Đề về 35 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 35 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 35

Bộ số Bộ số Bộ số
73 - 3 Lần 71 - 3 Lần 16 - 2 Lần
17 - 2 Lần 78 - 2 Lần 43 - 2 Lần
86 - 2 Lần 24 - 2 Lần 51 - 2 Lần
08 - 1 Lần 36 - 1 Lần 37 - 1 Lần
04 - 1 Lần 33 - 1 Lần 87 - 1 Lần
81 - 1 Lần 74 - 1 Lần 20 - 1 Lần
40 - 1 Lần 91 - 1 Lần 15 - 1 Lần
49 - 1 Lần 38 - 1 Lần 80 - 1 Lần
07 - 1 Lần 93 - 1 Lần 89 - 1 Lần
83 - 1 Lần 29 - 1 Lần 44 - 1 Lần
94 - 1 Lần 11 - 1 Lần 55 - 1 Lần
13 - 1 Lần 65 - 1 Lần 92 - 1 Lần
59 - 1 Lần 66 - 1 Lần 45 - 1 Lần
34 - 1 Lần 00 - 1 Lần 42 - 1 Lần
68 - 1 Lần 70 - 1 Lần 41 - 1 Lần
22 - 1 Lần 09 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 35

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 35

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-03-2024 62135 36909 31-03-2024 02-03-03-09-11-17-26-27-28-28-32-35-46-47-57-59-69-71-74-79-81-81-83-87-88-90-91
04-03-2024 58535 87122 05-03-2024 00-02-02-05-12-12-18-21-22-26-29-45-48-51-51-69-75-78-83-83-84-88-89-89-89-92-99
17-02-2023 18435 44971 18-02-2023 02-04-06-07-09-10-16-16-21-29-33-35-36-39-45-46-58-71-71-72-78-78-79-93-94-96-98
10-09-2022 17535 99951 11-09-2022 09-14-15-17-18-23-33-39-46-47-48-49-49-49-49-51-62-63-67-71-75-77-87-88-93-97-99
02-08-2022 36335 37686 03-08-2022 01-09-14-15-18-19-26-27-34-40-42-46-48-50-51-60-60-71-73-74-75-78-83-86-86-86-93
29-10-2021 67635 24242 30-10-2021 07-11-12-18-27-28-30-41-42-42-44-47-51-53-53-55-55-57-60-60-63-64-73-79-87-88-99
10-12-2020 24835 46551 11-12-2020 02-03-09-21-26-26-40-41-45-47-48-48-48-49-51-53-59-66-70-74-79-83-83-86-88-95-96
22-08-2020 81535 47441 23-08-2020 02-02-09-10-11-13-14-15-15-18-20-38-40-41-48-57-62-67-70-73-73-76-77-79-88-96-99
01-07-2020 44435 61129 02-07-2020 01-04-12-22-24-27-29-31-35-38-48-51-51-53-56-59-60-76-79-80-84-85-86-87-87-90-95
26-03-2020 94135 33555 27-03-2020 04-09-11-23-28-32-38-38-44-45-48-54-55-57-62-67-70-71-76-78-79-79-82-84-93-94-99
01-03-2020 04635 73787 02-03-2020 00-06-12-15-18-20-23-37-42-47-49-56-56-58-60-62-65-66-74-77-78-78-82-85-87-94-96
22-05-2019 31635 98583 23-05-2019 02-03-08-31-36-37-38-43-44-45-46-52-53-55-56-59-65-69-73-74-79-81-83-86-92-94-96
10-05-2019 95735 48500 11-05-2019 00-03-04-10-22-23-26-27-29-31-32-35-47-49-49-51-52-57-62-63-66-80-91-92-92-93-97
25-11-2018 34635 74033 26-11-2018 04-09-20-23-27-33-33-36-37-42-43-43-46-47-55-56-71-75-78-78-80-81-83-83-85-96-99
31-10-2018 59535 51489 01-11-2018 00-04-09-10-10-17-25-28-37-37-43-49-50-51-55-56-62-63-70-78-79-80-81-89-93-96-99
09-10-2018 99135 90043 10-10-2018 03-05-08-10-12-18-19-25-25-39-42-43-44-45-45-53-53-53-53-54-59-62-64-65-73-80-85
23-08-2018 48935 63517 24-08-2018 00-14-16-17-17-20-21-22-29-33-33-36-37-38-40-47-57-57-63-65-66-67-78-79-82-84-90
01-04-2017 03235 31270 02-04-2017 05-08-09-14-19-21-21-27-28-43-46-54-55-62-62-65-70-72-74-76-77-78-78-79-80-86-90
07-03-2017 86735 56949 08-03-2017 01-08-11-21-25-30-38-38-41-43-48-49-52-59-61-66-68-75-79-83-83-84-85-92-94-96-98
