 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 28

Bộ số Bộ số Bộ số
19 - 2 Lần 68 - 2 Lần 27 - 2 Lần
64 - 2 Lần 52 - 2 Lần 90 - 2 Lần
36 - 2 Lần 23 - 2 Lần 00 - 1 Lần
76 - 1 Lần 03 - 1 Lần 66 - 1 Lần
96 - 1 Lần 28 - 1 Lần 65 - 1 Lần
16 - 1 Lần 92 - 1 Lần 71 - 1 Lần
70 - 1 Lần 46 - 1 Lần 59 - 1 Lần
38 - 1 Lần 86 - 1 Lần 48 - 1 Lần
02 - 1 Lần 37 - 1 Lần 14 - 1 Lần
80 - 1 Lần 08 - 1 Lần 95 - 1 Lần
42 - 1 Lần 26 - 1 Lần 15 - 1 Lần
72 - 1 Lần 25 - 1 Lần 32 - 1 Lần
54 - 1 Lần 67 - 1 Lần 93 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 28

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 1 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 3 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 28

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-08-2023 84528 16893 14-08-2023 01-02-03-05-08-11-13-16-18-19-20-22-25-29-32-38-49-54-60-63-68-73-78-80-89-93-95
28-03-2023 66228 86367 29-03-2023 03-10-13-16-16-16-17-32-33-39-41-44-56-56-60-61-66-67-68-71-73-74-80-85-91-95-98
04-12-2022 05028 13454 05-12-2022 00-03-12-18-20-28-34-36-38-40-41-42-42-54-54-56-59-60-63-64-70-71-82-83-85-91-92
22-10-2021 56628 73125 23-10-2021 06-08-11-19-23-25-27-28-31-35-36-44-46-50-51-58-61-62-68-69-76-81-85-90-93-94-98
06-09-2021 87728 10765 07-09-2021 01-04-05-08-15-19-22-25-27-35-36-37-40-41-45-56-65-65-67-68-68-69-70-75-76-84-92
13-12-2020 08528 45776 14-12-2020 14-19-21-22-31-33-36-37-39-47-54-59-60-61-62-66-71-74-76-76-77-88-89-89-96-98-98
24-10-2020 43128 32436 25-10-2020 05-06-07-12-30-34-36-36-38-39-39-42-48-51-51-51-55-56-69-71-77-82-83-86-94-94-98
15-10-2020 62428 14408 16-10-2020 00-01-04-04-08-08-10-14-16-17-21-21-31-40-41-43-50-57-61-62-64-85-87-88-95-97-98
11-08-2020 40128 36852 12-08-2020 06-11-12-17-21-23-25-31-31-32-40-41-44-48-50-52-56-60-62-65-71-74-75-83-89-91-97
10-08-2020 98628 40128 11-08-2020 02-03-08-12-23-25-26-28-28-30-36-38-39-43-45-52-52-52-59-59-67-73-75-77-83-95-99
08-05-2019 36128 73052 09-05-2019 00-01-04-11-27-35-39-39-43-44-45-47-51-52-54-59-66-67-68-68-68-72-74-76-79-81-93
20-10-2018 72328 15132 21-10-2018 02-05-14-18-24-32-32-36-42-42-43-45-45-56-60-61-64-68-70-78-82-84-86-90-91-94-97
14-10-2018 35128 47019 15-10-2018 11-12-14-18-19-22-25-35-37-37-45-54-55-59-64-64-65-70-73-75-77-80-81-88-90-95-96
01-08-2018 41128 25638 02-08-2018 02-08-20-22-34-34-38-40-44-44-56-63-67-67-68-69-73-86-86-86-88-88-89-90-96-97-99
01-03-2018 94228 05180 02-03-2018 04-09-19-21-26-26-30-35-37-39-46-49-51-51-65-68-69-76-79-80-80-81-85-85-88-89-99
20-02-2018 38528 29059 21-02-2018 05-06-10-17-23-27-30-37-38-41-42-43-48-51-54-57-59-61-61-75-77-77-85-94-97-97-97
13-10-2017 47028 69172 14-10-2017 02-08-09-16-19-22-35-35-36-41-48-51-54-56-64-67-71-72-72-73-77-77-79-84-90-93-97
30-03-2017 98628 57214 31-03-2017 08-09-12-14-19-23-31-36-36-37-39-41-46-50-56-58-62-66-69-73-75-76-77-81-83-98-99
09-10-2016 81128 73100 10-10-2016 00-02-02-04-10-12-17-17-18-21-38-47-48-52-53-55-56-57-66-74-76-80-82-84-87-93-95
28-12-2015 46328 48196 29-12-2015 04-08-13-16-16-26-29-29-36-46-47-48-51-59-63-65-65-66-69-73-74-75-79-85-96-96-99
06-11-2015 30628 77915 07-11-2015 07-12-12-12-14-15-15-23-28-32-35-39-41-43-51-54-57-63-70-76-77-80-80-82-88-90-98
27-10-2015 72228 76946 28-10-2015 00-05-06-07-08-10-16-18-20-26-35-46-55-67-67-68-68-71-75-75-76-81-81-84-88-90-93
29-07-2014 02228 86970 30-07-2014 00-02-02-03-04-10-12-15-16-16-22-22-32-43-53-53-55-61-70-72-78-81-85-91-93-96-96
01-11-2013 59628 89390 02-11-2013 01-03-08-15-17-22-29-29-30-31-32-38-39-40-47-54-65-69-71-72-82-82-83-90-90-98-99
29-10-2013 28828 00571 30-10-2013 05-05-10-15-15-19-19-24-28-31-33-35-35-60-61-61-65-66-71-77-79-80-85-86-94-95-98
24-10-2013 28128 87864 25-10-2013 01-14-22-23-25-27-28-28-34-38-40-44-45-48-48-49-50-50-64-72-73-78-80-90-91-93-97
18-09-2013 90428 63090 19-09-2013 04-06-10-11-18-19-20-29-39-42-43-49-52-54-57-58-60-62-65-75-79-82-84-90-96-97-98
