Đề về 31 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 31 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 31

Bộ số Bộ số Bộ số
48 - 3 Lần 15 - 3 Lần 66 - 3 Lần
75 - 2 Lần 35 - 2 Lần 67 - 2 Lần
78 - 2 Lần 17 - 2 Lần 31 - 2 Lần
32 - 2 Lần 64 - 2 Lần 06 - 1 Lần
27 - 1 Lần 44 - 1 Lần 04 - 1 Lần
45 - 1 Lần 41 - 1 Lần 00 - 1 Lần
81 - 1 Lần 19 - 1 Lần 28 - 1 Lần
22 - 1 Lần 82 - 1 Lần 23 - 1 Lần
91 - 1 Lần 16 - 1 Lần 85 - 1 Lần
57 - 1 Lần 90 - 1 Lần 39 - 1 Lần
80 - 1 Lần 73 - 1 Lần 01 - 1 Lần
38 - 1 Lần 47 - 1 Lần 09 - 1 Lần
34 - 1 Lần 33 - 1 Lần 53 - 1 Lần
36 - 1 Lần 77 - 1 Lần 71 - 1 Lần
68 - 1 Lần 49 - 1 Lần 20 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 31

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 11 Lần
Đầu 3 về 11 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 2 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 8 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 2 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 31

