Đề về 58 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 58 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 58

Bộ số Bộ số Bộ số
42 - 3 Lần 33 - 3 Lần 14 - 2 Lần
23 - 2 Lần 10 - 2 Lần 62 - 2 Lần
91 - 2 Lần 64 - 2 Lần 99 - 2 Lần
84 - 2 Lần 43 - 2 Lần 39 - 2 Lần
07 - 1 Lần 31 - 1 Lần 63 - 1 Lần
25 - 1 Lần 61 - 1 Lần 65 - 1 Lần
57 - 1 Lần 34 - 1 Lần 82 - 1 Lần
32 - 1 Lần 05 - 1 Lần 46 - 1 Lần
55 - 1 Lần 85 - 1 Lần 92 - 1 Lần
35 - 1 Lần 22 - 1 Lần 36 - 1 Lần
66 - 1 Lần 02 - 1 Lần 78 - 1 Lần
12 - 1 Lần 83 - 1 Lần 21 - 1 Lần
08 - 1 Lần 00 - 1 Lần 88 - 1 Lần
54 - 1 Lần 81 - 1 Lần 17 - 1 Lần
80 - 1 Lần 38 - 1 Lần 27 - 1 Lần
41 - 1 Lần 48 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 58

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 11 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 11 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 1 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 0 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 1 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 58

