Đề về 41 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 41 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 41

Bộ số Bộ số Bộ số
84 - 3 Lần 97 - 3 Lần 17 - 2 Lần
16 - 2 Lần 74 - 2 Lần 61 - 2 Lần
77 - 2 Lần 26 - 2 Lần 42 - 1 Lần
33 - 1 Lần 79 - 1 Lần 85 - 1 Lần
91 - 1 Lần 05 - 1 Lần 62 - 1 Lần
63 - 1 Lần 73 - 1 Lần 02 - 1 Lần
09 - 1 Lần 93 - 1 Lần 67 - 1 Lần
82 - 1 Lần 29 - 1 Lần 72 - 1 Lần
01 - 1 Lần 00 - 1 Lần 56 - 1 Lần
88 - 1 Lần 35 - 1 Lần 81 - 1 Lần
64 - 1 Lần 54 - 1 Lần 03 - 1 Lần
25 - 1 Lần 69 - 1 Lần 83 - 1 Lần
32 - 1 Lần 39 - 1 Lần 50 - 1 Lần
75 - 1 Lần 24 - 1 Lần 70 - 1 Lần
48 - 1 Lần 12 - 1 Lần 87 - 1 Lần
58 - 1 Lần 15 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 41

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 6 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 41

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
29-11-2023 03141 07426 30-11-2023 02-05-07-07-13-13-16-19-26-26-29-32-36-43-44-47-55-58-73-79-81-84-86-87-91-98-99
30-07-2023 55741 72615 31-07-2023 01-02-02-06-15-21-31-36-37-39-41-52-60-61-61-65-67-71-76-77-83-89-90-90-94-96-96
14-02-2023 56141 18158 15-02-2023 02-04-08-11-13-14-16-18-21-22-23-24-41-45-47-54-54-58-66-72-72-75-80-82-84-86-88
12-02-2023 09841 41916 13-02-2023 04-08-08-14-15-16-17-19-19-20-31-33-35-37-38-42-51-60-62-63-68-72-85-88-90-96-99
28-10-2022 32041 73887 29-10-2022 01-02-07-08-13-21-28-29-34-35-40-44-45-47-48-52-60-66-73-77-78-82-87-88-91-94-99
27-04-2022 02541 47202 28-04-2022 00-01-02-04-07-08-08-18-22-25-28-30-35-37-40-55-66-73-75-76-77-85-86-88-95-97-99
04-04-2022 12941 54997 05-04-2022 05-07-09-11-11-17-24-25-26-36-38-41-42-47-47-55-55-63-76-79-80-89-91-92-93-94-97
17-01-2022 88041 46384 18-01-2022 04-06-06-18-20-23-24-42-54-54-57-58-64-65-68-70-72-74-78-81-84-85-90-92-95-95-96
16-08-2021 62041 68162 17-08-2021 02-02-02-04-06-09-21-24-26-35-36-40-41-46-54-57-62-63-69-72-73-75-86-89-91-95-97
04-08-2021 46441 09081 05-08-2021 01-02-03-05-13-15-17-29-43-51-56-56-58-63-64-66-68-69-72-74-75-78-81-83-85-93-98
21-06-2021 60141 34505 22-06-2021 01-02-05-09-17-18-18-20-30-32-42-45-46-47-52-58-58-60-68-73-79-80-86-96-96-98-99
09-12-2020 92041 24835 10-12-2020 01-02-11-14-18-20-25-26-29-32-33-33-33-35-35-44-46-47-62-71-74-77-80-87-90-91-94
09-10-2020 60541 52248 10-10-2020 01-02-03-14-19-19-23-25-29-43-48-48-57-59-66-71-71-72-74-77-77-82-83-84-86-93-98
23-08-2020 47441 49316 24-08-2020 00-01-01-04-05-08-16-19-19-24-26-27-33-52-55-56-57-59-61-62-66-69-74-79-80-85-93
08-05-2020 67241 71770 09-05-2020 00-02-03-03-04-05-13-19-22-22-25-25-25-34-37-38-41-44-48-58-61-70-75-85-95-98-99
16-10-2019 83641 16461 17-10-2019 00-09-15-27-37-39-40-41-41-44-45-47-48-49-53-53-58-58-60-61-64-68-70-73-73-77-78
11-09-2019 53841 75717 12-09-2019 03-05-14-15-17-20-21-23-24-26-28-32-36-47-55-56-63-64-64-66-67-70-73-80-89-94-97
01-05-2019 34641 94761 02-05-2019 00-05-06-15-18-22-23-30-33-36-39-40-45-46-49-52-60-61-62-63-63-66-74-81-89-90-94
23-04-2019 95541 61229 24-04-2019 01-05-12-18-19-23-29-30-31-33-40-48-51-52-58-63-66-68-73-75-75-81-82-90-95-96-97
11-01-2019 09841 73224 12-01-2019 00-00-02-04-10-11-15-24-31-33-34-44-48-48-48-52-54-64-66-66-67-73-73-73-74-93-99
