Đề về 47 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 47 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 47

Bộ số Bộ số Bộ số
48 - 3 Lần 41 - 3 Lần 39 - 2 Lần
62 - 2 Lần 42 - 2 Lần 29 - 2 Lần
58 - 2 Lần 73 - 2 Lần 76 - 2 Lần
87 - 2 Lần 55 - 1 Lần 51 - 1 Lần
30 - 1 Lần 61 - 1 Lần 14 - 1 Lần
45 - 1 Lần 36 - 1 Lần 13 - 1 Lần
10 - 1 Lần 65 - 1 Lần 74 - 1 Lần
70 - 1 Lần 67 - 1 Lần 01 - 1 Lần
49 - 1 Lần 80 - 1 Lần 96 - 1 Lần
60 - 1 Lần 24 - 1 Lần 32 - 1 Lần
63 - 1 Lần 92 - 1 Lần 95 - 1 Lần
88 - 1 Lần 35 - 1 Lần 59 - 1 Lần
33 - 1 Lần 66 - 1 Lần 93 - 1 Lần
25 - 1 Lần 84 - 1 Lần 27 - 1 Lần
79 - 1 Lần 38 - 1 Lần 07 - 1 Lần
04 - 1 Lần 43 - 1 Lần 15 - 1 Lần
44 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 47

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 9 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 12 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 47

