Đề về 76 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 76 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 76

Bộ số Bộ số Bộ số
93 - 4 Lần 42 - 3 Lần 81 - 3 Lần
70 - 2 Lần 59 - 2 Lần 92 - 2 Lần
18 - 2 Lần 46 - 2 Lần 90 - 2 Lần
43 - 2 Lần 34 - 2 Lần 36 - 2 Lần
94 - 2 Lần 77 - 1 Lần 03 - 1 Lần
65 - 1 Lần 24 - 1 Lần 17 - 1 Lần
30 - 1 Lần 44 - 1 Lần 76 - 1 Lần
91 - 1 Lần 08 - 1 Lần 40 - 1 Lần
89 - 1 Lần 33 - 1 Lần 06 - 1 Lần
85 - 1 Lần 62 - 1 Lần 60 - 1 Lần
02 - 1 Lần 47 - 1 Lần 09 - 1 Lần
52 - 1 Lần 83 - 1 Lần 01 - 1 Lần
25 - 1 Lần 56 - 1 Lần 73 - 1 Lần
29 - 1 Lần 78 - 1 Lần 87 - 1 Lần
16 - 1 Lần 32 - 1 Lần 28 - 1 Lần
95 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 76

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 12 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 76

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
11-03-2023 47076 56695 12-03-2023 03-08-08-08-19-20-33-39-45-46-46-47-60-64-66-68-72-77-85-85-90-93-95-96-97-98-99
03-12-2022 10576 05028 04-12-2022 01-07-10-17-20-20-21-26-28-28-36-39-41-51-57-61-64-67-77-81-82-83-83-85-86-88-96
17-11-2022 05776 32592 18-11-2022 07-07-12-16-20-22-23-31-39-40-43-50-51-53-57-58-58-70-70-76-79-80-81-84-84-87-92
01-11-2022 99876 67246 02-11-2022 00-02-08-11-12-14-14-20-26-33-34-36-38-40-42-43-46-47-58-67-69-78-78-90-92-98-99
13-09-2022 21776 66581 14-09-2022 00-02-03-03-05-08-10-13-14-24-25-40-49-51-53-54-55-55-65-65-67-74-81-84-92-93-99
01-03-2022 24876 09390 02-03-2022 02-08-09-12-12-13-24-24-29-34-40-43-45-47-49-54-56-57-58-63-68-74-78-83-90-90-96
01-01-2022 10676 93494 02-01-2022 00-00-07-09-16-21-24-29-32-40-41-41-42-44-48-51-55-57-69-71-76-86-87-88-89-92-94
28-05-2021 07076 81687 29-05-2021 00-13-13-14-14-15-32-40-41-44-46-50-56-64-71-72-73-75-75-87-87-87-88-92-95-96-99
05-01-2021 19376 90402 06-01-2021 02-08-10-11-12-19-19-21-27-29-29-32-40-43-45-46-47-49-53-67-71-77-80-81-89-96-97
14-12-2020 45776 61681 15-12-2020 01-02-07-11-17-20-25-31-34-38-39-41-41-44-49-53-59-67-72-75-76-81-81-82-90-97-97
25-02-2020 37376 23146 26-02-2020 03-05-10-12-14-14-16-19-19-30-34-46-47-51-53-62-63-64-70-80-82-82-83-87-91-96-98
16-02-2020 00776 99817 17-02-2020 04-04-09-10-12-17-21-23-35-41-42-49-50-53-56-57-65-68-70-70-70-77-77-78-89-90-92
13-12-2019 30476 46694 14-12-2019 02-02-02-05-06-21-24-26-29-40-40-45-46-58-70-75-78-79-82-83-84-86-89-91-92-93-94
09-12-2019 55076 99233 10-12-2019 00-09-16-16-19-21-22-23-24-32-33-36-44-48-49-54-60-62-64-66-72-80-81-87-87-94-96
20-09-2019 02376 71778 21-09-2019 03-05-09-14-20-21-22-37-37-37-38-40-47-56-59-60-62-67-74-75-78-84-86-87-92-92-93
11-08-2019 86376 69859 12-08-2019 01-05-10-12-23-29-33-34-36-41-41-47-52-53-53-58-59-59-62-64-68-76-78-82-88-93-96
27-06-2019 51776 98073 28-06-2019 02-09-10-12-13-20-30-37-38-41-51-54-54-55-59-59-63-70-73-80-81-83-93-93-94-97-99
31-12-2018 45276 93689 01-01-2019 00-04-07-12-31-33-37-40-41-42-44-49-54-56-62-66-68-72-74-76-76-83-85-88-89-93-97
24-05-2018 42876 89936 25-05-2018 05-11-21-21-29-35-36-37-39-44-44-44-45-48-48-52-55-56-59-70-72-75-79-84-94-95-96
08-05-2018 35876 55560 09-05-2018 00-01-01-02-06-07-11-12-12-14-19-38-41-49-52-60-64-67-69-69-74-81-87-89-96-98-98
