Đề về 72 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 72 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 72

Bộ số Bộ số Bộ số
65 - 5 Lần 66 - 3 Lần 17 - 3 Lần
19 - 2 Lần 58 - 2 Lần 72 - 2 Lần
89 - 2 Lần 36 - 2 Lần 78 - 2 Lần
87 - 2 Lần 85 - 2 Lần 09 - 1 Lần
95 - 1 Lần 06 - 1 Lần 86 - 1 Lần
93 - 1 Lần 71 - 1 Lần 01 - 1 Lần
45 - 1 Lần 33 - 1 Lần 62 - 1 Lần
25 - 1 Lần 52 - 1 Lần 50 - 1 Lần
26 - 1 Lần 49 - 1 Lần 67 - 1 Lần
02 - 1 Lần 18 - 1 Lần 64 - 1 Lần
61 - 1 Lần 80 - 1 Lần 47 - 1 Lần
34 - 1 Lần 82 - 1 Lần 37 - 1 Lần
56 - 1 Lần 59 - 1 Lần 68 - 1 Lần
99 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 72

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 28 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 3 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 2 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 2 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 10 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 13 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 72

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-08-2023 08672 80766 08-08-2023 14-14-15-19-25-40-43-43-47-54-57-66-66-67-70-71-74-76-77-78-78-80-84-86-87-96-97
23-05-2023 95972 19966 24-05-2023 01-04-16-17-40-41-44-45-52-54-62-63-64-64-66-67-72-73-74-76-80-85-87-87-94-95-96
10-07-2022 17772 02801 11-07-2022 00-00-01-10-12-13-14-16-19-25-33-39-42-44-44-50-54-54-55-58-59-61-68-72-77-79-95
26-03-2022 15972 80965 27-03-2022 06-07-10-13-17-25-27-28-36-42-50-59-61-63-65-68-76-80-80-81-84-85-88-89-91-97-98
13-02-2022 82472 35862 14-02-2022 00-16-21-25-27-28-28-34-36-37-45-48-49-55-56-58-58-62-63-65-72-73-77-78-81-93-98
12-02-2022 85672 82472 13-02-2022 00-00-03-05-18-21-21-25-28-37-38-39-44-52-54-56-58-63-71-72-72-72-76-77-78-85-93
08-11-2021 94772 71952 09-11-2021 02-04-09-10-13-18-19-19-21-23-25-30-32-33-37-44-44-47-52-53-54-56-62-67-76-80-86
18-07-2021 32872 47133 19-07-2021 01-01-11-18-23-27-29-32-32-33-33-37-39-39-42-43-46-46-69-76-77-79-82-87-89-90-90
19-06-2021 03472 64799 20-06-2021 01-03-04-05-14-15-18-23-26-31-33-35-43-48-60-67-68-70-75-75-78-80-82-85-87-90-99
19-05-2021 83572 55967 20-05-2021 04-06-08-10-11-14-22-26-33-37-39-40-41-45-60-63-67-67-71-76-79-80-81-82-83-90-98
05-05-2020 56872 03336 06-05-2020 13-13-15-16-20-25-26-26-29-30-31-35-36-36-41-43-43-45-45-53-68-72-73-74-84-86-94
24-03-2019 86472 25019 25-03-2019 04-11-17-17-19-20-21-23-33-33-40-47-51-51-53-58-63-63-65-76-85-86-91-91-97-98-99
07-03-2019 72672 09702 08-03-2019 01-02-02-11-17-18-20-21-23-29-33-35-38-38-40-42-46-48-49-58-63-74-80-81-84-87-93
30-07-2018 19672 28236 31-07-2018 01-02-03-16-23-26-32-36-37-39-42-44-46-48-51-56-61-66-70-74-76-76-77-83-86-92-93
01-06-2018 99872 79685 02-06-2018 00-01-02-06-08-11-12-18-19-25-35-36-39-47-56-58-60-62-71-73-80-85-85-85-91-93-95
13-12-2017 35272 21487 14-12-2017 01-04-07-13-24-35-41-49-54-54-56-56-58-62-63-68-76-78-80-82-87-88-93-95-96-96-96
14-10-2017 69172 30185 15-10-2017 00-00-03-10-16-16-29-30-31-34-40-49-50-51-51-55-60-61-67-67-68-68-73-74-82-84-85
21-06-2017 35572 98378 22-06-2017 04-07-08-09-18-21-28-34-36-38-49-50-51-59-64-69-70-72-72-78-81-88-88-91-93-93-96
