Đề về 37 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 37 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 37

Bộ số Bộ số Bộ số
59 - 4 Lần 88 - 4 Lần 53 - 3 Lần
89 - 3 Lần 76 - 2 Lần 78 - 2 Lần
64 - 2 Lần 92 - 1 Lần 62 - 1 Lần
17 - 1 Lần 41 - 1 Lần 02 - 1 Lần
48 - 1 Lần 45 - 1 Lần 71 - 1 Lần
68 - 1 Lần 49 - 1 Lần 65 - 1 Lần
60 - 1 Lần 56 - 1 Lần 75 - 1 Lần
01 - 1 Lần 32 - 1 Lần 72 - 1 Lần
15 - 1 Lần 36 - 1 Lần 52 - 1 Lần
29 - 1 Lần 13 - 1 Lần 33 - 1 Lần
43 - 1 Lần 34 - 1 Lần 93 - 1 Lần
08 - 1 Lần 83 - 1 Lần 91 - 1 Lần
57 - 1 Lần 99 - 1 Lần 31 - 1 Lần
97 - 1 Lần 14 - 1 Lần 81 - 1 Lần
70 - 1 Lần 39 - 1 Lần 09 - 1 Lần
20 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 37

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 30 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 2 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 10 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 6 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 12 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 37

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
21-02-2024 99937 82488 22-02-2024 04-11-12-13-20-25-26-26-34-37-38-47-48-48-50-60-66-67-70-72-78-81-88-90-93-95-99
30-09-2023 19237 07289 01-10-2023 03-06-07-08-08-15-23-25-29-32-33-33-33-38-44-52-56-56-59-63-70-71-74-87-88-89-94
02-08-2023 88137 80288 03-08-2023 02-02-08-17-17-22-30-38-51-53-53-57-62-62-64-67-68-69-72-72-73-74-82-87-88-92-96
08-06-2023 13437 84288 09-06-2023 00-00-21-25-26-38-40-43-45-46-49-63-66-68-70-76-81-82-83-84-86-88-88-89-91-98-98
27-05-2023 96237 79459 28-05-2023 13-18-20-24-26-27-28-32-37-39-48-50-56-59-67-71-72-74-76-77-80-81-83-85-87-89-91
09-02-2023 29337 85120 10-02-2023 03-11-16-17-17-20-27-34-40-42-44-47-49-52-53-57-61-64-70-79-82-87-88-90-92-95-99
07-10-2022 13037 94309 08-10-2022 04-09-13-14-16-20-24-33-34-39-42-42-43-55-55-58-65-65-71-74-79-87-92-93-93-93-97
23-08-2022 63437 24832 24-08-2022 00-05-10-10-13-17-23-25-28-32-39-43-45-51-52-53-56-57-62-63-75-79-81-88-95-97-97
06-01-2022 98437 33657 07-01-2022 01-02-03-04-13-14-18-28-30-31-32-33-36-37-47-48-50-52-53-57-58-60-63-64-64-67-91
18-08-2020 72437 95501 19-08-2020 01-01-05-09-11-13-16-22-26-29-29-29-37-39-48-52-56-60-61-67-70-75-76-91-92-95-96
22-10-2019 17237 08753 23-10-2019 00-02-02-10-12-32-32-33-34-35-36-37-45-52-53-54-60-60-60-71-74-79-85-87-95-96-96
21-08-2019 78137 56093 22-08-2019 04-16-17-20-23-28-31-33-34-39-39-40-40-41-44-52-56-58-58-60-64-69-75-81-89-93-98
05-07-2019 81937 82297 06-07-2019 00-00-00-02-05-07-11-19-25-30-43-45-49-51-57-58-59-60-61-65-68-68-80-84-89-90-97
03-10-2018 58237 26134 04-10-2018 01-11-12-13-14-26-26-34-35-35-37-45-47-52-56-65-66-67-68-69-72-74-75-77-79-87-97
13-06-2018 03937 54343 14-06-2018 01-02-04-04-10-13-15-18-24-25-30-34-43-43-44-50-56-57-65-66-71-72-76-80-84-90-95
20-11-2017 33137 19753 21-11-2017 08-13-13-28-32-42-45-48-51-53-55-56-62-62-66-68-69-70-70-70-78-82-82-91-97-98-98
09-10-2017 15437 62571 10-10-2017 09-11-16-23-24-30-40-42-47-54-55-56-57-58-59-66-68-69-71-71-71-77-77-82-84-86-87
