Đề về 86 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 86 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 86

Bộ số Bộ số Bộ số
24 - 4 Lần 60 - 2 Lần 67 - 2 Lần
55 - 2 Lần 92 - 2 Lần 61 - 2 Lần
36 - 2 Lần 73 - 2 Lần 16 - 2 Lần
14 - 1 Lần 84 - 1 Lần 44 - 1 Lần
03 - 1 Lần 63 - 1 Lần 74 - 1 Lần
97 - 1 Lần 68 - 1 Lần 82 - 1 Lần
72 - 1 Lần 99 - 1 Lần 45 - 1 Lần
90 - 1 Lần 48 - 1 Lần 70 - 1 Lần
20 - 1 Lần 56 - 1 Lần 64 - 1 Lần
17 - 1 Lần 43 - 1 Lần 32 - 1 Lần
62 - 1 Lần 07 - 1 Lần 11 - 1 Lần
80 - 1 Lần 75 - 1 Lần 01 - 1 Lần
29 - 1 Lần 30 - 1 Lần 23 - 1 Lần
91 - 1 Lần 05 - 1 Lần 04 - 1 Lần
71 - 1 Lần 76 - 1 Lần 41 - 1 Lần
93 - 1 Lần 47 - 1 Lần 34 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 86

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 11 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 2 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 2 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 86