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
26-08-2023 94958 18448 27-08-2023 03-04-10-10-11-27-29-36-44-44-46-48-50-51-61-62-68-70-74-75-79-81-83-84-88-89-98
29-07-2023 69358 55741 30-07-2023 09-09-11-13-23-26-27-28-31-33-35-35-37-41-41-43-46-49-52-54-69-72-75-81-86-89-94
27-02-2023 93758 55827 28-02-2023 00-00-04-04-04-05-11-15-24-27-36-42-46-50-58-58-60-60-65-77-88-89-89-89-90-90-92
15-02-2023 18158 65243 16-02-2023 02-05-08-11-12-14-14-32-34-36-38-39-40-43-53-53-56-62-64-68-74-78-86-87-89-91-95
26-07-2022 00558 09155 27-07-2022 00-10-12-15-15-15-19-20-20-31-33-38-39-41-42-50-52-52-55-71-81-84-85-85-89-90-99
12-04-2022 81358 76864 13-04-2022 13-16-16-17-19-23-26-28-33-35-37-39-41-45-50-53-62-64-66-70-71-81-82-83-86-94-95
07-02-2022 28958 96534 08-02-2022 00-05-11-14-19-27-30-33-34-35-39-41-44-46-50-63-67-70-71-72-77-81-89-91-94-97-98
01-11-2021 03858 29510 02-11-2021 10-10-13-25-27-30-30-31-33-36-38-42-47-47-50-55-57-60-61-62-66-66-71-79-84-91-96
28-06-2021 52658 66791 29-06-2021 07-07-09-17-19-19-24-24-27-29-30-39-43-46-47-48-52-58-60-65-74-77-78-83-85-91-98
31-08-2020 56358 62557 01-09-2020 11-14-19-32-40-45-45-46-49-52-56-56-57-59-67-67-71-72-72-78-82-87-92-93-93-99-99
08-08-2020 12958 83138 09-08-2020 01-05-06-08-17-21-24-25-35-38-42-43-45-45-46-48-55-59-70-72-73-73-74-79-85-91-96
11-01-2020 33658 90880 12-01-2020 08-08-11-15-20-24-29-31-35-38-40-42-44-46-53-57-58-59-60-65-69-69-76-80-81-86-90
14-11-2019 86358 09208 15-11-2019 00-02-05-08-19-32-35-46-47-48-49-50-50-55-58-61-69-71-74-77-83-83-86-87-87-91-92
28-05-2019 96458 19146 29-05-2019 01-01-02-07-21-24-30-30-30-33-36-37-37-44-46-48-53-57-65-67-73-75-81-93-94-95-97
05-04-2019 91458 61188 06-04-2019 01-07-07-20-24-34-34-36-40-41-43-52-58-60-66-67-72-74-76-84-86-88-89-90-91-92-96
22-10-2018 81258 08662 23-10-2018 00-03-03-04-17-23-24-27-32-35-45-51-62-62-63-68-70-72-75-79-80-88-94-96-97-99-99
21-12-2017 96758 59521 22-12-2017 01-02-05-15-16-21-24-26-27-28-32-36-36-41-42-45-45-49-57-66-67-72-74-82-90-93-98
27-03-2017 13858 92233 28-03-2017 00-00-03-13-14-16-17-19-20-22-24-25-26-30-33-38-44-45-49-55-55-57-63-66-70-76-87
22-08-2016 57958 14410 23-08-2016 06-08-08-08-10-13-14-19-19-19-20-27-32-33-33-39-45-51-61-62-62-63-70-85-87-99-99
20-06-2016 56358 93142 21-06-2016 02-08-18-22-25-25-32-40-42-46-51-52-54-55-56-58-61-63-71-71-75-76-89-94-94-96-98
22-02-2016 33258 69465 23-02-2016 01-03-04-08-13-19-26-27-35-38-41-44-44-52-53-57-58-60-64-65-66-70-76-79-89-98-99
04-02-2016 31058 97783 05-02-2016 04-05-13-13-22-24-31-37-38-40-45-47-52-61-66-73-74-75-77-77-78-80-81-83-86-88-93
30-01-2016 68158 46739 31-01-2016 07-10-11-14-15-25-29-29-31-38-39-50-51-61-61-61-61-70-71-71-74-78-80-84-87-98-98
27-08-2015 28658 57912 28-08-2015 04-05-07-07-12-12-13-17-19-22-32-33-45-47-49-50-50-56-58-68-69-87-88-89-93-93-98
18-01-2015 65758 78933 19-01-2015 00-01-04-06-16-16-17-18-21-32-32-32-33-33-36-52-61-66-66-69-72-75-76-86-93-94-94
19-03-2014 89858 65184 20-03-2014 01-11-13-18-22-25-28-32-42-45-49-51-52-53-55-60-62-70-72-74-77-78-83-84-87-97-99
26-01-2014 77158 85463 27-01-2014 01-08-09-12-21-21-22-26-31-40-41-43-45-46-55-63-63-65-72-74-75-77-80-80-88-91-97
22-01-2014 41958 22602 23-01-2014 02-04-05-06-13-14-22-24-28-28-30-31-35-39-39-40-41-53-53-57-64-65-72-86-92-96-98
22-03-2013 93958 89391 23-03-2013 02-05-10-12-21-24-25-26-33-52-54-57-57-58-62-64-64-65-66-74-77-80-84-88-90-91-99
10-12-2012 87258 54661 11-12-2012 01-02-04-05-07-16-20-22-42-43-46-48-49-50-57-57-59-61-61-62-71-82-85-92-92-96-97
05-09-2012 26558 09666 06-09-2012 00-04-04-16-16-20-24-28-30-32-35-41-46-49-49-50-58-63-63-66-66-69-72-76-78-95-95
06-07-2011 52458 87962 07-07-2011 15-29-31-37-40-43-45-50-57-58-59-61-62-62-64-65-65-67-67-69-86-87-87-89-90-94-99
07-02-2011 43758 67723 08-02-2011 08-10-11-13-15-16-22-23-23-25-27-32-33-35-38-38-42-46-47-64-75-80-87-89-95-96-98
09-12-2010 80458 45639 10-12-2010 03-06-06-08-08-09-09-18-18-22-26-27-29-35-36-39-39-51-59-64-74-74-77-78-86-92-92
21-10-2010 00458 92443 22-10-2010 06-11-14-15-21-26-34-38-42-43-51-55-62-66-67-69-74-80-85-87-87-89-97-97-98-99-99
16-10-2010 55458 88917 17-10-2010 03-04-04-08-11-14-17-18-22-25-44-52-53-57-60-61-67-67-71-81-85-89-91-93-93-94-96
14-09-2010 28258 94005 15-09-2010 05-06-14-14-28-33-34-42-43-43-50-58-64-65-66-71-74-76-76-78-80-80-82-87-91-93-98
