Đề về 79 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 79 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 79

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 3 Lần 36 - 3 Lần 22 - 2 Lần
93 - 2 Lần 21 - 2 Lần 91 - 2 Lần
61 - 2 Lần 86 - 2 Lần 65 - 2 Lần
59 - 2 Lần 85 - 2 Lần 49 - 2 Lần
35 - 2 Lần 19 - 1 Lần 12 - 1 Lần
20 - 1 Lần 58 - 1 Lần 60 - 1 Lần
11 - 1 Lần 46 - 1 Lần 84 - 1 Lần
55 - 1 Lần 43 - 1 Lần 07 - 1 Lần
70 - 1 Lần 50 - 1 Lần 17 - 1 Lần
74 - 1 Lần 44 - 1 Lần 56 - 1 Lần
54 - 1 Lần 03 - 1 Lần 04 - 1 Lần
37 - 1 Lần 02 - 1 Lần 06 - 1 Lần
69 - 1 Lần 25 - 1 Lần 48 - 1 Lần
72 - 1 Lần 79 - 1 Lần 15 - 1 Lần
24 - 1 Lần 05 - 1 Lần 57 - 1 Lần
34 - 1 Lần 80 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 79

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 10 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 11 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 2 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 79

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-09-2023 68779 45236 26-09-2023 00-01-03-03-03-05-09-16-32-32-34-35-36-48-48-50-52-63-74-77-80-81-83-84-94-95-99
01-09-2023 61379 06380 02-09-2023 00-07-09-14-16-24-25-33-35-36-42-48-54-76-79-80-85-86-86-88-91-91-92-95-96-97-97
22-08-2023 60279 63734 23-08-2023 00-00-14-17-18-21-24-30-31-34-37-49-50-53-57-58-62-63-68-69-71-71-72-79-80-87-94
06-06-2023 83079 40357 07-06-2023 14-16-17-18-22-23-24-26-34-38-46-49-52-56-56-57-58-63-66-69-72-77-81-82-82-88-95
23-04-2023 71679 42105 24-04-2023 02-03-05-09-10-11-15-21-26-29-30-46-47-48-51-53-63-70-73-74-75-79-81-81-83-86-86
14-03-2023 67879 67724 15-03-2023 00-03-10-12-21-24-26-26-28-35-38-41-44-46-49-49-50-54-58-58-63-74-75-83-85-86-92
24-02-2023 16979 30415 25-02-2023 04-05-14-15-15-21-23-24-27-40-40-44-60-63-64-64-67-68-70-70-74-75-77-90-91-94-94
30-01-2023 16179 30061 31-01-2023 01-07-08-09-15-15-16-20-21-22-23-36-40-41-49-55-57-59-61-61-68-71-75-77-81-84-90
29-01-2023 76479 16179 30-01-2023 01-03-10-12-19-20-24-24-25-29-37-40-46-57-58-64-65-70-72-78-79-89-91-95-96-98-99
07-12-2022 85979 38522 08-12-2022 01-02-12-12-22-27-30-44-47-52-53-54-61-64-65-67-76-80-83-85-89-89-92-92-94-95-95
23-11-2022 47779 75996 24-11-2022 02-07-13-14-18-29-33-36-43-48-53-58-61-62-65-70-73-77-77-78-80-81-87-87-91-96-97
19-10-2022 68879 27465 20-10-2022 04-09-12-14-16-16-18-19-24-25-32-48-55-58-65-67-68-70-75-76-77-78-85-89-91-94-97
05-06-2022 05479 11584 06-06-2022 02-03-04-07-08-10-12-16-16-19-20-32-35-35-36-51-58-60-64-64-69-74-84-85-90-90-94
02-05-2022 94479 48243 03-05-2022 08-09-10-15-21-28-28-34-38-39-41-43-44-55-56-57-70-71-72-72-79-80-84-91-96-97-99
07-03-2022 74079 62593 08-03-2022 00-08-12-23-25-29-31-36-38-41-46-56-59-59-60-63-65-70-75-82-83-86-88-88-89-93-93
21-11-2021 47579 36593 22-11-2021 01-01-08-26-26-28-31-33-36-38-39-47-61-62-66-68-69-80-82-84-91-92-93-93-93-96-98
17-07-2021 05779 32872 18-07-2021 02-03-03-03-07-08-11-12-21-25-29-30-42-44-44-44-56-64-67-68-72-73-75-80-83-88-93
24-06-2021 17879 25985 25-06-2021 03-03-05-15-15-19-22-25-29-33-35-35-38-49-52-56-60-64-71-74-75-81-85-85-90-94-96
13-06-2021 35879 18146 14-06-2021 06-13-21-21-23-25-32-34-36-40-44-45-46-46-48-51-54-55-70-75-75-76-77-80-86-89-90