09-12-2016 06735 67134 10-12-2016 02-03-14-22-25-29-32-34-34-39-41-45-51-54-55-58-61-62-62-62-70-71-72-73-74-87-96
25-07-2016 29835 95471 26-07-2016 02-02-05-05-07-24-27-27-29-29-31-44-45-52-53-53-61-64-69-69-69-70-71-73-77-84-99
11-04-2016 28435 10140 12-04-2016 04-05-06-13-13-17-18-24-29-29-33-34-37-40-41-47-56-63-70-73-76-78-81-86-91-93-97
18-02-2016 31635 41543 19-02-2016 00-11-23-27-36-38-39-43-43-48-53-56-62-64-64-65-69-70-75-76-80-81-81-84-88-95-98
19-12-2015 97935 58868 20-12-2015 05-09-18-23-25-26-30-30-40-41-43-47-49-52-61-63-64-66-67-68-77-81-81-89-90-91-95
03-11-2015 39435 26978 04-11-2015 00-02-04-17-31-33-38-39-41-43-43-53-61-64-65-66-69-77-78-78-84-84-85-88-92-93-95
11-10-2015 18535 56873 12-10-2015 00-04-05-08-10-10-15-17-19-20-27-31-41-43-59-65-70-73-76-85-86-86-86-87-87-90-92
24-09-2014 75935 49293 25-09-2014 02-06-07-08-10-10-12-15-28-35-37-39-40-42-47-48-58-58-68-73-79-80-81-83-87-93-93
27-03-2014 14235 59111 28-03-2014 02-09-11-18-21-24-28-30-45-47-50-57-58-59-59-61-65-68-69-73-80-80-86-89-89-90-98
13-11-2013 32135 22171 14-11-2013 07-12-12-13-16-32-36-38-38-39-41-42-43-51-52-53-66-69-70-71-74-75-79-84-89-91-96
21-09-2013 59735 63978 22-09-2013 02-03-09-13-16-18-34-35-36-36-42-58-60-64-70-74-75-78-78-79-83-88-91-93-93-93-96
09-06-2013 99535 06373 10-06-2013 03-06-09-12-19-24-32-33-37-39-40-41-41-58-59-61-61-63-71-73-77-83-83-85-92-94-95
31-03-2013 28635 76416 01-04-2013 03-12-12-16-17-20-29-36-42-55-56-58-64-65-67-69-71-74-76-78-80-80-81-86-87-96-99
13-07-2012 75535 41486 14-07-2012 00-03-09-10-11-12-20-25-27-29-38-41-49-51-54-58-64-65-72-78-79-81-82-86-96-97-99
16-05-2012 64435 64207 17-05-2012 06-06-07-07-08-11-23-27-33-33-35-36-37-39-43-44-49-54-66-73-74-78-80-93-95-97-99
04-05-2012 90435 53045 05-05-2012 03-03-05-05-08-14-16-22-22-23-28-34-41-45-46-47-59-59-65-68-69-73-83-83-85-86-91
27-04-2012 44035 21766 28-04-2012 04-10-10-15-33-39-43-44-45-45-47-50-64-66-70-75-82-83-83-85-88-90-90-92-93-94-95
09-09-2011 38335 07959 10-09-2011 00-12-17-19-19-20-23-32-41-46-48-49-51-56-59-67-67-68-70-79-84-86-90-90-95-95-97
24-07-2011 59635 19804 25-07-2011 04-04-07-17-18-21-23-25-26-26-27-27-28-31-42-44-47-56-64-64-68-75-80-84-87-91-97
26-06-2011 00135 05473 27-06-2011 03-12-15-17-18-18-30-30-34-38-49-52-53-56-63-70-71-72-73-78-81-81-83-85-90-97-98
18-01-2011 57235 48117 19-01-2011 02-14-17-19-24-25-29-35-41-47-54-55-59-60-64-66-69-74-77-80-82-85-94-96-96-96-98
05-05-2010 49835 87824 06-05-2010 04-05-10-12-19-24-33-37-39-41-41-50-54-56-56-59-59-62-66-66-67-68-72-73-77-86-87
19-04-2010 49435 82120 20-04-2010 00-02-08-14-20-24-25-26-26-36-40-45-47-50-59-64-68-72-73-77-86-87-90-91-93-96-97
30-03-2010 06735 79815 31-03-2010 10-15-18-20-22-26-30-31-32-36-40-42-43-48-49-61-64-66-72-74-78-78-87-93-94-94-99
06-04-2009 24335 38074 07-04-2009 02-13-17-28-29-29-31-35-36-37-37-38-40-41-46-57-65-67-68-69-74-83-83-87-89-94-96
16-11-2008 37835 86537 17-11-2008 02-02-08-08-10-18-20-22-29-37-42-43-45-47-57-57-61-64-68-77-80-82-86-89-90-95-95
