Warning: Undefined array key "2016-02-07" in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 49
Đề về 33 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 33 đầy đủ, chi tiết nhất

Đề về 33 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 33 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 33

Bộ số Bộ số Bộ số
16 - 3 Lần 92 - 3 Lần 14 - 2 Lần
62 - 2 Lần 13 - 2 Lần 56 - 2 Lần
39 - 2 Lần 60 - 2 Lần 91 - 2 Lần
80 - 2 Lần 64 - 2 Lần 20 - 2 Lần
32 - 2 Lần 45 - 2 Lần 18 - 1 Lần
59 - 1 Lần 01 - 1 Lần 41 - 1 Lần
55 - 1 Lần 78 - 1 Lần 07 - 1 Lần
77 - 1 Lần 89 - 1 Lần 36 - 1 Lần
85 - 1 Lần 27 - 1 Lần 17 - 1 Lần
44 - 1 Lần 24 - 1 Lần 47 - 1 Lần
87 - 1 Lần 33 - 1 Lần 70 - 1 Lần
22 - 1 Lần 34 - 1 Lần 06 - 1 Lần
05 - 1 Lần 94 - 1 Lần 52 - 1 Lần
50 - 1 Lần 63 - 1 Lần 08 - 1 Lần
21 - 1 Lần 12 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 33