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
29-05-2024 60031 98932 30-05-2024 08-12-12-16-25-26-28-29-30-31-32-32-38-43-44-48-52-52-61-62-68-68-71-84-89-92-96
01-05-2024 72031 27567 02-05-2024 01-18-20-21-23-24-25-29-32-34-36-37-39-40-49-63-63-65-65-67-72-74-90-91-94-99-99
15-02-2024 48331 34864 16-02-2024 05-20-20-29-31-31-34-35-35-41-50-54-58-61-64-66-67-76-76-83-84-93-95-95-98-98-99
28-12-2023 15131 36120 29-12-2023 01-07-08-16-20-21-21-24-38-40-43-43-45-47-50-56-59-60-74-84-85-86-86-87-93-94-95
11-07-2023 45631 67115 12-07-2023 04-10-12-15-16-23-24-24-32-44-47-55-57-61-61-64-64-64-65-69-71-73-85-86-95-95-97
16-05-2023 19031 67949 17-05-2023 00-00-12-13-13-18-24-26-28-28-30-36-38-39-41-41-42-44-49-49-52-53-54-72-76-79-93
26-02-2022 07631 70968 27-02-2022 04-14-15-17-17-17-19-48-50-53-54-59-61-68-68-68-69-72-75-75-79-83-84-84-87-93-96
16-01-2022 55431 88041 17-01-2022 05-08-09-17-21-22-30-31-38-39-39-41-44-52-57-64-64-65-70-75-77-79-89-96-98-98-99
07-12-2021 63631 29115 08-12-2021 00-03-12-15-17-19-23-27-44-48-49-52-53-58-62-62-64-67-80-81-85-87-92-95-96-96-99
21-01-2021 21331 09264 22-01-2021 02-15-23-26-38-40-49-49-50-51-57-61-63-64-66-66-67-71-74-75-79-81-81-82-86-95-99
28-09-2020 96331 59323 29-09-2020 00-10-11-12-19-21-23-28-33-36-39-42-42-48-60-68-72-80-81-83-89-91-93-94-97-97-98
27-07-2020 38931 91382 28-07-2020 05-07-07-11-16-23-28-31-32-33-34-45-51-51-52-53-57-57-59-70-78-82-82-92-92-98-99
26-11-2019 16031 34257 27-11-2019 06-06-07-07-07-16-19-22-22-23-24-25-25-26-26-40-42-46-49-57-58-59-63-73-79-79-89
13-01-2019 38231 51545 14-01-2019 02-03-04-04-16-20-21-25-28-34-39-43-45-49-51-56-59-64-67-73-74-81-84-92-93-95-99
27-07-2018 69031 20833 28-07-2018 02-05-11-17-23-24-33-41-47-57-57-59-62-64-64-66-67-67-71-72-73-78-78-81-84-86-94
02-01-2018 84631 11717 03-01-2018 04-05-08-17-18-22-23-28-29-50-56-56-57-60-60-62-64-72-74-74-78-81-88-89-89-96-99
16-12-2017 71531 35048 17-12-2017 01-07-11-15-31-34-36-37-40-42-45-48-48-48-50-54-62-62-69-76-80-90-94-94-95-96-97
19-10-2017 59331 65732 20-10-2017 10-12-13-15-18-19-25-27-31-32-37-38-49-51-58-59-59-64-65-66-67-67-69-71-74-89-91
02-09-2017 05731 95371 03-09-2017 00-03-10-10-11-14-16-19-22-22-25-28-31-31-39-40-44-46-47-58-65-71-76-98-98-99-99
15-08-2017 07631 28985 16-08-2017 01-09-10-14-25-27-27-38-42-43-49-52-56-57-59-61-67-73-73-74-76-79-85-86-86-92-95
13-07-2017 07831 79866 14-07-2017 03-12-16-28-29-33-35-35-36-40-43-54-60-65-66-67-70-72-72-75-79-83-87-90-91-97-99
30-05-2017 59431 32266 31-05-2017 01-05-06-08-18-29-29-32-38-42-42-48-49-50-54-54-62-66-66-79-82-82-84-87-90-92-93
20-05-2017 43031 99377 21-05-2017 02-05-06-15-22-24-27-31-34-38-39-44-48-58-63-63-66-66-69-75-77-77-81-84-84-89-99
27-10-2016 89231 33073 28-10-2016 02-03-13-13-14-26-33-37-38-41-42-43-44-56-57-61-65-68-72-73-73-77-78-80-89-91-91
06-09-2016 47831 19416 07-09-2016 03-04-06-09-12-12-16-18-20-21-23-27-28-40-42-42-57-70-72-73-76-83-85-95-95-96-98
29-04-2016 65431 25434 30-04-2016 01-15-21-27-29-32-32-33-34-34-35-36-42-43-49-55-71-76-77-80-85-85-93-93-97-98-98
20-11-2015 63131 12809 21-11-2015 03-05-06-09-15-16-26-32-36-38-42-56-57-60-62-65-68-74-78-78-79-81-88-89-90-93-96
19-11-2015 62931 63131 20-11-2015 04-05-10-11-11-12-13-13-20-25-28-29-31-33-38-45-50-51-58-63-67-69-75-89-93-96-99
15-11-2015 62831 58915 16-11-2015 06-12-15-16-17-22-24-26-30-33-40-53-55-60-68-70-71-82-83-83-89-89-94-95-95-95-97
20-09-2015 40031 08304 21-09-2015 04-04-05-15-17-17-21-22-24-26-26-27-47-48-50-53-55-55-55-63-70-72-74-81-89-89-98
17-08-2015 68631 65322 18-08-2015 00-01-01-03-05-06-09-16-21-22-22-30-35-41-42-46-46-48-49-50-55-65-66-77-84-85-86
08-08-2015 21531 57536 09-08-2015 00-04-05-07-08-10-14-15-23-24-25-26-26-33-35-36-38-52-70-78-79-82-86-86-89-93-96
14-06-2015 25731 86948 15-06-2015 04-14-16-25-26-26-29-30-33-34-41-47-48-50-50-51-57-66-67-71-80-86-87-90-93-94-95
01-05-2015 46431 92947 02-05-2015 00-04-10-10-11-27-32-41-41-43-45-45-47-49-50-51-54-59-65-67-71-76-77-78-78-85-89
21-01-2015 54831 24290 22-01-2015 14-16-17-17-17-24-32-38-42-59-60-60-65-69-71-74-75-75-86-86-89-89-90-91-91-94-99
29-06-2014 63731 86444 30-06-2014 01-02-03-13-17-24-26-27-28-31-32-32-32-35-37-42-44-51-64-69-72-73-73-74-86-89-99