18-06-2017 15276 83224 19-06-2017 02-03-04-10-12-15-16-19-21-24-28-39-48-51-56-62-66-66-68-73-78-80-83-83-85-86-88
09-05-2017 97276 56062 10-05-2017 01-01-05-08-12-14-14-18-21-23-32-52-53-57-59-61-62-62-63-67-70-75-82-83-86-87-92
30-04-2017 13176 61365 01-05-2017 03-06-07-08-28-30-34-36-37-38-38-38-38-40-46-48-50-57-57-60-63-65-69-76-76-83-96
18-02-2017 64476 13332 19-02-2017 00-00-06-06-07-08-09-14-20-26-28-32-32-37-40-46-54-54-60-60-64-74-78-82-94-97-99
09-01-2017 68976 42040 10-01-2017 04-06-07-10-14-22-26-27-29-31-32-32-40-40-42-46-49-56-57-63-68-69-72-75-78-80-85
22-11-2016 89476 61570 23-11-2016 00-03-04-11-19-24-27-27-28-40-41-43-45-45-46-54-58-60-67-68-69-70-84-84-85-89-97
24-02-2016 48676 15452 25-02-2016 03-13-20-23-26-26-30-31-36-37-50-52-55-55-55-60-63-65-66-69-75-79-81-82-85-89-95
01-11-2015 93476 52970 02-11-2015 03-06-07-14-17-18-22-29-29-31-32-33-36-39-42-60-61-65-67-69-70-73-76-83-92-98-98
10-08-2015 04976 64908 11-08-2015 00-02-05-05-08-08-12-17-22-22-35-39-43-44-48-49-54-57-66-70-73-78-79-84-86-86-93
09-07-2015 10176 81556 10-07-2015 01-02-03-04-13-13-13-15-16-17-18-19-21-27-29-29-38-39-39-44-56-62-77-81-84-84-85
25-04-2015 38176 14493 26-04-2015 02-03-12-13-13-18-22-30-39-46-49-50-52-57-61-61-65-68-73-76-81-82-82-89-93-97-99
12-01-2015 02476 89091 13-01-2015 05-11-16-21-22-24-25-30-39-39-41-41-47-49-52-58-60-62-63-63-65-68-73-76-91-92-92
01-01-2015 56276 84125 02-01-2015 02-02-04-14-18-22-22-25-29-32-35-39-47-47-54-55-59-59-61-67-68-81-83-93-94-96-99
03-04-2014 69276 17893 04-04-2014 01-02-05-11-14-21-25-31-39-40-40-43-44-48-54-80-84-86-87-88-89-91-92-93-95-96-99
03-01-2014 42976 53329 04-01-2014 02-03-04-09-10-17-20-23-27-29-29-31-33-40-41-45-53-55-59-62-66-71-76-81-92-95-99
18-12-2013 53676 80942 19-12-2013 02-02-11-15-16-18-18-18-29-34-35-37-39-41-42-46-47-49-50-52-59-62-71-78-81-84-95
03-12-2013 90676 90085 04-12-2013 00-09-10-15-22-25-30-31-37-41-50-51-53-54-54-56-58-64-65-67-72-72-78-79-85-96-98
02-12-2013 71176 90676 03-12-2013 04-06-07-20-20-30-31-33-33-43-49-51-53-60-62-64-64-64-65-67-76-78-78-83-84-94-99
16-05-2013 98376 17701 17-05-2013 01-03-08-16-16-22-28-34-43-44-58-59-63-65-70-73-74-78-78-80-82-84-84-87-92-95-99
28-09-2012 45576 81518 29-09-2012 00-05-14-16-18-19-25-26-29-32-33-38-40-40-47-49-56-64-71-72-73-73-79-91-93-97-99
26-09-2012 83176 56836 27-09-2012 06-06-09-13-13-19-21-21-24-26-27-29-36-42-43-43-45-51-61-61-69-73-76-82-87-90-97
29-07-2012 67776 03203 30-07-2012 03-08-09-13-17-18-20-20-23-25-29-32-39-47-59-64-67-67-74-79-82-83-93-94-97-99-99
24-07-2012 09676 37818 25-07-2012 05-05-10-13-15-16-18-19-24-24-29-30-45-45-51-52-53-57-58-66-66-68-71-77-81-83-95
12-05-2012 33176 71190 13-05-2012 04-07-10-14-16-17-21-25-29-31-35-37-41-52-53-56-58-59-63-69-72-75-82-86-90-97-99
05-04-2012 98976 28993 06-04-2012 03-07-09-11-18-19-20-34-35-36-40-42-44-54-57-63-68-69-72-74-76-79-81-84-93-97-99
27-03-2012 02476 45306 28-03-2012 00-01-04-06-07-10-14-17-17-35-37-37-43-50-50-52-52-55-59-60-63-63-64-65-67-76-98
17-02-2011 16076 71683 18-02-2011 01-04-06-07-18-30-31-32-33-37-43-44-44-45-47-59-71-73-77-83-86-88-89-90-91-92-96
28-04-2010 73376 55509 29-04-2010 04-06-07-09-09-09-13-19-34-37-39-39-40-48-49-51-57-63-63-70-80-83-84-85-88-95-97