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 33

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
11-03-2024 68333 00212 12-03-2024 01-02-02-10-12-19-25-34-44-49-51-56-62-64-64-68-75-76-78-89-91-92-92-93-94-95-97
02-03-2024 77433 17632 03-03-2024 00-03-05-08-11-14-16-17-32-37-40-44-47-63-63-64-72-74-77-83-86-88-93-95-95-99-99
24-02-2024 57333 15545 25-02-2024 04-06-06-07-10-10-10-16-19-41-45-46-47-47-51-61-62-67-70-80-80-87-87-89-89-92-98
05-10-2023 88733 73121 06-10-2023 02-07-08-09-16-17-20-21-24-27-30-32-41-43-50-51-56-60-60-64-66-68-70-83-93-94-95
22-07-2023 27433 58062 23-07-2023 08-13-14-18-21-29-30-37-42-42-42-44-46-47-47-60-61-62-64-69-69-71-87-89-93-94-95
03-04-2023 52333 75345 04-04-2023 01-04-15-21-24-24-24-33-34-38-44-45-45-50-50-59-59-76-80-82-83-84-88-88-90-93-96
30-12-2021 62033 24147 31-12-2021 00-00-07-11-25-26-30-37-43-47-47-48-64-65-66-69-69-74-75-80-88-90-91-92-92-97-98
19-07-2021 47133 23036 20-07-2021 00-02-17-18-22-22-36-37-38-42-45-50-52-55-56-62-68-71-72-73-78-80-81-81-81-82-99
27-04-2021 49333 91213 28-04-2021 00-04-05-08-13-15-17-19-23-30-43-45-49-50-59-60-60-64-67-71-71-78-82-83-86-96-98
18-03-2021 37733 55324 19-03-2021 00-05-05-06-08-08-08-14-18-20-24-24-26-30-32-43-45-48-50-51-78-78-85-89-93-93-99
07-03-2021 38433 20859 08-03-2021 09-09-12-14-15-17-17-31-36-38-43-44-44-46-47-50-59-59-65-67-75-75-80-84-88-89-92
10-12-2019 99233 45585 11-12-2019 00-01-07-10-15-18-20-22-24-38-42-44-47-50-53-54-57-59-61-76-78-78-85-87-97-99-99
03-08-2019 25333 63132 04-08-2019 05-06-10-12-25-29-31-32-32-37-39-41-44-52-52-53-54-64-70-73-75-78-78-81-87-89-94
25-05-2019 45433 90064 26-05-2019 02-07-08-09-09-12-14-14-22-23-25-38-47-54-55-64-68-69-75-77-82-88-88-90-92-92-97
12-02-2019 11333 67091 13-02-2019 02-03-09-09-15-15-19-25-28-35-36-36-41-59-60-61-67-73-76-77-80-83-86-89-91-93-97
26-11-2018 74033 44616 27-11-2018 01-11-15-16-26-39-39-40-42-43-47-53-57-57-58-63-65-66-68-68-71-75-81-86-92-98-99
26-10-2018 78933 13194 27-10-2018 02-13-15-20-25-25-32-43-44-44-49-54-54-55-62-64-64-65-66-66-75-81-81-86-88-93-94
28-07-2018 20833 69492 29-07-2018 01-02-05-17-20-31-33-39-39-41-47-48-57-59-59-61-66-80-82-84-86-88-92-92-92-93-95
18-06-2018 86133 15489 19-06-2018 03-04-05-07-09-27-36-37-39-41-44-47-51-54-55-58-65-66-68-71-80-89-90-90-95-96-99
04-12-2017 60833 82177 05-12-2017 02-04-10-13-17-21-21-26-27-33-49-55-56-61-63-65-68-71-77-77-83-85-87-91-94-96-98
08-08-2017 46433 89716 09-08-2017 00-02-15-16-19-22-36-36-47-50-57-57-59-64-67-68-74-75-76-84-86-89-90-95-98-98-98
27-07-2017 77333 85139 28-07-2017 11-12-14-22-24-35-39-42-45-47-54-54-55-58-58-59-61-66-68-70-73-73-75-77-79-80-93
20-07-2017 11733 20464 21-07-2017 01-12-16-19-28-32-41-44-47-53-53-54-55-56-59-63-64-66-75-76-76-77-88-91-92-95-99
28-03-2017 92233 18516 29-03-2017 04-05-08-09-15-16-27-28-28-39-40-41-42-45-48-53-54-67-68-73-75-77-81-82-82-89-99
20-01-2017 43033 64105 21-01-2017 00-01-05-16-19-20-22-23-27-35-35-40-43-46-51-53-53-58-67-70-72-78-80-81-84-89-90
23-09-2016 21533 29506 24-09-2016 01-04-06-07-13-14-16-16-17-23-30-35-41-41-49-55-59-60-68-71-71-76-77-77-77-85-88
29-02-2016 36733 47739 01-03-2016 01-01-04-04-05-08-11-11-16-26-27-32-38-38-38-39-70-76-76-77-80-80-83-91-91-93-95
06-02-2016 90033
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 566
07-02-2016
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 570
26-11-2015 60233 61591 27-11-2015 03-08-08-08-22-22-23-23-24-31-36-41-45-49-51-55-59-60-63-64-66-80-84-89-91-95-97
23-09-2015 20433 52117 24-09-2015 10-12-14-17-25-34-35-38-41-46-48-48-50-52-64-64-67-71-71-75-77-80-87-91-91-96-99
18-03-2015 96033 83756 19-03-2015 05-09-12-13-13-16-25-31-31-39-43-50-56-56-60-63-66-73-73-76-76-84-90-92-93-95-95
19-01-2015 78933 64256 20-01-2015 05-10-11-15-19-23-27-31-31-34-38-44-45-49-51-51-55-56-57-67-74-78-90-91-91-94-95
01-07-2014 18133 29160 02-07-2014 02-02-07-11-11-11-15-24-33-34-41-43-43-50-53-59-60-68-68-69-69-75-78-79-81-88-99
01-06-2014 51233 70418 02-06-2014 07-08-09-10-18-20-21-28-30-32-38-41-45-56-56-57-64-67-70-73-74-79-79-81-90-94-95
11-04-2014 95633 85634 12-04-2014 10-12-25-27-27-31-34-35-35-38-42-43-44-47-53-53-56-63-68-68-70-73-78-80-80-88-90
06-02-2014 66933 52114 07-02-2014 07-09-14-15-17-18-23-27-33-34-34-35-47-48-52-56-65-65-66-68-72-73-81-84-87-96-97
07-11-2013 29933 75180 08-11-2013 07-09-18-26-29-32-35-41-46-46-51-61-74-75-76-79-80-81-82-86-87-89-91-92-92-95-99
