Đề về 84 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 84 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 84

Bộ số Bộ số Bộ số
45 - 3 Lần 20 - 3 Lần 58 - 3 Lần
74 - 2 Lần 82 - 2 Lần 72 - 2 Lần
78 - 2 Lần 68 - 2 Lần 54 - 2 Lần
27 - 2 Lần 46 - 2 Lần 12 - 2 Lần
49 - 2 Lần 83 - 1 Lần 63 - 1 Lần
99 - 1 Lần 01 - 1 Lần 21 - 1 Lần
38 - 1 Lần 41 - 1 Lần 00 - 1 Lần
42 - 1 Lần 31 - 1 Lần 25 - 1 Lần
69 - 1 Lần 76 - 1 Lần 84 - 1 Lần
88 - 1 Lần 86 - 1 Lần 92 - 1 Lần
30 - 1 Lần 32 - 1 Lần 55 - 1 Lần
65 - 1 Lần 36 - 1 Lần 51 - 1 Lần
77 - 1 Lần 53 - 1 Lần 98 - 1 Lần
15 - 1 Lần 44 - 1 Lần 09 - 1 Lần
48 - 1 Lần 79 - 1 Lần 71 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 84

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 11 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 11 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 84

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
06-06-2022 11584 87525 07-06-2022 00-05-05-08-10-12-17-19-23-25-30-35-41-46-51-58-59-60-63-70-74-84-90-94-95-95-99
05-02-2022 23184 76101 06-02-2022 01-01-02-04-06-10-11-16-26-27-28-29-31-32-33-40-48-52-54-60-61-64-64-65-85-88-97
18-01-2022 46384 76930 19-01-2022 03-06-08-25-30-33-35-38-41-43-46-53-54-58-58-60-61-68-78-78-84-86-90-91-93-96-97
06-12-2021 71784 63631 07-12-2021 00-00-11-12-15-23-23-31-33-37-39-40-41-42-54-54-59-59-61-62-62-64-74-76-78-81-93
20-12-2019 76684 24148 21-12-2019 03-05-05-06-10-12-23-24-26-28-36-38-46-47-48-49-50-59-60-75-84-85-88-90-91-91-96
18-11-2019 93484 19942 19-11-2019 04-09-18-27-31-33-39-40-40-42-44-47-51-58-58-63-64-66-69-80-81-83-84-86-98-98-99
25-10-2019 88584 63309 26-10-2019 01-05-05-09-11-13-19-28-34-42-42-52-59-59-68-68-68-70-71-76-80-85-87-90-93-94-97
09-10-2019 65084 44946 10-10-2019 02-04-05-09-17-20-21-24-28-29-30-34-40-42-46-53-59-60-69-72-74-81-83-83-86-87-92
04-09-2019 41784 30051 05-09-2019 00-03-03-03-03-10-12-16-37-40-41-50-51-53-55-57-58-70-71-78-85-89-90-94-94-96-99
14-08-2019 10584 17474 15-08-2019 03-11-21-21-22-25-35-36-38-39-47-48-49-52-52-53-55-55-56-57-61-74-76-77-80-83-91
01-07-2019 31284 85978 02-07-2019 00-01-04-07-15-16-19-24-24-30-31-33-38-50-55-56-58-67-72-74-75-77-78-79-84-88-95
24-06-2019 82084 53768 25-06-2019 04-11-12-18-19-20-22-25-28-30-31-34-35-44-52-52-56-59-63-65-67-68-73-86-89-90-92
10-04-2019 05284 52236 11-04-2019 01-01-02-04-05-07-08-10-12-12-13-18-20-20-24-34-36-45-48-56-59-62-72-73-85-87-93
04-04-2019 70084 91458 05-04-2019 05-05-12-14-22-23-24-27-27-29-37-38-42-48-58-58-63-66-68-73-75-80-83-90-91-94-95
10-11-2018 04284 65771 11-11-2018 03-10-17-17-18-18-20-20-24-27-27-31-32-38-41-52-53-57-60-64-68-71-81-84-84-89-91
24-04-2017 80384 57149 25-04-2017 07-08-10-11-12-13-30-30-32-36-39-45-45-49-53-55-56-57-61-62-64-67-73-73-79-82-95
22-12-2016 94684 10998 23-12-2016 01-07-08-09-15-15-22-23-33-39-43-49-49-52-54-59-59-59-60-62-68-73-80-80-86-93-98
15-08-2016 85984 63712 16-08-2016 01-01-09-12-16-22-24-27-29-45-49-53-54-54-55-58-61-68-70-73-74-74-86-87-88-89-90
29-03-2016 40184 61692 30-03-2016 00-01-06-09-17-18-20-21-24-26-32-37-38-43-44-46-48-49-49-51-62-63-68-92-96-97-98
09-01-2016 57584 95772 10-01-2016 00-07-15-17-22-29-35-36-44-54-56-62-62-66-66-66-72-77-77-80-81-84-84-91-93-94-95
