Đề về 80 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 80 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 80

Bộ số Bộ số Bộ số
86 - 3 Lần 44 - 2 Lần 54 - 2 Lần
91 - 2 Lần 63 - 2 Lần 66 - 2 Lần
56 - 2 Lần 52 - 2 Lần 42 - 2 Lần
80 - 2 Lần 61 - 2 Lần 88 - 2 Lần
78 - 1 Lần 89 - 1 Lần 29 - 1 Lần
70 - 1 Lần 82 - 1 Lần 98 - 1 Lần
43 - 1 Lần 10 - 1 Lần 15 - 1 Lần
08 - 1 Lần 79 - 1 Lần 19 - 1 Lần
97 - 1 Lần 73 - 1 Lần 13 - 1 Lần
04 - 1 Lần 60 - 1 Lần 25 - 1 Lần
41 - 1 Lần 55 - 1 Lần 01 - 1 Lần
07 - 1 Lần 26 - 1 Lần 09 - 1 Lần
59 - 1 Lần 83 - 1 Lần 87 - 1 Lần
31 - 1 Lần 85 - 1 Lần 03 - 1 Lần
47 - 1 Lần 00 - 1 Lần 12 - 1 Lần
39 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 80

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 2 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 12 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 80

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-10-2023 61380 26788 26-10-2023 00-00-06-06-10-11-19-23-27-33-38-43-49-52-54-68-72-72-76-76-79-81-82-84-88-94-95
02-09-2023 06380 31186 03-09-2023 00-07-08-10-10-11-13-20-20-21-21-28-32-33-34-36-43-50-58-63-64-65-74-82-86-92-97
18-07-2023 20080 15339 19-07-2023 01-02-03-05-15-16-18-22-30-39-43-45-48-53-56-59-60-61-62-66-68-75-84-85-90-93-98
12-12-2022 65180 96688 13-12-2022 02-07-08-09-10-15-17-21-35-41-51-55-56-59-60-61-64-70-71-71-84-88-88-89-89-91-98
29-11-2022 25380 98112 30-11-2022 12-13-35-36-41-44-51-52-57-58-59-60-61-66-67-69-72-74-79-79-81-82-89-90-93-94-99
09-08-2022 00180 42119 10-08-2022 00-05-14-15-15-19-21-22-23-27-28-31-33-35-36-40-43-50-60-67-75-80-81-81-89-91-99
24-02-2022 16480 09401 25-02-2022 01-04-05-12-15-15-19-24-24-26-26-26-26-28-34-42-47-59-59-68-73-83-91-92-94-97-98
23-11-2021 24880 85856 24-11-2021 03-06-11-15-20-23-30-32-40-45-47-52-55-56-61-69-70-70-71-74-79-83-85-87-88-92-94
25-07-2021 82380 40891 26-07-2021 03-08-12-14-15-21-24-30-31-33-36-39-54-60-63-64-67-76-77-78-80-84-87-88-90-91-96
04-05-2021 09580 83866 05-05-2021 02-15-17-22-29-31-33-36-36-40-43-44-44-46-53-56-61-63-66-69-72-75-76-79-88-89-90
17-04-2021 10780 89500 18-04-2021 00-06-06-08-08-11-15-16-16-20-27-30-35-47-49-52-52-54-56-62-70-70-71-75-77-79-89
20-11-2020 92780 20561 21-11-2020 07-17-17-19-33-34-39-41-45-47-48-48-53-61-62-67-68-79-80-82-84-85-87-87-90-91-97
12-09-2020 51880 28463 13-09-2020 01-01-04-08-15-23-24-29-35-39-40-41-44-48-50-61-63-64-65-78-80-84-92-92-94-99-99
04-09-2020 15580 52085 05-09-2020 00-02-03-13-14-19-23-24-25-27-30-31-34-41-42-44-57-61-61-66-70-70-73-74-85-92-99
03-09-2020 80180 15580 04-09-2020 00-01-07-10-11-12-25-34-34-42-42-49-52-52-61-64-65-75-79-80-80-81-83-83-84-86-91
20-08-2020 30880 57454 21-08-2020 05-06-13-22-22-34-36-36-39-39-41-48-48-50-53-54-55-64-66-72-74-76-76-88-90-94-99
15-08-2020 57980 82147 16-08-2020 00-04-12-14-14-18-18-21-22-25-27-27-28-38-41-43-47-47-51-52-53-62-72-84-95-96-98
17-05-2020 76380 44554 18-05-2020 03-10-11-11-15-16-16-34-35-42-42-42-46-49-49-52-54-63-67-68-74-76-79-83-84-90-96
12-01-2020 90880 41244 13-01-2020 03-04-06-07-07-11-14-15-20-28-37-37-42-43-44-46-49-51-56-57-59-64-67-71-74-84-92