10-06-2021 92979 15348 11-06-2021 02-03-05-08-09-11-14-18-20-25-26-27-30-35-41-43-45-45-48-61-65-71-77-82-84-89-92
26-01-2021 33079 45756 27-01-2021 06-07-08-11-11-12-12-14-18-29-47-50-53-53-54-55-56-64-65-70-71-75-76-80-83-88-92
22-10-2020 48879 06125 23-10-2020 00-02-05-05-08-22-24-24-25-26-28-31-32-40-44-54-61-63-64-65-70-71-79-79-92-95-98
24-05-2020 81779 67211 25-05-2020 00-10-11-11-11-12-14-17-20-24-24-31-39-41-43-47-47-53-53-60-64-75-78-85-85-87-99
29-01-2019 56579 10344 30-01-2019 00-03-04-07-08-10-10-10-15-15-19-19-20-23-24-40-44-46-58-59-60-61-75-91-93-94-95
26-01-2019 62279 58549 27-01-2019 03-05-05-06-07-08-09-10-15-22-23-24-29-33-34-36-49-57-58-67-69-72-78-81-84-84-89
09-01-2019 89379 30559 10-01-2019 00-01-03-04-07-08-13-15-21-34-35-40-49-53-55-56-59-59-64-71-76-77-78-80-87-88-88
08-11-2018 33079 45669 09-11-2018 06-09-11-12-17-28-30-31-31-35-36-37-39-45-48-56-58-58-63-69-70-76-81-82-90-91-99
02-05-2018 03379 74902 03-05-2018 00-02-02-04-16-16-22-25-30-31-37-41-42-46-48-60-60-64-66-67-74-78-79-84-88-89-89
04-10-2017 09379 20996 05-10-2017 01-01-07-15-20-21-26-27-29-33-45-46-62-63-67-76-77-84-86-91-92-93-94-95-96-96-98
18-08-2017 22279 78649 19-08-2017 05-10-10-14-14-15-15-27-30-33-35-46-49-59-59-59-66-66-68-75-78-80-83-84-84-84-97
12-12-2016 94479 66965 13-12-2016 00-02-03-09-21-23-29-33-33-35-41-45-45-48-50-55-64-65-69-70-83-84-86-89-93-96-97
16-11-2016 20979 52091 17-11-2016 04-07-08-11-14-20-25-38-48-49-49-52-64-65-72-76-79-83-84-90-91-93-93-97-97-99-99
07-11-2016 91479 55986 08-11-2016 00-03-05-05-07-08-10-13-17-19-22-29-41-43-47-48-50-52-52-62-62-62-67-70-71-72-86
16-12-2015 82079 08386 17-12-2015 01-03-06-14-16-17-27-33-34-36-37-38-43-44-51-57-59-61-62-75-77-77-78-86-86-93-97
28-07-2015 75879 07059 29-07-2015 04-04-10-23-27-32-32-37-38-41-42-45-56-59-62-63-63-64-65-66-72-76-78-84-85-90-96
11-08-2014 12979 95361 12-08-2014 06-07-07-08-17-18-28-29-29-30-30-31-34-41-42-43-52-57-61-62-70-77-85-90-96-99-99
08-06-2014 20179 94160 09-06-2014 03-11-15-15-16-16-23-28-28-29-30-35-46-47-50-55-58-60-60-70-70-72-75-87-91-93-96
03-03-2014 66679 45436 04-03-2014 04-06-12-15-20-26-30-31-36-37-41-45-47-49-54-55-56-61-64-67-69-72-76-78-84-90-99
14-02-2014 11279 99536 15-02-2014 05-09-09-09-15-19-32-36-41-43-50-50-51-52-62-62-66-67-67-68-73-77-80-83-85-95-96
17-10-2013 56279 74506 18-10-2013 01-06-10-10-27-28-29-29-30-37-38-40-44-45-53-55-56-66-68-77-77-89-90-95-95-96-96
10-09-2013 09079 04474 11-09-2013 05-09-10-10-12-17-17-18-20-21-27-30-36-38-39-40-42-46-52-57-60-62-74-77-79-79-81
30-07-2013 45579 66317 31-07-2013 08-10-11-17-18-21-27-31-31-32-45-53-58-58-59-60-61-64-67-74-76-76-78-78-79-80-96
08-06-2013 49579 99535 09-06-2013 02-03-09-18-20-24-24-25-35-36-37-40-50-55-59-59-61-65-66-67-69-71-74-80-82-89-89
25-06-2011 60579 00135 26-06-2011 01-09-11-20-28-30-32-35-37-46-46-50-52-56-58-61-61-62-71-76-76-77-81-83-84-90-99
09-10-2010 55079 50321 10-10-2010 02-06-06-09-14-16-18-18-18-21-24-40-45-45-53-54-55-57-60-65-76-78-81-86-88-92-92
06-10-2010 82779 91737 07-10-2010 14-15-15-17-18-22-27-30-35-37-45-50-55-57-66-69-72-74-76-78-84-84-88-92-94-94-96
24-02-2010 81579 43504 25-02-2010 01-02-03-04-05-10-17-17-17-19-29-30-34-34-35-36-41-41-48-59-60-62-68-69-85-85-99
