Đề về 75 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 75 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 75

Bộ số Bộ số Bộ số
10 - 4 Lần 50 - 3 Lần 49 - 3 Lần
99 - 2 Lần 35 - 2 Lần 15 - 2 Lần
27 - 2 Lần 55 - 2 Lần 39 - 2 Lần
16 - 2 Lần 81 - 2 Lần 53 - 2 Lần
09 - 1 Lần 58 - 1 Lần 00 - 1 Lần
91 - 1 Lần 57 - 1 Lần 46 - 1 Lần
24 - 1 Lần 18 - 1 Lần 76 - 1 Lần
78 - 1 Lần 44 - 1 Lần 21 - 1 Lần
75 - 1 Lần 30 - 1 Lần 80 - 1 Lần
48 - 1 Lần 82 - 1 Lần 02 - 1 Lần
04 - 1 Lần 31 - 1 Lần 23 - 1 Lần
25 - 1 Lần 73 - 1 Lần 14 - 1 Lần
40 - 1 Lần 65 - 1 Lần 26 - 1 Lần
88 - 1 Lần 03 - 1 Lần 41 - 1 Lần
90 - 1 Lần 38 - 1 Lần 70 - 1 Lần
79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 75

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 2 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 0 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 1 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 75

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
26-04-2023 89675 80755 27-04-2023 02-16-24-27-32-38-41-43-45-50-55-57-64-65-68-70-70-73-73-74-74-79-84-86-90-93-95
13-03-2023 17375 67879 14-03-2023 05-09-10-11-20-22-26-33-33-35-38-39-40-41-44-49-58-60-61-63-74-76-77-78-79-85-90
20-02-2023 32775 90781 21-02-2023 08-08-10-10-10-16-17-17-32-34-35-43-47-57-60-62-62-67-74-75-81-82-82-86-86-89-92
14-05-2022 30775 93649 15-05-2022 05-08-10-12-13-16-25-25-29-32-42-43-49-49-52-54-56-63-65-66-73-76-84-85-91-94-94
28-02-2022 89075 24876 01-03-2022 01-02-06-09-13-28-29-33-35-37-45-49-51-52-53-54-60-64-66-72-76-76-77-79-91-93-93
01-07-2021 01275 87781 02-07-2021 01-16-17-20-22-28-28-32-36-40-40-53-59-62-75-78-80-80-81-86-86-87-88-90-91-95-99
20-04-2021 05475 84355 21-04-2021 01-01-14-18-18-21-32-34-35-36-37-41-41-41-43-47-50-51-53-55-69-73-77-90-96-97-99
07-04-2021 97675 63904 08-04-2021 03-04-07-07-10-11-18-22-22-31-33-36-37-40-40-42-47-53-67-78-79-79-84-84-86-90-94
06-08-2020 25375 43614 07-08-2020 07-13-14-14-21-30-30-35-38-38-39-45-50-53-63-65-71-74-79-81-81-82-83-84-89-90-97
04-07-2020 77775 11070 05-07-2020 00-01-11-11-16-16-24-25-41-41-43-44-50-52-55-56-56-58-59-67-70-77-81-90-94-98-98
06-02-2020 26275 14973 07-02-2020 02-06-07-12-18-18-19-21-26-28-39-40-43-43-48-49-53-59-71-72-73-74-79-82-90-95-96
23-01-2020 16875 24-01-2020
06-10-2019 24275 94200 07-10-2019 00-03-06-14-16-17-24-29-35-43-47-47-54-57-64-64-65-74-75-80-83-85-88-89-93-95-99
08-06-2019 81575 53338 09-06-2019 00-01-02-04-08-16-18-24-28-33-35-38-39-49-52-54-55-57-57-62-77-78-80-83-83-94-96
29-12-2018 56675 65753 30-12-2018 01-05-13-14-15-22-24-29-30-31-32-46-50-53-53-60-61-63-68-73-74-79-83-84-85-88-96
19-12-2018 29775 41302 20-12-2018 02-04-05-07-07-08-16-21-22-25-26-35-42-44-45-48-51-54-59-66-70-70-81-85-88-96-96
06-06-2018 66175 45882 07-06-2018 02-03-12-14-18-21-25-29-30-38-40-49-52-59-64-65-66-70-74-77-78-82-84-88-89-89-95
08-02-2018 68975 18625 09-02-2018 01-02-12-20-25-35-39-42-50-50-53-54-54-56-66-68-68-68-77-77-80-81-93-94-94-95-97
18-12-2017 64375 25818 19-12-2017 01-04-11-12-12-14-15-18-20-23-25-32-46-46-48-49-53-59-60-60-65-71-75-85-87-89-92
29-11-2017 95375 51750 30-11-2017 00-00-01-05-05-14-15-18-19-28-31-41-44-45-45-50-51-51-59-68-80-81-81-82-83-87-97
