Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 95 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 95

Bộ số Bộ số Bộ số
65 - 2 Lần 75 - 2 Lần 97 - 2 Lần
84 - 2 Lần 25 - 2 Lần 21 - 2 Lần
60 - 2 Lần 98 - 2 Lần 39 - 2 Lần
67 - 2 Lần 14 - 2 Lần 10 - 2 Lần
85 - 2 Lần 02 - 1 Lần 47 - 1 Lần
74 - 1 Lần 49 - 1 Lần 00 - 1 Lần
17 - 1 Lần 54 - 1 Lần 08 - 1 Lần
06 - 1 Lần 11 - 1 Lần 61 - 1 Lần
40 - 1 Lần 94 - 1 Lần 56 - 1 Lần
80 - 1 Lần 79 - 1 Lần 34 - 1 Lần
95 - 1 Lần 76 - 1 Lần 63 - 1 Lần
82 - 1 Lần 22 - 1 Lần 32 - 1 Lần
99 - 1 Lần 58 - 1 Lần 96 - 1 Lần
15 - 1 Lần 46 - 1 Lần 18 - 1 Lần
19 - 1 Lần 42 - 1 Lần 45 - 1 Lần
43 - 1 Lần 53 - 1 Lần 72 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 95

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 8 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 11 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 95