24-07-2017 34037 97164 25-07-2017 00-04-04-07-10-16-20-21-23-36-43-52-57-58-61-64-66-70-70-71-79-80-81-82-83-90-97
19-07-2017 66937 11733 20-07-2017 05-11-14-19-21-24-28-33-34-36-37-42-51-51-55-56-64-65-67-67-70-74-74-78-89-91-94
03-08-2016 82837 39113 04-08-2016 03-05-08-13-18-19-21-21-27-33-35-38-44-46-52-53-56-60-71-71-75-78-81-81-84-85-93
22-06-2016 82537 34529 23-06-2016 11-14-21-29-34-35-37-41-46-48-48-49-51-52-54-58-58-62-63-69-71-71-77-81-83-90-91
02-02-2016 72537 84175 03-02-2016 01-07-18-32-33-34-34-34-36-39-44-55-56-60-62-67-68-68-70-74-75-89-93-93-94-95-98
10-11-2015 13137 96056 11-11-2015 02-04-05-09-12-16-17-18-21-22-33-41-45-47-51-56-61-62-62-65-73-77-84-90-94-95-99
30-05-2015 18637 16739 31-05-2015 11-11-13-14-14-21-24-24-25-33-36-37-37-38-39-39-42-55-61-61-67-68-68-68-75-81-98
18-02-2014 91737 31764 19-02-2014 03-05-06-10-12-16-18-30-35-44-45-46-47-54-64-64-66-74-74-75-82-82-83-84-92-97-98
03-08-2013 22537 18089 04-08-2013 05-06-09-09-09-13-15-22-33-37-40-43-45-51-55-66-68-69-74-81-82-84-86-89-93-96-96
29-05-2013 34437 64352 30-05-2013 03-14-22-22-29-36-42-46-47-50-52-53-57-65-69-72-76-76-83-83-84-85-85-92-93-96-97
06-05-2013 84037 57145 07-05-2013 03-07-08-09-13-15-17-19-21-23-25-28-31-33-45-47-48-51-63-66-67-67-68-71-76-83-97
12-03-2013 74237 48660 13-03-2013 07-13-22-27-27-30-41-47-51-53-55-58-58-59-60-65-72-74-77-77-79-81-81-82-83-83-98
23-02-2013 67437 62370 24-02-2013 01-22-23-28-29-32-33-36-40-43-46-47-48-52-58-59-59-64-65-65-70-76-77-80-85-88-88
15-01-2013 90137 76353 16-01-2013 03-04-12-22-22-22-25-25-35-36-38-52-53-57-60-68-76-76-83-85-85-86-90-91-93-96-97
03-12-2012 10237 59048 04-12-2012 01-04-08-11-14-17-32-37-38-45-48-49-56-59-64-65-66-73-75-81-84-86-86-88-91-91-93
28-11-2012 38837 59488 29-11-2012 01-05-07-15-16-18-24-24-25-25-26-37-37-38-42-42-65-68-71-71-80-80-81-81-86-88-92
16-11-2012 02637 77131 17-11-2012 02-09-10-13-13-20-23-24-31-34-37-38-40-45-47-49-49-52-60-70-71-76-79-83-91-92-94
27-10-2012 71037 47181 28-10-2012 02-02-03-07-07-10-12-14-19-21-26-28-41-46-47-64-71-71-74-77-81-87-88-89-93-93-94
17-06-2012 07437 63692 18-06-2012 00-12-17-18-24-26-30-32-37-40-44-45-49-50-51-52-57-58-59-60-64-65-81-86-90-90-92
12-06-2012 10837 97665 13-06-2012 01-06-06-14-14-15-20-25-25-31-32-35-35-45-49-51-57-61-62-62-64-65-66-74-77-91-98
28-04-2011 78237 60991 29-04-2011 01-04-06-07-09-15-19-20-25-27-35-36-39-40-46-59-60-60-64-69-78-81-86-91-94-97-98
23-03-2011 19737 05436 24-03-2011 00-05-10-10-11-18-25-26-31-31-33-36-42-43-44-50-52-62-62-65-71-76-91-92-92-93-99
04-11-2010 81637 97183 05-11-2010 00-00-02-05-09-23-23-24-27-32-38-41-43-45-45-46-50-59-62-63-66-79-83-88-92-93-93
19-10-2010 57037 69149 20-10-2010 00-07-10-13-13-15-16-21-24-25-37-40-40-42-43-49-51-53-54-56-56-57-60-65-66-89-94
07-10-2010 91737 06908 08-10-2010 00-04-06-08-13-14-22-24-25-25-25-31-41-42-43-45-48-49-56-61-61-62-82-82-83-93-93
04-06-2010 63537 74699 05-06-2010 00-08-10-13-14-24-29-33-34-35-42-42-43-54-54-60-61-64-65-67-68-73-74-75-81-85-99
02-12-2009 42737 30415 03-12-2009 00-02-04-07-12-15-17-20-20-21-25-32-33-39-45-46-48-50-66-74-75-76-77-77-93-96-97