04-10-2013 43333 25522 05-10-2013 09-11-12-13-14-15-19-22-24-32-34-39-40-49-50-51-53-63-66-69-70-74-82-83-83-87-97
22-07-2013 63833 34713 23-07-2013 01-03-03-03-13-14-16-23-24-24-26-28-36-52-57-65-69-69-70-71-76-77-81-82-84-85-94
10-03-2013 33433 83014 11-03-2013 02-03-03-07-12-14-14-16-17-26-29-30-36-39-40-47-49-51-54-54-56-61-62-81-82-87-88
22-12-2012 00633 49780 23-12-2012 01-01-05-06-07-08-11-14-23-25-27-39-43-50-50-51-53-53-59-63-64-77-80-81-83-92-98
18-08-2012 42933 40708 19-08-2012 04-08-12-15-18-22-27-28-33-44-45-50-57-57-58-58-58-62-63-67-69-70-74-85-89-93-94
16-07-2012 88533 51007 17-07-2012 01-05-07-07-10-17-23-25-28-29-37-39-48-54-54-55-62-62-66-67-78-85-86-90-91-94-96
31-08-2011 20433 94392 01-09-2011 11-11-14-21-24-27-31-32-33-34-37-39-43-48-49-52-52-60-68-70-73-82-83-88-90-92-94
08-04-2011 82033 18970 09-04-2011 00-06-12-17-18-24-28-29-32-36-40-46-47-47-48-48-50-50-65-70-73-81-85-89-95-98-98
05-04-2011 24633 76460 06-04-2011 00-09-11-12-13-13-17-19-32-34-34-39-59-59-60-61-62-73-74-77-80-81-88-91-95-98-99
11-10-2010 32933 99178 12-10-2010 01-07-08-13-17-21-22-26-39-42-46-51-55-72-75-78-78-80-81-81-82-82-83-88-96-97-98
29-05-2010 45333 90063 30-05-2010 08-10-11-11-13-16-16-16-28-32-33-48-52-56-56-63-65-65-72-72-76-84-91-92-92-94-95
01-05-2010 06233 54420 02-05-2010 00-02-03-06-10-17-20-23-24-30-43-46-48-66-67-69-70-70-71-74-77-83-86-88-95-96-96
30-04-2010 58533 06233 01-05-2010 03-04-25-26-26-29-30-33-36-44-47-48-49-51-53-53-59-61-61-64-72-73-77-85-87-90-95
06-06-2009 64633 27150 07-06-2009 00-01-06-06-07-07-14-21-28-32-39-43-44-48-49-49-50-51-65-66-70-71-73-79-79-87-96
03-12-2008 38533 33092 04-12-2008 10-13-23-27-31-34-35-36-45-46-46-49-50-52-53-53-53-55-57-65-76-76-78-83-90-92-93
22-08-2008 72033 09820 23-08-2008 05-08-08-10-16-20-22-24-25-26-27-28-29-29-30-30-52-60-64-70-72-72-73-86-90-90-91
28-04-2008 53633 06562 29-04-2008 00-02-04-06-11-13-13-14-15-18-19-28-30-46-58-61-62-65-74-75-79-80-86-93-96-97-98
24-04-2008 97133 48444 25-04-2008 03-06-10-16-20-29-31-36-43-43-44-52-56-68-68-70-74-76-76-76-80-84-86-88-91-95-98
05-03-2007 32033 92355 06-03-2007 05-08-14-17-20-25-26-31-46-46-46-53-55-55-60-60-62-63-65-69-73-78-89-89-89-90-98
22-05-2006 82533 01641 23-05-2006 03-07-08-14-15-17-21-23-24-31-34-36-41-41-46-50-53-54-55-60-66-67-70-79-93-93-99
11-01-2006 46333 65327 12-01-2006 03-10-19-19-24-27-29-30-41-47-49-59-60-62-65-78-78-81-85-86-87-89-91-92-94-95-99
11-11-2005 77533 85287 12-11-2005 01-04-07-12-15-21-24-39-44-44-49-56-61-66-71-72-75-76-77-78-86-87-88-91-96-99-99
23-04-2005 34133 36852 24-04-2005 02-02-04-13-23-24-25-29-35-36-37-38-42-51-52-57-72-75-85-85-89-89-89-91-93-98-98
04-04-2005 17333 62501 05-04-2005 00-01-01-14-18-22-23-23-29-30-44-49-50-55-56-58-61-63-65-69-74-78-78-82-85-92-97

Đề về 33 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 33 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 33 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 33 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 33 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 04 – 40 và 57 – 75. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 33 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 04 hoặc con 75. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 33

Không chỉ dựa vào bạc nhớ đề kép bằng về, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 33 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 33 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 33 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 33.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 33 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Đề về 33 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 33 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 33 sẽ tương ứng với con lô 88.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 33 sẽ tương ứng với con lô 66.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 33 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào con kép 33

Đề về 33 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 33 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 33 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 33 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số News tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.