Warning: Undefined array key "2005-02-08" in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 49
Đề về 74 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 74 chi tiết

Đề về 74 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 74 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 74

Bộ số Bộ số Bộ số
84 - 4 Lần 98 - 3 Lần 42 - 3 Lần
93 - 2 Lần 29 - 2 Lần 46 - 2 Lần
74 - 2 Lần 43 - 2 Lần 79 - 1 Lần
52 - 1 Lần 31 - 1 Lần 00 - 1 Lần
86 - 1 Lần 05 - 1 Lần 40 - 1 Lần
18 - 1 Lần 37 - 1 Lần 07 - 1 Lần
57 - 1 Lần 70 - 1 Lần 61 - 1 Lần
97 - 1 Lần 99 - 1 Lần 80 - 1 Lần
77 - 1 Lần 04 - 1 Lần 24 - 1 Lần
88 - 1 Lần 35 - 1 Lần 33 - 1 Lần
34 - 1 Lần 96 - 1 Lần 36 - 1 Lần
09 - 1 Lần 91 - 1 Lần 21 - 1 Lần
22 - 1 Lần 90 - 1 Lần 75 - 1 Lần
11 - 1 Lần 08 - 1 Lần 38 - 1 Lần
89 - 1 Lần 47 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 74

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 32 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 0 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 2 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 1 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 10 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 74

