Đề về 42 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 42 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 42

Bộ số Bộ số Bộ số
38 - 3 Lần 96 - 3 Lần 36 - 2 Lần
16 - 2 Lần 56 - 2 Lần 98 - 2 Lần
51 - 2 Lần 55 - 2 Lần 60 - 2 Lần
61 - 2 Lần 77 - 2 Lần 08 - 1 Lần
20 - 1 Lần 88 - 1 Lần 75 - 1 Lần
68 - 1 Lần 24 - 1 Lần 57 - 1 Lần
05 - 1 Lần 00 - 1 Lần 09 - 1 Lần
85 - 1 Lần 30 - 1 Lần 18 - 1 Lần
42 - 1 Lần 46 - 1 Lần 66 - 1 Lần
37 - 1 Lần 49 - 1 Lần 28 - 1 Lần
03 - 1 Lần 01 - 1 Lần 76 - 1 Lần
90 - 1 Lần 54 - 1 Lần 34 - 1 Lần
92 - 1 Lần 07 - 1 Lần 78 - 1 Lần
81 - 1 Lần 32 - 1 Lần 63 - 1 Lần
44 - 1 Lần 11 - 1 Lần 17 - 1 Lần
52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 42

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 12 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 11 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 2 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 42

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
11-01-2023 04942 18452 12-01-2023 00-02-05-18-18-19-21-22-25-29-30-34-40-47-47-49-52-55-56-70-74-79-82-83-84-85-94
03-06-2022 89242 60832 04-06-2022 00-03-11-18-19-25-29-32-34-42-44-48-53-58-61-62-65-66-68-77-78-85-87-87-94-96-98
17-11-2021 99342 04960 18-11-2021 00-02-03-06-06-10-13-17-29-30-40-41-44-53-55-60-60-65-69-73-77-81-82-89-92-96-98
30-10-2021 24242 54798 31-10-2021 01-06-15-21-23-24-26-35-39-41-47-58-61-62-63-65-65-72-76-79-80-93-94-96-97-97-98
11-10-2021 72142 05618 12-10-2021 00-07-07-09-18-20-22-25-26-26-34-47-48-50-58-62-64-66-68-68-81-86-88-90-94-95-97
03-07-2021 02942 96477 04-07-2021 11-16-16-17-18-18-24-29-31-33-37-39-39-43-46-47-49-52-62-67-69-71-76-77-81-84-94
26-03-2021 72042 54601 27-03-2021 01-05-10-17-23-29-31-31-32-38-38-40-41-43-43-45-54-54-56-60-64-72-74-83-92-92-94
11-11-2020 56842 44516 12-11-2020 05-07-13-13-16-20-27-27-30-39-39-40-42-43-51-54-57-67-71-72-73-77-80-86-88-94-98
20-09-2020 05042 68757 21-09-2020 02-11-13-17-19-21-29-35-36-37-39-47-47-49-51-54-57-63-64-64-74-81-84-91-95-96-98
22-07-2020 20942 09592 23-07-2020 00-03-05-07-10-17-19-21-30-32-32-35-35-42-44-50-55-56-61-65-67-67-69-76-85-90-92
22-12-2019 43242 70724 23-12-2019 01-02-02-03-04-07-12-12-15-24-26-27-29-35-35-44-51-52-60-69-74-75-76-84-91-94-96
24-11-2019 31742 30468 25-11-2019 07-08-11-13-13-14-24-26-26-26-31-36-39-47-47-50-56-58-68-74-81-84-85-85-89-93-98
19-11-2019 19942 72751 20-11-2019 03-04-05-06-09-12-21-23-29-30-35-40-44-51-53-54-54-55-58-58-59-60-65-77-87-97-98
29-10-2019 42342 40698 30-10-2019 03-11-14-15-23-24-26-27-30-42-45-46-47-49-49-50-54-56-63-68-68-71-78-89-96-98-99
06-05-2019 44642 74530 07-05-2019 01-02-05-14-17-17-23-30-31-32-38-43-44-49-50-53-55-59-59-66-73-81-84-90-92-96-98
29-03-2019 21642 64361 30-03-2019 09-12-18-20-24-32-36-42-43-44-44-50-53-55-56-59-60-61-63-72-82-83-88-95-96-99-99
30-06-2018 02442 66017 01-07-2018 00-00-01-09-10-12-17-24-29-41-46-48-49-57-58-59-62-64-67-73-78-85-86-92-94-95-96
03-11-2016 31142 01381 04-11-2016 05-18-25-29-32-33-34-35-36-45-49-49-50-52-56-61-61-62-66-67-70-77-81-82-93-96-98
25-10-2016 18942 29449 26-10-2016 00-00-04-13-16-18-19-19-30-32-34-38-39-49-52-53-59-61-63-72-72-79-82-86-87-90-94
31-07-2016 74642 14575 01-08-2016 02-13-13-15-15-21-22-22-22-25-31-40-42-42-45-51-53-54-61-62-64-65-75-79-85-88-98