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
05-05-2023 82647 02904 06-05-2023 00-04-06-08-11-12-16-16-19-19-22-25-26-27-27-35-37-38-42-51-58-60-62-62-68-74-97
22-05-2022 24547 29213 23-05-2022 06-08-13-17-19-22-25-26-29-36-40-42-48-51-53-54-55-66-77-79-80-81-92-92-95-98-99
26-04-2022 32047 02541 27-04-2022 00-01-08-10-14-15-18-18-19-22-24-28-41-42-46-53-58-60-65-66-66-76-79-83-83-89-90
17-04-2022 87347 80436 18-04-2022 04-07-11-18-18-22-29-36-43-47-47-47-50-58-61-64-65-67-70-72-75-75-77-77-84-93-98
04-02-2022 67147 23184 05-02-2022 02-14-23-24-24-25-26-37-43-47-48-51-57-62-62-62-65-73-74-80-80-80-84-93-97-98-99
31-12-2021 24147 10676 01-01-2022 05-07-07-08-08-10-11-21-44-45-49-56-62-62-65-66-69-71-76-77-82-82-86-92-95-99-99
04-12-2021 69447 04329 05-12-2021 08-10-16-18-29-29-32-37-43-46-50-51-54-59-65-65-69-70-84-85-85-91-94-94-95-97-98
19-10-2021 86847 56449 20-10-2021 01-10-11-17-24-29-29-30-33-38-44-46-47-49-55-56-57-64-72-73-78-79-81-87-93-97-99
04-10-2021 45747 73967 05-10-2021 07-08-09-09-11-13-22-23-23-23-30-45-49-49-56-56-59-61-67-70-71-77-77-87-93-96-98
14-05-2021 81047 59925 15-05-2021 04-08-11-15-16-19-21-25-29-41-43-45-48-52-55-58-63-64-76-77-77-80-87-93-93-94-95
10-05-2021 54247 57470 11-05-2021 04-04-06-08-13-13-18-20-21-26-36-47-50-51-52-54-56-58-69-70-72-74-82-83-83-86-86
07-05-2021 70447 26493 08-05-2021 00-04-07-18-22-25-28-33-38-42-42-50-56-59-65-67-68-75-78-80-82-86-88-93-93-96-99
09-11-2020 20047 37874 10-11-2020 04-10-18-18-20-33-35-42-47-51-58-59-62-62-64-69-69-71-73-73-74-80-86-92-94-96-97
16-08-2020 82147 30548 17-08-2020 03-07-17-22-25-28-29-32-34-36-38-41-43-43-44-48-48-51-52-52-71-85-88-88-93-94-96
03-05-2020 08247 36662 04-05-2020 01-08-10-10-17-22-22-22-29-29-30-48-53-59-62-67-67-79-79-80-81-83-84-89-91-93-97
22-02-2020 37647 36144 23-02-2020 02-03-04-07-08-20-24-26-38-40-42-44-57-61-63-65-68-69-71-73-75-75-75-76-77-78-97
12-02-2020 19747 54232 13-02-2020 05-06-06-07-08-13-13-22-23-24-28-29-30-31-32-34-36-54-56-69-69-73-76-77-85-89-96
09-02-2020 60347 96045 10-02-2020 01-02-02-06-19-21-25-26-41-45-57-59-60-62-64-69-76-77-78-78-83-84-84-96-97-98-99
12-12-2019 02447 30476 13-12-2019 01-13-14-16-17-26-28-32-43-48-49-49-51-60-60-60-61-75-76-76-84-86-88-92-93-93-96
23-08-2019 79347 25362 24-08-2019 04-17-19-22-23-25-28-31-40-40-44-45-45-51-61-62-69-71-73-78-79-82-82-82-90-92-94
27-05-2019 09247 96458 28-05-2019 02-04-05-11-22-24-26-29-34-34-40-41-43-44-49-58-65-66-67-72-73-76-80-83-84-86-95
29-04-2018 19447 45514 30-04-2018 01-04-05-10-14-15-15-22-27-36-46-46-49-55-57-67-68-69-70-71-71-73-74-76-77-78-93
29-01-2018 75547 93729 30-01-2018 02-03-20-24-24-29-31-35-38-40-46-47-49-56-57-57-62-65-70-75-81-83-85-91-91-96-99
31-07-2017 09747 96565 01-08-2017 01-04-22-30-33-35-36-38-54-56-58-58-59-60-65-66-68-72-74-78-78-80-84-85-89-91-98
10-07-2017 32247 69010 11-07-2017 03-03-10-22-34-36-38-39-43-45-46-48-58-61-63-63-64-80-81-81-86-88-91-92-93-96-99
12-02-2017 94247 94939 13-02-2017 03-10-12-19-23-31-32-34-37-39-42-47-52-53-53-58-59-62-63-68-71-84-84-86-87-92-98
19-01-2017 80047 43033 20-01-2017 04-06-08-14-16-18-22-25-28-29-33-35-44-44-45-54-57-66-68-68-70-81-88-89-89-91-93
04-04-2016 57747 77541 05-04-2016 03-03-05-06-13-15-18-26-26-35-41-53-54-56-57-63-70-72-73-75-76-77-86-86-94-95-99
27-09-2015 49047 97561 28-09-2015 01-04-08-17-17-34-36-37-39-39-41-44-48-50-53-55-57-58-61-68-69-83-83-86-87-93-95
25-09-2015 67847 92987 26-09-2015 00-02-08-09-10-13-13-13-16-20-21-22-27-31-47-49-50-51-54-55-56-64-68-69-70-87-88
02-05-2015 92947 85415 03-05-2015 00-00-01-06-06-15-22-23-30-31-31-38-38-50-51-52-54-54-57-61-65-67-70-77-80-83-94
25-03-2015 31447 38024 26-03-2015 07-10-17-17-17-23-24-24-26-27-27-27-30-31-33-35-39-43-43-48-55-63-66-69-74-75-97
25-12-2014 23747 55659 26-12-2014 00-01-02-03-07-10-20-22-23-26-37-40-41-48-59-60-60-60-62-66-70-72-80-82-84-93-99
18-05-2014 30547 44730 19-05-2014 02-04-10-10-12-15-23-24-25-28-28-30-31-31-32-40-41-42-48-57-60-63-68-70-79-84-91
05-05-2014 90547 80448 06-05-2014 00-01-12-14-14-16-19-21-35-37-44-48-50-57-69-69-74-74-75-76-78-79-79-79-91-93-94
24-02-2014 47447 15342 25-02-2014 00-06-08-10-16-16-19-20-20-21-33-38-42-43-43-47-51-51-54-65-65-67-70-78-90-92-92
23-04-2013 82447 13101 24-04-2013 00-01-01-16-17-18-27-29-33-34-38-40-41-45-45-51-51-56-61-71-74-77-86-87-88-94-94
14-12-2012 67147 85239 15-12-2012 00-01-03-07-07-11-19-25-28-31-35-38-39-39-40-43-45-50-54-57-59-70-73-78-96-98-99