16-02-2019 57480 54486 17-02-2019 02-04-06-11-12-13-20-32-35-36-39-47-49-52-59-65-66-67-70-71-86-86-87-89-97-97-99
08-01-2019 62880 89379 09-01-2019 05-06-09-10-13-16-16-17-39-47-59-59-60-60-61-70-76-77-78-79-80-82-86-90-93-95-97
19-04-2018 34580 23061 20-04-2018 02-06-08-10-10-12-13-18-21-22-23-28-30-37-38-38-40-41-43-44-44-56-61-68-77-94-97
02-03-2018 05180 90586 03-03-2018 09-19-19-19-22-22-29-31-38-39-49-52-52-56-56-56-58-59-64-71-72-74-82-82-84-85-86
25-11-2017 72680 55409 26-11-2017 08-09-19-20-20-25-27-28-29-40-41-42-43-44-51-52-54-55-57-64-70-75-79-80-86-93-95
02-08-2017 60280 54613 03-08-2017 09-10-13-19-21-23-31-31-31-38-41-42-43-44-47-48-54-58-60-67-68-69-77-83-89-94-96
16-06-2017 05480 18644 17-06-2017 00-00-02-04-11-18-22-25-31-36-44-45-46-52-60-63-64-65-72-73-76-87-88-89-93-97-98
19-05-2017 34080 43031 20-05-2017 00-03-05-07-10-13-14-26-31-33-43-45-50-52-57-64-69-71-72-75-80-80-84-85-89-90-90
22-04-2016 06580 97066 23-04-2016 01-07-09-15-15-18-23-24-27-39-47-47-51-52-59-61-63-66-78-82-85-87-87-89-94-95-97
21-04-2016 31780 06580 22-04-2016 04-14-16-16-18-19-24-24-30-31-33-36-37-38-48-64-65-69-76-76-80-80-87-93-93-96-98
06-10-2015 89780 35208 07-10-2015 01-03-08-12-17-20-22-24-28-29-46-48-49-52-57-60-61-65-66-68-80-89-92-92-94-96-99
07-09-2015 20180 47743 08-09-2015 01-02-05-06-12-12-14-21-22-23-24-25-25-26-38-40-43-46-63-63-64-65-68-70-90-94-95
23-08-2015 52880 34970 24-08-2015 04-04-15-16-16-18-29-32-36-37-38-40-41-50-60-61-62-67-70-70-71-74-79-83-88-90-96
05-12-2014 29380 02187 06-12-2014 01-02-07-08-19-22-23-23-26-31-32-35-40-41-48-48-52-55-68-70-72-79-79-85-87-93-96
22-11-2013 12080 63183 23-11-2013 00-02-12-16-24-29-32-35-37-38-39-43-43-45-54-58-62-66-78-79-79-83-84-88-94-97-97
08-11-2013 75180 56559 09-11-2013 00-18-27-27-36-42-46-48-52-56-58-59-60-66-69-70-71-76-80-80-80-83-85-86-93-94-99
24-08-2013 78680 62303 25-08-2013 00-01-03-04-08-14-25-30-32-33-38-40-41-42-43-44-48-50-57-70-76-76-76-91-92-95-96
09-07-2013 84480 04315 10-07-2013 03-04-06-15-17-19-25-36-39-47-52-54-55-56-58-58-61-63-67-74-74-76-83-85-85-90-92
24-01-2013 55380 98856 25-01-2013 02-02-02-05-12-13-27-33-36-36-47-49-51-52-52-56-57-59-60-64-65-75-77-87-94-96-99
23-12-2012 49780 27429 24-12-2012 00-04-05-06-08-11-11-12-14-20-22-24-29-35-36-47-55-55-56-56-58-67-70-74-76-94-99
10-06-2012 00580 04089 11-06-2012 12-13-13-15-26-31-32-34-34-45-56-57-64-66-69-70-73-74-77-77-78-78-79-88-89-94-95
22-03-2012 46180 47455 23-03-2012 00-01-02-03-05-11-18-18-21-21-30-39-43-44-46-51-55-61-69-69-70-73-81-86-94-94-99
26-01-2012 18780 98241 27-01-2012 01-07-09-15-23-23-24-25-27-30-32-35-41-43-50-54-58-64-71-76-81-88-91-93-96-97-98
11-01-2012 32980 16273 12-01-2012 03-12-17-18-21-26-33-36-39-41-49-51-52-54-56-59-61-62-68-70-73-75-76-77-87-96-97
25-11-2011 65880 12409 26-11-2011 00-06-09-11-11-11-14-19-25-27-28-33-40-45-47-54-58-59-59-61-72-77-79-79-86-88-95
04-08-2011 07580 85608 05-08-2011 01-04-05-06-08-11-17-18-19-30-33-40-42-43-47-51-52-54-73-75-76-77-86-93-95-96-98
23-05-2011 52980 29698 24-05-2011 00-01-07-17-21-26-33-34-38-41-47-55-58-58-61-64-64-65-65-68-79-82-83-86-91-92-98
