Đề về 94 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 94 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 94

Bộ số Bộ số Bộ số
70 - 3 Lần 86 - 3 Lần 41 - 2 Lần
23 - 2 Lần 11 - 2 Lần 42 - 2 Lần
65 - 2 Lần 22 - 2 Lần 34 - 2 Lần
83 - 2 Lần 60 - 1 Lần 06 - 1 Lần
17 - 1 Lần 18 - 1 Lần 61 - 1 Lần
98 - 1 Lần 02 - 1 Lần 69 - 1 Lần
63 - 1 Lần 66 - 1 Lần 51 - 1 Lần
08 - 1 Lần 28 - 1 Lần 73 - 1 Lần
54 - 1 Lần 78 - 1 Lần 90 - 1 Lần
96 - 1 Lần 67 - 1 Lần 99 - 1 Lần
46 - 1 Lần 64 - 1 Lần 55 - 1 Lần
43 - 1 Lần 09 - 1 Lần 12 - 1 Lần
32 - 1 Lần 52 - 1 Lần 40 - 1 Lần
04 - 1 Lần 30 - 1 Lần 29 - 1 Lần
01 - 1 Lần 94 - 1 Lần 95 - 1 Lần
92 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 94

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 94

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
03-07-2023 96894 06883 04-07-2023 03-09-09-11-13-14-20-21-24-25-31-33-48-50-58-62-67-70-72-76-77-83-85-89-92-94-97
05-02-2023 06194 35492 06-02-2023 09-10-10-14-14-17-19-20-25-31-34-35-43-50-56-58-61-66-74-86-87-88-92-92-94-95-99
18-09-2022 14894 62198 19-09-2022 02-04-08-08-22-24-26-27-34-39-39-42-46-50-53-56-60-61-62-72-74-77-84-85-94-95-98
09-04-2022 34194 25295 10-04-2022 01-02-04-05-09-16-17-22-29-31-33-33-37-42-48-51-53-66-69-72-74-88-90-95-96-98-98
02-01-2022 93494 37061 03-01-2022 02-04-19-21-27-30-34-34-38-47-59-61-66-66-66-71-71-71-72-74-75-77-88-89-89-92-99
26-09-2021 21694 73011 27-09-2021 08-11-11-14-17-21-26-29-30-34-34-37-42-43-44-59-59-65-66-68-69-81-82-84-90-97-99
11-07-2021 38294 48323 12-07-2021 04-04-07-21-23-24-27-33-37-42-43-43-44-46-48-49-53-57-65-70-72-73-81-83-88-99-99
10-07-2021 53594 38294 11-07-2021 01-04-07-07-20-21-33-35-38-40-41-42-49-51-55-55-56-62-63-69-77-83-85-85-94-94-98
11-10-2020 82094 25618 12-10-2020 03-04-05-10-10-12-14-18-20-28-31-33-35-38-40-42-58-65-65-71-71-75-76-84-95-96-96
14-12-2019 46694 20806 15-12-2019 01-02-04-06-06-08-12-13-14-25-27-27-32-36-41-51-53-56-58-68-72-75-76-81-94-95-97
02-11-2019 93894 40911 03-11-2019 03-04-09-11-11-12-17-20-24-25-29-34-35-38-44-44-45-47-60-64-74-74-77-84-90-93-94
27-07-2019 65694 59008 28-07-2019 08-11-13-16-24-25-30-30-31-35-44-49-52-52-54-56-69-69-69-71-78-83-88-91-92-92-93
27-10-2018 13194 68886 28-10-2018 03-06-12-13-13-23-23-26-40-43-43-48-50-51-51-57-63-65-69-75-78-85-86-88-90-94-95
28-06-2018 51594 66983 29-06-2018 01-02-04-05-08-14-15-15-18-26-29-42-45-49-51-52-57-58-72-77-78-79-80-83-85-89-97
05-04-2018 37294 76309 06-04-2018 01-01-09-10-15-26-28-29-30-40-44-54-61-66-67-68-69-71-74-80-81-85-85-91-96-97-97
25-03-2018 96594 07223 26-03-2018 03-04-09-11-11-23-26-27-28-36-37-46-49-50-55-55-62-64-69-69-70-79-79-81-85-96-97
19-03-2018 08294 61165 20-03-2018 06-12-13-25-27-27-32-33-33-33-36-37-38-40-43-44-46-46-48-57-57-65-67-77-83-88-98
07-07-2017 28294 13786 08-07-2017 00-12-15-17-32-37-38-54-56-57-58-61-68-69-70-75-80-81-82-86-86-90-92-92-93-95-98
28-06-2017 82194 33512 29-06-2017 02-03-08-12-14-14-17-19-19-20-26-26-27-29-29-34-36-43-49-53-56-60-66-66-81-93-93
16-05-2017 99794 89370 17-05-2017 01-13-24-26-29-31-33-36-36-40-44-44-50-50-58-61-63-64-69-70-70-72-73-90-92-98-99
24-10-2016 94694 18942 25-10-2016 08-10-10-12-13-16-17-19-20-24-25-26-28-33-42-44-47-56-63-66-79-84-87-90-92-93-94