23-01-2017 00872 57089 24-01-2017 00-01-05-08-12-16-23-31-36-37-40-40-43-45-46-51-57-63-67-73-74-78-89-89-92-93-97
10-01-2016 95772 12617 11-01-2016 04-14-14-17-18-20-24-24-26-32-33-33-36-39-44-46-47-68-69-72-76-77-84-87-90-91-98
18-10-2015 60472 83245 19-10-2015 01-10-13-16-21-26-32-37-38-42-45-47-50-50-55-56-58-59-65-69-78-81-91-91-93-97-99
19-04-2015 90672 38066 20-04-2015 00-02-03-05-10-11-12-19-20-26-27-28-39-40-48-55-56-58-66-71-79-79-90-91-94-95-96
20-03-2015 79872 49387 21-03-2015 00-01-13-15-20-20-26-29-30-30-32-35-40-45-61-69-73-73-78-82-83-83-87-95-96-96-99
15-11-2014 73172 83219 16-11-2014 02-04-09-13-19-19-21-22-26-28-31-35-35-37-38-45-46-54-56-62-63-66-72-72-76-81-92
19-10-2014 81372 03601 20-10-2014 01-12-13-14-17-19-20-20-22-24-30-37-38-47-49-52-57-61-63-69-74-77-79-82-84-86-89
21-01-2014 18772 41958 22-01-2014 09-11-12-15-18-21-31-38-39-43-46-47-48-51-56-57-58-64-67-67-69-71-75-78-82-90-91
12-01-2014 66472 06465 13-01-2014 02-02-13-17-18-20-21-23-24-25-25-26-27-29-31-38-38-40-51-52-59-65-67-72-72-84-96
21-11-2013 77572 12080 22-11-2013 18-22-23-24-31-32-34-38-40-43-46-50-57-61-61-62-74-74-75-78-79-80-80-80-90-91-99
03-11-2013 88072 42671 04-11-2013 05-21-24-24-26-29-29-32-33-40-42-42-46-47-53-55-59-59-60-61-71-73-79-85-89-96-99
21-10-2013 18672 49189 22-10-2013 05-06-09-10-11-14-17-24-33-36-38-42-49-56-59-61-62-63-65-65-67-72-78-82-86-88-89
06-10-2013 64372 05393 07-10-2013 00-02-14-17-21-27-30-35-38-43-44-46-52-53-58-61-62-64-66-75-79-83-88-93-93-93-98
08-08-2013 84972 18961 09-08-2013 04-12-14-15-16-27-34-36-43-46-48-48-49-53-53-60-61-65-79-82-89-91-91-92-95-95-97
23-10-2012 11372 25426 24-10-2012 00-00-12-14-15-18-22-26-28-33-33-39-43-44-45-47-59-63-65-67-68-81-82-85-85-86-99
22-10-2012 35772 11372 23-10-2012 01-04-07-08-17-18-19-21-36-37-38-39-47-53-57-69-72-72-74-87-90-93-93-93-95-98-99
13-10-2012 17172 80606 14-10-2012 06-07-11-13-16-16-21-23-29-32-33-40-52-54-55-55-58-63-66-73-75-79-83-88-97-98-99
06-08-2012 80272 91225 07-08-2012 05-12-14-25-27-29-30-31-36-41-44-48-50-53-61-63-66-70-74-74-78-83-91-93-94-96-97
29-04-2012 14572 50886 30-04-2012 03-07-09-13-14-19-24-26-29-31-34-44-48-52-52-60-64-65-74-80-84-86-90-91-92-93-95
22-10-2011 37172 05468 23-10-2011 01-05-05-17-18-22-23-24-27-29-30-37-40-44-48-53-53-53-63-68-77-79-80-86-87-92-98
22-09-2011 67072 27664 23-09-2011 04-16-21-28-34-38-42-44-46-48-52-55-57-58-64-64-68-69-71-82-84-85-88-88-88-93-96
17-09-2011 38972 02959 18-09-2011 07-08-14-17-18-19-21-31-31-34-35-35-38-41-43-46-55-59-59-68-76-79-81-85-87-90-97
10-07-2011 12572 64206 11-07-2011 00-03-03-06-11-12-16-17-23-34-40-54-55-69-72-72-75-79-79-80-83-84-89-98-98-99-99
09-11-2010 76972 50317 10-11-2010 04-17-20-21-21-22-26-35-35-42-44-48-56-57-59-59-65-67-68-78-83-86-88-91-96-97-99
19-09-2010 36272 85865 20-09-2010 10-15-19-27-31-32-33-34-35-39-44-47-52-55-58-59-59-61-65-73-79-83-86-86-97-97-99
13-09-2010 68872 28258 14-09-2010 00-01-01-05-20-24-34-42-49-51-57-58-65-67-70-73-78-81-85-85-85-86-92-95-95-97-98
