Warning: Undefined array key "2023-01-21" in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 49
Đề về 69 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 69 chi tiết

Đề về 69 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 69 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 69

Bộ số Bộ số Bộ số
21 - 3 Lần 17 - 3 Lần 50 - 3 Lần
77 - 2 Lần 24 - 2 Lần 44 - 2 Lần
10 - 2 Lần 59 - 2 Lần 35 - 2 Lần
86 - 2 Lần 76 - 1 Lần 04 - 1 Lần
47 - 1 Lần 95 - 1 Lần 67 - 1 Lần
45 - 1 Lần 54 - 1 Lần 36 - 1 Lần
09 - 1 Lần 88 - 1 Lần 63 - 1 Lần
38 - 1 Lần 43 - 1 Lần 03 - 1 Lần
81 - 1 Lần 01 - 1 Lần 84 - 1 Lần
16 - 1 Lần 94 - 1 Lần 64 - 1 Lần
78 - 1 Lần 91 - 1 Lần 57 - 1 Lần
98 - 1 Lần 27 - 1 Lần 46 - 1 Lần
19 - 1 Lần 93 - 1 Lần 18 - 1 Lần
56 - 1 Lần 34 - 1 Lần 83 - 1 Lần
97 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 69

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 0 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 8 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 10 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 69