28-12-2018 66241 56675 29-12-2018 07-09-13-15-17-21-22-24-25-30-31-32-35-39-49-54-55-56-56-57-59-61-67-75-77-80-91
10-12-2018 39341 38991 11-12-2018 03-07-11-12-14-14-17-18-21-36-38-43-55-56-62-67-70-72-73-79-80-84-86-86-91-95-99
14-11-2018 25841 33888 15-11-2018 06-07-11-13-20-20-21-27-28-35-37-48-55-55-57-61-62-64-66-68-77-78-79-88-93-95-96
25-07-2018 43841 59356 26-07-2018 05-09-11-15-18-19-20-22-26-28-32-32-49-50-54-56-58-59-60-60-71-73-78-81-85-95-96
13-11-2017 33541 35397 14-11-2017 04-05-05-10-13-15-22-25-26-29-32-37-41-46-48-53-55-57-61-61-69-73-76-78-84-94-97
15-03-2017 98441 33000 16-03-2017 00-01-06-11-12-13-13-14-15-17-18-25-27-38-42-43-49-52-54-60-68-69-74-75-77-79-79
24-06-2016 76741 24409 25-06-2016 07-09-12-14-15-17-25-28-31-34-40-47-48-58-59-59-63-66-69-69-70-76-78-83-88-90-99
20-05-2016 48441 75850 21-05-2016 03-10-13-16-17-23-23-40-42-42-50-51-51-53-54-58-58-65-67-69-75-79-82-83-88-88-88
05-04-2016 77541 56802 06-04-2016 02-02-04-06-06-08-17-18-21-23-24-24-25-32-41-41-47-63-69-71-75-80-80-83-90-92-98
20-01-2016 39941 38001 21-01-2016 01-10-11-14-20-27-28-29-31-31-34-34-51-52-52-54-55-59-62-62-70-78-82-85-86-86-94
09-12-2014 53241 70782 10-12-2014 02-04-08-09-12-12-16-20-26-34-35-35-52-54-56-69-70-70-82-85-86-88-88-89-90-94-98
19-07-2014 15841 31926 20-07-2014 03-07-09-12-16-16-17-20-24-26-34-41-47-48-49-49-51-52-64-71-80-81-84-85-97-97-98
06-06-2014 08441 40639 07-06-2014 07-08-10-13-15-18-19-24-33-39-39-41-45-46-49-53-56-62-62-64-65-68-82-86-86-87-90
09-04-2014 33041 74674 10-04-2014 03-04-09-10-19-20-29-29-29-31-34-36-39-40-45-52-54-55-55-61-74-79-79-79-87-89-98
01-04-2014 71541 00767 02-04-2014 10-13-26-26-28-32-34-39-43-43-44-55-56-58-58-67-68-73-73-79-82-83-87-89-92-95-99
20-11-2013 15241 77572 21-11-2013 02-08-13-20-21-22-25-28-31-35-42-43-45-52-62-64-66-68-72-72-81-83-84-85-88-89-90
26-09-2013 78741 08025 27-09-2013 01-03-05-07-08-12-13-14-18-19-25-30-37-38-43-45-45-52-55-61-64-69-71-78-79-89-94
14-04-2013 62341 53517 15-04-2013 01-06-07-12-13-16-17-26-27-29-31-33-38-40-46-54-55-69-71-74-74-81-81-86-87-93-95
07-09-2012 27841 65632 08-09-2012 02-09-10-16-18-29-29-32-34-34-35-37-38-39-45-50-50-56-64-65-67-68-71-88-94-94-97
15-07-2012 27641 88533 16-07-2012 00-01-09-12-19-20-25-29-31-32-33-34-36-41-41-49-62-63-65-66-68-83-86-89-90-93-94
03-06-2012 98641 36742 04-06-2012 04-06-08-23-28-31-32-33-36-42-44-52-52-62-66-69-78-79-80-81-83-84-89-92-92-94-95
12-04-2012 13641 32203 13-04-2012 03-03-04-12-19-23-25-32-33-33-38-47-48-52-58-58-59-70-76-78-80-87-88-89-92-92-97
15-03-2012 68441 22477 16-03-2012 03-05-08-17-19-24-27-31-37-41-49-51-56-57-57-58-58-72-72-77-79-82-83-84-87-89-98
02-03-2012 72941 72483 03-03-2012 02-03-09-10-10-12-22-24-29-31-34-34-36-37-40-44-46-50-61-64-66-75-76-83-84-88-91
27-01-2012 98241 68877 28-01-2012 00-02-10-12-23-23-30-39-44-49-50-55-60-63-63-73-77-78-78-85-86-91-92-93-96-97-97
16-06-2011 01641 86954 17-06-2011 03-08-13-27-29-31-41-45-48-48-48-54-57-58-60-60-62-69-70-72-75-75-79-81-81-93-93
02-06-2011 41841 55164 03-06-2011 02-10-11-12-15-16-25-29-29-31-39-42-45-49-49-49-51-54-59-64-70-74-76-77-87-92-98