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
12-03-2023 56695 17375 13-03-2023 03-05-10-11-11-20-20-23-25-29-32-50-51-55-56-69-72-74-75-80-83-87-88-89-94-95-95
07-08-2022 80395 76821 08-08-2022 03-06-07-07-12-14-15-16-21-23-24-26-27-29-31-34-35-38-43-46-52-56-58-69-71-92-97
09-07-2022 10295 17772 10-07-2022 06-12-13-15-17-17-18-19-20-25-29-37-40-41-45-52-55-64-67-71-72-77-79-83-91-95-99
20-05-2022 78195 85198 21-05-2022 00-09-12-13-27-27-30-30-31-33-37-38-44-47-53-58-59-64-64-74-80-80-89-91-93-98-99
22-04-2022 31695 77318 23-04-2022 09-12-13-15-18-18-18-22-38-40-41-45-45-54-55-57-58-63-68-76-78-80-80-83-85-97-98
10-04-2022 25295 86317 11-04-2022 00-01-01-06-10-11-16-17-18-21-31-31-34-35-40-41-43-46-48-58-64-70-71-72-74-83-90
10-11-2021 43595 33422 11-11-2021 00-04-12-13-18-19-20-22-24-24-26-34-40-47-48-49-56-61-61-64-68-72-74-78-82-93-98
14-04-2021 74295 90982 15-04-2021 00-03-06-10-10-16-19-23-32-34-36-37-37-37-42-42-44-46-46-49-56-61-61-62-65-73-82
02-04-2021 01795 44110 03-04-2021 03-05-08-10-10-13-17-25-28-30-33-35-37-38-61-63-66-67-74-75-77-81-83-86-91-91-95
28-03-2021 31295 03000 29-03-2021 00-01-03-08-12-25-38-40-48-56-57-58-58-62-62-63-70-70-72-73-82-89-90-94-94-99-99
17-01-2021 55095 92549 18-01-2021 02-04-05-08-13-17-20-21-23-25-35-38-38-41-49-49-53-58-59-69-77-78-84-86-94-95-97
15-05-2020 41795 75146 16-05-2020 08-11-13-23-24-28-28-30-30-35-36-44-45-46-51-51-52-61-65-71-72-75-75-78-79-82-92
13-05-2020 12795 33963 14-05-2020 04-07-12-15-24-28-42-43-44-45-45-46-46-63-65-67-71-71-72-74-75-77-78-81-83-90-93
26-06-2019 90895 51776 27-06-2019 02-04-07-17-20-20-23-26-27-31-34-47-49-54-55-55-56-64-64-65-66-68-71-75-76-86-88
23-06-2019 84095 82084 24-06-2019 01-05-06-06-11-13-16-16-22-24-31-36-39-44-44-48-50-58-62-64-72-72-74-84-85-90-96
05-07-2018 92295 93514 06-07-2018 02-10-14-14-22-24-28-31-31-44-44-49-55-56-57-75-77-81-82-82-84-86-87-90-94-94-99
04-07-2018 31995 92295 05-07-2018 02-04-08-14-15-18-21-22-28-28-29-36-40-44-46-53-58-68-68-71-80-83-88-95-97-98-99
06-02-2018 68495 74825 07-02-2018 01-01-04-06-12-15-17-25-32-43-50-52-55-60-64-72-73-77-79-80-81-84-88-88-92-93-96
21-10-2017 75095 45353 22-10-2017 03-05-07-09-15-17-23-25-28-28-34-37-44-45-53-55-55-55-59-74-76-78-79-84-87-90-97
12-09-2017 76795 64060 13-09-2017 04-06-12-18-24-24-24-34-38-39-40-57-57-59-60-60-62-69-69-73-82-88-89-95-95-99-99
06-05-2017 61795 26439 07-05-2017 04-05-18-20-27-27-29-37-39-39-43-47-53-57-62-66-67-72-75-77-81-83-86-87-94-95-98
12-03-2017 63995 51674 13-03-2017 02-09-19-20-21-28-32-39-39-40-40-41-43-47-47-58-61-65-66-68-70-72-74-78-86-93-99
03-04-2016 27895 57747 04-04-2016 00-11-12-15-16-20-27-32-35-37-37-40-43-47-50-51-55-58-64-65-71-73-74-75-83-87-99
06-12-2015 94295 85725 07-12-2015 03-03-09-21-22-25-28-31-34-40-42-43-45-47-48-50-55-57-61-62-63-71-80-83-84-86-92
03-08-2015 60895 63108 04-08-2015 05-05-06-08-19-23-25-25-33-35-47-50-52-60-61-67-68-71-72-77-80-82-88-90-91-98-98
07-06-2015 53295 86884 08-06-2015 04-05-05-18-19-20-21-21-24-35-35-36-37-39-41-48-52-63-69-76-76-76-77-80-83-84-90
14-05-2015 44195 14199 15-05-2015 01-03-03-07-08-12-19-26-27-28-36-38-44-49-50-52-60-61-63-65-72-73-73-85-86-87-99
01-03-2015 58195 23297 02-03-2015 04-08-09-09-16-19-19-22-27-47-49-52-52-57-58-61-68-69-81-83-83-88-89-94-94-97-99
10-01-2015 43895 89443 11-01-2015 03-04-07-10-18-20-21-25-25-28-28-39-43-54-54-58-60-61-72-77-85-86-86-90-92-92-93
12-03-2014 67195 47934 13-03-2014 00-08-09-09-15-15-17-30-32-34-45-46-47-51-52-52-57-58-66-68-69-72-78-84-90-93-99
12-02-2014 74795 47208 13-02-2014 00-02-04-08-08-10-22-23-23-24-26-26-28-33-52-58-59-62-63-69-78-80-84-88-94-96-96
16-10-2013 73595 56279 17-10-2013 00-07-09-11-16-22-22-25-25-31-33-34-39-42-45-54-57-61-64-68-70-79-79-82-82-91-99
02-07-2013 55195 91840 03-07-2013 02-09-10-12-17-17-29-40-48-54-55-61-63-63-66-68-69-74-78-81-86-88-90-92-93-96-97
03-06-2013 51795 78098 04-06-2013 02-04-06-09-11-19-27-36-36-41-43-54-55-55-64-69-70-74-81-83-85-88-95-95-95-96-98
16-04-2013 25895 64261 17-04-2013 08-26-27-28-29-30-35-38-40-48-49-50-52-54-61-62-72-75-75-79-81-81-84-86-87-88-97
20-12-2011 85495 70139 21-12-2011 11-12-13-16-17-19-38-39-41-42-43-44-45-55-55-67-67-67-68-70-73-77-86-92-96-97-99
28-05-2011 11595 54914 29-05-2011 03-08-09-14-15-30-36-37-37-38-38-42-43-45-45-50-51-51-56-60-60-63-66-67-81-92-94
