Đề về 73 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 73 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 73

Bộ số Bộ số Bộ số
49 - 4 Lần 34 - 3 Lần 95 - 3 Lần
14 - 2 Lần 30 - 2 Lần 91 - 2 Lần
65 - 2 Lần 86 - 2 Lần 43 - 2 Lần
82 - 2 Lần 79 - 1 Lần 68 - 1 Lần
44 - 1 Lần 74 - 1 Lần 51 - 1 Lần
71 - 1 Lần 06 - 1 Lần 31 - 1 Lần
07 - 1 Lần 57 - 1 Lần 81 - 1 Lần
76 - 1 Lần 24 - 1 Lần 25 - 1 Lần
69 - 1 Lần 54 - 1 Lần 97 - 1 Lần
01 - 1 Lần 04 - 1 Lần 70 - 1 Lần
35 - 1 Lần 29 - 1 Lần 98 - 1 Lần
12 - 1 Lần 40 - 1 Lần 48 - 1 Lần
66 - 1 Lần 00 - 1 Lần 60 - 1 Lần
92 - 1 Lần 61 - 1 Lần 73 - 1 Lần
75 - 1 Lần 56 - 1 Lần 11 - 1 Lần
59 - 1 Lần 08 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 73

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 8 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 73

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
24-08-2023 57973 82843 25-08-2023 03-08-09-10-11-11-20-22-23-30-37-43-48-49-51-52-60-72-74-80-82-84-84-85-87-94-96
25-03-2023 32273 57765 26-03-2023 02-09-10-13-17-22-23-30-34-44-46-52-60-60-63-63-64-65-66-66-70-71-73-78-88-89-95
06-08-2022 74873 80395 07-08-2022 02-04-08-08-09-09-15-34-44-55-55-57-59-62-64-66-70-73-76-83-85-89-93-93-95-98-99
19-12-2021 07173 74271 20-12-2021 03-17-20-23-24-27-27-31-37-39-42-47-48-52-53-61-70-71-71-75-79-79-90-90-93-99-99
22-09-2021 53873 11534 23-09-2021 00-05-07-10-19-19-34-36-39-42-43-49-50-56-56-58-61-63-67-72-73-77-83-85-91-91-96
09-03-2020 95973 83549 10-03-2020 01-05-06-07-14-14-17-19-29-42-49-51-51-55-63-64-64-65-71-79-81-90-90-96-97-97-99
07-02-2020 14973 22191 08-02-2020 00-02-12-15-16-20-25-30-31-39-40-41-42-51-52-54-56-59-64-65-71-78-81-88-91-91-97
29-08-2019 89773 52766 30-08-2019 08-19-25-25-27-32-40-52-63-63-64-66-66-66-72-73-76-78-79-83-85-88-90-90-92-93-99
28-06-2019 98073 97734 29-06-2019 00-01-08-10-11-26-29-34-35-36-37-38-41-48-62-64-65-68-82-85-86-86-92-92-93-97-99
07-06-2019 43073 81575 08-06-2019 00-01-02-02-06-07-13-20-28-38-38-39-39-43-58-60-65-65-66-70-75-75-77-78-78-89-96
03-06-2019 31873 90686 04-06-2019 00-04-06-09-16-20-23-37-42-46-51-51-52-53-56-59-61-62-67-68-79-86-89-91-95-96-97
19-03-2019 39473 20824 20-03-2019 01-03-19-24-24-27-27-34-39-40-41-49-50-51-54-56-57-59-67-83-85-86-93-93-95-95-97
22-08-2018 57873 48935 23-08-2018 02-05-07-12-14-15-20-24-30-31-32-35-35-36-37-40-46-56-70-77-82-83-86-87-87-89-91
26-05-2018 70873 63408 27-05-2018 08-09-12-15-17-18-21-23-25-30-31-34-40-49-54-65-68-69-70-73-75-77-79-80-85-85-91
04-03-2018 16873 98565 05-03-2018 01-11-19-26-26-27-47-48-50-52-56-57-58-60-60-65-66-70-72-75-79-79-89-96-96-96-98
02-02-2018 61573 37601 03-02-2018 01-03-04-06-08-10-14-15-15-23-27-34-40-49-57-63-64-67-75-76-77-79-79-83-84-85-98
30-12-2017 61773 73459 31-12-2017 01-08-11-21-21-22-24-26-29-36-40-42-44-47-48-51-59-61-64-72-78-81-85-88-88-97-99
29-12-2017 53773 61773 30-12-2017 00-11-12-20-21-24-29-30-31-31-33-33-39-43-46-51-56-58-58-60-68-71-73-81-89-95-96
20-09-2017 07873 89470 21-09-2017 09-12-15-18-22-25-28-28-40-43-46-49-52-54-57-66-68-70-71-73-86-86-89-91-92-92-96
10-11-2016 61973 72030 11-11-2016 01-07-15-16-17-17-21-25-26-26-30-38-41-47-54-54-59-62-68-71-74-81-85-88-88-89-91
