Warning: Undefined array key "2013-02-09" in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 49
Đề về 78 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 78 chi tiết

Đề về 78 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 78 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 78

Bộ số Bộ số Bộ số
52 - 3 Lần 32 - 3 Lần 60 - 2 Lần
25 - 2 Lần 51 - 2 Lần 96 - 2 Lần
16 - 2 Lần 36 - 2 Lần 27 - 2 Lần
54 - 2 Lần 76 - 2 Lần 03 - 1 Lần
77 - 1 Lần 75 - 1 Lần 83 - 1 Lần
61 - 1 Lần 02 - 1 Lần 29 - 1 Lần
00 - 1 Lần 12 - 1 Lần 91 - 1 Lần
19 - 1 Lần 04 - 1 Lần 40 - 1 Lần
88 - 1 Lần 39 - 1 Lần 06 - 1 Lần
11 - 1 Lần 80 - 1 Lần 24 - 1 Lần
56 - 1 Lần 08 - 1 Lần 01 - 1 Lần
84 - 1 Lần 23 - 1 Lần 13 - 1 Lần
59 - 1 Lần 95 - 1 Lần 49 - 1 Lần
38 - 1 Lần 47 - 1 Lần 82 - 1 Lần
21 - 1 Lần 99 - 1 Lần 98 - 1 Lần
92 - 1 Lần 62 - 1 Lần 74 - 1 Lần
15 - 1 Lần 79 - 1 Lần 85 - 1 Lần
66 - 1 Lần 90 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 78

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 11 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 11 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 78