14-04-2011 82680 29442 15-04-2011 08-10-17-19-20-23-25-30-32-41-41-42-45-49-52-56-61-63-66-79-79-80-86-88-90-91-98
19-11-2010 38480 43352 20-11-2010 03-03-05-11-18-27-39-44-47-48-52-53-54-62-66-68-70-73-74-78-78-79-82-82-83-87-93
03-08-2010 01080 64110 04-08-2010 09-10-15-15-16-19-21-24-27-29-31-36-37-38-41-41-42-42-51-54-62-65-69-70-77-83-85
19-03-2008 02180 13697 20-03-2008 09-15-19-24-26-30-31-35-36-55-58-61-64-70-72-72-73-74-83-87-91-92-93-97-97-97-97
08-03-2008 66280 72691 09-03-2008 01-01-08-19-28-30-31-38-39-39-39-39-42-45-46-50-57-58-62-70-79-80-84-90-90-91-99
10-04-2007 11780 03463 11-04-2007 01-07-08-14-17-18-20-29-30-33-34-39-43-44-49-49-63-63-75-82-83-84-89-89-94-96-97
18-03-2007 76180 37378 19-03-2007 01-02-06-16-18-22-38-44-49-54-55-61-62-63-69-72-78-83-85-85-86-90-91-91-94-94-97
23-11-2006 08080 14425 24-11-2006 00-01-02-05-09-10-10-12-14-18-23-23-25-30-43-47-48-49-50-61-72-74-74-92-94-95-96
12-10-2006 73180 27652 13-10-2006 03-04-10-10-11-18-21-31-31-31-34-36-37-44-49-50-52-53-59-59-59-63-66-69-75-79-97
13-07-2006 63680 93760 14-07-2006 00-14-15-17-19-19-26-26-28-31-37-41-42-47-52-53-60-63-64-67-71-78-84-91-94-95-98
02-06-2006 22580 23542 03-06-2006 03-03-04-04-05-08-11-11-11-16-27-29-33-33-42-49-61-65-72-76-80-89-91-94-94-96-99
07-10-2005 95380 45626 08-10-2005 07-07-09-21-24-26-26-35-37-38-40-43-54-57-65-67-69-70-76-76-76-77-85-86-86-87-99
11-04-2005 98780 55882 12-04-2005 01-05-07-31-32-35-41-43-46-49-55-58-60-62-64-69-70-70-74-76-79-82-82-84-85-93-98
11-03-2005 14880 75307 12-03-2005 05-07-11-13-19-24-26-31-33-34-35-39-42-43-43-47-57-58-59-63-68-72-75-84-94-94-95
13-01-2005 99780 74604 14-01-2005 04-04-05-09-09-17-20-27-29-32-43-48-58-61-62-65-72-79-81-82-82-85-87-87-92-94-98

Đề về 80 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 80 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 80 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 80 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 80 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 08 – 80 và 68 – 86. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 80 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 80 hoặc con 86. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 80

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 80 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 80 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 80 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 80 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 80 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 80.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 80 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 80 sẽ tương ứng với con lô 35.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 80 sẽ tương ứng với con lô 57.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 80 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 80

Đề về 80 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 80 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 80 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 80 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.