Đề về 51 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 51 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 51

Bộ số Bộ số Bộ số
33 - 3 Lần 17 - 3 Lần 39 - 2 Lần
55 - 2 Lần 84 - 2 Lần 44 - 2 Lần
89 - 2 Lần 27 - 2 Lần 90 - 2 Lần
52 - 2 Lần 15 - 2 Lần 09 - 1 Lần
31 - 1 Lần 03 - 1 Lần 47 - 1 Lần
34 - 1 Lần 20 - 1 Lần 48 - 1 Lần
16 - 1 Lần 91 - 1 Lần 71 - 1 Lần
05 - 1 Lần 93 - 1 Lần 14 - 1 Lần
68 - 1 Lần 96 - 1 Lần 75 - 1 Lần
74 - 1 Lần 24 - 1 Lần 80 - 1 Lần
97 - 1 Lần 78 - 1 Lần 73 - 1 Lần
18 - 1 Lần 69 - 1 Lần 77 - 1 Lần
45 - 1 Lần 19 - 1 Lần 21 - 1 Lần
08 - 1 Lần 70 - 1 Lần 28 - 1 Lần
46 - 1 Lần 06 - 1 Lần 40 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 51

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 2 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 0 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 2 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 51

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-06-2024 04651 63333 08-06-2024 04-05-09-10-14-15-15-19-24-29-30-33-36-40-46-49-58-64-66-73-76-79-80-83-87-87-89
30-08-2023 76551 73040 31-08-2023 04-05-11-26-29-34-39-39-40-40-45-46-48-51-51-52-54-55-62-62-66-66-80-81-88-92-93
16-07-2023 51351 22406 17-07-2023 03-04-06-10-13-22-44-48-52-60-60-61-64-73-75-78-78-83-86-89-90-91-92-93-93-95-95
30-06-2023 69851 90746 01-07-2023 05-16-17-17-18-19-22-31-42-46-47-52-52-54-55-60-68-71-72-73-73-78-78-82-87-91-96
18-06-2023 94351 59915 19-06-2023 01-14-15-23-24-31-33-46-50-51-52-56-58-61-63-64-66-70-71-71-79-84-87-91-96-99-99
30-09-2022 89651 35019 01-10-2022 01-01-02-04-12-13-18-19-22-30-30-30-34-36-38-45-50-63-66-67-67-69-79-92-93-96-97
11-09-2022 99951 55448 12-09-2022 01-04-09-21-23-28-32-39-40-48-51-55-59-60-64-65-67-67-67-68-68-71-75-76-80-82-89
26-08-2022 89151 89617 27-08-2022 00-04-06-07-10-17-20-22-25-26-28-30-36-38-42-44-45-47-58-63-71-73-74-76-86-87-87
12-07-2022 23151 95155 13-07-2022 07-09-09-10-14-19-20-26-26-28-35-38-41-48-55-55-57-57-60-66-67-71-75-80-84-93-97
23-02-2022 25351 16480 24-02-2022 01-03-04-09-10-12-13-18-20-31-34-34-54-62-65-65-66-67-76-80-86-87-91-92-94-97-98
09-08-2021 44751 29771 10-08-2021 01-01-03-04-15-26-30-34-36-46-50-51-53-57-59-66-69-71-75-82-85-88-88-89-90-91-95
11-12-2020 46551 09945 12-12-2020 01-01-04-05-12-12-13-18-18-20-26-26-29-35-45-50-56-71-74-75-78-86-86-87-89-97-99
28-06-2020 36351 66720 29-06-2020 00-08-12-14-15-19-20-26-28-29-37-45-46-52-52-56-57-66-71-74-76-78-78-81-82-90-90
12-03-2020 74951 73118 13-03-2020 00-00-00-02-05-11-14-18-19-22-23-24-31-40-40-41-52-62-81-82-83-84-87-87-89-92-99
20-11-2019 72751 15315 21-11-2019 03-03-04-05-08-10-11-12-15-20-24-31-35-43-43-50-57-58-64-68-68-69-76-84-86-89-95
04-10-2019 78051 04752 05-10-2019 02-04-06-09-11-13-16-25-31-40-42-44-46-50-52-52-58-64-66-69-71-71-75-76-78-91-92
05-09-2019 30051 58517 06-09-2019 06-09-10-14-17-19-21-22-24-26-26-27-31-35-36-41-45-47-48-60-66-67-70-77-81-96-96
17-03-2019 96651 41334 18-03-2019 08-16-21-24-31-31-31-32-32-33-34-34-38-48-62-67-67-71-72-75-77-77-80-91-92-92-94