07-10-2009 90579 66803 08-10-2009 03-03-08-13-19-26-27-28-31-33-36-36-41-42-48-51-51-66-72-78-79-80-81-89-92-95-98
20-07-2009 54179 07396 21-07-2009 03-06-14-18-23-37-37-40-41-47-47-48-49-63-65-66-68-70-73-73-75-79-79-88-95-96-97
17-02-2009 25079 40250 18-02-2009 00-03-13-16-23-35-38-43-45-46-49-50-51-58-63-64-67-75-77-79-91-92-94-94-97-98-99
10-03-2008 89079 43191 11-03-2008 04-10-10-14-14-18-20-25-36-39-41-42-42-44-45-45-57-60-63-65-74-75-81-89-89-91-98
03-02-2008 89979 40558 04-02-2008 00-00-01-11-16-17-20-29-30-31-35-36-53-58-60-61-63-64-64-64-71-73-80-81-87-94-97
05-09-2007 54379 57954 06-09-2007 00-01-03-19-26-27-36-39-48-51-52-53-54-55-56-57-58-63-64-66-70-71-75-77-77-95-95
09-06-2007 99879 51785 10-06-2007 04-10-12-14-20-20-23-33-33-35-38-39-42-43-47-52-59-76-78-79-79-80-81-83-85-93-97
04-12-2006 17279 35755 05-12-2006 04-11-14-17-17-19-21-27-28-41-43-45-49-52-55-55-55-56-58-66-74-75-79-84-86-98-98
13-11-2006 23679 16421 14-11-2006 03-10-12-14-21-23-29-35-36-37-37-50-54-57-58-64-66-67-71-79-81-85-86-87-93-95-99
03-10-2006 65679 79270 04-10-2006 01-05-08-10-20-20-24-25-27-30-30-32-33-40-43-47-50-60-65-66-67-70-70-83-85-86-92
03-09-2006 48979 72620 04-09-2006 00-00-17-18-19-20-29-30-30-31-36-43-44-51-58-61-63-64-68-73-73-75-76-83-90-94-97
26-02-2006 61779 66912 27-02-2006 00-03-12-13-13-14-15-21-35-38-43-46-46-47-48-53-54-59-62-65-73-82-83-83-87-95-95
08-01-2006 30779 25322 09-01-2006 01-05-07-08-09-16-18-22-22-31-37-37-38-40-47-47-51-52-64-67-76-81-90-94-94-95-99
13-11-2005 28979 83519 14-11-2005 08-10-11-13-13-19-21-23-28-28-32-36-37-40-43-43-44-48-49-67-72-73-74-75-83-83-88
27-09-2005 47279 71607 28-09-2005 02-07-19-21-22-25-29-30-31-34-35-36-39-40-55-62-64-64-67-68-69-81-90-92-95-96-98

Đề về 79 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 79 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 79 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 79 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 79 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 04 – 40 và 59 – 95. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 79 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 40 hoặc con 95. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 79

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 79 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 79 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 79 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 79 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 79 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 79.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 79 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 79 sẽ tương ứng với con lô 24.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 79 sẽ tương ứng với con lô 08.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 79 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 79

Đề về 79 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 79 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 79 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 79 đánh con gì hiệu quả mà xosonews.net tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.