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-04-2024 93374 30147 08-04-2024 04-05-07-13-15-15-16-20-22-32-32-47-47-50-55-59-60-61-61-63-67-73-79-83-90-94-98
24-03-2024 88274 16342 25-03-2024 02-11-13-14-19-21-22-25-35-37-38-39-40-42-42-42-46-49-54-60-61-70-77-92-92-96-99
02-02-2024 28174 33389 03-02-2024 12-14-16-18-19-21-22-33-35-35-36-41-41-42-42-58-62-65-65-69-80-84-88-89-92-93-97
28-01-2024 68274 75346 29-01-2024 09-09-11-12-12-14-14-32-35-38-41-43-46-50-52-54-56-65-71-71-74-81-83-85-89-89-99
14-10-2022 57974 79638 15-10-2022 00-01-12-14-15-20-23-24-30-31-38-52-57-58-60-65-66-67-73-76-84-84-88-91-95-96-97
17-06-2022 68274 87190 18-06-2022 03-04-10-12-12-13-18-21-25-28-32-33-44-50-64-65-69-72-74-75-76-80-88-90-90-95-96
23-03-2022 38074 71400 24-03-2022 00-08-12-19-23-27-28-29-32-33-37-39-43-48-51-57-62-62-66-67-69-75-76-78-83-87-98
10-11-2020 37874 56842 11-11-2020 02-03-04-11-14-17-26-29-30-37-40-40-41-42-42-45-47-49-49-53-56-63-64-66-71-91-95
14-06-2020 36374 75952 15-06-2020 00-03-04-17-20-24-27-30-37-38-41-42-48-49-51-51-52-53-55-64-64-72-72-79-79-87-98
19-03-2020 85074 85736 20-03-2020 01-06-14-16-21-31-31-36-41-42-46-55-56-62-64-68-68-71-73-74-74-75-78-89-91-91-94
09-01-2020 91574 26396 10-01-2020 08-14-20-22-30-31-32-38-41-48-49-50-58-58-60-61-64-73-80-86-86-88-91-94-96-96-99
24-10-2019 65074 88584 25-10-2019 00-02-03-07-11-13-21-21-22-26-33-35-43-45-48-49-57-62-63-63-76-77-79-80-82-84-87
21-10-2019 72174 17237 22-10-2019 02-04-05-14-21-21-24-29-33-34-35-37-41-49-57-63-66-68-69-69-69-73-76-78-86-87-95
22-09-2019 03074 92329 23-09-2019 05-11-13-18-18-20-26-27-29-31-41-42-43-53-53-59-60-62-75-77-81-83-83-85-86-88-88
16-08-2019 65374 84598 17-08-2019 01-05-20-20-27-28-30-33-40-43-44-45-52-53-58-60-67-68-77-81-82-85-90-93-98-98-99
15-08-2019 17474 65374 16-08-2019 03-03-06-11-11-12-13-19-23-30-34-35-38-40-47-51-62-64-68-70-71-74-83-88-91-93-93
23-07-2019 75074 54161 24-07-2019 00-00-01-05-05-08-17-19-21-22-29-33-35-42-47-49-49-59-61-63-64-82-85-88-92-92-99
17-06-2019 74374 86598 18-06-2019 00-07-19-20-23-27-28-39-40-46-47-53-57-60-62-65-74-78-79-81-83-87-88-94-95-98-99
28-03-2019 27974 21642 29-03-2019 00-01-02-03-05-12-16-20-24-26-28-30-31-39-42-46-49-57-62-63-71-77-81-82-84-92-99
29-10-2018 23974 42318 30-10-2018 07-11-12-16-18-22-24-32-32-32-34-34-36-42-58-59-65-68-69-69-73-75-81-83-83-92-93
04-01-2018 62274 18105 05-01-2018 05-06-08-10-10-14-16-22-23-37-42-47-51-57-62-63-66-67-68-70-71-73-83-91-93-96-99
04-05-2017 18574 95129 05-05-2017 04-07-11-12-14-15-20-21-29-30-32-33-35-44-46-58-63-63-65-66-69-76-79-80-83-92-93
13-03-2017 51674 81040 14-03-2017 04-07-17-23-23-29-33-34-40-43-46-47-53-55-56-57-58-68-68-70-84-85-87-88-94-95-98
12-01-2017 69974 96334 13-01-2017 06-15-23-23-26-34-34-40-41-42-44-45-45-51-59-65-69-69-70-73-79-80-86-88-93-95-95
20-11-2016 66074 39593 21-11-2016 04-05-08-10-27-28-38-39-55-58-68-69-69-70-75-75-76-78-79-81-85-87-87-91-93-98-99
06-11-2016 47674 91479 07-11-2016 09-15-20-24-31-35-40-47-47-48-48-52-53-55-60-60-64-67-71-74-75-79-81-82-85-91-92
31-07-2015 21574 66443 01-08-2015 04-05-06-10-26-30-32-38-39-42-43-43-52-57-65-67-71-71-72-79-81-86-88-88-90-95-98
12-07-2015 65874 16984 13-07-2015 03-05-10-10-13-21-24-30-31-32-36-38-39-41-41-42-60-61-65-70-78-82-84-84-95-96-97
19-04-2014 84874 92108 20-04-2014 05-08-09-09-11-12-21-26-38-40-44-52-54-63-65-67-68-83-84-84-86-88-88-97-98-99-99
10-04-2014 74674 95633 11-04-2014 03-04-07-07-09-09-11-13-15-17-21-29-32-33-37-50-63-71-74-74-80-82-87-93-94-95-98
30-03-2014 50174 53984 31-03-2014 00-03-10-10-14-17-17-18-20-21-27-28-39-42-54-54-63-67-72-74-74-74-74-84-92-94-96
14-01-2014 63674 14570 15-01-2014 01-06-09-15-16-16-19-20-21-28-35-45-47-48-54-58-61-69-70-74-75-77-78-85-92-94-95
27-12-2013 40974 18822 28-12-2013 01-02-03-08-11-16-20-22-22-24-37-43-44-46-49-50-54-55-58-62-65-68-78-84-86-88-95
11-09-2013 04474 87404 12-09-2013 04-07-07-12-18-25-27-28-29-30-30-31-40-44-45-58-58-65-67-69-74-76-77-81-85-89-91
17-06-2013 02974 03805 18-06-2013 02-03-05-11-13-14-19-22-23-31-31-41-46-47-49-50-58-61-66-66-66-72-79-84-87-92-98
20-03-2013 93974 75377 21-03-2013 03-04-07-14-19-20-21-24-28-28-36-37-37-39-43-51-60-62-68-69-70-73-77-79-91-93-96
19-01-2013 85374 00611 20-01-2013 11-11-13-16-19-23-32-41-44-49-51-53-53-56-69-73-74-75-78-82-86-90-93-94-95-95-96
