Warning: Undefined array key "2024-02-09" in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 49
Đề về 52 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 52 đầy đủ, chi tiết nhất

Đề về 52 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 52 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 52

Bộ số Bộ số Bộ số
33 - 3 Lần 22 - 2 Lần 12 - 2 Lần
94 - 2 Lần 39 - 2 Lần 46 - 2 Lần
82 - 2 Lần 62 - 2 Lần 36 - 2 Lần
71 - 2 Lần 29 - 2 Lần 13 - 2 Lần
42 - 2 Lần 21 - 2 Lần 18 - 1 Lần
91 - 1 Lần 63 - 1 Lần 09 - 1 Lần
53 - 1 Lần 43 - 1 Lần 47 - 1 Lần
28 - 1 Lần 07 - 1 Lần 37 - 1 Lần
56 - 1 Lần 14 - 1 Lần 58 - 1 Lần
24 - 1 Lần 25 - 1 Lần 52 - 1 Lần
95 - 1 Lần 96 - 1 Lần 90 - 1 Lần
57 - 1 Lần 01 - 1 Lần 55 - 1 Lần
60 - 1 Lần 85 - 1 Lần 77 - 1 Lần
35 - 1 Lần 78 - 1 Lần 92 - 1 Lần
73 - 1 Lần 72 - 1 Lần 27 - 1 Lần
98 - 1 Lần 75 - 1 Lần 79 - 1 Lần
97 - 1 Lần 02 - 1 Lần 16 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 52

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 10 Lần Đuôi 2 về 14 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 52