24-04-2010 94758 46414 25-04-2010 00-03-05-06-08-10-12-14-14-14-19-19-24-24-33-34-51-54-56-60-66-69-77-81-86-93-94
09-02-2010 58358 56732 10-02-2010 00-06-09-13-13-17-18-18-18-19-31-31-32-53-59-60-63-68-69-69-83-84-89-91-96-96-97
06-07-2009 88958 24923 07-07-2009 11-14-17-18-23-26-26-31-32-36-51-54-55-57-63-66-71-73-74-76-78-79-88-89-92-92-95
14-05-2009 19558 51699 15-05-2009 01-09-09-11-16-19-21-22-23-24-29-37-38-39-40-43-45-47-53-56-58-72-77-88-95-96-99
15-04-2009 05358 97836 16-04-2009 07-10-15-17-20-26-32-33-36-41-41-45-45-48-51-52-58-62-62-65-74-75-75-76-85-97-99
18-12-2008 31658 85678 19-12-2008 04-10-12-12-12-15-17-37-38-50-59-59-61-62-65-66-70-71-72-75-78-80-82-86-87-92-94
02-11-2008 66358 54231 03-11-2008 02-13-18-19-26-31-32-34-35-35-35-36-43-45-55-58-61-64-77-80-81-90-94-96-97-97-99
18-10-2008 75458 82142 19-10-2008 02-06-11-14-14-15-17-23-26-29-40-42-46-55-60-63-65-65-80-83-86-90-90-91-92-93-97
01-10-2008 39458 09199 02-10-2008 04-08-12-15-16-16-18-42-43-50-50-56-58-58-60-62-63-67-68-72-75-75-80-84-87-87-99
03-09-2008 13258 43122 04-09-2008 00-08-11-14-15-22-22-24-28-28-31-36-37-39-42-44-59-63-63-63-73-76-84-85-87-87-96
09-08-2008 96458 11981 10-08-2008 04-13-13-15-17-20-25-25-26-34-37-38-38-48-51-58-59-60-64-77-79-81-88-89-90-96-99
05-07-2008 64558 42454 06-07-2008 02-05-09-12-22-25-26-30-34-39-42-46-51-52-53-54-58-63-66-70-75-76-80-85-86-92-99
04-02-2008 40558 28425 05-02-2008 02-04-07-07-11-14-20-23-25-27-37-37-46-49-50-53-53-55-60-64-67-75-77-83-94-97-97
21-08-2007 58458 55482 22-08-2007 02-03-05-07-18-20-24-29-36-41-43-44-46-46-46-52-52-56-56-58-73-74-75-82-82-86-98
16-05-2007 24258 06135 17-05-2007 04-05-07-11-21-25-26-26-28-35-42-49-50-56-62-63-63-70-71-73-75-77-77-89-95-97-97
04-03-2007 76258 32033 05-03-2007 08-13-18-19-28-29-29-33-40-43-56-58-61-62-66-71-71-72-73-76-83-88-93-94-95-97-98
09-11-2006 62558 47384 10-11-2006 05-08-11-12-14-26-27-30-35-36-37-42-44-56-61-65-66-67-71-72-77-81-84-93-94-96-99
23-02-2006 15758 17805 24-02-2006 04-05-06-11-15-16-22-22-26-30-30-30-39-43-46-52-58-65-66-72-74-75-78-79-81-83-95
15-01-2006 48258 19007 16-01-2006 07-12-15-16-20-22-26-27-28-29-29-39-43-48-49-51-56-59-65-76-82-82-88-89-92-92-94
24-11-2005 74258 03464 25-11-2005 02-04-05-08-13-22-22-24-32-34-41-44-57-57-64-64-68-71-72-76-78-79-79-82-89-91-92
02-10-2005 50058 46814 03-10-2005 01-07-09-14-18-18-19-19-26-27-29-32-43-44-48-50-54-59-67-70-73-75-78-79-81-85-94
09-09-2005 57658 36300 10-09-2005 00-03-04-06-08-16-21-26-29-29-31-40-46-48-53-53-55-60-63-67-67-68-85-86-92-93-96
15-06-2005 72458 04692 16-06-2005 03-07-13-13-13-14-19-22-24-29-40-42-43-46-47-48-64-65-68-73-75-76-86-86-87-90-92
13-04-2005 45258 52885 14-04-2005 08-14-14-27-33-35-37-39-42-43-46-49-50-54-56-57-66-74-78-80-83-85-89-91-92-92-97
06-03-2005 21958 14142 07-03-2005 01-04-06-09-09-10-14-24-31-32-42-48-52-52-53-55-56-58-59-61-61-69-73-73-79-82-99

Đề về 58 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 58 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 58 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 58 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 58 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 25 – 52 và 34 – 43. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 58 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 25 hoặc con 43. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 58

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 58 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 58 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 58 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 58 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 58 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 58.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 58 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 58 sẽ tương ứng với con lô 03.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 58 sẽ tương ứng với con lô 85.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 58 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 58

Đề về 58 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 58 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 58 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 58 đánh con gì hiệu quả mà xosonews.net tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.