21-06-2016 93142 82537 22-06-2016 03-08-10-13-17-20-23-30-32-37-38-54-57-60-61-62-67-69-70-70-72-76-78-82-84-92-98
01-05-2016 90242 04196 02-05-2016 01-04-08-18-25-30-33-37-37-37-39-42-43-45-49-54-55-56-59-70-77-78-81-83-94-96-99
14-03-2016 22142 90316 15-03-2016 00-11-16-20-21-21-22-22-28-35-35-36-41-45-53-54-56-60-60-84-86-89-91-94-95-95-97
02-01-2016 13142 97311 03-01-2016 00-00-08-11-11-19-20-24-32-37-46-48-51-54-61-62-63-63-69-72-75-75-76-77-87-94-96
21-12-2015 07742 37538 22-12-2015 00-01-03-03-07-10-14-14-15-17-19-20-30-31-38-45-46-49-50-54-66-67-75-77-93-94-96
16-09-2015 58642 80834 17-09-2015 03-04-05-08-09-16-19-19-22-29-33-34-35-43-56-62-67-70-73-75-82-83-83-84-88-96-98
14-12-2014 76442 17338 15-12-2014 03-10-11-12-14-29-34-34-35-38-45-53-54-55-57-57-64-68-68-72-73-76-77-87-89-90-92
22-10-2014 86342 91254 23-10-2014 01-01-02-02-04-05-10-12-17-26-28-29-32-32-36-39-44-45-52-54-56-62-76-77-84-90-94
03-09-2014 19342 86390 04-09-2014 02-04-11-14-14-20-24-29-34-37-47-48-49-52-53-54-60-62-69-71-72-75-79-83-90-97-98
23-06-2014 79142 43285 24-06-2014 02-03-05-07-07-13-17-21-31-38-42-43-48-57-57-62-65-66-71-73-79-85-87-92-95-96-98
10-05-2014 75042 03377 11-05-2014 04-14-14-17-43-45-51-52-54-61-62-63-64-69-69-71-76-77-78-79-83-84-85-85-89-92-93
25-02-2014 15342 06508 26-02-2014 00-02-08-13-16-16-19-20-21-24-33-35-41-42-44-45-47-52-61-62-64-65-65-68-84-91-97
19-12-2013 80942 19578 20-12-2013 01-04-06-21-25-27-28-29-31-32-41-42-47-54-56-56-63-68-78-78-82-82-84-84-86-87-99
05-12-2013 75842 25507 06-12-2013 02-04-06-07-18-20-22-22-23-28-31-38-44-44-44-59-63-67-67-70-71-72-75-79-88-92-99
15-05-2013 72642 98376 16-05-2013 04-06-09-11-12-14-22-30-38-41-44-49-53-58-59-62-63-71-73-73-76-80-84-86-88-96-99
04-06-2012 36742 82009 05-06-2012 04-05-07-09-14-17-21-21-22-26-35-39-42-44-44-46-46-48-52-54-65-77-77-78-80-91-92
02-11-2011 37842 21001 03-11-2011 01-08-19-20-20-24-27-31-33-35-36-37-39-42-42-44-56-56-65-77-80-81-87-88-89-92-98
02-07-2011 41742 24644 03-07-2011 07-09-12-13-19-23-25-26-44-44-48-51-57-66-67-70-71-73-77-80-80-83-87-89-95-97-98
06-06-2011 93442 43838 07-06-2011 02-05-06-17-19-24-27-29-30-33-38-38-43-45-48-52-56-58-59-63-63-68-70-72-86-87-94
26-04-2011 16142 12856 27-04-2011 03-10-10-10-11-14-16-24-30-31-32-36-39-54-54-56-63-74-76-79-80-80-84-91-92-94-95
24-04-2011 95442 65188 25-04-2011 03-07-13-13-15-17-24-26-31-32-49-53-54-56-61-64-66-67-68-70-76-81-84-84-88-90-98
15-04-2011 29442 81055 16-04-2011 00-04-12-17-20-21-22-25-27-30-35-37-41-47-49-51-53-55-62-66-76-78-84-86-88-90-94
05-01-2011 61942 35003 06-01-2011 03-04-09-09-17-20-21-23-42-44-46-47-48-48-49-51-61-62-64-66-67-79-83-84-84-90-95
02-09-2009 25442 95428 03-09-2009 07-13-18-21-23-25-26-28-28-30-37-37-39-40-41-45-47-48-54-59-62-76-85-87-89-97-99
24-04-2009 61842 24856 25-04-2009 01-03-04-05-08-13-24-25-29-32-33-41-46-46-50-56-62-72-72-73-76-80-82-86-90-95-98
19-10-2008 82142 75620 20-10-2008 00-00-00-09-16-17-20-29-30-33-36-37-41-45-46-50-54-55-55-55-72-77-79-86-89-91-93
29-06-2008 52142 24808 30-06-2008 01-02-03-04-08-13-17-18-21-40-42-45-50-52-54-55-55-56-58-59-62-71-84-92-94-98-99
28-02-2008 29942 05108 29-02-2008 06-08-09-19-19-33-35-36-48-52-52-55-57-61-66-66-69-70-74-76-77-87-88-94-97-98-98