31-10-2016 45373 64581 01-11-2016 00-08-19-25-26-29-33-41-45-47-49-63-71-73-75-77-77-79-81-81-82-82-86-86-90-92-98
28-10-2016 33073 00161 29-10-2016 00-07-12-15-16-17-20-25-25-26-26-36-46-50-61-66-70-71-72-73-76-76-87-88-88-93-93
23-07-2016 26473 69111 24-07-2016 01-03-10-11-13-14-18-20-22-23-27-27-29-34-37-48-52-54-60-68-69-71-73-80-81-86-88
09-05-2016 43873 09857 10-05-2016 21-22-27-28-31-34-38-40-45-48-49-56-56-57-59-61-64-64-75-83-87-90-90-92-94-97-97
02-04-2016 79373 27895 03-04-2016 04-12-13-14-14-16-16-17-37-41-42-53-56-58-68-71-72-73-80-82-86-89-90-95-95-95-96
12-10-2015 56873 73607 13-10-2015 02-05-07-07-17-20-28-37-40-42-43-46-46-52-55-57-65-66-66-66-72-73-79-84-91-95-97
21-08-2015 20073 43249 22-08-2015 00-00-05-06-14-16-20-28-29-44-47-48-49-58-62-67-68-74-75-77-79-80-81-87-87-88-96
06-08-2015 68373 61782 07-08-2015 00-10-11-12-13-14-14-17-20-29-32-37-40-43-49-53-55-60-63-65-69-77-78-79-82-88-90
16-04-2015 38673 34848 17-04-2015 01-07-13-14-16-27-37-41-44-44-46-47-48-48-48-53-53-60-67-70-74-83-88-89-93-95-96
23-11-2014 70173 72851 24-11-2014 04-11-13-15-19-21-26-26-30-33-37-38-45-48-50-50-51-58-61-64-67-73-74-82-85-86-97
14-04-2014 96573 86743 15-04-2014 11-19-20-21-21-24-28-30-36-39-40-41-43-45-45-46-53-54-64-65-69-70-72-74-85-85-88
17-12-2013 07673 53676 18-12-2013 01-02-04-07-08-09-11-22-24-25-26-30-45-53-65-65-67-67-71-74-76-86-86-87-91-94-94
16-06-2013 99073 02974 17-06-2013 02-03-13-19-29-31-31-36-37-44-57-61-67-72-73-74-79-79-81-82-86-87-88-94-97-98-99
10-06-2013 06373 77186 11-06-2013 19-23-36-37-38-38-39-39-39-42-43-53-58-59-60-69-69-70-70-71-84-86-87-92-94-97-99
23-09-2012 23673 89544 24-09-2012 04-16-18-18-19-24-35-40-40-42-44-46-55-61-65-66-74-75-81-83-83-84-88-95-96-97-99
20-06-2012 85173 81382 21-06-2012 00-03-07-07-10-21-24-26-27-33-36-38-46-47-77-78-82-86-86-86-88-90-91-91-92-94-97
15-04-2012 54473 41591 16-04-2012 00-00-00-04-05-07-18-23-30-31-32-32-34-40-41-42-43-50-52-61-61-61-62-74-76-89-91
12-01-2012 16273 01940 13-01-2012 04-19-22-30-40-41-45-47-51-54-57-58-58-59-60-63-64-64-71-79-81-85-90-91-91-94-99
21-08-2011 86173 15034 22-08-2011 14-16-18-27-31-31-33-34-37-39-40-45-50-55-56-62-62-71-72-73-76-81-83-84-94-98-99
18-08-2011 51373 65912 19-08-2011 09-12-12-17-18-20-21-24-27-35-39-40-41-42-46-46-50-51-51-55-59-63-80-83-90-91-96
27-06-2011 05473 51231 28-06-2011 00-01-01-03-07-18-20-26-28-31-37-40-42-47-55-56-64-65-66-68-75-76-79-80-93-96-97
30-03-2011 82073 16749 31-03-2011 02-03-08-09-11-14-14-18-27-31-35-36-37-41-44-46-47-47-49-52-53-60-64-77-84-89-91
21-11-2010 22173 88368 22-11-2010 01-04-09-11-12-12-17-20-28-37-38-40-47-49-51-65-66-66-68-71-73-74-79-81-84-89-96
09-09-2010 84973 38807 10-09-2010 00-00-06-07-08-14-15-17-18-20-28-32-39-40-47-48-56-66-67-70-74-83-83-84-85-92-93
15-07-2010 70673 92395 16-07-2010 08-15-17-18-22-24-30-34-37-40-51-54-59-60-63-65-66-74-83-85-87-89-92-93-94-95-98
07-05-2010 29573 44892 08-05-2010 01-10-19-22-31-34-38-39-40-42-48-49-50-56-60-60-62-73-79-82-82-83-85-86-92-93-93
23-10-2009 54473 11660 24-10-2009 03-06-06-08-15-27-29-30-30-36-40-46-48-50-51-52-56-59-60-61-68-73-82-86-94-97-97
30-09-2009 13173 75304 01-10-2009 01-01-04-09-10-11-11-12-16-27-32-42-44-46-49-55-62-62-64-66-85-89-90-92-95-96-98