21-09-2016 76294 24509 22-09-2016 01-03-04-09-10-13-22-37-48-50-51-55-56-58-59-65-68-68-71-77-77-80-82-84-84-91-97
19-05-2016 59894 48441 20-05-2016 01-08-12-13-14-19-23-31-31-38-41-43-49-52-55-56-58-60-60-60-64-70-71-77-93-95-99
03-03-2016 59194 74704 04-03-2016 01-04-05-13-15-18-20-27-28-29-33-34-43-48-48-51-56-57-57-60-61-62-63-67-73-81-92
26-10-2015 16894 72228 27-10-2015 07-09-15-16-26-28-33-37-38-40-42-53-55-59-60-64-66-69-71-73-73-75-79-89-93-95-98
24-10-2015 21494 76970 25-10-2015 10-10-16-18-18-26-27-27-32-33-34-42-45-45-49-55-60-63-68-68-70-74-76-83-87-89-96
09-09-2015 81894 60043 10-09-2015 06-07-14-15-20-27-29-30-32-40-40-43-47-53-63-65-66-66-68-69-77-78-83-86-87-89-95
26-06-2014 11494 60240 27-06-2014 19-22-23-36-40-41-41-44-54-54-58-60-63-63-67-73-76-83-83-85-88-90-92-93-96-99-99
01-05-2014 89294 99852 02-05-2014 01-09-09-16-19-19-20-23-23-28-32-35-37-37-39-39-42-48-52-52-58-67-81-85-86-98-98
23-03-2014 27894 98417 24-03-2014 06-13-17-17-18-18-25-28-29-46-47-48-54-57-60-63-63-73-77-77-78-89-89-90-91-95-99
15-11-2013 50194 54106 16-11-2013 03-06-07-09-12-13-31-34-35-39-39-40-41-44-51-52-69-69-70-71-75-75-77-78-85-89-91
27-08-2013 39494 63396 28-08-2013 02-08-11-13-16-19-20-21-27-28-38-38-41-44-46-53-54-54-74-76-81-82-84-85-94-96-99
05-02-2013 23094 27690 06-02-2013 02-09-27-32-33-35-38-38-41-52-52-54-57-64-66-69-71-75-87-87-89-90-91-91-97-97-98
26-11-2012 33594 45808 27-11-2012 01-01-06-08-13-19-20-26-35-35-42-53-56-56-61-63-65-71-72-76-78-79-80-90-97-97-99
22-05-2012 81494 75086 23-05-2012 00-05-06-09-09-10-11-11-15-26-27-37-42-43-43-49-53-56-58-60-63-70-85-86-87-93-94
13-06-2011 75894 91651 14-06-2011 11-14-20-23-25-27-34-41-46-48-51-51-53-54-56-58-60-64-68-70-77-79-86-89-90-95-98
30-05-2011 04594 25166 31-05-2011 05-10-12-18-22-24-24-30-40-50-54-62-64-65-66-66-71-72-74-75-89-89-90-93-96-97-98
05-05-2011 21494 64832 06-05-2011 00-01-03-04-08-11-16-20-25-26-31-32-33-34-42-44-51-53-57-61-67-72-72-74-75-91-95
09-01-2011 51294 07641 10-01-2011 00-00-01-02-05-07-08-13-25-32-39-41-42-44-57-58-59-63-64-64-69-75-75-82-85-94-99
14-12-2010 60494 75178 15-12-2010 01-07-18-22-27-28-29-31-33-33-34-36-36-39-50-53-58-64-65-73-76-78-79-89-90-90-97
25-06-2010 84894 06306 26-06-2010 02-03-06-12-17-17-17-19-21-24-24-24-25-26-26-42-55-67-67-72-72-75-83-85-97-98-99
14-03-2010 53494 35806 15-03-2010 05-06-06-06-13-24-30-31-37-39-42-44-52-53-73-73-77-78-83-86-87-88-88-94-95-96-96
14-12-2009 00094 73634 15-12-2009 03-07-08-11-15-19-23-24-34-37-39-39-45-50-52-52-56-59-62-70-71-74-78-78-80-96-98
26-08-2009 92594 67655 27-08-2009 06-06-08-12-15-19-34-40-48-50-52-54-55-59-61-65-68-73-76-83-84-86-88-88-94-97-98
10-06-2009 61194 45864 11-06-2009 00-00-02-02-06-06-08-12-15-23-35-40-46-53-54-54-54-56-64-67-70-78-78-79-95-98-99
03-04-2009 33394 97301 04-04-2009 01-06-07-08-12-13-14-15-23-24-32-34-36-38-40-41-44-48-48-56-59-61-67-69-78-86-87
02-02-2009 33794 93822 03-02-2009 18-19-19-22-24-40-41-42-52-52-61-62-63-64-66-67-68-72-80-81-84-86-86-90-95-98-99
07-07-2008 80894 96370 08-07-2008 00-01-12-24-27-32-34-42-46-46-49-59-62-63-63-64-69-70-72-77-81-83-84-85-94-97-98