13-07-2015 16984 05900 14-07-2015 00-01-02-06-10-13-14-21-30-33-35-38-41-43-47-48-51-57-64-64-65-66-73-76-80-82-89
06-07-2015 20484 07746 07-07-2015 21-31-38-39-40-40-40-42-43-45-46-46-49-53-54-59-62-67-68-68-71-73-78-86-86-88-96
08-06-2015 86884 62027 09-06-2015 01-05-06-07-10-13-20-26-27-35-40-44-47-52-53-67-69-70-79-82-83-87-88-88-97-99-99
05-06-2015 23184 08420 06-06-2015 00-00-16-17-20-21-23-25-28-31-32-38-39-42-44-50-54-64-65-70-76-79-81-86-90-93-99
31-01-2015 11084 76945 01-02-2015 00-04-07-14-16-22-24-27-28-29-36-45-47-50-53-55-64-68-71-71-80-81-83-86-89-95-99
27-10-2014 92384 99954 28-10-2014 01-06-07-14-21-24-36-41-46-48-51-53-54-54-55-56-59-61-68-70-72-78-78-80-83-87-92
31-03-2014 53984 71541 01-04-2014 03-04-05-05-16-24-25-30-34-35-38-40-41-42-43-53-58-64-78-78-87-91-93-96-97-98-99
20-03-2014 65184 75253 21-03-2014 01-06-06-06-10-13-14-16-31-31-33-35-35-36-40-41-45-53-55-57-63-67-72-80-86-90-97
25-01-2014 19584 77158 26-01-2014 02-11-13-16-17-19-24-43-45-50-51-57-58-59-62-62-63-66-72-73-75-75-80-82-84-86-89
20-10-2013 91284 18672 21-10-2013 01-03-05-10-10-20-21-23-25-25-34-39-39-41-48-54-54-55-59-72-75-86-87-95-95-98-99
14-10-2013 45484 20538 15-10-2013 00-05-29-35-38-42-43-45-46-51-54-54-61-62-62-64-64-66-69-73-75-78-80-80-85-89-93
12-08-2013 81484 85368 13-08-2013 03-23-25-27-29-33-34-37-41-49-51-53-58-61-64-67-68-69-71-72-76-82-83-83-87-92-97
23-08-2012 56584 38877 24-08-2012 07-08-12-14-15-20-25-30-32-40-44-44-44-47-53-56-56-59-59-64-70-72-77-77-84-95-97
14-02-2012 41384 67286 15-02-2012 02-10-12-20-22-26-26-29-29-33-44-45-48-49-53-55-62-65-67-68-71-78-83-86-87-92-99
05-02-2012 31384 92299 06-02-2012 02-15-18-18-22-29-30-35-36-37-37-40-41-44-51-55-63-64-65-70-76-85-88-88-90-94-99
04-09-2011 16584 07463 05-09-2011 04-06-18-19-26-26-38-39-42-43-47-53-58-59-62-63-63-64-72-73-79-80-88-90-91-93-98
17-08-2010 67884 21988 18-08-2010 02-06-10-11-20-27-27-41-47-48-52-54-57-59-59-71-74-76-79-80-81-81-81-87-88-92-94
25-07-2010 00484 99883 26-07-2010 00-02-03-06-07-16-19-22-31-32-44-46-49-52-54-55-72-73-74-78-79-83-90-93-93-93-98
07-07-2010 44284 12120 08-07-2010 00-05-06-06-09-12-17-20-23-28-29-36-45-45-45-48-53-54-60-64-78-82-82-84-86-88-97
06-07-2010 76284 44284 07-07-2010 03-06-08-10-12-19-23-28-28-29-39-39-40-54-54-61-64-70-80-80-84-90-91-92-92-95-99
27-04-2010 50884 73376 28-04-2010 02-06-09-13-19-20-22-23-26-28-33-39-44-46-50-54-58-59-59-60-66-70-76-85-86-91-94
29-05-2009 18084 89645 30-05-2009 10-11-11-14-14-14-17-18-19-25-27-27-29-32-45-48-53-58-59-60-63-67-75-77-86-88-99
21-01-2009 36184 82565 22-01-2009 04-08-08-08-17-19-20-21-29-37-49-55-59-62-65-65-68-69-71-73-74-74-75-84-84-93-93
12-09-2008 15784 03844 13-09-2008 04-05-09-09-11-12-20-25-31-31-38-38-40-42-42-44-51-52-54-61-63-65-70-89-92-96-96
04-08-2008 27984 54478 05-08-2008 08-08-11-14-16-22-23-25-26-31-39-43-44-57-58-66-66-67-67-69-73-78-78-91-95-95-96
23-03-2008 04384 07882 24-03-2008 01-03-03-05-08-11-16-21-24-38-42-47-50-51-52-61-70-76-79-79-81-82-87-88-93-95-98
21-12-2007 30084 19627 22-12-2007 01-02-02-05-05-07-13-17-23-23-25-26-27-27-27-39-40-44-60-62-65-70-72-85-90-91-92
01-11-2007 80884 36054 02-11-2007 01-02-06-12-27-31-32-34-43-44-47-50-51-53-54-55-57-59-63-66-71-73-76-77-79-87-93