08-06-2009 78937 84202 09-06-2009 02-07-08-10-12-12-30-33-40-42-43-49-55-57-59-61-66-68-75-78-80-81-81-87-92-94-97
20-04-2009 83437 98141 21-04-2009 00-01-03-12-13-18-18-23-26-29-41-41-48-52-64-67-68-73-73-75-76-78-78-80-87-97-98
31-12-2008 72837 30872 01-01-2009 01-02-06-07-09-12-25-26-28-41-46-47-48-48-53-60-63-70-70-72-72-76-85-85-88-91-93
08-12-2008 34937 14317 09-12-2008 02-05-07-12-12-16-17-17-20-21-22-22-39-39-41-52-54-63-65-67-68-68-73-79-86-94-96
17-11-2008 86537 53362 18-11-2008 07-09-28-28-33-40-53-54-57-59-62-63-66-67-68-71-71-78-78-80-83-84-90-91-92-92-95
14-11-2008 59837 26289 15-11-2008 01-02-10-11-24-25-25-26-29-30-32-37-39-42-53-53-54-58-65-68-83-87-89-89-90-92-94
09-07-2008 71537 56259 10-07-2008 00-04-10-17-18-25-26-27-27-29-30-35-36-45-46-56-59-61-62-72-74-83-86-93-93-93-95
16-04-2008 83937 84878 17-04-2008 11-11-29-33-40-42-43-44-46-49-51-55-59-60-60-66-68-74-78-81-81-85-86-87-89-93-96
04-01-2008 20337 71559 05-01-2008 01-06-08-08-09-12-38-39-46-47-48-48-49-50-50-51-55-56-59-61-63-63-68-91-91-93-93
28-10-2007 37337 95878 29-10-2007 15-19-19-20-31-36-37-39-39-43-43-46-48-50-52-56-56-57-62-65-65-76-78-78-81-81-86
13-10-2007 05937 62214 14-10-2007 00-02-03-03-09-14-14-16-21-23-26-27-32-34-34-37-39-39-40-54-62-62-79-89-93-93-98
31-12-2006 64837 78376 01-01-2007 00-00-00-15-16-18-22-34-38-42-43-49-52-55-55-60-60-60-63-64-75-76-76-77-80-86-93
25-09-2006 00537 81476 26-09-2006 04-09-13-13-15-27-28-29-35-36-45-55-56-56-64-64-66-70-71-74-75-76-76-78-83-95-96
22-05-2005 46837 96959 23-05-2005 04-05-10-13-24-24-25-25-34-35-36-36-43-44-48-55-56-58-59-59-60-68-73-76-86-89-97
25-01-2005 34437 97368 26-01-2005 04-08-12-14-16-16-18-20-29-32-35-52-53-58-58-60-61-62-65-66-67-68-68-70-72-92-99

Đề về 37 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 37 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 37 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 37 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 37 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 05 – 50 và 27 – 72. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 37 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 05 hoặc con 27. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 37

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 37 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 37 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 37 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Đề về 37 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 37 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 37.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 37 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 37 sẽ tương ứng với con lô 82.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 37 sẽ tương ứng với con lô 60.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 37 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 37

Đề về 37 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 37 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 37 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 37 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.