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
24-04-2024 69952 36594 25-04-2024 00-03-08-13-22-23-30-30-36-50-57-60-62-62-64-65-71-76-77-77-78-81-88-90-94-95-98
01-04-2024 19052 62909 02-04-2024 02-05-06-09-14-28-29-35-48-49-54-54-55-57-57-62-62-65-66-72-77-80-81-83-86-87-91
10-03-2024 98352 68333 11-03-2024 07-10-11-14-19-28-31-33-37-38-39-40-46-65-67-71-72-75-75-79-85-86-88-89-89-99-99
08-02-2024 85852
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 566
09-02-2024
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 570
24-11-2023 20952 08816 25-11-2023 04-06-07-08-10-12-14-15-16-18-24-26-31-33-44-50-53-60-63-65-68-69-73-79-91-91-97
09-09-2023 35252 35902 10-09-2023 00-02-02-04-08-10-14-14-19-20-22-26-28-29-32-35-40-40-40-64-66-66-68-69-75-91-93
20-05-2023 70452 45297 21-05-2023 05-05-13-21-21-29-33-39-40-41-42-42-43-49-50-54-64-66-70-75-76-77-90-93-96-97-97
22-04-2023 64652 71679 23-04-2023 06-14-15-16-25-28-31-35-37-38-39-42-48-51-51-53-61-62-63-76-79-82-88-88-92-95-96
12-01-2023 18452 60762 13-01-2023 10-13-14-18-32-34-38-44-50-54-56-56-60-62-62-62-62-66-68-68-70-73-74-91-92-94-98
22-08-2022 60652 63437 23-08-2022 00-09-13-15-17-20-29-30-37-42-43-47-52-54-56-64-69-75-77-81-84-84-84-88-91-91-96
09-11-2021 71952 43595 10-11-2021 00-06-10-11-19-21-32-32-49-53-60-63-63-66-67-70-71-72-75-76-78-81-84-87-91-95-96
05-11-2021 66152 19821 06-11-2021 02-03-04-05-08-10-11-21-28-29-32-37-54-58-59-61-62-63-72-76-80-83-83-83-87-89-92
26-04-2021 16252 49333 27-04-2021 02-07-09-11-12-14-25-27-29-33-38-39-46-48-56-58-59-62-67-69-71-73-76-89-94-95-99
17-03-2021 72152 37733 18-03-2021 06-13-17-24-26-26-31-33-34-38-39-42-46-46-46-50-51-63-66-69-76-84-84-86-87-89-90
12-08-2020 36852 42857 13-08-2020 05-06-07-07-09-09-21-21-22-29-33-44-47-53-54-55-57-60-65-68-69-70-75-76-79-89-98
15-06-2020 75952 94962 16-06-2020 04-04-05-06-07-07-19-19-26-30-31-34-40-40-41-45-45-48-57-62-71-87-88-90-92-97-99
05-10-2019 04752 24275 06-10-2019 04-12-14-22-24-26-29-30-30-35-40-41-49-56-56-60-63-66-67-75-77-78-82-88-91-92-94
09-05-2019 73052 95735 10-05-2019 00-12-13-17-25-26-28-35-36-39-40-42-42-55-56-62-63-68-69-70-71-72-72-79-85-99-99
15-04-2018 25452 20546 16-04-2018 01-02-18-20-21-22-31-38-39-40-41-44-46-53-55-57-57-58-65-66-76-77-79-85-87-91-92
24-09-2017 26652 91239 25-09-2017 04-06-09-09-10-11-27-30-35-36-39-42-46-54-64-67-67-68-71-74-85-92-93-93-96-97-99
22-05-2017 82752 62307 23-05-2017 02-02-06-07-07-08-12-14-17-17-21-21-25-35-36-40-42-50-77-80-81-89-90-90-92-94-94
28-04-2017 26852 54621 29-04-2017 01-04-20-21-21-22-27-29-35-38-40-44-52-58-60-61-66-68-69-72-75-77-84-90-91-95-97
10-02-2017 39252 78292 11-02-2017 00-01-01-02-02-04-05-12-18-20-26-36-38-47-50-51-54-67-79-85-85-92-95-96-98-98-99
12-11-2016 92452 04998 13-11-2016 02-03-09-09-20-21-22-24-29-34-36-40-49-52-53-54-60-61-61-67-69-77-77-92-94-98-98
08-06-2016 73352 23090 09-06-2016 03-18-23-24-24-25-39-44-47-57-63-65-67-68-69-70-72-74-75-80-81-82-88-90-95-97-98
07-06-2016 62752 73352 08-06-2016 05-09-10-14-17-21-21-21-22-37-38-39-39-41-43-46-47-52-54-57-60-60-63-65-84-87-91
25-03-2016 85152 36982 26-03-2016 08-13-13-14-24-25-26-26-26-33-43-44-44-45-47-48-58-58-63-64-80-82-82-84-86-89-92
23-03-2016 98752 49896 24-03-2016 06-07-07-08-24-25-26-30-40-41-43-45-47-48-49-52-54-63-69-77-86-87-91-91-93-96-97
25-02-2016 15452 33639 26-02-2016 03-06-07-09-12-12-17-17-27-28-29-29-30-39-39-46-49-58-59-59-64-80-84-93-94-94-98
14-01-2016 45552 30777 15-01-2016 00-12-14-14-17-18-19-21-26-32-34-49-49-56-56-64-68-73-76-77-79-84-89-91-94-95-99
01-01-2016 52552 13142 02-01-2016 02-11-16-18-19-20-22-23-32-32-34-35-42-43-47-49-51-51-53-62-66-75-75-84-89-98-99
07-04-2015 78652 93325 08-04-2015 00-05-08-16-19-20-25-27-29-35-48-53-54-54-59-64-66-75-75-77-83-83-84-87-95-97-98
21-12-2014 79952 48853 22-12-2014 03-03-05-05-09-15-18-22-22-27-27-34-40-40-42-51-51-53-66-72-76-82-85-86-87-92-97
16-12-2014 25952 52436 17-12-2014 01-02-12-14-14-17-19-24-28-30-31-33-36-36-53-58-62-68-70-71-75-79-81-89-91-97-99
13-12-2014 81952 76442 14-12-2014 00-05-06-10-14-16-20-31-31-41-41-42-52-54-54-54-55-61-67-72-76-78-78-84-86-96-97
13-09-2014 57052 42136 14-09-2014 06-20-23-34-34-35-36-36-36-37-40-40-42-47-48-56-58-59-59-60-67-79-80-83-90-90-91
11-07-2014 36252 13146 12-07-2014 00-01-06-10-10-11-18-40-41-45-45-46-47-49-57-60-61-62-70-77-83-84-86-93-95-96-96
12-06-2014 57552 26285 13-06-2014 04-09-14-14-15-17-25-26-26-29-34-35-39-41-45-63-69-76-82-85-86-87-87-89-89-90-98
02-05-2014 99852 97171 03-05-2014 01-01-03-04-04-06-06-11-11-12-20-28-29-32-32-38-41-60-64-68-70-71-73-83-92-96-97
28-10-2013 49752 28828 29-10-2013 07-12-16-26-28-29-40-42-45-47-51-59-61-62-63-67-69-70-72-72-73-74-78-78-83-94-95
20-07-2013 63052 59127 21-07-2013 03-03-19-20-20-22-23-24-26-27-27-27-34-38-50-54-54-57-60-61-67-69-76-81-92-95-97
