Đề về 87 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 87 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 87

Bộ số Bộ số Bộ số
53 - 4 Lần 27 - 3 Lần 17 - 2 Lần
24 - 2 Lần 30 - 2 Lần 87 - 2 Lần
71 - 2 Lần 05 - 1 Lần 59 - 1 Lần
06 - 1 Lần 94 - 1 Lần 49 - 1 Lần
97 - 1 Lần 58 - 1 Lần 67 - 1 Lần
66 - 1 Lần 95 - 1 Lần 31 - 1 Lần
43 - 1 Lần 23 - 1 Lần 38 - 1 Lần
18 - 1 Lần 54 - 1 Lần 08 - 1 Lần
10 - 1 Lần 90 - 1 Lần 02 - 1 Lần
60 - 1 Lần 00 - 1 Lần 93 - 1 Lần
80 - 1 Lần 99 - 1 Lần 32 - 1 Lần
62 - 1 Lần 92 - 1 Lần 68 - 1 Lần
07 - 1 Lần 61 - 1 Lần 70 - 1 Lần
14 - 1 Lần 79 - 1 Lần 04 - 1 Lần
33 - 1 Lần 77 - 1 Lần 03 - 1 Lần
47 - 1 Lần 81 - 1 Lần 51 - 1 Lần
85 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 87

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 8 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 1 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 2 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 12 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 87