21-09-2012 88774 47921 22-09-2012 00-02-04-04-06-07-08-09-12-12-21-23-26-28-30-35-42-47-49-60-68-69-73-76-78-83-86
03-05-2012 87274 90435 04-05-2012 00-01-05-06-12-15-16-18-33-35-42-52-52-52-69-72-77-77-85-86-87-89-91-91-92-94-96
25-02-2012 41674 90875 26-02-2012 03-06-18-20-21-24-25-30-33-42-44-52-53-57-63-64-65-66-71-75-76-90-90-91-91-93-96
29-11-2011 93574 01057 30-11-2011 04-05-08-12-15-28-30-30-44-46-48-57-59-64-64-68-73-75-76-81-82-82-85-86-94-99-99
26-09-2011 76474 59586 27-09-2011 00-02-02-09-14-19-29-33-33-51-53-58-59-59-59-66-68-69-70-73-81-86-86-86-87-96-98
25-08-2011 56074 78588 26-08-2011 04-04-05-06-08-11-11-16-22-29-34-37-46-48-54-55-63-63-63-68-74-81-85-86-87-88-90
03-08-2011 45174 07580 04-08-2011 07-09-18-22-22-23-24-26-35-39-42-43-50-58-58-60-69-70-72-72-73-77-79-79-80-87-93
28-06-2010 60474 45246 29-06-2010 04-05-10-13-20-22-23-24-24-28-30-31-36-38-45-46-48-51-58-60-63-69-70-72-76-87-98
08-03-2010 44974 69900 09-03-2010 00-04-05-07-11-20-22-24-26-27-30-31-37-41-42-57-64-68-71-74-82-87-90-93-94-96-98
25-12-2009 36074 50891 26-12-2009 04-06-15-18-18-25-25-27-36-41-41-41-42-45-46-49-50-56-56-58-60-77-77-87-91-93-94
29-11-2009 29874 81793 30-11-2009 04-05-06-13-15-24-24-31-40-50-54-56-59-60-63-68-69-70-85-85-88-90-91-93-93-98-99
10-09-2009 69074 93124 11-09-2009 02-07-11-16-18-24-26-29-35-40-43-49-51-52-58-60-61-62-63-68-72-76-80-82-82-96-99
17-08-2009 95574 61131 18-08-2009 01-02-13-17-18-21-31-31-34-35-36-40-41-44-57-58-58-61-65-66-67-70-71-76-79-81-87
14-07-2009 22474 81098 15-07-2009 03-10-18-18-22-26-35-49-52-54-55-56-58-63-65-70-71-72-76-77-77-91-92-93-97-98-99
07-04-2009 38074 45800 08-04-2009 00-04-05-13-14-17-33-33-40-41-56-57-57-64-68-72-76-80-80-82-83-90-90-92-94-95-95
12-08-2008 73274 09107 13-08-2008 01-07-17-25-29-33-34-40-41-46-47-48-48-52-52-56-57-58-61-68-77-78-87-88-89-93-94
30-01-2008 36074 48499 31-01-2008 02-05-07-09-16-17-20-21-30-33-34-38-46-52-54-56-59-66-67-77-77-83-88-91-95-99-99
24-11-2007 77074 80843 25-11-2007 03-04-08-18-22-34-36-43-44-46-48-48-49-64-66-67-68-72-77-82-83-83-89-90-90-92-95
05-08-2007 96374 80484 06-08-2007 03-07-17-19-26-30-31-32-33-34-38-42-56-58-66-66-71-76-77-81-84-85-90-91-91-96-98
18-04-2007 00474 38997 19-04-2007 06-13-20-22-25-27-29-31-33-39-40-42-45-46-48-58-59-59-59-63-66-67-78-84-88-91-97
18-01-2006 54174 96100 19-01-2006 00-02-04-05-08-20-25-47-59-65-67-69-71-73-76-81-82-82-83-85-85-85-86-88-90-95-95
22-07-2005 52174 88609 23-07-2005 01-03-04-08-09-12-17-23-26-30-36-42-44-45-47-52-56-56-63-64-68-72-88-89-91-97-98
21-07-2005 94274 52174 22-07-2005 00-15-19-21-27-29-36-41-41-44-49-56-58-62-69-69-71-71-72-74-78-79-80-82-90-96-98
07-02-2005 96574
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 566
08-02-2005
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 570

Đề về 74 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 74 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 74 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 74 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 74 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 48 – 84 và 56 – 65. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 74 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 48 hoặc con 65. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 74

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 74 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 74 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 74 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 74 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 74 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 74.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 74 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 74 sẽ tương ứng với con lô 29.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 74 sẽ tương ứng với con lô 01.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 74 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 74

Đề về 74 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 74 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 74 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 74 đánh con gì hiệu quả mà xosonews tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.