12-03-2008 96994 86246 13-03-2008 06-11-12-23-23-37-39-46-49-51-54-54-55-58-62-68-68-72-80-84-85-86-88-90-90-96-97
18-02-2008 41494 16765 19-02-2008 10-12-14-15-21-21-27-31-31-31-36-36-47-51-56-59-60-64-65-80-83-84-86-87-89-90-99
27-01-2008 85694 81960 28-01-2008 00-01-01-03-05-08-15-16-16-17-19-22-31-39-42-51-60-61-62-65-74-75-80-81-83-91-93
31-12-2007 22894 80263 01-01-2008 01-01-03-07-07-11-17-17-22-27-30-41-44-46-56-58-63-64-68-72-73-79-81-82-87-92-93
18-09-2007 36594 64554 19-09-2007 03-04-04-14-19-20-23-28-29-30-38-40-44-52-52-54-56-58-60-65-78-84-84-88-94-96-97
16-07-2007 79194 03869 17-07-2007 00-03-09-11-17-22-26-33-34-35-42-43-45-45-53-54-55-57-61-64-69-70-70-75-89-90-92
13-06-2007 10494 22099 14-06-2007 07-09-10-25-27-29-31-43-45-45-49-53-55-56-58-62-66-71-80-81-87-90-92-94-95-97-99
18-05-2007 79394 63029 19-05-2007 08-09-10-12-14-14-25-29-30-32-38-45-47-47-48-52-65-66-71-73-74-79-83-86-90-92-95
15-03-2007 57794 75934 16-03-2007 09-10-14-16-17-19-19-24-28-34-37-40-41-42-42-43-48-50-56-66-70-70-81-82-84-93-94
16-12-2006 40494 08122 17-12-2006 07-11-15-19-20-22-25-29-32-39-41-45-45-60-60-63-66-66-72-73-75-83-84-84-88-88-88
31-07-2006 62094 10502 01-08-2006 02-05-08-10-13-18-19-22-25-32-34-37-38-51-52-52-54-57-66-74-82-84-85-91-92-94-95
25-04-2006 76394 73273 26-04-2006 00-02-05-15-16-16-18-24-24-32-34-34-37-45-50-52-56-59-60-66-73-76-78-79-81-85-94
18-11-2005 94294 10230 19-11-2005 06-09-11-16-20-21-24-30-41-42-46-46-46-49-49-61-62-69-70-79-86-88-89-90-90-94-94
27-07-2005 85994 99167 28-07-2005 00-08-18-19-27-32-36-40-41-43-45-46-47-56-58-58-61-62-62-62-66-67-68-74-88-92-98
20-06-2005 44194 52742 21-06-2005 02-03-11-12-14-26-33-34-40-42-42-43-48-51-54-56-58-63-65-67-68-79-79-85-88-94-95

Đề về 94 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 94 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 94 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 94 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 94 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 56 – 65 và 09 – 90. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 94 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 65 hoặc con 90. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 94

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 94 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 94 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 94 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Đề về 94 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 94 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 94.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 94 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 94 sẽ tương ứng với con lô 49.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 94 sẽ tương ứng với con lô 21 .

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 94 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 94

Đề về 94 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 94 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 94 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 94 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số New tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.