Đề về 44 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 44 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 44

Bộ số Bộ số Bộ số
30 - 3 Lần 33 - 3 Lần 93 - 3 Lần
46 - 2 Lần 53 - 2 Lần 19 - 2 Lần
11 - 2 Lần 31 - 2 Lần 64 - 2 Lần
18 - 2 Lần 98 - 2 Lần 76 - 2 Lần
56 - 1 Lần 24 - 1 Lần 01 - 1 Lần
22 - 1 Lần 09 - 1 Lần 65 - 1 Lần
40 - 1 Lần 81 - 1 Lần 67 - 1 Lần
62 - 1 Lần 75 - 1 Lần 45 - 1 Lần
90 - 1 Lần 89 - 1 Lần 68 - 1 Lần
37 - 1 Lần 14 - 1 Lần 23 - 1 Lần
41 - 1 Lần 72 - 1 Lần 49 - 1 Lần
00 - 1 Lần 60 - 1 Lần 47 - 1 Lần
15 - 1 Lần 66 - 1 Lần 52 - 1 Lần
26 - 1 Lần 54 - 1 Lần 39 - 1 Lần
86 - 1 Lần 55 - 1 Lần 79 - 1 Lần
44 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 44

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 10 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 44

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
21-07-2023 35944 27433 22-07-2023 07-12-19-22-26-28-33-34-36-48-51-52-52-54-55-61-61-65-67-69-69-80-83-87-88-90-92
02-04-2023 01844 52333 03-04-2023 09-16-23-25-29-32-32-33-42-45-46-50-52-53-57-65-69-71-71-76-78-81-84-84-84-89-99
01-04-2023 70344 01844 02-04-2023 06-07-17-19-21-24-36-39-39-40-44-54-56-57-57-67-70-73-77-77-87-87-90-95-96-97-99
28-08-2022 68144 75965 29-08-2022 01-07-12-12-13-19-20-21-25-31-35-39-43-52-65-67-70-73-75-75-82-90-91-92-92-94-95
21-03-2022 76044 43218 22-03-2022 02-06-11-13-14-18-22-23-26-28-31-34-40-43-51-52-62-63-67-68-70-71-73-81-83-90-93
20-11-2021 45344 47579 21-11-2021 06-10-10-10-15-15-15-16-19-29-30-34-43-47-60-63-64-68-69-70-73-73-75-77-79-81-83
19-08-2021 21544 04793 20-08-2021 01-08-13-17-18-19-27-31-38-41-54-55-57-59-60-68-70-71-71-80-82-87-90-93-93-95-99
13-08-2021 17044 55853 14-08-2021 00-01-03-10-16-19-20-22-36-37-40-41-42-45-46-53-55-57-67-83-86-86-91-91-93-94-98
23-02-2020 36144 91609 24-02-2020 06-09-11-13-19-21-23-31-34-35-37-37-38-41-41-46-49-50-51-54-60-63-65-68-70-80-89
13-01-2020 41244 32164 14-01-2020 02-07-11-12-12-17-18-26-28-35-44-48-58-64-65-67-69-70-76-81-83-88-90-91-96-96-97
12-11-2019 36744 29618 13-11-2019 06-07-08-16-18-27-28-29-38-39-45-48-50-54-65-67-68-68-75-76-79-80-81-83-94-94-97
30-01-2019 10344 77622 31-01-2019 11-11-16-17-18-20-22-24-24-25-41-41-43-43-43-50-52-52-54-67-73-74-79-80-81-83-99
18-11-2018 16644 38201 19-11-2018 01-01-06-15-17-18-25-26-29-29-36-37-42-54-54-57-58-61-65-68-72-74-86-88-90-91-97
04-11-2018 15844 01524 05-11-2018 00-05-09-10-18-18-24-26-26-27-39-43-45-48-50-50-51-52-53-58-58-67-72-76-77-79-89
02-10-2018 75644 58237 03-10-2018 03-13-18-21-22-28-31-34-34-37-38-47-48-50-50-51-53-57-59-62-72-79-84-85-86-86-92
23-05-2018 37544 42876 24-05-2018 01-09-18-27-31-38-41-42-43-46-46-48-49-52-52-53-54-65-74-76-76-82-83-85-91-92-99
23-02-2018 61444 00154 24-02-2018 06-06-08-12-14-18-19-20-20-25-28-35-45-50-54-57-72-76-77-77-82-83-83-88-93-94-98
10-01-2018 94944 88149 11-01-2018 03-06-07-08-11-14-16-20-20-26-38-39-47-49-52-55-72-73-74-76-77-85-85-85-86-90-93
22-08-2017 65744 18468 23-08-2017 01-09-10-12-14-15-41-44-45-47-49-51-54-60-63-65-68-70-76-78-80-82-83-85-87-93-96
17-06-2017 18644 15276 18-06-2017 00-00-01-08-11-11-22-29-32-32-34-36-38-43-44-50-51-52-66-68-70-74-76-81-81-83-95