28-06-2013 73028 26526 29-06-2013 05-07-07-11-12-12-14-22-26-30-34-39-47-50-51-57-65-66-67-69-72-74-74-77-79-93-96
15-11-2012 68228 02637 16-11-2012 07-11-12-15-19-26-28-29-31-33-36-37-38-48-49-55-62-63-67-71-76-84-87-91-95-99-99
09-10-2012 68128 61164 10-10-2012 00-01-02-03-04-04-07-11-16-21-25-28-38-39-43-43-48-55-56-56-60-62-64-74-81-83-98
03-08-2012 76528 70700 04-08-2012 00-01-02-04-19-26-29-29-30-37-37-39-43-44-46-54-56-58-62-71-78-85-87-88-98-98-99
06-10-2011 56528 48236 07-10-2011 02-05-05-07-07-09-10-12-14-17-18-25-33-36-40-51-55-56-64-64-72-75-81-84-87-88-96
01-07-2011 38728 41742 02-07-2011 05-08-08-17-21-23-26-30-32-40-42-47-49-52-54-63-63-64-66-67-69-69-88-91-92-93-96
01-01-2011 24028 41927 02-01-2011 00-00-02-05-08-13-23-27-30-33-33-43-51-55-55-57-67-70-71-72-73-74-79-83-87-96-97
22-06-2010 92628 54492 23-06-2010 00-05-06-09-11-11-14-19-20-22-24-24-31-32-38-46-46-49-57-60-66-67-69-86-87-89-92
19-10-2009 51328 29066 20-10-2009 00-01-04-06-06-17-21-30-36-49-49-51-52-58-60-61-63-66-69-72-73-73-78-80-87-90-96
03-09-2009 95428 53302 04-09-2009 02-07-08-13-18-18-22-27-37-38-41-46-48-50-51-52-53-58-58-62-63-71-76-84-91-91-92
02-06-2009 87228 61516 03-06-2009 01-04-04-12-15-16-21-24-30-30-51-53-53-53-62-63-64-66-69-70-75-84-91-93-97-97-98
29-01-2009 78528 54268 30-01-2009 16-18-18-19-25-27-39-39-40-46-46-46-52-56-63-65-65-65-68-69-70-77-77-80-93-94-99
17-07-2008 87328 49648 18-07-2008 07-08-15-16-18-35-39-40-44-44-46-48-52-52-52-53-53-58-68-68-71-72-76-90-92-93-94
21-04-2008 06128 09503 22-04-2008 03-06-08-09-15-19-20-22-24-32-40-43-47-49-53-53-54-58-59-63-63-67-68-68-76-93-94
26-07-2007 18728 92003 27-07-2007 01-01-02-03-18-19-19-23-24-27-29-34-34-35-42-45-51-56-68-70-77-79-79-88-92-94-97
18-12-2006 38828 87027 19-12-2006 03-05-09-17-23-26-27-32-33-34-39-40-40-44-44-46-51-52-61-70-78-83-86-92-95-96-96
08-09-2006 55728 88323 09-09-2006 00-08-09-13-19-19-20-23-23-24-28-39-49-52-56-56-57-57-68-70-74-75-76-80-90-98-99
26-08-2006 82328 59623 27-08-2006 08-11-11-12-13-14-18-21-23-24-25-26-26-37-38-39-39-58-58-70-72-74-82-84-89-95-98
15-03-2006 73428 42919 16-03-2006 00-08-10-11-13-17-19-20-21-23-24-30-32-35-40-43-44-46-47-54-64-65-65-80-84-94-96
30-01-2006 13128 94868 31-01-2006 00-04-06-06-07-17-22-25-30-32-39-41-48-53-58-68-72-73-80-83-85-87-90-91-91-94-94
03-02-2005 03928 12586 04-02-2005 04-04-17-22-22-25-29-31-39-46-53-55-56-61-64-65-69-70-76-80-86-90-90-91-92-94-95
21-01-2005 95528 58495 22-01-2005 00-05-06-12-14-15-18-27-33-38-43-46-62-63-67-67-69-70-73-79-83-87-91-92-93-95-97

Đề về 28 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 28 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 28 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 28 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 28 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 06 – 60 và 47 – 74. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 28 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 06 hoặc con 74. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 28

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 28 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 28 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 28 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 28 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 28 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 28.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 28 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 28 sẽ tương ứng với con lô 73.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 28 sẽ tương ứng với con lô 95.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 28 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 28

Đề về 28 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 28 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 28 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 28 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.