08-03-2011 15941 09502 09-03-2011 00-01-02-04-05-07-08-13-20-26-30-35-36-38-48-53-65-78-79-80-81-82-82-84-88-93-99
10-01-2011 07641 34785 11-01-2011 03-06-07-10-16-17-18-27-28-28-31-33-40-41-42-49-52-59-62-64-68-80-81-84-85-90-92
21-12-2010 41741 96593 22-12-2010 03-04-08-13-16-22-29-37-38-42-42-47-51-52-54-62-64-72-77-79-81-82-86-92-93-94-95
29-11-2010 13541 77297 30-11-2010 00-04-06-10-16-24-26-27-34-38-39-44-49-51-59-60-61-64-65-74-81-87-92-93-94-97-97
24-07-2010 16141 00484 25-07-2010 02-08-10-10-17-23-25-29-33-34-37-45-50-50-53-62-65-66-78-84-85-87-89-92-93-96-99
28-11-2009 15541 29874 29-11-2009 06-08-09-11-12-20-26-27-34-36-39-40-44-48-51-53-55-63-64-67-68-70-74-81-81-86-91
21-04-2009 98141 99309 22-04-2009 00-04-05-06-06-08-09-12-14-22-24-26-32-32-54-56-59-64-64-67-69-74-79-80-87-98-98
11-03-2009 10341 65405 12-03-2009 00-02-03-05-06-07-14-15-22-30-35-36-44-51-54-58-66-67-71-80-84-87-88-95-95-96-97
28-11-2008 43141 54469 29-11-2008 02-05-16-18-19-20-20-22-27-31-35-36-36-37-45-62-66-69-74-74-76-76-79-80-80-88-94
01-04-2008 56141 34202 02-04-2008 02-04-05-11-12-21-25-32-33-37-40-40-42-43-50-53-58-66-66-69-73-74-87-87-88-89-93
02-12-2006 43841 36112 03-12-2006 06-12-16-22-22-23-33-35-38-38-38-39-39-39-46-48-49-51-57-70-71-80-82-84-87-88-89
18-07-2006 80541 83073 19-07-2006 06-17-18-19-23-25-27-30-33-34-36-39-50-51-51-53-58-61-63-73-73-81-82-87-87-88-97
23-05-2006 01641 77563 24-05-2006 01-02-04-05-06-20-29-30-31-31-32-36-40-43-49-51-63-67-70-71-72-73-74-74-76-76-86
14-05-2006 05441 63784 15-05-2006 11-14-15-17-22-23-24-35-43-43-43-56-61-61-65-72-72-72-73-74-77-77-78-84-86-91-99
26-09-2005 89241 47279 27-09-2005 00-01-02-08-17-17-18-20-31-31-40-41-52-52-54-59-61-69-72-79-84-84-86-88-90-91-95

Đề về 41 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 41 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 41 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 41 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 41 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 23 – 32 và 48 – 84. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 41 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 23 hoặc con 84. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 41

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 41 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 41 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 41 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 41.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 41 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Đề về 41 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 41 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 41 sẽ tương ứng với con lô 96.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 41 sẽ tương ứng với con lô 14.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 41 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 41

Đề về 41 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 41 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 41 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 41 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.