29-05-2017 28444 59431 30-05-2017 00-04-06-06-07-07-10-12-14-17-20-25-29-31-39-51-54-61-64-71-75-80-81-81-92-95-97
28-12-2016 68044 14198 29-12-2016 02-09-11-16-24-28-31-33-37-39-40-50-62-65-73-76-82-83-84-85-90-92-93-94-96-97-98
30-08-2016 86844 77489 31-08-2016 06-09-10-27-33-36-38-44-45-49-57-62-65-67-73-75-78-79-79-82-83-85-87-89-89-89-95
20-03-2016 37344 59430 21-03-2016 01-03-04-09-16-19-24-25-29-30-30-32-33-35-45-45-49-49-51-54-60-65-69-70-71-82-94
24-05-2015 47944 47246 25-05-2015 03-10-13-16-18-21-33-36-39-41-41-45-46-53-60-63-65-66-72-75-78-85-90-91-94-96-99
30-04-2015 07844 46431 01-05-2015 04-05-09-11-18-23-24-25-25-31-34-37-39-39-40-40-49-61-64-72-76-76-89-90-94-94-97
30-06-2014 86444 18133 01-07-2014 13-15-15-19-19-22-23-28-32-33-34-35-35-42-47-51-58-60-72-73-82-82-83-84-87-89-95
19-06-2014 88244 94360 20-06-2014 04-08-13-13-20-22-26-32-37-43-46-48-50-53-59-59-60-69-73-73-75-80-82-90-92-93-95
31-08-2013 61544 71955 01-09-2013 03-03-08-12-19-28-29-36-40-45-45-51-51-52-54-55-65-74-79-79-83-86-90-91-94-96-99
27-05-2013 81344 05581 28-05-2013 12-15-20-22-24-28-29-33-37-43-45-51-55-56-62-62-66-73-75-78-79-81-84-86-87-94-99
16-03-2013 06544 08586 17-03-2013 07-11-21-22-23-26-27-28-28-30-32-35-41-43-52-62-63-72-76-77-78-86-90-91-93-95-97
31-01-2013 98944 88498 01-02-2013 00-02-15-19-24-32-33-34-34-36-44-48-49-53-61-66-66-68-68-69-73-80-87-90-96-97-98
17-10-2012 37944 69893 18-10-2012 00-03-05-13-15-16-18-20-26-27-37-37-38-41-49-54-54-55-65-76-76-83-84-88-93-94-95
15-10-2012 26044 33911 16-10-2012 10-11-15-17-27-35-38-40-45-46-46-55-56-59-61-63-64-65-67-71-72-78-80-88-96-98-99
24-09-2012 89544 93919 25-09-2012 02-12-15-17-18-19-20-25-32-37-42-42-44-46-52-55-59-66-68-68-77-78-79-82-86-94-94
08-05-2012 45644 62990 09-05-2012 02-07-10-11-25-25-28-28-31-38-41-41-46-47-53-62-66-68-68-73-76-77-83-90-93-95-97
17-03-2012 18844 66019 18-03-2012 00-02-02-04-06-06-11-12-13-15-19-19-21-39-40-42-53-53-55-56-61-81-87-92-94-98-99
05-01-2012 59944 02193 06-01-2012 00-01-07-14-14-22-27-32-33-38-45-47-50-54-64-64-66-66-68-70-85-86-88-89-93-95-96
26-10-2011 49044 33511 27-10-2011 01-06-06-11-12-12-21-23-35-38-41-45-53-54-60-60-68-73-74-76-77-79-80-81-81-93-94
21-09-2011 04644 67072 22-09-2011 01-05-09-11-14-14-21-25-29-31-41-44-48-52-58-59-63-64-69-69-70-70-72-82-84-89-91
02-09-2011 26844 62326 03-09-2011 00-04-07-07-11-13-16-18-24-26-30-31-34-42-46-51-55-67-71-72-81-83-83-90-94-98-99
03-07-2011 24644 57056 04-07-2011 03-03-10-11-14-22-30-31-32-34-39-41-45-46-49-56-56-67-73-78-85-89-90-92-92-93-93
15-06-2011 21544 01641 16-06-2011 00-06-12-18-21-41-45-46-48-50-54-59-60-61-63-66-70-70-73-74-75-79-81-84-97-98-98
25-05-2011 84144 76823 26-05-2011 01-02-02-09-09-11-21-23-40-43-48-51-55-58-59-60-65-72-74-75-77-81-85-88-94-95-99
10-07-2010 68944 19446 11-07-2010 08-13-15-15-15-22-23-28-28-43-46-48-50-52-54-56-57-60-62-66-67-69-73-77-81-85-98
26-05-2010 38344 44930 27-05-2010 02-02-03-07-16-16-21-24-25-28-29-30-32-36-36-43-60-63-74-75-76-84-87-89-94-97-99
08-12-2009 42844 40945 09-12-2009 20-21-23-25-29-35-45-46-47-49-52-56-57-59-64-65-69-72-73-78-81-81-87-90-95-96-99
