Warning: Undefined array key "2021-02-11" in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 49
Đề về 29 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 29 đầy đủ, chi tiết nhất

Đề về 29 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 29 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 29

Bộ số Bộ số Bộ số
95 - 4 Lần 10 - 3 Lần 71 - 3 Lần
88 - 3 Lần 65 - 2 Lần 85 - 2 Lần
32 - 2 Lần 49 - 2 Lần 96 - 2 Lần
41 - 2 Lần 68 - 1 Lần 77 - 1 Lần
84 - 1 Lần 55 - 1 Lần 22 - 1 Lần
31 - 1 Lần 44 - 1 Lần 61 - 1 Lần
01 - 1 Lần 24 - 1 Lần 20 - 1 Lần
06 - 1 Lần 48 - 1 Lần 35 - 1 Lần
70 - 1 Lần 15 - 1 Lần 17 - 1 Lần
23 - 1 Lần 07 - 1 Lần 21 - 1 Lần
27 - 1 Lần 51 - 1 Lần 47 - 1 Lần
87 - 1 Lần 11 - 1 Lần 82 - 1 Lần
80 - 1 Lần 54 - 1 Lần 03 - 1 Lần
64 - 1 Lần 83 - 1 Lần 93 - 1 Lần
81 - 1 Lần 67 - 1 Lần 16 - 1 Lần
98 - 1 Lần 56 - 1 Lần 19 - 1 Lần
79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 29

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 12 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 7 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 11 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 11 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 29