13-04-2011 61495 82680 14-04-2011 09-11-13-17-19-22-29-32-33-34-34-35-39-40-44-47-52-52-59-60-68-79-79-80-94-97-97
02-04-2011 29995 61085 03-04-2011 00-10-10-16-20-22-23-31-37-38-38-42-42-43-44-48-53-56-59-65-71-78-81-85-90-95-96
23-12-2010 26395 34032 24-12-2010 04-12-15-15-26-29-31-32-34-36-37-48-61-62-66-67-68-69-72-73-76-87-87-87-88-95-97
26-10-2010 81395 61211 27-10-2010 03-10-10-11-16-18-19-22-26-30-31-33-38-42-53-56-61-65-68-73-74-77-78-79-79-90-99
16-07-2010 92395 47615 17-07-2010 05-08-09-15-23-26-28-28-36-37-39-41-49-51-56-57-61-68-71-79-80-81-83-85-95-99-99
21-05-2010 92095 65496 22-05-2010 12-14-16-22-29-29-30-30-32-37-38-40-45-49-59-62-68-72-77-77-86-88-89-96-97-97-98
14-04-2010 87595 60656 15-04-2010 00-00-01-02-05-06-09-10-12-12-16-16-16-20-22-25-27-37-42-50-56-56-59-74-75-89-98
09-01-2010 86595 48345 10-01-2010 01-07-08-16-19-22-26-30-31-33-36-39-43-44-45-47-57-58-58-65-68-70-71-88-89-90-97
20-12-2009 14895 76997 21-12-2009 00-02-02-04-09-17-17-17-19-20-22-27-27-32-38-53-60-62-70-74-78-78-80-88-89-90-97
28-06-2009 93395 47965 29-06-2009 09-13-14-18-26-32-35-37-38-41-44-51-57-57-60-63-65-68-74-79-82-82-83-89-94-95-99
13-04-2009 70695 56954 14-04-2009 03-08-11-13-20-22-24-31-33-37-38-41-45-48-51-54-55-57-58-59-60-71-75-75-78-79-87
24-08-2008 92495 55175 25-08-2008 11-17-19-20-22-26-27-45-49-55-56-60-64-64-73-73-75-76-77-79-82-84-84-85-87-91-97
08-08-2008 32895 96458 09-08-2008 04-06-08-10-10-11-16-18-22-22-24-29-38-51-51-52-54-55-58-62-63-66-67-67-71-85-86
28-06-2008 96695 52142 29-06-2008 07-07-08-17-25-28-38-38-38-41-42-42-42-46-49-56-61-62-64-74-81-86-88-91-93-93-98
12-02-2008 06095 35506 13-02-2008 04-05-06-09-16-17-24-33-38-39-46-52-59-64-67-70-80-80-83-85-86-90-93-93-95-98-99
18-11-2007 31195 41002 19-11-2007 02-04-05-06-11-14-23-37-38-44-51-55-55-57-63-64-67-71-73-74-78-87-89-92-92-95-95
21-10-2007 56695 71365 22-10-2007 00-02-13-30-31-45-46-48-50-54-61-63-65-70-71-75-81-81-81-82-84-86-88-89-94-95-98
19-10-2007 30795 57085 20-10-2007 02-10-22-24-28-34-38-43-44-48-50-52-56-58-62-64-66-72-75-82-83-84-85-85-91-97-97
14-03-2007 56895 57794 15-03-2007 07-15-19-21-21-23-26-29-30-33-34-36-50-53-60-63-65-68-70-73-76-83-85-94-94-97-99
29-06-2006 84695 59067 30-06-2006 07-07-08-09-21-28-29-33-34-36-40-47-54-59-64-66-67-71-84-86-87-91-91-94-97-97-98
07-11-2005 24795 84860 08-11-2005 07-07-10-12-16-18-20-25-29-31-35-42-43-55-56-60-60-61-67-68-70-77-77-83-86-97-99
03-09-2005 23095 64267 04-09-2005 00-06-07-08-09-13-14-20-24-27-27-28-37-45-46-60-61-67-67-74-75-75-81-81-84-84-85
13-08-2005 59595 92519 14-08-2005 02-02-13-15-19-20-28-29-30-38-43-46-48-48-49-55-60-68-68-73-75-76-77-81-83-98-99
15-04-2005 47795 77010 16-04-2005 00-01-07-10-11-12-12-14-15-26-30-30-33-34-44-51-53-55-59-62-63-65-69-77-79-93-98
22-01-2005 58495 94121 23-01-2005 10-11-13-21-22-22-27-28-32-39-43-47-50-57-57-63-66-67-75-76-78-78-79-83-87-97-99

Đề về 95 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 95 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 95 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 95 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 58 – 85 và 05 – 50. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 95 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 58 hoặc con 50. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 95

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 95 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 95 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 95 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 95 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 95.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 95 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 95 sẽ tương ứng với con lô 40.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 95 sẽ tương ứng với con lô 28 .

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 95 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 95

Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 95 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 95 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 95 đánh con gì hiệu quả mà xosonews.net tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.