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
27-05-2024 72578 47490 28-05-2024 03-11-12-14-25-29-30-32-32-35-37-41-43-53-55-57-57-63-75-79-80-80-80-81-90-91-94
19-05-2024 14478 05966 20-05-2024 08-10-20-22-22-24-25-45-49-50-52-52-52-53-61-66-67-69-72-75-81-86-89-90-91-95-98
20-12-2023 64978 88485 21-12-2023 00-03-09-17-21-23-26-41-46-49-61-66-75-79-80-81-83-83-85-86-87-87-90-90-90-93-97
06-12-2023 93178 35627 07-12-2023 13-14-17-17-24-25-27-29-37-40-41-44-46-47-48-51-58-60-61-68-69-73-73-78-91-96-99
24-09-2023 62778 68779 25-09-2023 03-05-05-05-07-14-16-16-21-22-27-27-48-51-56-61-65-65-68-70-71-75-77-79-83-93-97
29-08-2023 49278 76551 30-08-2023 00-02-03-09-11-15-24-26-27-28-37-39-41-51-52-56-56-68-71-71-72-74-82-84-93-96-97
10-12-2022 82978 20815 11-12-2022 00-06-10-13-13-15-20-24-25-26-30-34-36-54-61-66-70-72-78-80-82-84-85-85-92-93-94
16-11-2022 50578 05776 17-11-2022 00-00-07-08-10-15-16-19-24-26-31-48-49-50-51-55-60-66-75-76-79-81-95-95-97-98-99
22-12-2021 09078 78708 23-12-2021 00-05-05-08-11-14-17-21-21-24-34-58-61-63-68-71-73-77-77-79-80-80-80-85-87-98-99
24-09-2021 51678 92408 25-09-2021 06-08-11-23-34-35-41-43-45-48-52-62-63-67-71-73-74-75-77-83-87-92-92-94-95-97-97
26-08-2021 88678 69159 27-08-2021 00-06-09-12-13-26-27-40-45-45-54-54-58-59-59-65-65-76-79-79-80-84-86-87-90-95-99
02-05-2021 76578 51925 03-05-2021 03-12-16-16-17-25-28-29-36-37-40-41-47-49-56-60-61-66-68-72-72-74-81-83-87-88-91
25-04-2021 73278 16252 26-04-2021 02-10-12-12-14-16-19-23-36-52-55-58-64-65-68-75-75-78-78-80-81-83-84-86-86-94-96
04-04-2021 16278 06800 05-04-2021 00-06-08-11-12-15-25-26-42-43-48-51-56-57-59-60-61-67-68-74-81-82-86-87-91-95-96
04-06-2020 76278 79913 05-06-2020 00-01-02-03-08-13-13-20-22-23-26-26-30-31-36-38-38-42-42-47-47-47-53-66-76-80-99
24-03-2020 31578 54296 25-03-2020 00-11-13-17-18-19-21-33-37-40-43-45-48-55-57-64-66-68-68-73-73-82-82-84-84-88-96
22-11-2019 75178 89736 23-11-2019 01-05-08-12-12-23-25-36-42-47-47-50-52-61-61-62-68-68-74-77-80-84-87-89-91-96-97
27-09-2019 98278 59416 28-09-2019 06-08-09-12-12-14-16-20-23-27-29-37-38-39-41-43-46-54-57-59-60-60-68-72-76-84-93
21-09-2019 71778 03074 22-09-2019 01-02-04-05-05-07-08-10-12-18-38-43-68-69-70-70-72-74-78-79-83-86-86-88-92-92-94
02-07-2019 85978 07188 03-07-2019 03-07-10-15-19-26-28-31-46-48-50-56-57-58-64-65-66-66-76-85-87-88-90-96-97-98-98
22-09-2018 29578 12662 23-09-2018 03-10-16-17-20-21-23-28-31-35-38-44-46-48-49-56-61-62-65-65-69-71-75-76-79-87-91
10-12-2017 99478 39260 11-12-2017 01-01-03-09-11-16-19-19-21-35-38-42-46-51-52-55-60-62-66-71-74-75-80-87-88-88-93
22-06-2017 98378 86523 23-06-2017 00-05-12-13-21-23-26-29-30-43-45-49-52-54-59-59-60-65-73-74-74-81-81-83-84-88-91
15-12-2016 51178 32101 16-12-2016 00-01-06-11-13-13-22-30-30-31-32-34-46-48-50-56-58-58-64-69-73-73-76-83-96-98-98
21-10-2016 49878 57699 22-10-2016 03-09-10-21-33-37-43-49-54-55-57-62-67-70-71-75-77-78-78-79-80-86-90-92-96-99-99
16-07-2016 57878 91503 17-07-2016 03-08-09-09-13-16-20-21-27-29-35-52-53-56-56-65-66-67-67-71-77-78-80-81-82-87-91
15-06-2016 13478 23096 16-06-2016 01-10-12-18-18-23-27-30-33-33-40-41-42-45-47-49-50-53-64-73-85-85-90-92-94-96-98
04-06-2016 25678 51092 05-06-2016 03-09-16-17-24-28-30-47-47-54-57-59-59-60-62-66-73-83-89-92-93-93-95-96-97-98-98
25-04-2016 47878 83725 26-04-2016 01-03-11-12-13-18-19-19-24-25-28-39-40-45-47-48-50-54-54-55-66-69-75-78-88-96-97
31-03-2016 44978 92332 01-04-2016 03-06-09-11-19-21-26-27-28-28-30-31-32-34-40-44-46-47-47-56-59-60-72-82-88-90-90
30-12-2015 59778 89356 31-12-2015 00-06-06-08-09-12-13-15-15-23-27-36-36-40-40-42-47-56-58-69-76-84-85-87-88-94-94
01-12-2015 83078 90340 02-12-2015 02-02-14-15-17-19-21-22-23-24-28-30-37-38-40-40-47-52-54-55-56-62-63-68-73-85-97
04-11-2015 26978 73424 05-11-2015 05-08-09-10-11-13-18-23-24-33-34-35-37-43-58-64-65-65-71-71-80-85-89-90-91-91-93
04-06-2015 41878 23184 05-06-2015 16-18-21-30-31-32-33-38-39-42-50-58-58-64-68-68-69-74-75-76-81-84-86-88-93-97-97
01-06-2015 02178 17132 02-06-2015 03-03-04-05-15-23-26-31-31-32-35-39-46-47-48-56-65-67-73-78-80-83-85-87-87-89-93
24-04-2015 95378 38176 25-04-2015 01-03-07-16-24-24-25-27-30-30-39-41-44-49-52-53-55-67-68-69-70-74-75-76-86-88-92
21-07-2014 27778 36991 22-07-2014 00-06-13-14-16-17-18-20-24-24-25-35-36-44-48-52-52-70-71-72-79-83-85-86-90-91-92
28-04-2014 94678 75251 29-04-2014 02-08-23-26-28-31-33-35-39-39-44-45-47-47-51-59-60-64-66-66-68-75-75-86-89-96-99
20-12-2013 19578 59421 21-12-2013 00-01-02-21-21-25-25-31-34-37-38-39-41-44-49-50-52-67-68-74-76-78-83-85-88-94-97
24-11-2013 69378 97429 25-11-2013 07-17-18-18-25-29-29-33-37-42-47-50-51-54-57-63-64-64-65-70-70-72-76-78-95-95-98
22-09-2013 63978 82802 23-09-2013 02-07-08-12-18-19-24-29-34-35-35-46-52-64-65-66-67-72-74-76-81-83-87-90-92-96-97