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-11-2023 38429 49071 20-11-2023 01-05-18-21-25-28-32-34-36-49-50-60-60-67-69-71-72-81-82-82-86-88-89-91-92-93-99
26-07-2023 87929 21171 27-07-2023 03-08-08-10-14-21-22-22-22-25-26-28-29-34-39-40-42-43-47-47-57-66-68-71-79-88-90
22-11-2022 30529 47779 23-11-2022 03-06-13-14-15-24-29-31-32-34-35-41-48-51-55-63-64-68-68-73-73-75-78-79-84-91-94
29-09-2022 92129 89651 30-09-2022 00-02-04-04-06-09-12-24-26-26-28-36-51-62-64-65-67-71-82-82-82-84-88-91-92-92-96
10-03-2022 72929 61349 11-03-2022 01-01-10-12-16-19-22-23-26-29-33-36-39-41-42-47-49-60-64-71-72-73-77-88-95-95-97
05-12-2021 04329 71784 06-12-2021 00-04-06-06-08-10-12-13-15-18-22-26-34-36-37-42-47-59-61-63-67-68-72-76-79-83-84
10-09-2021 04529 26654 11-09-2021 09-11-13-19-19-25-38-39-42-45-47-47-51-53-54-58-63-70-73-77-80-84-85-92-94-95-96
23-05-2021 13529 19685 24-05-2021 00-02-09-12-15-29-31-40-41-41-51-59-59-62-69-69-75-76-79-83-85-85-88-89-90-92-93
10-02-2021 04629
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 566
11-02-2021
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 570
07-12-2020 09929 06320 08-12-2020 02-07-07-12-16-17-19-20-26-27-28-31-36-37-39-39-40-42-43-50-68-73-76-79-85-92-98
11-09-2020 16129 51880 12-09-2020 03-04-05-14-18-19-21-24-29-32-50-51-52-53-57-57-61-61-61-71-73-78-80-80-84-87-97
20-07-2020 30629 51088 21-07-2020 01-10-19-21-23-24-33-36-36-42-42-43-44-44-45-46-49-63-66-73-74-86-87-88-92-92-97
02-07-2020 61129 58827 03-07-2020 02-06-11-16-17-19-27-27-28-28-29-32-39-42-46-47-49-52-52-57-58-70-78-82-84-89-98
30-06-2020 67229 44435 01-07-2020 00-02-04-21-26-28-35-37-43-43-49-53-55-55-61-65-68-71-74-85-86-87-88-91-95-96-97
23-09-2019 92329 33024 24-09-2019 01-02-02-02-05-08-11-16-23-24-25-26-33-35-36-40-56-68-72-73-80-82-83-86-87-92-92
27-04-2019 66029 61019 28-04-2019 02-03-13-18-19-21-34-35-35-36-50-51-54-56-61-68-68-70-71-72-74-74-80-81-83-94-99
24-04-2019 61229 44188 25-04-2019 18-21-27-28-32-34-36-42-44-46-52-59-62-64-74-74-76-79-80-84-84-86-88-91-92-96-97
14-02-2019 28929 65132 15-02-2019 00-02-09-09-09-11-15-19-24-28-31-32-36-38-39-50-53-54-59-68-68-70-78-80-96-97-99
22-01-2019 40829 17810 23-01-2019 03-03-10-11-14-19-19-22-23-25-26-27-36-36-37-40-40-44-50-52-59-65-65-70-80-91-98
27-12-2018 24529 66241 28-12-2018 00-00-07-11-15-15-18-20-22-28-33-40-41-43-44-44-47-51-55-64-68-74-77-84-86-86-92
01-12-2018 72729 71456 02-12-2018 00-03-07-11-27-30-37-38-38-47-56-58-59-60-66-66-68-71-74-76-84-85-85-89-93-95-97
29-11-2018 98929 88321 30-11-2018 02-03-06-15-19-21-24-25-26-31-31-34-44-46-48-49-53-64-68-72-73-75-76-92-95-97-97
08-08-2018 90929 47717 09-08-2018 01-12-12-16-17-18-25-25-29-31-37-44-52-56-57-63-68-69-69-76-77-82-83-85-86-88-95
11-03-2018 35229 17577 12-03-2018 14-17-18-26-30-34-36-39-41-44-47-50-52-56-61-67-67-75-76-77-81-83-87-88-89-90-91
05-02-2018 36829 68495 06-02-2018 02-04-11-13-17-18-26-33-36-37-48-51-54-58-58-60-66-71-73-80-85-86-88-93-95-98-99
30-01-2018 93729 74348 31-01-2018 03-09-10-15-21-22-23-27-43-46-47-47-48-50-51-53-54-60-70-73-74-75-82-84-86-88-89
05-05-2017 95129 61795 06-05-2017 05-08-10-27-38-43-45-45-48-49-55-56-59-60-65-65-71-74-77-83-84-85-86-91-92-95-98
20-04-2017 64829 56407 21-04-2017 00-07-11-30-30-36-47-48-59-60-60-60-63-67-71-71-75-81-82-83-86-86-87-89-91-98-98
04-02-2017 74529 22998 05-02-2017 00-06-07-10-11-15-15-18-21-21-24-34-34-39-40-48-51-62-65-65-68-68-75-77-95-98-99
03-09-2016 04829 14716 04-09-2016 01-05-12-16-16-20-26-42-43-49-52-54-55-57-57-63-63-73-77-79-79-80-82-88-93-94-99
23-06-2016 34529 76741 24-06-2016 04-07-14-18-20-22-24-26-26-27-28-34-40-41-42-47-52-55-57-58-66-70-75-78-80-81-97
24-11-2015 56329 92396 25-11-2015 01-02-08-08-25-26-27-30-35-36-38-38-43-52-56-57-61-64-65-70-73-77-79-86-87-96-97
12-06-2015 83329 24282 13-06-2015 00-01-04-12-14-20-24-28-37-43-44-58-59-60-60-62-72-77-79-79-80-82-83-84-89-90-98
27-04-2015 53429 48571 28-04-2015 03-06-07-21-23-24-32-38-42-43-48-68-70-70-71-73-75-77-80-87-93-94-96-97-98-99-99
13-03-2015 72429 88301 14-03-2015 01-04-05-10-11-13-15-17-23-35-37-44-45-48-49-70-70-76-76-79-83-84-87-90-91-93-98
21-08-2014 96929 91788 22-08-2014 00-05-06-09-11-18-19-23-26-31-33-34-37-38-43-51-55-60-60-67-67-68-72-73-88-89-94
22-05-2014 06529 65996 23-05-2014 01-01-02-03-05-05-14-21-23-26-26-33-39-42-43-46-49-54-55-61-61-65-80-81-85-96-97
10-02-2014 63229 72501 11-02-2014 00-01-05-09-09-13-15-16-17-21-23-24-26-32-32-32-37-39-47-54-57-58-59-60-70-90-99
04-01-2014 53329 87267 05-01-2014 11-12-32-40-44-44-45-48-54-54-57-62-66-67-68-72-73-73-74-74-79-79-87-87-89-90-91