28-05-2008 46635 28916 29-05-2008 01-05-09-09-16-19-28-29-30-34-37-48-53-54-55-58-60-64-65-66-76-76-78-80-80-84-98
30-03-2008 99935 65636 31-03-2008 00-00-04-14-20-25-25-32-32-36-36-36-38-43-50-51-54-57-59-60-61-66-69-74-97-97-98
22-02-2008 34735 93992 23-02-2008 00-00-04-04-07-13-16-23-24-28-31-42-43-53-61-68-78-80-86-91-92-92-93-94-94-97-99
15-06-2007 79335 28865 16-06-2007 03-11-11-11-17-24-26-27-30-30-46-52-55-63-63-65-67-72-77-78-85-86-87-91-91-92-96
17-05-2007 06135 79394 18-05-2007 00-04-11-11-13-20-26-33-54-55-57-63-63-65-67-75-77-79-81-85-87-91-94-94-95-96-97
10-05-2007 77635 04344 11-05-2007 00-00-06-07-10-11-11-19-21-22-31-31-35-35-42-44-46-46-56-56-65-67-68-70-72-82-92
22-11-2006 97735 08080 23-11-2006 08-09-15-23-23-24-33-36-41-42-43-46-50-53-59-69-73-73-80-82-88-89-91-92-96-96-98
01-09-2006 95335 68413 02-09-2006 10-12-13-13-13-28-29-36-39-47-49-49-59-61-68-71-72-73-74-74-78-78-80-90-92-92-95
18-05-2006 51235 12524 19-05-2006 03-04-10-11-17-20-23-24-33-33-40-41-45-47-52-56-57-59-60-70-82-82-83-87-91-95-98
16-10-2005 31335 49408 17-10-2005 08-09-13-19-30-31-36-38-39-39-40-40-42-43-54-64-68-69-73-88-89-89-92-92-92-93-96
04-07-2005 93735 66581 05-07-2005 06-07-08-10-13-13-17-22-23-26-28-37-39-42-42-55-57-59-63-66-71-73-73-74-81-83-87
22-03-2005 06635 52191 23-03-2005 02-05-05-07-08-12-14-15-19-24-25-26-36-41-44-45-49-51-54-56-58-64-80-84-91-92-99
23-02-2005 63235 97738 24-02-2005 12-12-13-13-17-19-20-23-24-27-28-33-36-38-40-44-46-53-65-66-70-79-80-94-94-98-99

Đề về 35 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 35 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 35 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 35 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 35 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 02 – 20 và 41 – 14. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 35 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 01 hoặc con 14. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 35

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 35 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 35 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 35 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 35 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 35 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 35.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 35 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 35 sẽ tương ứng với con lô 80.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 35 sẽ tương ứng với con lô 68.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 35 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 35

Đề về 35 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 35 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 35 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 35 đánh con gì hiệu quả mà xosonews tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.