29-12-2008 98173 31214 30-12-2008 00-03-03-06-07-14-22-25-25-32-45-46-47-49-50-53-53-54-58-58-59-62-67-81-88-93-96
25-09-2008 92073 50798  26-09-2008 01-13-15-16-16-20-29-30-31-33-34-35-37-40-44-53-55-58-59-67-77-81-86-98-99- - 
15-02-2008 11173 19300 16-02-2008 00-03-04-13-14-17-18-19-21-21-22-30-39-42-42-43-47-48-48-51-53-54-59-60-68-76-76
08-10-2007 43773 72306 09-10-2007 06-06-08-14-15-16-25-25-27-30-30-39-58-61-64-69-71-71-75-75-77-78-79-80-85-87-90
22-04-2007 25373 54330 23-04-2007 05-11-16-17-22-23-26-28-28-30-35-35-46-48-48-52-53-63-67-69-70-72-79-81-84-90-94
25-11-2006 21173 67156 26-11-2006 00-02-19-25-29-32-33-34-35-35-37-40-43-45-53-55-56-57-63-69-80-82-86-87-91-93-95
12-11-2006 37573 23679 13-11-2006 07-12-13-19-27-28-34-39-41-47-48-49-51-52-52-55-57-57-58-65-66-68-70-74-79-87-93
25-10-2006 59673 40501 26-10-2006 00-01-06-16-16-18-28-30-33-33-35-35-37-38-43-52-59-62-74-79-87-88-94-94-98-99-99
20-09-2006 00173 62197 21-09-2006 01-06-09-13-23-26-30-37-42-43-50-52-55-56-59-61-61-62-76-77-80-90-93-93-96-96-97
19-07-2006 83073 96754 20-07-2006 08-09-15-17-21-27-30-34-45-50-54-56-56-57-63-70-71-76-77-77-80-80-82-85-89-91-96
22-06-2006 33873 85429 23-06-2006 01-01-03-06-12-14-22-26-26-29-32-41-45-52-52-59-64-77-77-78-83-84-84-90-90-96-98
26-04-2006 73273 22169 27-04-2006 00-01-11-13-29-33-33-33-34-36-36-49-56-61-63-65-69-71-73-73-75-80-80-81-85-96-99
24-08-2005 69773 15025 25-08-2005 08-11-23-25-26-31-33-34-40-41-45-46-51-54-54-54-65-66-69-69-69-72-83-83-84-89-91
21-08-2005 42373 69114 22-08-2005 04-08-10-10-13-14-18-21-26-28-45-45-52-54-55-55-56-76-76-81-82-88-95-97-98-99-99
09-07-2005 31073 63349 10-07-2005 01-02-03-03-18-22-25-32-37-41-49-49-50-50-55-64-70-70-72-73-74-74-81-84-85-87-88

Đề về 73 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 73 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 73 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 73 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 73 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 29 – 92 và 16 – 61. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 73 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 29 hoặc con 61. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 73

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 73 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 73 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 73 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 73.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 73 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Đề về 73 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 73 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 73 sẽ tương ứng với con lô 28.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 73 sẽ tương ứng với con lô 06.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 73 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 73

Đề về 73 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 73 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 73 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 73 đánh con gì hiệu quả mà xosonews tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.