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
15-06-2024 40369 17597 16-06-2024 10-13-16-16-20-24-29-32-37-39-41-49-50-54-56-57-66-66-69-69-70-71-81-89-95-96-97
04-05-2024 90869 80183 05-05-2024 05-15-20-22-27-27-30-36-45-52-52-54-63-67-67-68-73-73-78-82-83-83-89-93-95-95-96
15-04-2024 99369 96850 16-04-2024 04-10-10-12-16-16-17-18-24-33-42-50-51-52-53-61-63-65-66-69-71-72-81-82-86-87-91
29-03-2024 37869 62135 30-03-2024 09-11-17-20-20-23-26-29-31-31-33-35-40-41-41-44-52-56-57-57-60-65-67-72-94-96-99
14-03-2024 69169 12334 15-03-2024 00-02-09-25-26-32-34-35-39-41-49-51-54-57-59-61-66-72-76-79-81-84-85-85-91-94-99
16-11-2023 54869 95110 17-11-2023 01-04-10-17-26-30-35-38-44-44-45-46-47-48-52-52-57-62-66-68-79-81-82-91-92-95-96
06-09-2023 15269 49956 07-09-2023 03-09-09-12-12-14-19-19-33-38-43-46-48-48-49-50-56-57-59-62-63-69-77-78-95-97-98
20-01-2023 91869
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 566
21-01-2023
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 570
09-10-2022 96669 71218 10-10-2022 11-12-17-18-19-21-25-26-30-31-32-36-37-41-41-43-50-54-54-56-63-64-75-76-84-97-98
03-10-2022 65169 51859 04-10-2022 06-09-09-15-18-19-26-28-34-36-37-38-39-39-40-44-44-47-50-51-59-66-72-74-77-88-98
07-09-2022 51169 75743 08-09-2022 02-06-07-09-10-12-14-26-29-30-35-38-42-43-44-49-50-61-67-70-71-80-82-87-87-90-92
08-04-2022 43769 34194 09-04-2022 07-10-10-12-17-17-23-24-34-34-36-41-45-46-50-53-61-67-70-70-70-75-76-91-92-94-94
08-01-2022 98969 93093 09-01-2022 00-02-06-11-14-16-19-20-22-25-27-35-36-38-44-53-56-62-78-84-86-86-87-87-93-94-96
28-10-2021 47069 67635 29-10-2021 07-07-07-09-20-22-25-31-35-35-41-42-43-43-46-47-58-65-67-70-71-76-81-86-86-87-96
07-10-2021 97469 43550 08-10-2021 11-11-12-15-17-17-18-22-23-26-35-45-49-50-54-56-59-62-68-70-79-84-85-86-87-89-90
09-05-2021 76369 54247 10-05-2021 02-02-03-04-07-16-17-28-28-29-34-37-38-39-39-42-45-46-47-49-51-53-57-57-66-77-87
29-01-2021 40169 71209 30-01-2021 01-02-07-08-09-10-16-20-21-23-29-30-40-53-53-54-57-59-68-82-86-88-94-95-96-97-99
13-01-2021 02769 51338 14-01-2021 04-08-09-10-10-11-17-19-30-32-38-42-48-50-51-60-62-62-63-63-70-73-80-82-93-95-95
29-11-2020 83669 05104 30-11-2020 01-04-08-13-15-19-23-25-27-31-41-45-46-48-49-52-56-64-74-81-84-84-85-87-89-98-99
17-10-2020 99469 62319 18-10-2020 00-00-08-12-13-19-26-27-32-42-46-51-52-52-54-56-60-62-66-67-75-83-84-91-92-92-94
26-09-2020 17069 37546 27-09-2020 08-11-13-16-17-20-30-31-33-40-44-46-50-52-58-59-64-68-69-71-73-73-78-86-86-91-96
10-07-2020 77969 03116 11-07-2020 04-09-13-16-17-18-19-26-28-28-28-35-36-41-45-48-49-56-57-62-74-86-87-88-90-93-97
20-06-2020 18969 25127 21-06-2020 01-02-02-04-05-05-11-21-25-27-27-35-36-39-40-53-59-61-65-67-70-86-90-95-96-98-99
09-11-2018 45669 04284 10-11-2018 15-15-17-23-24-30-34-38-40-42-46-50-50-52-55-57-58-59-61-62-75-81-81-84-90-93-96
24-09-2018 69569 69654 25-09-2018 01-04-08-08-11-12-15-23-25-34-37-45-47-49-49-50-51-54-54-55-69-70-74-76-79-81-87
18-07-2018 09669 15817 19-07-2018 06-07-07-07-07-09-15-15-17-18-24-28-29-29-35-41-45-51-62-64-74-76-86-88-89-96-97
23-04-2018 32369 28845 24-04-2018 11-16-18-20-24-24-27-31-31-31-44-45-46-54-56-59-60-61-61-63-70-72-79-85-92-94-97
23-12-2017 53369 89886 24-12-2017 01-11-12-14-31-39-40-44-45-48-52-52-55-57-70-70-76-80-84-86-86-87-90-90-90-92-99
06-09-2017 34369 50363 07-09-2017 00-02-03-05-05-09-16-16-16-22-23-34-35-41-43-44-54-59-61-63-73-74-74-79-81-94-99
10-06-2017 43869 18721 11-06-2017 04-15-16-16-20-21-21-27-35-35-35-37-38-49-51-53-53-57-61-61-67-74-78-85-85-87-92
25-05-2017 20369 56321 26-05-2017 00-02-09-09-14-21-28-35-36-40-47-48-50-52-52-59-64-64-67-68-72-75-76-79-80-93-95
22-10-2015 61669 62259 23-10-2015 11-12-13-14-16-24-29-30-32-39-40-42-43-49-50-53-54-56-59-59-76-78-82-84-88-92-96
03-09-2015 86669 99001 04-09-2015 01-03-08-13-26-30-39-39-40-42-48-49-53-59-60-63-64-65-65-69-75-82-84-84-85-97-97
23-05-2015 41469 47944 24-05-2015 04-06-09-12-17-20-27-28-32-33-41-41-44-67-68-73-75-79-83-85-88-89-89-90-91-91-97
29-04-2015 80669 07844 30-04-2015 02-02-07-13-21-23-24-29-33-34-39-44-45-52-59-62-63-70-75-75-76-80-82-83-89-92-97
