Warning: Undefined array key "2019-02-04" in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 49
Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 90 chi tiết

Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 90 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 90

Bộ số Bộ số Bộ số
66 - 3 Lần 11 - 3 Lần 46 - 3 Lần
13 - 2 Lần 77 - 2 Lần 56 - 2 Lần
39 - 2 Lần 81 - 2 Lần 89 - 2 Lần
97 - 2 Lần 87 - 2 Lần 74 - 2 Lần
10 - 1 Lần 55 - 1 Lần 82 - 1 Lần
08 - 1 Lần 43 - 1 Lần 84 - 1 Lần
00 - 1 Lần 64 - 1 Lần 51 - 1 Lần
18 - 1 Lần 05 - 1 Lần 60 - 1 Lần
20 - 1 Lần 04 - 1 Lần 34 - 1 Lần
02 - 1 Lần 59 - 1 Lần 01 - 1 Lần
63 - 1 Lần 03 - 1 Lần 69 - 1 Lần
52 - 1 Lần 45 - 1 Lần 72 - 1 Lần
75 - 1 Lần 36 - 1 Lần 35 - 1 Lần
48 - 1 Lần 49 - 1 Lần 94 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 90

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 1 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 9 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 90

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
27-09-2022 77390 41946 28-09-2022 05-11-13-17-17-22-23-36-37-38-42-43-46-48-50-50-51-66-69-72-76-81-83-83-88-88-92
17-09-2022 55890 14894 18-09-2022 00-03-04-05-07-07-16-22-23-23-26-26-35-37-41-42-46-64-70-74-80-80-81-87-88-94-94
28-07-2022 56590 92303 29-07-2022 03-15-16-17-20-24-25-32-37-38-39-41-44-46-49-49-58-69-71-75-78-84-85-91-94-94-96
03-07-2022 86690 50239 04-07-2022 01-08-10-11-14-20-31-34-38-39-40-49-50-52-53-58-62-64-68-70-73-75-77-84-85-88-93
18-06-2022 87190 66449 19-06-2022 01-02-07-11-13-17-18-19-22-25-29-31-43-43-46-47-48-48-49-51-52-66-69-72-74-84-93
02-03-2022 09390 42113 03-03-2022 02-02-03-03-13-14-20-22-24-26-26-32-33-49-50-52-52-58-63-64-66-71-75-79-86-86-95
26-06-2021 20290 13987 27-06-2021 01-15-16-24-30-30-34-36-37-40-45-50-60-63-64-68-70-74-75-78-81-84-85-87-96-97-98
28-12-2020 07690 63111 29-12-2020 00-02-02-06-07-10-11-12-17-17-17-21-21-28-29-32-39-41-45-46-50-65-79-81-82-85-87
18-09-2020 20290 54004 19-09-2020 04-08-13-13-14-22-24-31-36-43-53-53-67-68-68-73-78-79-82-86-86-88-89-92-93-94-95
12-07-2020 28890 20508 13-07-2020 00-00-04-06-07-08-09-15-19-20-26-28-33-40-43-47-48-56-66-72-80-83-84-87-90-90-93
05-11-2019 63990 46181 06-11-2019 00-02-05-09-15-15-19-23-26-32-42-43-43-44-47-58-58-71-71-76-81-84-84-85-88-90-93
31-07-2019 56690 05356 01-08-2019 01-05-12-14-16-17-17-20-22-24-35-36-37-41-50-50-56-56-61-62-65-68-68-85-92-94-95
09-07-2019 68490 56266 10-07-2019 01-04-19-19-27-29-30-30-31-33-38-40-55-57-58-58-59-59-65-66-67-69-78-82-88-92-92
03-02-2019 61090
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 566
04-02-2019
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 570
11-10-2017 00090 49604 12-10-2017 04-09-10-18-23-30-30-36-36-45-51-59-62-66-71-71-72-72-76-77-80-81-83-83-92-94-95
11-01-2017 07790 69974 12-01-2017 03-06-07-07-15-18-28-37-39-41-47-54-56-58-63-63-67-71-74-74-84-85-85-85-89-91-99
25-09-2016 47190 75466 26-09-2016 01-03-11-12-20-20-21-22-29-30-34-35-42-46-49-50-52-55-58-66-71-71-72-82-84-94-97
11-07-2016 83690 90511 12-07-2016 00-01-05-11-12-17-29-32-33-36-40-49-52-55-56-56-57-59-59-73-77-78-78-79-84-87-95