17-11-2012 77131 60548 18-11-2012 00-07-08-27-27-28-29-32-32-39-39-45-48-58-67-68-69-70-70-70-72-73-83-86-94-96-96
03-04-2012 27131 59317 04-04-2012 04-04-05-16-17-17-17-25-34-36-38-41-55-56-58-60-68-70-74-80-80-82-83-84-85-92-93
17-02-2012 61931 18175 18-02-2012 01-09-10-18-19-21-25-27-29-31-33-38-52-54-58-66-67-68-70-71-74-75-77-80-88-88-91
17-01-2012 96231 34978 18-01-2012 05-06-08-09-09-10-12-13-16-23-25-44-49-52-54-62-62-62-63-64-78-80-81-81-88-96-99
02-10-2011 25831 05527 03-10-2011 01-03-06-09-09-13-17-25-26-27-30-31-37-42-43-51-51-55-59-63-65-65-66-79-81-97-98
12-08-2011 73231 51066 13-08-2011 01-04-05-06-18-27-29-31-37-47-51-52-52-59-62-65-65-65-66-68-71-71-75-80-86-88-91
28-06-2011 51231 05378 29-06-2011 00-02-05-11-16-16-18-24-30-34-38-45-46-47-51-58-58-58-60-63-68-70-78-85-90-90-99
19-04-2011 58731 05691 20-04-2011 01-04-05-07-12-14-24-25-26-29-38-40-42-42-44-53-55-61-61-68-71-72-80-88-91-95-98
18-11-2010 36931 38480 19-11-2010 12-29-33-34-36-38-39-40-43-46-48-52-54-64-67-70-72-78-78-78-80-80-82-84-87-89-99
17-11-2010 68531 36931 18-11-2010 00-05-05-06-10-19-21-27-30-31-32-42-52-57-61-65-71-72-73-74-75-78-80-86-92-93-96
28-10-2010 35931 45739 29-10-2010 03-04-05-08-09-10-20-30-39-40-41-44-44-45-62-71-79-85-85-87-88-92-93-95-97-97-98
04-05-2010 27931 49835 05-05-2010 02-09-09-13-15-15-16-22-23-24-25-28-34-35-37-38-40-43-50-62-65-68-74-87-95-96-99
18-08-2009 61131 83467 19-08-2009 00-05-06-06-10-11-15-17-19-21-22-29-29-33-34-43-43-48-48-50-65-67-71-74-83-87-90
01-06-2009 58731 87228 02-06-2009 09-16-17-25-26-28-31-32-48-48-50-54-64-67-68-70-71-76-77-80-82-87-88-92-93-95-98
24-11-2008 57531 04019 25-11-2008 03-05-09-12-16-19-20-26-45-53-54-55-57-57-60-66-66-78-79-79-82-83-85-87-91-91-92
03-11-2008 54231 79381 04-11-2008 09-11-17-18-24-26-35-40-40-46-46-50-50-56-58-60-62-66-73-79-81-84-86-87-92-96-98
24-02-2008 92131 75406 25-02-2008 01-04-06-07-11-16-20-24-27-28-30-35-52-54-58-58-59-62-70-73-75-75-80-80-87-88-99
25-01-2008 20031 44538 26-01-2008 04-07-08-13-22-27-38-49-58-59-62-63-64-64-65-66-66-69-74-74-76-80-91-94-94-96-96
05-02-2007 40131 44875 06-02-2007 06-08-10-12-15-24-25-29-30-39-46-46-47-57-57-60-65-68-72-75-76-83-84-85-86-91-93
21-11-2006 36231 97735 22-11-2006 02-07-13-22-27-34-35-37-38-42-43-43-43-44-51-54-57-58-59-62-63-67-86-87-93-96-99
16-10-2006 13131 57300 17-10-2006 00-02-03-10-16-29-30-31-33-37-37-39-39-40-44-44-45-46-58-71-73-76-79-83-87-89-99
29-07-2006 32031 77153 30-07-2006 02-05-05-07-10-12-19-19-20-20-29-41-43-46-51-53-57-58-59-60-65-67-70-81-87-93-98
18-03-2005 29231 80701 19-03-2005 01-03-04-05-07-09-11-15-18-27-28-39-39-49-52-56-59-64-65-71-77-77-86-96-98-98-99

Đề về 31 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 31 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 31 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 31 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 31 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 46 – 64 và 25 – 52. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 31 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 46 hoặc con 52. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 31

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 31 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 31 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 31 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 31 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 31 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 31.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 31 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 31 sẽ tương ứng với con lô 86.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 31 sẽ tương ứng với con lô 64.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 31 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 31

Đề về 31 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 31 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 31 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 31 đánh con gì hiệu quả mà xosonews tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.