07-12-2009 58376 42844 08-12-2009 09-10-11-17-19-25-36-38-41-41-44-44-51-54-58-67-71-72-73-76-76-77-79-82-83-84-98
10-08-2009 25076 12692 11-08-2009 02-06-09-10-10-14-14-15-20-23-23-30-38-39-49-56-64-65-68-82-85-89-92-95-95-96-97
20-05-2009 09276 39547 21-05-2009 00-02-06-08-08-09-18-20-21-39-40-43-43-43-45-47-47-53-57-65-66-70-72-76-79-81-91
21-11-2008 13876 28434 22-11-2008 00-01-02-06-12-13-13-15-17-19-34-34-39-46-57-59-62-62-65-77-77-78-81-85-88-96-99
26-10-2008 64076 46577 27-10-2008 02-06-06-07-11-15-18-20-29-33-41-44-45-49-50-52-55-67-70-71-72-74-77-82-86-89-95
14-11-2007 69576 89934 15-11-2007 06-07-13-18-22-22-24-32-32-34-38-39-48-49-52-53-56-59-61-64-67-72-76-84-84-86-97
28-04-2007 24776 06993 29-04-2007 01-01-15-17-20-20-23-27-44-44-52-53-54-55-57-60-66-69-71-73-86-89-92-93-95-95-96
06-01-2007 46576 61516 07-01-2007 08-10-12-14-16-19-21-23-27-35-42-54-59-59-60-62-66-69-75-75-82-85-87-88-88-90-95
01-01-2007 78376 83859 02-01-2007 01-03-04-08-09-20-28-31-35-44-46-54-55-58-59-62-65-73-74-77-79-79-82-84-87-95-96
26-09-2006 81476 80442 27-09-2006 03-04-18-18-21-25-37-40-41-42-45-47-51-51-52-54-59-61-65-69-71-71-77-78-81-82-88
18-09-2006 81576 64130 19-09-2006 00-02-02-05-11-12-15-17-25-29-30-32-41-41-52-59-60-62-64-65-67-74-79-80-81-86-94
06-03-2006 71676 64242 07-03-2006 00-00-02-02-10-10-12-20-22-23-24-26-28-29-30-38-39-42-51-56-56-71-81-84-90-93-95
25-05-2005 66676 33943 26-05-2005 04-09-12-15-22-22-24-24-25-30-31-33-34-36-37-43-49-52-54-54-57-67-68-84-92-93-98
09-03-2005 84376 29043 10-03-2005 03-04-09-10-12-17-27-29-31-39-42-43-46-46-49-49-50-50-59-59-76-80-80-81-85-96-97
11-02-2005 53776 42481 12-02-2005 08-18-24-32-41-43-45-45-47-48-49-50-54-56-68-69-73-73-81-84-86-88-90-91-91-92-96

Đề về 76 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 76 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 76 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 76 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 76 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 17 – 71 và 23 – 32. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 76 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 17 hoặc con 32. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 76

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 76 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 76 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 76 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 76.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 76 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Đề về 76 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 76 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 76 sẽ tương ứng với con lô 21.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 76 sẽ tương ứng với con lô 03.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 76 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 76

Đề về 76 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 76 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 76 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 76 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.