09-06-2016 23090 68089 10-06-2016 03-04-05-12-13-16-17-21-29-33-35-36-41-50-50-56-62-62-67-70-72-73-73-74-76-79-89
28-05-2016 92490 95848 29-05-2016 00-01-01-06-07-15-16-28-29-34-39-48-48-50-57-62-63-70-77-77-77-80-82-84-86-92-95
12-03-2016 76090 78400 13-03-2016 00-06-06-16-19-19-36-37-46-49-55-59-66-66-69-71-74-74-76-79-84-85-85-87-93-95-98
03-12-2015 15390 83363 04-12-2015 00-02-06-07-08-11-12-14-15-23-25-44-45-47-51-57-60-63-63-64-74-74-77-80-91-93-94
10-10-2015 17590 18535 11-10-2015 02-02-05-10-12-12-13-13-15-20-27-32-35-36-38-41-43-45-47-48-62-64-65-67-68-79-96
01-10-2015 71290 54201 02-10-2015 01-02-03-04-11-19-23-29-31-38-46-49-60-61-61-66-72-78-80-81-83-87-89-90-91-95-98
29-08-2015 88290 50436 30-08-2015 11-15-16-18-21-24-26-29-30-32-36-38-39-39-43-43-50-50-56-62-66-75-80-89-89-91-99
25-07-2015 15890 79675 26-07-2015 00-01-03-10-12-17-20-31-34-38-42-50-51-52-56-63-65-69-75-76-80-82-90-93-94-97-99
22-07-2015 17590 98120 23-07-2015 08-08-10-12-14-14-15-16-18-20-23-33-33-36-41-45-45-45-47-49-58-69-69-71-80-82-88
22-01-2015 24290 98700 23-01-2015 00-03-03-08-11-22-23-26-28-35-38-39-45-45-45-48-53-54-61-63-84-85-88-91-91-92-94
10-09-2014 75090 51987 11-09-2014 03-05-06-09-18-21-27-28-33-36-42-42-43-44-60-66-70-75-75-75-78-85-86-87-92-94-96
04-09-2014 86390 89997 05-09-2014 05-06-20-30-31-31-33-40-44-44-46-46-48-51-58-61-65-66-69-73-74-76-76-77-96-97-98
07-03-2014 45290 48911 08-03-2014 08-10-11-14-14-24-28-31-34-34-38-39-44-47-47-48-48-50-50-51-65-70-75-79-90-90-96
02-11-2013 89390 88072 03-11-2013 00-12-18-28-32-34-38-39-42-44-47-49-50-66-66-68-71-72-72-73-75-77-79-83-89-93-94
19-09-2013 63090 48439 20-09-2013 09-13-27-29-35-36-37-37-39-42-45-46-48-51-54-55-55-55-57-57-62-67-68-76-78-89-95
27-02-2013 83590 36897 28-02-2013 00-15-30-36-38-39-44-44-62-67-70-76-77-77-78-78-81-83-83-84-88-93-94-95-97-97-97
06-02-2013 27690 47956 07-02-2013 01-01-03-14-15-16-16-21-43-44-48-50-51-54-56-61-62-64-65-68-80-80-83-84-93-95-96
04-11-2012 30790 52582 05-11-2012 09-10-11-11-13-15-23-24-36-36-41-43-51-59-60-60-68-68-70-73-79-81-82-84-86-89-93
13-05-2012 71190 08377 14-05-2012 02-04-08-25-30-32-32-36-43-53-59-60-63-66-68-71-73-77-79-79-84-85-86-88-92-95-97
09-05-2012 62990 68360 10-05-2012 01-02-03-06-12-15-21-33-37-40-46-47-56-60-68-68-73-74-80-82-86-87-89-92-96-97-97
01-05-2012 99390 49051 02-05-2012 02-04-05-05-08-11-11-18-19-21-24-27-36-37-37-39-41-44-44-45-51-62-73-79-80-89-91
18-04-2012 13490 53089 19-04-2012 00-01-02-05-17-19-19-25-34-36-38-38-44-52-65-71-71-73-74-76-85-89-91-91-92-94-95
19-02-2012 23590 26155 20-02-2012 02-08-14-16-21-23-24-27-28-32-35-36-39-44-47-48-54-55-59-60-70-72-78-86-93-98-99
09-02-2012 19590 71959 10-02-2012 02-05-30-32-38-40-40-53-54-55-56-58-59-59-62-63-69-72-73-74-82-88-89-93-94-96-99
15-07-2011 55290 83777 16-07-2011 00-02-14-16-16-20-22-25-30-30-47-48-51-55-63-67-67-70-76-76-76-77-78-79-86-90-91
25-01-2011 33590 46566 26-01-2011 12-16-21-22-26-31-38-43-47-48-54-54-58-61-63-66-72-83-84-85-87-87-90-92-92-93-96
21-01-2011 59090 73445 22-01-2011 11-12-12-17-18-18-21-21-21-24-26-30-33-38-45-45-53-54-59-63-71-72-74-77-82-86-87