22-03-2017 70175 06750 23-03-2017 11-15-15-22-25-26-28-31-35-35-43-49-50-54-60-65-66-67-68-70-72-73-74-76-78-80-81
30-11-2016 97475 04448 01-12-2016 01-07-08-11-16-18-20-32-32-34-38-46-48-52-54-61-69-73-75-76-82-83-84-85-89-91-94
01-08-2016 14575 99399 02-08-2016 08-12-16-21-22-24-26-33-34-36-37-56-56-58-58-62-63-65-71-74-76-79-80-84-85-91-99
27-06-2016 83475 07224 28-06-2016 04-10-11-14-14-16-22-23-24-26-30-46-53-54-55-57-64-69-72-75-75-79-83-86-87-90-99
11-05-2016 83775 99739 12-05-2016 04-05-06-07-10-11-12-19-20-28-31-33-33-37-37-39-42-50-53-54-60-64-64-69-84-92-95
20-04-2016 20075 31780 21-04-2016 01-05-06-09-13-14-16-17-23-28-29-30-32-42-47-49-55-62-69-73-76-78-80-80-80-85-89
03-02-2016 84175 31058 04-02-2016 06-08-15-19-23-25-28-36-39-44-50-52-55-58-59-64-67-69-72-73-73-76-79-80-84-88-92
26-07-2015 79675 14709 27-07-2015 00-01-08-09-09-10-15-29-29-30-33-34-37-41-42-44-56-65-69-69-70-70-73-81-90-92-92
12-05-2015 68375 20310 13-05-2015 00-04-04-04-08-10-10-10-13-17-18-30-34-35-38-44-47-50-51-52-56-66-73-81-88-92-97
06-05-2015 84075 64210 07-05-2015 01-04-06-07-10-12-16-20-25-29-29-33-38-41-43-45-45-46-48-53-54-71-74-83-83-86-95
09-04-2015 49175 35615 10-04-2015 00-00-04-04-06-09-11-13-15-25-27-31-34-43-44-45-52-62-63-64-68-72-74-74-76-87-89
18-07-2014 87375 15841 19-07-2014 02-13-14-19-26-33-34-35-35-36-36-37-41-42-50-59-60-61-63-74-77-80-87-87-88-98-98
11-12-2013 49375 22230 12-12-2013 04-06-10-10-15-17-24-24-30-32-34-41-58-61-63-64-65-68-72-78-78-86-86-88-89-95-99
18-11-2013 38275 85746 19-11-2013 05-06-11-17-36-43-44-46-46-48-54-59-61-61-62-62-63-67-68-69-74-78-86-86-86-91-98
20-06-2013 67475 61123 21-06-2013 07-13-16-18-21-22-23-24-32-34-37-38-40-41-46-47-47-51-53-55-56-64-66-69-85-86-87
06-12-2012 69975 59039 07-12-2012 07-07-07-08-15-19-31-33-33-37-39-43-43-44-44-45-54-59-66-71-77-83-84-90-91-93-96
05-12-2012 61775 69975 06-12-2012 00-01-11-11-12-17-18-23-30-30-31-32-33-35-36-38-41-41-72-75-75-81-81-86-94-98-99
18-09-2012 57675 43850 19-09-2012 04-09-10-10-16-17-22-30-30-32-34-36-37-40-42-50-50-53-57-68-69-72-73-77-77-85-96
10-03-2012 69675 98049 11-03-2012 11-14-26-33-37-38-39-39-40-42-44-46-47-48-49-49-50-51-58-83-88-91-92-93-97-97-99
26-02-2012 90875 88299 27-02-2012 00-04-06-15-16-17-18-20-24-28-30-33-36-45-45-47-54-59-65-80-82-83-84-92-98-98-99
18-02-2012 18175 23590 19-02-2012 01-09-17-20-21-23-34-39-40-43-54-54-54-57-58-58-66-69-69-76-79-87-88-89-90-91-99
16-02-2012 08375 61931 17-02-2012 01-04-14-15-21-24-24-25-25-31-34-40-40-43-45-49-56-58-60-65-67-75-80-87-93-96-97
14-10-2011 00175 88803 15-10-2011 01-02-03-06-06-11-23-27-29-29-31-38-39-50-56-57-59-61-63-65-76-77-81-82-87-97-99
17-05-2011 21975 29621 18-05-2011 11-13-13-15-21-21-23-29-31-31-34-38-39-39-50-56-58-62-65-67-70-73-86-87-88-94-96
12-07-2010 14975 00127 13-07-2010 00-05-06-06-12-12-16-20-21-26-27-32-36-47-49-50-58-64-65-68-68-70-81-84-85-87-97
25-05-2010 10875 38344 26-05-2010 06-07-07-15-17-20-21-25-28-28-29-30-33-35-37-38-43-44-44-45-60-76-78-81-82-96-99
17-04-2010 81175 05253 18-04-2010 01-02-04-09-14-24-25-31-33-48-49-53-54-55-56-61-64-66-69-79-82-84-90-93-95-96-99
02-10-2009 80975 80188 03-10-2009 02-02-06-12-20-21-26-28-32-35-40-48-49-52-56-61-68-72-74-77-82-86-88-90-94-95-99