04-08-2009 61244 03875 05-08-2009 03-10-14-15-19-21-28-31-39-40-42-43-43-44-44-46-58-62-67-73-75-83-83-97-98-99-99
10-10-2008 52844 97852 11-10-2008 00-00-04-16-18-21-29-32-36-36-38-41-52-53-63-65-67-67-69-69-70-78-82-85-89-91-91
13-09-2008 03844 07439 14-09-2008 01-04-05-09-13-20-23-23-24-26-26-28-34-35-35-39-50-61-62-64-64-73-74-74-74-80-98
20-06-2008 50844 22166 21-06-2008 21-28-33-36-39-41-45-46-47-50-52-56-57-60-66-69-69-70-70-73-74-81-82-85-91-96-97
20-05-2008 18844 05762 21-05-2008 02-04-05-06-07-13-14-15-17-28-43-46-48-50-50-59-62-69-71-74-74-76-78-82-83-90-98
25-04-2008 48444 02964 26-04-2008 02-04-15-22-26-26-28-31-33-35-39-43-44-44-53-60-64-69-71-72-73-79-86-89-91-99- 
22-05-2007 22244 08767 23-05-2007 01-06-07-08-09-09-21-26-35-38-45-46-51-53-56-58-59-62-67-70-73-77-79-92-94-96-98
11-05-2007 04344 71015 12-05-2007 05-11-15-16-18-19-22-23-25-30-32-37-49-51-51-52-55-57-58-70-72-86-92-92-95-96-98
14-02-2007 44844 09714 15-02-2007 08-09-10-10-10-13-14-24-35-36-36-38-42-44-57-57-59-59-65-66-75-82-88-90-91-96-97
21-08-2006 02144 10540 22-08-2006 02-03-11-11-14-17-20-24-28-32-40-46-49-52-59-63-68-70-71-73-75-88-90-91-95-96-99
26-06-2006 97844 84753 27-06-2006 01-04-08-16-21-21-35-37-44-45-47-48-52-53-53-55-63-63-64-65-67-72-72-82-83-98-99
14-04-2006 40744 53647 15-04-2006 01-04-15-18-22-22-29-30-39-43-44-46-47-49-52-56-58-64-66-68-70-84-90-94-94-96-99
23-03-2006 37844 54200 24-03-2006 00-04-10-23-24-26-42-47-54-58-64-67-72-73-76-76-76-77-85-86-87-88-88-89-92-93-99
19-03-2006 03744 84630 20-03-2006 05-19-20-21-27-30-30-31-33-34-34-36-41-43-48-52-57-60-61-61-67-67-67-72-73-91-98

Đề về 44 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 44 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 44 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 44 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 44 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 27 – 72 và 15 – 51. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 44 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 27 hoặc con 51. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 44

Không chỉ dựa vào bạc nhớ đề kép bằng về, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 44 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 44 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 44 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Đề về 44 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 44 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 44.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 44 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 44 sẽ tương ứng với con lô 99.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 44 sẽ tương ứng với con lô 11.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 44 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào con kép 44

Đề về 44 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 44 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 44 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 44 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số News tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.