26-12-2010 80790 46410 27-12-2010 02-04-07-10-10-14-20-21-25-27-28-29-37-40-44-46-47-48-51-58-62-63-65-67-81-86-91
05-07-2010 03190 76284 06-07-2010 01-01-02-02-06-15-15-20-26-27-30-36-36-37-39-43-57-58-65-76-84-86-87-88-91-97-99
23-03-2010 97190 21664 24-03-2010 04-14-15-23-28-29-30-31-34-38-48-48-51-52-56-58-64-71-71-72-76-79-85-86-88-89-90
18-06-2009 64090 59302 19-06-2009 00-01-02-03-08-09-11-23-26-33-33-34-35-39-43-56-60-65-66-75-78-83-89-90-91-93-99
06-03-2009 40590 62752 07-03-2009 00-01-03-04-06-07-19-23-32-38-39-52-52-52-53-57-58-66-67-68-69-70-72-76-97-98-98
17-01-2009 04690 51146 18-01-2009 01-12-13-13-16-17-20-20-24-41-45-46-49-54-59-60-64-75-76-79-79-82-84-84-86-87-95
15-01-2009 27090 68046 16-01-2009 05-06-12-12-15-22-32-32-33-33-38-39-46-46-50-55-62-63-63-68-69-71-78-79-84-85-98
25-09-2007 88590 08300 26-09-2007 00-00-06-07-09-10-13-13-19-20-27-28-32-33-38-48-50-50-51-56-59-60-60-65-70-76-87
04-08-2007 19490 96374 05-08-2007 00-01-06-17-17-21-23-27-28-34-46-48-48-57-61-64-64-68-68-72-74-86-86-90-92-94-96
16-04-2007 70590 51043 17-04-2007 17-19-21-27-30-32-33-35-38-38-39-39-41-43-49-52-54-54-61-65-67-75-86-89-93-93-95
25-02-2007 24690 72713 26-02-2007 03-04-10-11-11-12-13-16-29-31-37-38-39-40-45-46-48-52-53-56-59-66-70-72-76-77-83
24-08-2006 83190 72934 25-08-2006 06-07-09-11-21-26-30-34-34-42-44-46-50-64-66-68-70-71-72-74-77-93-94-95-96-97-99
26-07-2006 08890 11405 27-07-2006 05-05-06-07-08-13-16-21-28-30-34-40-45-48-66-67-69-72-75-79-82-85-86-93-94-96-98
29-04-2006 67890 54381 30-04-2006 05-05-07-20-20-22-32-36-39-40-43-50-55-56-61-77-81-82-83-83-86-87-88-95-96-96-97
30-12-2005 48190 84069 31-12-2005 00-05-12-13-16-18-22-23-23-25-26-27-31-41-47-53-58-59-61-63-69-69-73-82-83-83-88
09-11-2005 43990 72718 10-11-2005 02-08-08-18-21-22-23-29-32-33-44-45-47-53-53-58-62-71-72-74-74-78-82-83-92-97-99

Đề về 90 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 90 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 90 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 90 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 01 – 10 và 67 – 76. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 90 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 01 hoặc con 76. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 90

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 90 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 90 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 90 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 90 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 90.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 90 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 90 sẽ tương ứng với con lô 45.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 90 sẽ tương ứng với con lô 29.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 90 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 90

Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 90 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 90 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 90 đánh con gì hiệu quả mà xosonews tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.