05-08-2009 03875 08709 06-08-2009 00-02-02-04-05-09-10-21-26-33-34-39-40-51-53-56-62-75-76-77-79-80-83-83-90-94-94
27-02-2009 28575 41626 28-02-2009 05-10-12-17-17-20-21-26-28-31-40-42-48-49-54-59-63-64-65-67-68-80-82-82-90-96-96
25-12-2008 48175 32027 26-12-2008 01-04-06-11-22-23-26-26-27-29-35-45-45-50-61-61-62-63-66-69-73-76-82-84-87-94-99
01-12-2008 52375 08757 02-12-2008 00-06-07-08-11-13-25-37-39-42-44-45-46-49-57-58-58-59-59-63-65-66-74-75-79-79-95
25-08-2008 55175 39515 26-08-2008 05-15-19-21-22-23-23-24-28-38-40-53-55-58-66-69-69-70-73-77-79-85-87-88-90-93-94
12-04-2008 14275 23216 13-04-2008 00-05-05-06-10-13-15-15-16-19-20-29-39-43-45-56-61-73-76-82-83-83-88-93-97-98-99
14-01-2008 69275 31710 15-01-2008 00-03-08-10-18-18-20-21-26-27-33-36-42-63-63-69-69-70-73-74-85-86-87-87-95-96-97
28-12-2007 46375 32565 29-12-2007 05-07-08-12-19-24-28-29-35-42-43-53-63-63-64-65-73-73-75-76-86-89-90-91-92-94-95
11-12-2007 63675 57910 12-12-2007 01-07-10-11-15-19-19-21-25-30-34-34-37-38-44-46-47-55-60-64-72-73-82-88-91-95-99
19-07-2007 61475 14516 20-07-2007 00-05-07-16-23-27-33-35-36-39-47-48-49-56-56-57-64-66-70-72-73-76-79-82-83-87-95
09-05-2007 97775 77635 10-05-2007 09-10-10-11-11-14-14-16-18-22-25-25-28-31-33-35-37-44-45-46-63-71-74-88-89-99-99
06-02-2007 44875 33278 07-02-2007 07-11-13-14-30-31-34-34-36-37-38-40-40-42-44-56-57-59-78-78-81-85-87-88-91-94-96
15-11-2006 34175 16549 16-11-2006 03-05-10-12-13-15-23-23-25-26-33-38-41-43-48-49-53-57-60-62-64-76-83-88-97-98-98
30-10-2006 48575 11291 31-10-2006 02-03-11-18-20-23-23-25-27-30-36-37-43-56-69-70-72-76-77-77-77-78-82-82-83-91-94
06-05-2005 70375 38340 07-05-2005 06-10-13-15-15-20-20-34-40-42-44-45-50-51-52-57-61-65-67-68-75-77-81-83-86-92-95
21-03-2005 40375 06635 22-03-2005 01-03-08-12-14-14-19-24-25-29-32-32-35-44-47-50-52-58-62-71-73-82-85-85-88-92-97

Đề về 75 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 75 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 75 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 75 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 75 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 27 – 72 và 39 – 93. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 75 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 48 hoặc con 65. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 75

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 75 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 75 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 75 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 75 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 75 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 75.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 75 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 75 sẽ tương ứng với con lô 20.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 75 sẽ tương ứng với con lô 08.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 75 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 75

Đề về 75 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 75 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 75 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 75 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.