01-02-2018 40951 61573 02-02-2018 00-02-04-05-16-22-23-25-29-30-41-48-60-62-68-69-70-72-73-73-74-75-80-86-87-97-98
28-01-2018 98451 75547 29-01-2018 02-04-15-17-24-26-26-32-33-33-35-37-39-41-45-45-47-50-50-53-57-70-72-72-72-88-94
01-01-2017 48951 53103 02-01-2017 03-03-06-09-11-13-21-21-27-28-33-33-52-54-63-70-71-74-80-83-83-83-87-90-92-96-97
08-10-2016 58551 81128 09-10-2016 01-04-10-15-15-18-20-28-30-31-33-37-41-43-49-49-57-58-62-66-74-75-77-77-87-93-97
28-03-2016 81751 40184 29-03-2016 01-01-09-16-19-20-20-20-21-22-24-26-27-27-37-39-45-55-57-60-65-79-79-79-79-84-97
05-01-2016 89851 08627 06-01-2016 01-09-09-18-20-27-30-35-40-47-48-50-61-63-63-65-68-70-72-74-79-86-88-89-93-95-98
23-04-2015 21551 95378 24-04-2015 00-01-04-04-04-15-17-18-19-27-36-42-42-50-53-61-63-71-71-71-72-78-82-87-95-96-99
17-03-2015 28451 96033 18-03-2015 03-15-25-32-33-37-47-50-55-59-63-63-70-72-72-74-74-75-80-81-82-86-86-93-94-95-96
24-11-2014 72851 30739 25-11-2014 01-24-27-28-29-29-33-33-36-38-38-39-39-42-46-49-54-55-59-65-76-77-80-81-81-87-98
31-10-2014 42851 81477 01-11-2014 00-00-02-04-08-14-20-27-28-29-31-33-35-35-35-43-44-52-53-54-66-66-69-71-77-79-97
16-09-2014 22951 97389 17-09-2014 02-02-06-06-10-20-21-30-39-42-48-48-49-51-52-63-66-68-70-72-74-75-84-89-93-96-96
11-06-2014 44151 57552 12-06-2014 00-05-20-21-21-22-23-24-26-26-29-32-33-33-34-37-47-50-52-54-61-73-79-86-87-94-95
29-04-2014 75251 77368 30-04-2014 08-09-10-13-19-20-21-24-26-29-35-38-40-41-42-43-52-58-63-64-68-75-83-86-87-88-92
24-01-2014 14951 19584 25-01-2014 00-13-15-15-28-28-33-33-39-45-46-55-62-63-64-68-69-74-78-82-83-84-87-89-90-92-97
24-09-2013 28251 68014 25-09-2013 00-01-04-08-11-13-14-21-21-27-28-37-44-49-49-51-51-52-58-62-65-65-66-75-81-90-95
05-08-2013 99951 61755 06-08-2013 02-09-13-21-21-23-24-24-25-33-34-41-42-43-45-47-55-58-62-67-72-72-78-91-94-96-96
08-08-2012 53851 28224 09-08-2012 00-06-14-19-20-22-23-24-25-28-31-32-37-45-47-64-65-69-69-75-76-82-86-86-90-96-97
02-05-2012 49051 87274 03-05-2012 00-02-04-07-08-16-17-28-29-32-38-40-48-54-60-62-63-74-77-77-79-87-87-91-93-94-97
08-02-2012 75051 19590 09-02-2012 28-32-38-40-40-41-42-47-48-50-53-53-61-62-67-79-81-82-86-86-88-88-89-90-93-94-98
29-10-2011 19751 78170 30-10-2011 00-05-09-12-29-32-33-34-36-40-42-43-44-45-49-50-57-59-61-65-70-72-73-91-92-95-99
30-08-2011 07051 20433 31-08-2011 00-01-02-10-26-27-29-30-33-35-41-42-42-44-45-50-54-55-56-59-59-65-68-73-81-91-96
14-06-2011 91651 21544 15-06-2011 12-19-22-22-23-29-30-32-42-42-44-50-52-53-53-53-53-56-62-63-74-75-76-76-76-77-83
28-01-2011 64051 20589 29-01-2011 11-14-19-19-20-35-38-41-44-45-50-51-62-64-66-68-69-69-70-75-80-80-87-89-90-91-92
27-11-2010 38551 27008 28-11-2010 00-00-03-03-07-07-08-11-16-16-24-27-27-33-35-46-48-50-51-52-52-56-57-62-69-72-93
09-08-2010 08451 23391 10-08-2010 00-03-07-07-08-09-22-30-35-36-42-47-50-52-53-77-80-83-83-84-85-85-87-91-95-95-99
31-05-2009 69651 58731 01-06-2009 02-04-08-22-27-31-37-39-49-52-52-60-62-64-65-73-74-75-76-78-78-80-82-87-93-94-95