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
16-12-2022 13086 71424 17-12-2022 08-14-18-20-24-25-29-32-33-33-34-39-41-46-47-49-55-56-57-60-65-71-75-81-88-91-97
03-08-2022 37686 27492 04-08-2022 01-01-06-12-17-19-24-29-31-36-37-39-42-43-53-62-65-68-69-70-72-73-85-89-92-93-94
07-11-2021 91386 94772 08-11-2021 01-04-04-05-20-24-33-35-35-38-39-42-45-46-51-56-60-62-71-71-72-72-85-90-90-96-99
30-08-2021 83986 49620 31-08-2021 09-11-20-24-29-30-33-35-37-40-45-50-52-55-57-60-64-66-70-73-80-86-92-93-94-96-97
15-02-2021 56286 11503 16-02-2021 00-03-09-09-16-17-19-20-22-23-32-41-44-46-48-51-53-57-58-66-70-72-75-85-86-89-94
31-01-2021 17386 54782 01-02-2021 07-08-16-17-24-32-33-33-33-34-36-38-38-41-41-43-52-54-64-76-77-81-82-84-91-92-98
22-09-2020 87486 97711 23-09-2020 01-10-11-11-18-20-26-31-32-35-36-37-37-41-42-42-51-61-63-67-67-69-74-86-87-93-99
18-07-2020 06586 08834 19-07-2020 02-04-06-08-11-12-14-14-19-29-34-34-39-39-41-43-50-59-66-66-69-71-78-78-80-81-94
21-06-2019 69886 13304 22-06-2019 02-04-09-16-27-29-33-34-35-45-54-54-58-60-62-62-63-66-84-86-87-95-95-96-96-98-98
04-06-2019 90686 85267 05-06-2019 00-03-05-07-07-10-12-37-38-49-50-51-52-58-58-60-67-70-72-75-77-79-80-81-93-95-96
12-05-2019 55886 75368 13-05-2019 07-14-21-22-35-44-46-46-47-50-55-57-58-59-59-65-68-69-75-77-90-91-92-93-93-97-99
05-03-2019 02286 87807 06-03-2019 03-07-07-08-09-12-13-13-16-20-21-22-27-36-37-40-55-56-71-78-80-81-83-83-84-97-99
17-02-2019 54486 15297 18-02-2019 02-09-09-15-21-21-26-27-30-33-35-42-43-55-59-61-62-63-64-70-86-89-89-90-93-97-99
16-01-2019 22086 68116 17-01-2019 12-13-14-15-16-21-27-29-33-37-39-40-48-52-55-56-58-62-64-64-65-71-72-74-84-87-96
28-10-2018 68886 23974 29-10-2018 06-11-16-17-18-18-23-27-37-40-42-46-50-54-58-60-65-71-73-74-75-76-78-88-91-96-98
14-08-2018 79386 33662 15-08-2018 00-04-07-08-12-14-24-26-28-38-46-49-49-53-54-62-67-76-77-79-84-85-91-92-92-93-98
03-08-2018 49786 88624 04-08-2018 01-02-08-14-22-23-24-35-39-41-53-62-62-65-66-72-74-76-79-83-85-86-88-91-92-93-97
23-07-2018 95786 91570 24-07-2018 08-16-19-21-23-27-32-34-40-41-42-44-62-63-67-69-70-73-75-79-81-82-86-87-91-95-96
28-04-2018 39786 19447 29-04-2018 04-07-07-10-12-18-25-25-28-33-44-47-48-48-49-54-57-66-70-81-88-90-90-94-96-97-98
26-04-2018 92986 10230 27-04-2018 02-04-05-10-16-21-22-23-30-32-32-33-36-37-44-57-57-62-65-76-83-84-89-91-98-98-99
03-03-2018 90586 16873 04-03-2018 02-06-09-13-15-16-19-19-26-27-27-29-29-31-39-52-53-58-58-59-66-73-79-84-85-87-89
24-12-2017 89886 30363 25-12-2017 03-05-13-14-14-17-19-22-27-33-40-44-49-56-58-62-63-63-73-75-75-75-76-77-81-88-92
27-08-2017 85886 66755 28-08-2017 00-01-04-12-15-16-20-23-27-30-39-39-54-55-58-59-68-73-78-78-80-89-89-90-95-97-99
08-07-2017 13786 96993 09-07-2017 01-06-07-09-17-23-35-35-43-43-45-46-52-53-53-59-60-61-66-67-69-70-77-86-90-93-93
03-07-2017 98586 89148 04-07-2017 00-06-10-11-15-21-34-35-37-38-38-41-42-44-44-48-48-57-70-72-77-80-80-81-88-98-99
19-04-2017 92086 64829 20-04-2017 18-19-29-29-30-31-33-35-38-40-40-50-57-57-60-67-70-81-82-84-85-87-87-93-97-98-99
08-11-2016 55986 22632 09-11-2016 00-01-08-14-15-18-22-27-30-30-32-36-40-42-44-45-46-50-52-53-55-55-64-65-71-72-99
07-08-2016 93186 40203 08-08-2016 03-04-06-12-19-25-29-31-33-39-44-47-48-49-50-50-55-59-61-62-63-68-71-87-92-95-96
13-05-2016 62586 14724 14-05-2016 14-14-22-24-26-26-26-32-40-41-43-47-50-52-54-61-68-70-74-78-82-82-89-90-92-94-96
12-02-2016 05786 02105 13-02-2016 01-01-05-08-09-10-12-16-19-21-23-28-28-30-31-39-40-48-52-55-62-66-74-85-88-89-93
17-12-2015 08386 83260 18-12-2015 07-09-11-14-17-21-21-24-34-35-36-49-49-53-58-58-60-62-73-75-82-85-88-92-95-95-98
05-04-2015 07686 53967 06-04-2015 01-04-10-21-22-24-31-33-36-37-42-47-51-51-57-64-66-66-67-67-68-73-79-85-90-94-95
27-09-2014 92386 14624 28-09-2014 01-09-10-11-13-14-18-21-21-24-31-39-41-55-55-59-64-65-70-71-71-81-82-86-87-89-96
16-09-2013 71286 71961 17-09-2013 10-21-22-22-24-29-31-32-39-40-41-42-45-48-54-58-59-61-62-64-64-66-74-78-78-90-91
11-06-2013 77186 18643 12-06-2013 03-03-05-07-14-16-17-21-25-30-30-31-37-43-49-51-51-52-58-62-68-69-69-71-71-73-83
26-05-2013 29086 81344 27-05-2013 02-08-11-16-22-26-31-39-41-42-44-48-48-52-62-62-63-63-73-73-77-84-85-89-93-95-99
17-03-2013 08586 92160 18-03-2013 03-04-09-09-15-17-35-35-37-38-42-44-45-47-52-58-60-61-64-73-84-88-91-91-97-97-98