24-12-2007 36142 85700 25-12-2007 00-06-14-20-21-23-23-23-36-38-43-43-44-46-52-52-53-54-54-64-69-72-74-74-78-93-96
02-12-2007 60442 75036 03-12-2007 02-05-23-24-34-35-36-36-48-52-58-59-63-65-74-75-75-78-81-81-82-85-86-87-88-89-94
08-11-2007 08842 41751 09-11-2007 03-03-13-15-18-18-33-36-37-41-45-46-47-49-51-57-57-72-75-82-82-82-84-87-90-95-96
26-12-2006 05542 36766 27-12-2006 00-09-12-13-19-24-29-30-38-41-42-47-54-54-56-59-59-66-70-71-77-83-85-88-91-95-95
27-09-2006 80442 03636 28-09-2006 01-02-04-11-18-26-31-31-35-36-37-43-54-58-59-70-73-73-74-76-78-81-87-89-93-94-98
06-07-2006 93542 95196 07-07-2006 01-09-13-19-26-31-35-41-44-46-47-54-55-56-60-60-64-66-67-67-69-73-84-87-96-97-97
03-06-2006 23542 09760 04-06-2006 02-07-09-11-15-18-20-30-34-36-39-41-45-46-51-52-57-58-60-74-78-79-85-88-90-94-96
22-04-2006 93342 71701 23-04-2006 01-09-10-14-17-18-26-31-32-38-41-41-44-53-54-57-59-63-67-75-81-81-82-83-87-90-96
01-04-2006 21042 06163 02-04-2006 05-09-13-19-20-31-32-33-39-41-47-52-54-55-58-59-63-64-65-67-71-72-80-89-93-93-98
07-03-2006 64242 94246 08-03-2006 00-06-08-16-24-27-30-32-33-37-38-39-40-41-41-42-46-46-56-60-61-69-72-80-83-85-88
22-06-2005 49842 15455 23-06-2005 07-11-11-22-27-35-39-42-42-43-50-55-56-58-58-59-64-69-69-74-76-82-84-85-92-94-99
21-06-2005 52742 49842 22-06-2005 00-08-12-13-14-16-16-23-33-34-34-35-39-42-46-53-58-60-60-69-70-71-81-88-96-98-99
16-05-2005 33242 11596 17-05-2005 07-13-19-22-25-25-28-30-30-35-37-42-51-53-56-63-66-70-70-71-76-78-84-85-90-90-96
26-03-2005 35042 90861 27-03-2005 10-11-12-17-18-25-28-30-31-33-35-51-53-55-55-56-56-57-58-61-61-64-74-76-83-94-95
07-03-2005 14142 06805 08-03-2005 00-04-05-15-16-16-17-17-20-25-26-27-47-47-49-53-53-60-62-64-71-74-75-76-78-80-88

Đề về 42 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 42 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 42 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 42 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 42 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 18 – 81 và 49 – 94. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 42 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 18 hoặc con 94. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 42

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 42 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 42 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 42 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 42 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 42 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 42.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 42 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 42 sẽ tương ứng với con lô 97.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 42 sẽ tương ứng với con lô 19.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 42 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 42

Đề về 42 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 42 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 42 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 42 đánh con gì hiệu quả mà xosonews.net tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.