24-12-2008 57951 48175 25-12-2008 00-00-03-07-16-18-19-23-29-37-41-41-51-52-57-58-63-67-75-76-85-87-88-90-91-94-98
23-07-2008 15151 30496 24-07-2008 03-05-13-15-18-19-23-29-35-41-47-50-52-54-55-56-64-69-69-72-76-77-83-84-86-96-98
19-06-2008 71951 50844 20-06-2008 00-03-03-05-16-29-32-32-35-37-40-42-44-44-51-51-53-55-60-61-61-62-72-77-79-87-89
03-03-2008 62351 62616 04-03-2008 01-04-06-10-16-18-24-30-32-37-43-45-48-51-57-59-64-69-74-76-77-79-79-79-80-81-84
09-11-2007 41751 43817 10-11-2007 04-04-13-14-17-17-17-17-24-25-27-35-35-39-39-40-40-43-44-45-69-80-94-95-97-99-99
13-09-2007 90251 18727 14-09-2007 00-00-01-17-18-23-25-27-28-37-39-41-50-60-64-65-66-70-71-78-78-82-83-87-95-97-99
19-08-2007 51451 54609 20-08-2007 06-09-14-16-19-20-22-25-31-40-41-41-41-47-53-56-57-60-69-74-75-82-85-90-94-95-98
12-01-2007 31651 64869 13-01-2007 00-03-06-13-14-15-17-17-31-32-33-41-42-42-55-61-62-63-68-69-73-74-83-88-91-97-99
07-10-2006 97751 89221 08-10-2006 13-14-17-18-20-21-31-34-36-41-43-45-45-53-61-69-71-75-80-81-81-85-86-88-91-95-98
05-10-2006 96351 31897 06-10-2006 00-02-08-10-15-16-18-25-27-36-40-43-44-50-58-63-64-77-79-81-81-86-86-93-97-97-99
23-08-2006 63951 83190 24-08-2006 03-13-20-22-26-28-29-37-38-41-51-56-60-66-70-74-74-77-84-89-90-90-91-95-97-97-99
06-06-2006 68751 05593 07-06-2006 01-14-22-22-22-25-29-30-34-35-37-46-52-55-55-58-61-63-66-66-68-68-68-81-84-93-96
09-08-2005 00651 14405 10-08-2005 00-05-06-09-13-20-25-31-38-40-50-57-59-63-64-67-67-70-70-74-80-84-87-89-89-94-99
18-04-2005 50951 68639 19-04-2005 02-04-06-22-30-35-36-36-37-38-39-42-45-50-54-57-59-65-68-68-70-82-83-84-86-88-92

Đề về 51 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 51 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 51 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 51 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 51 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 17 – 71 và 49 – 94. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 51 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 17 hoặc con 94. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 51

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 51 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 51 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 51 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 51 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 51 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 51.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 51 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 51 sẽ tương ứng với con lô 06.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 51 sẽ tương ứng với con lô 84.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 51 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 51

Đề về 51 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 51 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 51 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 51 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.