08-02-2013 55678
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 566
09-02-2013
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 570
01-01-2013 04278 10604 02-01-2013 02-03-04-08-10-12-30-36-41-42-43-43-46-53-57-62-63-70-70-72-75-75-77-84-89-90-97
21-03-2012 30078 46180 22-03-2012 01-02-04-06-16-20-22-22-23-29-36-41-44-50-62-64-64-68-70-76-79-80-84-85-87-90-95
18-01-2012 34978 01761 19-01-2012 03-10-12-18-23-24-24-25-30-36-41-43-49-61-62-67-71-77-80-81-83-88-91-94-95-97-97
31-12-2011 94078 41998 01-01-2012 01-03-08-17-22-30-32-33-34-41-51-55-59-65-68-69-69-72-73-77-80-83-85-91-92-98-98
29-06-2011 05378 55127 30-06-2011 01-05-10-11-13-13-16-18-21-25-27-27-31-36-42-42-43-50-54-57-67-72-75-79-88-89-96
15-12-2010 75178 03711 16-12-2010 00-02-10-11-13-17-19-27-34-34-37-42-46-51-51-54-67-71-74-82-83-84-85-85-87-87-89
12-10-2010 99178 52552 13-10-2010 00-03-11-14-19-21-22-25-26-34-36-38-45-50-52-52-54-61-63-66-75-79-85-85-88-92-99
22-08-2010 02378 11083 23-08-2010 06-06-11-15-15-17-36-40-46-47-55-59-64-68-68-70-72-72-73-76-79-80-83-85-89-92-95
13-02-2009 10978 26482 14-02-2009 00-01-01-10-11-14-16-18-19-21-23-26-26-45-46-46-51-53-57-73-78-82-83-86-89-91-99
19-12-2008 85678 78747 20-12-2008 03-10-15-15-20-23-24-27-33-37-38-42-47-48-51-59-62-68-72-73-75-79-84-91-96-97-99
30-11-2008 40178 52375 01-12-2008 01-11-11-12-15-18-20-22-30-40-45-48-50-57-57-60-61-64-64-66-73-75-80-84-85-87-90
18-09-2008 34978 63554 19-09-2008 03-09-10-11-15-18-27-27-27-28-37-39-45-46-50-54-68-71-74-75-78-80-81-85-85-91- 
05-09-2008 32978 24438 06-09-2008 10-11-14-18-19-20-20-21-27-33-38-43-48-49-56-63-69-70-75-75-80-81-82-88-89-91-99
05-08-2008 54478 01219 06-08-2008 05-05-10-13-14-15-17-19-27-33-43-46-50-55-56-60-60-61-69-76-82-82-86-88-89-90-95
17-04-2008 84878 72101 18-04-2008 01-06-06-07-09-14-17-24-29-32-40-40-44-51-53-55-58-62-64-64-68-71-83-86-89-89-93
01-02-2008 13478 01549 02-02-2008 12-15-17-20-29-31-33-39-40-42-43-45-49-49-54-57-63-64-71-75-77-80-85-86-88-92-95
29-10-2007 95878 97652 30-10-2007 02-08-13-15-15-18-18-20-28-33-39-42-45-46-47-52-55-56-61-74-74-84-91-93-94-99-99
30-09-2007 90678 74360 01-10-2007 04-06-06-08-12-15-20-26-27-29-31-33-44-47-58-58-59-60-60-61-62-71-72-79-83-86-91
04-04-2007 61778 37206 05-04-2007 06-08-10-13-17-20-30-30-32-36-44-47-49-49-51-56-58-62-64-64-71-76-79-85-90-92-95
19-03-2007 37378 76612 20-03-2007 00-11-12-12-16-16-18-20-25-26-27-31-33-39-55-56-63-72-74-79-88-90-96-97-97-98-99
07-02-2007 33278 18836 08-02-2007 02-02-05-14-15-16-18-27-36-38-39-41-41-45-50-53-61-67-70-71-75-79-82-84-86-94-97
21-01-2007 14478 82377 22-01-2007 02-09-14-18-19-20-22-26-28-34-35-38-44-50-53-56-61-62-64-66-68-68-73-77-84-97-98
03-01-2007 85678 37839 04-01-2007 01-04-06-06-10-11-19-22-30-31-32-38-39-40-44-54-57-67-68-76-85-85-86-91-93-94-98
17-06-2006 10978 36654 18-06-2006 03-10-14-20-26-27-29-38-38-40-41-45-51-54-56-61-67-75-77-77-78-78-79-80-86-87-97
12-02-2006 78278 13103 13-02-2006 02-03-12-12-13-17-19-23-25-26-26-29-30-45-47-50-52-63-67-75-75-83-95-96-96-97-98
27-12-2005 09778 64632 28-12-2005 01-05-06-15-16-24-28-30-32-36-38-39-39-42-46-57-68-70-71-77-79-81-83-90-91-93-96
02-11-2005 47678 46216 03-11-2005 06-09-16-17-19-31-31-32-38-43-48-48-50-51-51-52-55-63-69-72-75-80-80-88-90-92-96
12-08-2005 08878 59595 13-08-2005 00-01-01-03-08-09-20-22-25-30-38-44-55-61-61-70-70-76-79-81-84-84-85-90-91-95-96

Đề về 78 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 78 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 78 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 78 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 78 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 14 – 41 và 68 – 86. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 78 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 14 hoặc con 86. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 78

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 78 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 78 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 78 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 78 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 78 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 78.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 78 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 78 sẽ tương ứng với con lô 23.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 78 sẽ tương ứng với con lô 05.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 78 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 78

Đề về 78 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 78 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 78 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 78 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.