30-05-2013 64352 93713 31-05-2013 02-05-10-13-15-19-20-23-24-26-26-27-27-32-36-40-43-49-50-56-64-64-75-80-82-95-98
23-05-2013 25852 19229 24-05-2013 01-05-05-12-18-19-20-22-29-29-34-47-49-52-52-60-64-65-69-71-71-73-81-83-93-93-95
09-07-2011 29252 12572 10-07-2011 00-01-03-16-24-35-41-49-52-55-56-57-64-71-72-75-76-77-81-82-82-83-83-89-91-93-97
12-06-2011 94652 75894 13-06-2011 00-02-04-07-13-18-23-24-35-35-35-35-38-49-59-62-66-70-78-80-82-83-86-90-91-94-96
20-11-2010 43352 22173 21-11-2010 03-12-15-17-24-26-26-35-37-41-42-43-44-46-52-56-56-57-58-64-73-91-93-93-97-98-99
13-10-2010 52552 00429 14-10-2010 03-05-12-14-23-25-28-29-31-36-38-38-42-44-51-52-59-60-63-66-73-77-79-81-86-90-97
26-11-2009 58252 85460 27-11-2009 00-04-07-08-13-14-15-16-17-18-18-24-24-28-52-53-60-62-66-68-75-76-76-77-83-90-98
07-09-2009 15152 43382 08-09-2009 01-02-06-15-15-17-21-36-36-39-39-41-46-48-50-53-54-56-59-65-69-76-82-83-84-88-93
17-05-2009 61952 25312 18-05-2009 04-05-08-12-16-16-18-21-25-25-28-29-30-33-44-45-50-54-55-62-73-77-82-84-97-98-99
09-03-2009 39052 49447 10-03-2009 04-07-09-13-14-22-22-23-25-32-37-41-47-48-49-51-55-58-60-79-84-88-93-94-96-96-98
07-03-2009 62752 20013 08-03-2009 02-04-09-13-13-15-15-16-20-26-37-38-42-44-47-47-49-56-58-59-59-63-73-80-80-85-99
20-02-2009 74652 59322 21-02-2009 02-06-13-18-20-22-23-24-25-26-27-27-38-43-48-49-50-51-52-56-57-64-67-71-75-76-98
11-11-2008 25452 73924 12-11-2008 00-01-20-20-23-24-28-29-36-39-41-51-54-55-57-67-70-78-87-90-91-93-95-95-96-98-98
11-10-2008 97852 31507 12-10-2008 07-07-08-17-18-20-20-24-29-30-31-32-35-40-41-45-46-47-58-59-65-71-75-78-80-92-96
30-09-2008 02952 39458 01-10-2008 04-05-09-11-12-16-17-21-22-24-31-31-36-38-40-49-58-62-74-74-79-80-83-92-93-95-95
09-09-2008 71052 85414 10-09-2008 01-04-07-13-14-16-18-25-42-49-57-67-67-69-73-75-75-77-78-86-87-88-93-94-94-94-99
16-05-2008 00352 48412 17-05-2008 01-12-12-15-16-19-21-21-25-26-28-28-30-35-39-48-49-52-57-59-60-66-66-67-75-76-86
04-05-2008 66552 65809 05-05-2008 00-01-03-09-25-26-26-36-37-37-38-40-40-44-47-49-49-52-53-54-55-56-56-56-71-88-96
30-10-2007 97652 70956 31-10-2007 00-01-05-13-14-20-24-24-28-28-31-32-33-44-56-58-65-67-70-84-86-86-86-87-90-93-96
12-08-2007 16452 55163 13-08-2007 06-14-16-16-18-29-31-31-35-38-45-51-59-60-61-63-65-66-66-68-70-72-73-79-90-92-98
02-08-2007 54652 56655 03-08-2007 02-03-08-12-19-19-21-23-27-28-30-37-41-42-49-52-53-55-56-72-73-82-85-86-92-94-99
13-10-2006 27652 93101 14-10-2006 00-01-06-10-17-19-21-22-24-39-52-53-53-55-60-61-67-69-78-79-85-86-90-90-93-93-95
16-06-2006 75552 10978 17-06-2006 02-06-10-15-17-22-26-28-30-38-46-47-47-51-54-57-58-64-71-74-76-76-78-89-90-90-97
04-05-2006 34152 40201 05-05-2006 01-12-15-17-22-22-36-41-43-45-45-46-48-51-54-59-64-65-74-75-79-80-81-85-85-94-97
27-03-2006 28952 83043 28-03-2006 08-08-09-12-15-25-26-26-27-31-34-38-40-43-44-46-48-49-61-66-71-78-79-84-89-90-96
25-12-2005 41252 44991 26-12-2005 01-03-05-08-17-17-18-19-19-21-25-31-31-35-58-61-62-64-68-69-74-83-89-90-91-91-97
11-12-2005 45352 55418 12-12-2005 02-04-06-18-29-33-33-36-37-42-43-48-52-53-54-57-62-63-71-73-76-82-83-85-91-92-92
05-10-2005 09852 35371 06-10-2005 01-04-04-06-14-24-25-25-31-32-38-41-41-53-57-61-62-67-71-75-83-84-84-86-98-99-99
24-04-2005 36852 44922 25-04-2005 01-03-07-09-12-12-12-19-22-29-42-48-49-53-55-59-64-68-68-69-70-72-78-84-89-90-93

Đề về 52 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 52 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 52 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 52 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 52 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 16 – 61 và 28 – 82. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 52 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 16 hoặc con 82. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 52

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 52 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 52 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 52 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Đề về 52 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 52 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 52.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 52 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 52 sẽ tương ứng với con lô 07.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 52 sẽ tương ứng với con lô 89.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 52 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 52

Đề về 52 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 52 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 52 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 52 đánh con gì hiệu quả mà xosonews tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.