28-12-2012 94686 01361 29-12-2012 01-06-11-11-18-21-23-34-48-51-51-51-52-53-54-55-59-61-61-63-79-79-84-86-92-94-99
14-07-2012 41486 27641 15-07-2012 01-05-06-11-12-18-18-28-32-37-37-41-44-55-57-61-62-63-63-68-74-81-86-88-89-94-99
23-05-2012 75086 12701 24-05-2012 01-01-10-12-12-19-24-26-30-39-42-51-53-57-58-61-63-67-69-72-75-81-84-89-90-90-92
30-04-2012 50886 99390 01-05-2012 00-05-07-15-18-19-21-28-29-31-37-44-49-50-55-56-56-58-64-84-84-90-91-92-93-95-99
15-02-2012 67286 08375 16-02-2012 03-12-17-25-27-29-30-34-43-47-49-51-55-60-69-71-72-75-76-76-78-82-86-88-93-94-95
05-12-2011 31486 24045 06-12-2011 03-10-11-23-30-32-36-40-40-41-45-45-45-46-47-51-54-61-73-79-79-80-84-84-90-98-99
27-09-2011 59586 57617 28-09-2011 06-11-16-17-20-21-28-29-30-39-40-42-45-47-53-54-54-55-56-67-70-72-76-88-90-98-99
04-03-2011 69186 93891 05-03-2011 00-04-04-07-07-07-11-14-22-24-31-36-43-50-51-52-62-63-66-68-77-78-85-89-89-91-97
26-10-2009 15386 98899 27-10-2009 06-12-17-20-33-36-39-40-41-43-43-57-59-60-61-67-69-70-75-78-78-87-91-92-95-96-99
02-07-2009 37386 77016 03-07-2009 08-15-16-16-23-23-25-31-31-31-41-41-48-49-49-55-61-62-64-65-67-67-69-70-80-85-89
23-06-2009 78886 84164 24-06-2009 00-05-08-09-11-14-15-16-21-21-27-28-31-32-41-41-42-47-64-68-70-74-78-82-94-98-98
10-02-2009 46686 97156 11-02-2009 03-04-06-07-08-10-11-11-16-17-22-29-30-32-34-54-55-56-57-60-68-85-86-90-93-95-99
25-10-2008 66286 64076 26-10-2008 01-05-09-10-19-21-30-33-37-38-39-40-45-46-47-50-55-60-66-71-73-76-78-82-86-90-91
03-08-2008 53186 27984 04-08-2008 02-11-14-24-27-29-29-35-40-45-46-48-55-59-63-66-67-78-78-79-79-80-81-84-86-86-97
07-06-2008 12486 70571 08-06-2008 04-04-06-13-14-17-21-24-26-30-32-36-42-45-51-56-56-56-57-61-62-71-75-76-77-95-96
03-09-2007 42386 43255 04-09-2007 02-08-11-12-22-23-24-32-33-35-46-54-55-58-63-63-64-65-66-67-73-74-75-80-88-88-94
01-09-2007 52886 82636 02-09-2007 00-08-11-17-26-28-29-30-30-32-36-42-43-45-46-49-52-55-56-60-65-68-70-81-82-83-98
23-06-2007 82886 99301 24-06-2007 01-07-08-15-17-17-18-19-20-29-34-36-41-42-43-44-45-47-53-55-59-70-74-78-80-92-95
12-07-2006 75686 63680 13-07-2006 03-05-11-13-17-18-19-22-28-28-29-32-34-36-43-57-59-67-67-77-78-80-82-89-89-92-95
21-06-2006 21386 33873 22-06-2006 01-07-08-20-20-21-23-31-36-45-48-49-50-59-60-67-73-73-76-81-86-87-88-90-95-97-98
19-12-2005 93886 35292 20-12-2005 05-05-09-11-19-26-30-40-42-53-56-57-65-69-71-73-75-76-78-79-81-82-84-86-92-93-97
23-10-2005 69886 07114 24-10-2005 01-04-08-11-14-15-18-20-20-21-27-32-36-37-41-41-67-67-67-69-72-76-78-83-89-89-91
29-06-2005 16786 20836 30-06-2005 05-13-13-17-20-23-23-24-25-28-28-31-32-36-38-41-52-59-64-68-70-82-86-89-91-93-99
04-02-2005 12586 80123 05-02-2005 04-06-08-10-10-11-11-17-22-23-23-26-28-32-43-43-46-47-51-53-54-67-69-79-83-89-90

Đề về 86 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 86 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 86 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 86 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 86 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 29 – 92 và 46 – 64. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 86 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 29 hoặc con 64. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 86

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 86 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 86 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 86 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 86 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 86 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 86.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 86 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 86 sẽ tương ứng với con lô 31.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 86 sẽ tương ứng với con lô 53.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 86 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 86%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 86

Đề về 86 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 86 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 86 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 86 đánh con gì hiệu quả mà xosonews tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.