06-08-2007 80484 14545 07-08-2007 06-07-11-21-25-26-27-34-45-46-59-60-63-64-64-65-70-71-71-75-77-83-83-84-88-91-93
28-05-2007 15684 47321 29-05-2007 00-04-05-07-15-17-21-25-30-36-42-46-47-53-56-58-58-70-71-78-81-86-92-93-96-96-98
28-03-2007 05784 07220 29-03-2007 01-08-17-19-20-21-24-28-32-35-36-38-59-60-63-68-70-72-80-81-89-89-91-91-91-92-96
10-01-2007 72984 18955 11-01-2007 04-06-09-13-19-21-30-32-39-40-45-45-48-48-55-55-57-62-67-71-72-77-89-94-95-96-97
10-11-2006 47384 54315 11-11-2006 08-10-10-15-18-19-24-30-32-33-35-41-43-43-53-65-66-68-69-79-80-84-91-93-95-96-99
18-10-2006 09584 76712 19-10-2006 02-02-08-12-15-16-22-31-41-46-49-50-52-55-60-61-62-66-74-76-78-79-89-91-93-98-98
29-09-2006 05384 53949 30-09-2006 02-06-07-09-16-17-17-27-30-37-41-49-49-53-53-55-56-63-65-74-75-80-82-88-92-95-95
11-09-2006 98084 03501 12-09-2006 01-02-03-12-29-33-38-42-45-45-52-54-56-56-61-63-64-65-65-69-71-73-79-89-94-97-97
15-08-2006 54084 61469 16-08-2006 00-02-03-04-18-24-26-28-31-32-35-43-44-48-50-53-54-55-69-73-77-77-80-83-90-91-96
15-05-2006 63784 23982 16-05-2006 00-14-22-26-26-36-36-36-38-39-42-44-51-51-51-55-57-64-66-66-68-73-76-79-81-82-94
25-02-2006 91484 61779 26-02-2006 01-03-10-11-13-14-16-22-24-24-27-31-35-43-44-45-50-54-58-61-66-75-79-81-87-94-98
01-10-2005 34584 50058 02-10-2005 02-05-13-13-14-24-28-30-31-31-39-41-46-53-53-57-58-61-70-75-78-81-82-83-92-95-96
08-06-2005 87584 89332 09-06-2005 02-03-09-10-13-14-14-17-27-28-32-36-40-44-45-54-56-57-58-61-65-70-71-82-86-89-94
11-05-2005 31884 71400 12-05-2005 00-13-21-24-25-25-25-27-27-31-31-35-37-43-44-46-47-49-50-55-70-72-73-77-85-85-91
06-02-2005 07684 96574 07-02-2005 01-04-07-09-15-24-26-29-35-35-37-39-41-46-55-56-70-74-76-78-81-87-88-89-91-97-99

Đề về 84 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 84 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 84 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 84 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 84 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 32 – 23 và 59 – 95. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 84 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 32 hoặc con 95. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 84

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 84 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 84 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 84 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 84 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 84 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 84.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 84 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 84 sẽ tương ứng với con lô 39.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 84 sẽ tương ứng với con lô 51.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 84 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 84

Đề về 84 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 84 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 84 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 84 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.