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-08-2023 47887 41830 19-08-2023 05-11-15-24-28-30-31-33-34-36-36-37-39-43-45-51-62-69-70-71-73-76-86-87-88-93-99
08-03-2023 73787 68205 09-03-2023 03-05-09-13-21-21-27-27-33-34-36-37-38-39-47-51-55-56-64-73-74-75-77-78-78-88-92
05-11-2022 33487 77471 06-11-2022 02-05-06-11-15-26-28-33-36-36-36-42-50-50-51-52-60-61-64-65-71-87-91-91-95-96-98
29-10-2022 73887 05085 30-10-2022 01-04-05-08-12-18-21-38-43-44-46-47-47-68-72-76-78-79-82-84-84-85-86-87-87-91-95
02-12-2021 27587 85507 03-12-2021 03-07-10-10-12-17-25-26-29-35-41-42-45-47-56-61-61-63-74-74-74-76-81-81-82-86-90
29-11-2021 28087 71738 30-11-2021 03-03-27-30-38-38-41-43-50-57-58-60-65-66-68-72-75-76-76-79-81-83-85-92-96-96-98
27-06-2021 13987 52658 28-06-2021 11-16-20-21-29-31-31-31-37-39-39-41-44-48-49-54-58-60-62-64-66-70-71-77-80-82-98
29-05-2021 81687 15553 30-05-2021 00-06-10-11-14-17-21-29-31-35-50-53-53-63-65-66-71-73-73-73-77-82-90-96-97-97-99
14-03-2021 45587 61924 15-03-2021 02-10-22-24-25-28-29-29-31-31-39-40-41-45-45-46-56-57-62-67-67-79-83-87-87-98-98
26-12-2020 80287 85971 27-12-2020 07-08-09-10-13-15-15-16-19-20-31-33-35-42-49-51-58-66-70-71-77-83-94-97-97-97-97
25-12-2020 36287 80287 26-12-2020 01-11-14-27-29-32-35-36-36-43-48-48-49-63-64-73-74-75-76-84-86-87-89-96-98-98-98
13-11-2020 88287 28106 14-11-2020 04-06-09-12-12-13-15-22-22-37-40-45-46-48-51-64-64-67-70-71-76-77-81-82-83-84-96
02-03-2020 73787 38823 03-03-2020 00-06-10-11-14-16-18-23-25-26-28-29-35-35-37-40-53-54-58-66-72-76-81-88-92-98-99
01-12-2019 57187 28797 02-12-2019 01-04-07-08-13-13-21-25-38-41-51-54-54-56-57-62-62-77-78-85-89-90-94-96-97-97-98
29-08-2018 19187 14660 30-08-2018 07-08-09-13-16-16-22-24-29-31-38-39-43-44-46-59-60-62-67-73-73-73-79-93-93-97-98
27-08-2018 52987 33327 28-08-2018 01-02-03-19-20-22-22-23-26-26-27-27-27-31-36-45-56-75-75-76-77-80-81-83-85-90-96
16-08-2018 89187 92527 17-08-2018 01-12-13-20-22-25-25-27-29-31-31-34-36-38-46-55-60-62-62-68-70-74-80-83-91-92-94
02-07-2018 23587 09530 03-07-2018 04-13-14-19-20-26-29-30-34-34-35-43-44-44-48-51-58-59-59-61-63-68-80-83-92-95-95
14-12-2017 21487 17168 15-12-2017 01-02-03-12-14-23-26-26-26-32-35-36-45-47-53-58-64-64-66-68-68-69-84-89-94-94-97
30-10-2017 13687 48743 31-10-2017 02-02-11-12-13-18-21-23-24-26-27-30-35-42-43-54-65-65-67-68-71-81-85-85-90-90-99
22-09-2017 10587 18770 23-09-2017 13-20-21-23-23-30-44-46-50-52-54-56-60-62-67-70-72-73-73-75-80-85-87-93-94-97-99
08-06-2017 29887 91192 09-06-2017 03-07-09-15-18-21-25-29-30-34-35-36-37-38-38-42-44-45-50-57-74-77-80-84-92-93-98
14-05-2017 30587 95749 15-05-2017 05-06-07-22-24-29-31-32-36-40-44-44-49-49-52-55-55-58-62-71-72-83-86-89-90-94-96
31-12-2016 26687 48951 01-01-2017 03-04-11-12-14-17-17-19-21-26-27-49-49-51-52-65-67-69-72-75-82-84-84-88-95-95-98
23-10-2016 99887 94694 24-10-2016 01-01-05-07-08-15-18-19-21-28-30-42-44-45-47-50-52-56-58-60-64-80-91-91-92-94-98
16-10-2016 87787 78953 17-10-2016 05-07-10-12-12-19-28-31-33-34-36-42-49-53-53-55-55-64-64-74-76-80-85-91-91-94-95
05-09-2016 22187 47831 06-09-2016 06-08-14-21-21-31-31-32-34-36-37-42-43-44-53-55-59-59-61-67-69-80-81-94-97-99-99
09-08-2016 08587 47054 10-08-2016 02-07-07-08-11-15-17-17-18-22-32-36-42-42-42-47-54-56-58-59-68-69-83-86-88-92-94
01-07-2016 48487 26361 02-07-2016 08-13-14-17-18-23-25-28-32-35-38-53-59-61-63-63-64-65-69-78-79-83-91-92-94-94-96
01-06-2016 18687 66602 02-06-2016 00-02-08-09-12-16-18-18-30-34-35-39-44-50-54-58-61-65-70-76-76-80-83-85-90-93-96
16-01-2016 40987 79881 17-01-2016 04-10-14-17-19-25-29-29-32-32-34-39-41-42-42-52-53-53-59-63-64-70-80-81-81-84-90
26-09-2015 92987 49047 27-09-2015 05-08-11-12-21-22-25-27-33-34-34-44-46-47-51-54-54-55-58-60-63-67-83-86-89-96-98
02-07-2015 19387 74762 03-07-2015 02-06-07-21-23-24-24-25-31-33-34-37-38-39-44-44-50-51-53-61-61-62-62-62-62-83-99
21-03-2015 49387 68603 22-03-2015 02-03-04-13-16-20-27-30-39-50-53-60-62-64-66-67-73-75-76-81-83-85-85-86-86-94-99
06-12-2014 02187 16777 07-12-2014 00-12-16-19-22-25-30-41-42-42-44-47-47-54-55-61-68-71-75-75-77-77-83-84-85-92-96
11-09-2014 51987 23832 12-09-2014 00-04-06-10-20-23-27-29-32-33-47-48-51-58-65-71-72-73-76-79-80-82-90-92-95-99-99
24-07-2014 40887 74199 25-07-2014 02-15-19-20-25-35-36-40-54-60-61-61-63-67-71-72-72-76-77-80-82-90-91-94-95-95-99