03-03-2010 68272 99149 04-03-2010 03-05-05-06-12-19-24-25-31-36-38-39-42-49-53-55-57-62-65-71-75-77-80-86-86-87-97
11-02-2010 15172 91818 12-02-2010 00-02-07-14-16-16-18-19-36-38-43-47-51-55-56-56-67-67-77-81-83-84-84-85-85-91-95
13-06-2009 69872 73256 14-06-2009 03-05-09-10-13-18-24-25-27-27-29-30-32-34-35-36-37-41-47-55-56-58-65-68-85-87-95
04-05-2009 37172 54165 05-05-2009 01-04-04-11-12-20-39-40-41-44-47-49-59-60-63-65-65-72-76-78-80-82-83-88-95-96-96
12-04-2009 41172 70695 13-04-2009 00-01-06-09-13-28-28-32-32-48-57-59-66-69-70-76-80-80-88-89-91-92-95-95-96-96-97
01-01-2009 30872 66665 02-01-2009 01-01-01-02-02-08-10-19-28-37-37-37-38-50-53-62-62-62-65-66-76-80-81-81-84-88-88
21-10-2008 36872 56617 22-10-2008 12-14-14-15-17-17-24-28-31-41-42-43-59-60-60-61-66-67-72-75-81-81-82-83-84-92-95
03-04-2008 00272 37702 04-04-2008 00-02-03-08-13-18-19-32-42-43-48-49-49-50-50-66-74-74-82-91-92-92-94-94-95-96-97
06-01-2008 00172 28909 07-01-2008 00-03-07-09-15-29-32-33-36-38-40-41-41-42-44-47-59-61-70-73-77-79-83-94-95-97-98
27-10-2007 05972 37337 28-10-2007 01-03-04-05-11-17-19-20-21-37-37-37-49-49-74-76-76-79-80-80-86-87-88-89-93-96-99
03-04-2007 18372 61778 04-04-2007 00-01-02-14-17-17-18-28-30-34-46-47-52-60-64-64-69-78-80-80-81-88-90-94-94-95-96
30-03-2007 45472 93734 31-03-2007 10-11-12-13-16-18-18-21-22-27-34-41-49-55-56-57-66-69-74-76-77-77-78-78-83-88-95
05-08-2006 38172 84582 06-08-2006 03-06-08-11-14-16-17-22-23-25-26-30-35-41-52-54-56-59-59-67-69-79-82-83-84-87-87
06-01-2006 45172 51647 07-01-2006 01-14-20-28-29-38-38-42-44-47-49-50-51-52-53-53-54-57-58-59-61-67-69-71-78-89-99
31-05-2005 25972 44950 01-06-2005 00-01-01-02-02-07-12-14-20-23-27-32-34-35-50-56-56-60-65-67-69-72-90-94-96-97-97

Đề về 72 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 72 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 72 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 72 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 72 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 35 – 53 và 28 – 82. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 72 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 35 hoặc con 82. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 72

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 72 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 72 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 72 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Đề về 72 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 72 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 72.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 72 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 72 sẽ tương ứng với con lô 27.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 72 sẽ tương ứng với con lô 09.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 72 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 72

Đề về 72 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 72 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 72 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 72 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.