12-07-2012 16447 75535 13-07-2012 00-06-11-12-29-32-35-36-42-50-50-52-52-56-59-61-62-68-69-77-81-82-87-88-89-96-97
25-04-2012 58547 78460 26-04-2012 00-05-05-14-16-20-24-36-39-40-41-42-43-48-51-52-54-56-60-62-69-70-70-73-79-83-91
28-07-2011 97647 85288 29-07-2011 02-15-17-20-21-23-23-25-26-31-34-39-44-47-51-57-65-66-74-74-78-79-85-86-88-99-99
13-08-2010 30147 81187 14-08-2010 05-06-15-17-22-23-25-28-35-52-54-55-56-61-74-74-76-77-78-84-86-86-86-87-89-95-99
20-05-2010 71147 92095 21-05-2010 00-02-04-19-19-25-25-26-28-40-52-55-71-72-81-84-86-86-86-93-94-94-95-95-95-95-96
27-01-2010 83647 66996 28-01-2010 03-07-09-10-11-21-21-22-23-26-30-34-39-40-46-48-49-52-59-61-68-81-85-89-92-96-97
29-09-2009 66147 13173 30-09-2009 03-04-07-08-08-10-11-17-24-31-31-32-33-34-38-42-44-54-56-59-73-79-87-87-88-89-89
01-09-2009 35847 25442 02-09-2009 05-09-16-29-30-32-38-42-44-44-49-52-56-67-67-69-73-76-76-77-79-82-83-84-87-99-99
22-08-2009 58947 33443 23-08-2009 05-09-11-22-25-26-31-37-38-39-42-42-43-54-55-56-59-65-72-73-75-82-88-92-92-93-98
21-05-2009 39547 02092 22-05-2009 01-04-05-11-13-14-21-29-30-31-37-45-60-63-70-73-75-76-79-82-83-84-91-92-94-97-99
10-03-2009 49447 10341 11-03-2009 03-11-12-16-16-19-30-33-38-41-42-43-43-51-53-54-54-61-64-64-69-71-76-79-86-97-97
20-12-2008 78747 97904 21-12-2008 04-05-05-22-35-36-38-45-45-47-48-49-55-59-62-69-69-69-70-71-82-82-84-88-88-90-93
02-03-2008 07147 62351 03-03-2008 07-11-13-21-24-27-29-32-43-44-46-47-51-52-53-59-61-62-65-67-69-74-85-86-86-92-93
14-12-2007 85247 21266 15-12-2007 00-08-11-12-17-18-28-29-33-34-35-38-39-42-42-61-66-66-67-68-75-78-79-79-81-91-93
12-11-2007 04947 28448 13-11-2007 00-01-07-13-15-24-24-30-34-48-48-51-53-55-56-57-61-64-68-69-71-77-84-84-91-91-97
21-04-2007 17647 25373 22-04-2007 05-10-16-18-19-21-24-28-30-32-32-35-38-40-41-51-57-64-64-68-73-74-77-91-91-99-99
03-03-2007 44847 76258 04-03-2007 05-10-14-15-20-21-24-24-28-30-32-33-36-42-43-52-58-62-71-72-73-74-76-77-78-80-86
18-02-2007 52447 33855 19-02-2007 00-07-15-17-18-23-26-28-38-42-43-44-49-51-51-55-56-58-59-61-70-75-80-83-86-95-98
11-10-2006 39447 73180 12-10-2006 07-11-12-14-17-19-25-25-39-39-41-44-50-54-58-65-67-72-74-77-78-79-80-82-88-89-96
12-08-2006 14547 80707 13-08-2006 01-01-02-07-12-18-18-22-27-32-37-41-42-45-46-48-50-53-54-57-58-62-66-71-80-85-88
15-04-2006 53647 55238 16-04-2006 00-06-19-21-29-33-34-36-37-38-40-43-45-53-53-54-64-65-74-75-80-82-86-90-94-94-96
07-01-2006 51647 30779 08-01-2006 02-03-07-07-15-36-37-38-43-44-45-45-46-47-51-54-57-66-72-72-73-77-79-79-84-89-91
22-09-2005 12647 57263 23-09-2005 04-07-08-11-17-18-20-21-21-22-22-28-29-39-39-41-44-51-55-62-63-63-70-71-78-86-87
06-08-2005 50047 22927 07-08-2005 12-13-13-14-14-16-19-25-26-27-28-29-32-46-52-52-56-58-61-66-69-71-76-80-86-87-97
27-05-2005 97247 60401 28-05-2005 00-00-01-03-04-10-11-15-22-28-30-30-30-33-35-37-52-66-68-70-72-73-81-83-92-97-97

Đề về 47 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 47 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 47 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 47 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 47 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 03 – 30 và 12 – 21. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 47 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 03 hoặc con 12. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 47

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 47 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 47 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 47 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 47 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 47 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 47.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 47 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 47 sẽ tương ứng với con lô 92.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 47 sẽ tương ứng với con lô 10.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 47 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 47

Đề về 47 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 47 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 47 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 47 đánh con gì hiệu quả mà xosonews.net tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.