29-12-2013 87887 09706 30-12-2013 00-01-06-15-19-20-35-40-52-55-63-64-64-64-66-67-68-68-71-74-76-78-79-82-90-91-95
01-07-2013 13987 55195 02-07-2013 05-09-15-18-18-21-21-24-26-32-44-45-46-50-61-63-65-66-79-82-83-85-85-91-95-96-98
13-05-2013 66287 26866 14-05-2013 06-08-09-11-20-21-21-23-46-47-49-57-59-61-62-66-67-68-70-73-74-79-82-85-90-90-96
09-03-2013 97887 33433 10-03-2013 02-04-08-11-18-27-30-30-33-36-36-37-39-41-44-50-62-65-68-70-76-91-91-92-93-97-99
08-07-2012 65787 59759 09-07-2012 05-11-17-22-23-25-25-26-32-35-41-51-56-58-59-60-68-70-75-78-79-82-88-89-91-93-98
28-02-2012 23587 93318 29-02-2012 00-02-04-06-07-09-10-12-12-18-18-25-35-37-40-43-46-53-53-65-67-67-71-73-74-75-87
24-11-2011 77887 65880 25-11-2011 05-05-11-25-26-30-30-32-33-35-37-48-56-58-63-63-64-70-76-76-79-80-82-87-88-97-98
23-09-2010 32187 42793 24-09-2010 01-06-07-08-24-25-26-28-32-36-38-44-47-47-52-58-60-75-82-83-89-89-91-92-92-93-94
15-08-2010 67787 18017 16-08-2010 02-07-08-13-13-16-17-27-28-31-34-37-39-39-48-48-48-56-62-64-66-72-77-82-92-93-97
14-08-2010 81187 67787 15-08-2010 00-00-01-06-06-11-27-28-28-29-31-34-36-36-40-52-56-59-59-73-78-85-86-87-89-90-91
21-02-2010 93187 33953 22-02-2010 04-12-16-17-20-24-31-47-48-50-53-53-58-60-61-66-66-67-70-74-77-78-80-82-89-91-99
14-01-2009 30287 27090 15-01-2009 05-05-05-10-11-11-11-11-20-26-34-37-38-50-55-63-65-67-70-71-76-80-82-90-90-92-94
30-07-2008 24287 36524 31-07-2008 01-07-11-13-15-18-20-21-22-24-24-31-34-40-41-45-45-58-62-63-65-68-81-86-94-96-98
30-05-2008 11787 08906 31-05-2008 01-05-06-06-08-09-13-13-15-23-23-23-24-27-43-44-48-53-53-54-69-72-73-77-84-87-93
25-05-2008 68587 49205 26-05-2008 01-02-02-05-06-08-09-09-10-11-15-16-17-21-22-45-55-56-61-62-66-66-68-81-95-95-97
05-04-2008 83087 54804 06-04-2008 02-03-04-16-28-37-40-44-44-49-49-49-52-53-55-61-61-64-67-71-72-73-87-89-91-94-96
19-12-2007 42387 97510 20-12-2007 01-09-10-10-12-15-15-21-21-29-30-31-32-34-44-52-61-68-71-71-75-77-78-82-83-87-87
31-07-2007 29487 38217 01-08-2007 12-15-15-16-17-17-19-24-25-29-30-45-47-51-51-53-56-57-69-76-77-78-81-83-87-94-96
22-03-2007 66387 41400 23-03-2007 00-01-03-04-09-12-13-13-19-20-22-22-25-28-29-33-36-51-57-71-72-72-72-77-83-86-96
23-02-2007 50487 47053 24-02-2007 00-01-08-10-11-12-13-15-16-28-34-38-43-47-50-52-53-54-58-61-72-81-88-92-96-99-99
08-01-2007 58087 55967 09-01-2007 00-00-01-11-11-16-23-23-30-31-44-47-51-59-65-66-67-67-68-69-70-71-73-76-78-85-86
21-12-2005 45087 76127 22-12-2005 01-16-17-19-24-24-27-34-35-37-37-38-42-45-55-60-64-64-69-72-73-82-87-88-88-90-95
30-11-2005 74087 15508 01-12-2005 08-25-25-26-26-29-33-35-35-39-44-60-61-65-66-71-77-79-79-80-80-83-83-89-92-94-98
12-11-2005 85287 28979 13-11-2005 01-02-03-04-09-12-34-35-38-41-54-59-62-65-69-71-75-77-78-79-82-83-86-88-91-92-95
09-04-2005 96887 73014 10-04-2005 05-06-10-12-14-16-18-19-31-34-37-47-49-53-53-54-55-58-68-77-78-81-83-85-86-95-98

Đề về 87 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 87 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 87 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 87 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 87 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 05 – 50 và 36 – 63. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 87 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 05 hoặc con 63. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 87

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 87 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 87 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 87 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 87 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 87 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 87.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 87 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 87 sẽ tương ứng với con lô 32.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 87 sẽ tương ứng với con lô 50.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 87 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 87

Đề về 87 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 87 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 87 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 87 đánh con gì hiệu quả mà xosonews tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.