25-11-2013 97429 24761 26-11-2013 00-02-06-08-09-10-18-21-22-24-28-42-42-43-44-52-61-66-67-73-74-75-79-82-84-91-93
02-06-2013 74829 51795 03-06-2013 02-04-04-10-10-25-27-29-32-32-35-37-40-45-47-53-53-56-62-66-70-71-75-92-94-95-95
24-05-2013 19229 60011 25-05-2013 07-11-14-17-18-19-25-28-30-32-37-38-38-44-49-54-55-57-58-64-68-69-72-75-82-88-99
08-03-2013 33629 97887 09-03-2013 07-13-14-14-15-16-20-23-30-35-39-41-44-44-46-46-47-53-53-58-65-66-67-72-75-87-98
24-12-2012 27429 72349 25-12-2012 14-15-16-22-25-27-30-36-37-41-47-49-51-54-58-60-60-63-68-70-71-75-78-79-81-86-97
24-11-2012 05629 57581 25-11-2012 01-02-02-03-14-20-24-24-26-28-31-41-42-43-53-59-68-80-80-81-81-85-88-89-93-95-99
20-10-2012 36829 35693 21-10-2012 00-00-01-03-04-06-13-15-21-24-26-35-45-47-49-50-51-52-62-68-84-90-93-93-93-96-99
12-08-2012 24729 54610 13-08-2012 10-13-16-17-18-20-20-27-29-31-33-43-50-51-56-63-64-66-66-73-74-76-84-86-88-97-97
07-05-2012 91229 45644 08-05-2012 01-04-06-16-17-25-33-36-37-43-44-49-49-55-65-68-69-75-75-79-81-85-87-89-92-93-95
17-07-2011 73429 09265 18-07-2011 03-06-07-07-11-19-20-20-34-35-40-46-46-47-49-57-58-61-61-62-62-65-67-68-80-89-89
18-04-2011 13729 58731 19-04-2011 03-03-05-11-19-22-23-27-31-38-38-49-50-53-55-59-68-68-77-77-80-83-87-92-93-94-97
14-10-2010 00429 23365 15-10-2010 00-04-04-08-15-19-30-41-52-52-53-53-54-56-62-64-65-68-70-74-75-77-79-84-86-94-94
31-08-2010 30029 91206 01-09-2010 04-06-17-25-32-34-37-38-39-46-51-51-55-56-63-68-70-76-76-78-79-79-80-80-85-88-98
10-12-2009 14429 34023 11-12-2009 03-10-15-23-26-27-30-31-32-36-39-43-43-48-54-62-64-64-73-80-81-81-82-84-90-96-99
08-07-2009 73429 67315 09-07-2009 04-10-11-12-15-20-21-22-31-34-37-39-42-44-45-49-50-53-53-54-64-75-84-86-92-96-99
25-05-2009 91529 62222 26-05-2009 08-08-09-10-12-22-23-25-27-32-33-36-39-47-48-54-59-62-66-69-78-82-85-91-93-95-96
30-08-2008 17629 50483 31-08-2008 03-03-05-07-11-13-16-22-24-30-32-43-45-46-47-48-56-59-62-73-77-83-84-86-93-98-98
26-07-2008 77529 22585 27-07-2008 01-03-04-06-12-15-15-18-20-27-32-38-39-39-55-56-58-62-64-73-73-76-82-83-85-91-92
14-05-2008 30329 38970 15-05-2008 01-01-03-08-12-14-16-18-19-22-26-32-34-55-56-57-60-60-67-68-70-75-79-87-92-94-97
19-05-2007 63029 85164 20-05-2007 00-04-06-09-15-16-18-21-39-43-44-51-51-59-61-64-64-66-68-74-76-80-86-93-94-94-98
20-04-2007 10329 17647 21-04-2007 05-07-16-23-25-26-30-32-36-36-44-47-47-53-54-57-58-61-61-71-74-77-90-93-94-96-98
10-07-2006 18829 55332 11-07-2006 04-05-08-18-31-32-32-35-39-42-44-53-54-56-61-62-66-68-68-70-73-73-74-75-76-84-98
28-06-2006 25029 84695 29-06-2006 00-01-01-02-08-12-13-15-24-30-35-45-52-57-57-59-63-65-68-69-74-80-86-87-90-95-97
23-06-2006 85429 83410 24-06-2006 10-14-21-21-24-27-29-30-34-35-41-44-48-49-51-52-53-56-67-70-71-76-83-85-88-91-97
11-03-2006 68629 06903 12-03-2006 02-03-06-10-10-13-14-18-19-20-22-25-25-29-30-35-36-48-53-55-65-69-69-76-82-92-97
09-05-2005 24829 25355 10-05-2005 05-08-12-14-19-24-28-30-32-36-38-49-50-55-59-66-68-70-72-73-78-86-89-90-93-99-99
02-01-2005 65629 36268 03-01-2005 02-02-06-10-11-13-15-17-25-32-38-39-41-42-44-58-62-63-66-67-68-69-78-88-88-92-97

Đề về 29 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 29 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 29 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 29 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 29 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 09 – 90 và 27 – 72. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 29 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 09 hoặc con 72. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 29

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 29 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 29 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 29 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 29 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 29 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 29.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 29 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 29 sẽ tương ứng với con lô 74.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 29 sẽ tương ứng với con lô 92.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 29 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 29

Đề về 29 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 29 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 29 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 29 đánh con gì hiệu quả mà xosonews.net tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.