24-04-2014 77969 36977 25-04-2014 03-19-24-26-30-30-31-31-35-38-40-44-48-49-51-54-55-58-59-63-64-71-75-77-78-84-84
10-08-2013 20669 94198 11-08-2013 00-01-05-18-24-30-31-33-33-35-38-39-39-47-50-51-54-55-58-69-72-75-76-89-90-90-98
22-07-2012 40669 39424 23-07-2012 02-04-05-08-10-12-14-14-24-28-29-37-41-44-44-47-50-50-51-53-59-71-73-76-78-86-90
28-06-2012 14169 43681 29-06-2012 01-12-18-28-30-41-42-44-44-46-50-50-53-58-61-67-69-72-73-74-78-81-84-86-90-97-98
07-11-2011 63169 27467 08-11-2011 09-11-25-31-38-40-42-45-46-49-52-53-55-57-58-67-71-71-72-80-81-81-88-89-89-90-98
10-05-2011 30069 78309 11-05-2011 00-00-03-07-09-09-18-29-30-46-46-56-62-66-68-68-73-75-78-83-87-87-92-92-93-93-98
11-12-2010 68769 42557 12-12-2010 06-08-09-10-10-11-12-13-18-18-26-31-32-37-37-44-48-49-57-63-65-65-70-86-87-88-98
25-10-2010 78869 81395 26-10-2010 00-01-02-03-12-25-26-31-33-41-44-46-47-49-51-53-61-72-76-76-81-85-87-92-93-95-99
29-08-2009 03069 22191 30-08-2009 04-07-08-19-21-23-24-30-32-37-40-44-44-45-45-49-50-53-60-63-63-78-79-86-91-93-93
15-03-2009 99069 01621 16-03-2009 03-05-07-19-21-21-24-38-41-43-44-48-50-52-59-60-64-69-70-74-82-82-84-86-91-92-97
29-11-2008 54469 40178 30-11-2008 03-05-18-20-21-27-29-35-36-36-40-40-43-46-47-53-59-61-70-73-78-79-89-94-97-98-98
06-06-2008 48469 12486 07-06-2008 03-03-03-05-10-13-15-19-20-21-31-37-38-39-40-49-53-58-59-60-61-66-67-84-86-89-96
17-07-2007 03869 22036 18-07-2007 04-11-11-13-14-19-22-26-29-32-36-44-49-53-57-64-66-71-71-74-79-80-84-92-92-96-97
13-01-2007 64869 28564 14-01-2007 02-02-02-06-16-21-27-29-30-30-33-35-42-43-44-53-62-64-65-74-75-79-79-79-82-95-95
07-11-2006 33769 63724 08-11-2006 03-05-06-07-09-12-20-24-24-26-36-38-45-47-48-53-60-64-74-75-82-84-84-87-94-96-97
17-09-2006 16469 81576 18-09-2006 02-08-20-20-21-26-30-36-38-42-46-47-48-52-62-63-72-76-77-78-80-84-89-93-96-96-97
16-08-2006 61469 84688 17-08-2006 03-11-13-15-23-28-35-36-44-47-57-59-61-62-63-65-65-67-72-75-76-80-83-85-86-86-88
27-04-2006 22169 68910 28-04-2006 00-02-06-07-08-10-18-18-31-33-34-35-49-52-52-57-61-73-78-81-82-83-88-89-95-95-99
09-04-2006 13369 96977 10-04-2006 01-04-07-09-14-15-19-22-32-32-36-38-38-38-53-55-56-57-59-64-77-77-81-87-88-93-99
31-12-2005 84069 26850 01-01-2006 09-11-12-17-22-24-30-36-38-41-48-49-50-53-54-55-60-63-69-72-73-77-80-92-93-98-98
20-10-2005 04269 59403 21-10-2005 00-02-03-03-07-19-28-30-40-40-44-58-64-66-71-72-72-75-79-82-83-84-85-86-87-92-94
17-08-2005 11369 97617 18-08-2005 00-08-09-11-17-22-30-30-34-34-39-41-46-51-54-63-68-69-72-72-74-82-89-89-90-95-99
18-01-2005 08569 49317 19-01-2005 08-10-13-16-17-19-23-26-29-37-37-38-41-42-49-54-59-69-76-81-87-88-90-97-98-99-99

Đề về 69 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 69 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 69 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 69 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 69 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 07 – 70 và 36 – 63. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 69 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 07 hoặc con 63. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 69

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 69 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 69 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 69 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 69 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 69 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 69.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 69 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 69 sẽ tương ứng với con lô 14.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 69 sẽ tương ứng với con lô 32.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 69 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 69

Đề về 69 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 69 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 69 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 69 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.