Warning: Undefined array key "2014-01-30" in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 49
Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 99 chi tiết

Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 99 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 99

Bộ số Bộ số Bộ số
43 - 3 Lần 47 - 2 Lần 17 - 2 Lần
97 - 2 Lần 87 - 2 Lần 50 - 2 Lần
89 - 2 Lần 37 - 2 Lần 66 - 2 Lần
69 - 2 Lần 79 - 2 Lần 48 - 2 Lần
34 - 2 Lần 68 - 2 Lần 23 - 2 Lần
38 - 1 Lần 98 - 1 Lần 24 - 1 Lần
04 - 1 Lần 45 - 1 Lần 41 - 1 Lần
65 - 1 Lần 71 - 1 Lần 28 - 1 Lần
07 - 1 Lần 09 - 1 Lần 80 - 1 Lần
08 - 1 Lần 06 - 1 Lần 91 - 1 Lần
75 - 1 Lần 62 - 1 Lần 59 - 1 Lần
00 - 1 Lần 35 - 1 Lần 82 - 1 Lần
78 - 1 Lần 20 - 1 Lần 88 - 1 Lần
57 - 1 Lần 85 - 1 Lần 81 - 1 Lần
03 - 1 Lần 26 - 1 Lần 84 - 1 Lần
52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 99

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 1 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 12 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 10 Lần Đuôi 8 về 10 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 99

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
27-06-2024 51599 71368 28-06-2024 04-09-17-17-18-24-25-27-27-34-42-47-48-51-54-59-65-66-68-73-75-82-83-84-91-92-96
17-03-2024 39399 78723 18-03-2024 02-06-08-08-13-13-23-23-23-24-25-27-29-29-47-49-53-62-63-76-78-79-82-89-90-95-97
23-11-2023 57999 20952 24-11-2023 03-03-09-10-11-20-27-32-36-40-44-52-53-58-60-61-62-63-64-72-74-76-80-81-86-90-91
11-08-2023 90299 06848 12-08-2023 04-15-21-24-24-27-29-31-32-32-35-37-43-48-51-52-64-65-67-72-73-80-82-84-86-87-91
24-10-2022 05499 50604 25-10-2022 02-03-04-08-10-13-16-27-35-36-40-44-49-51-54-58-61-65-67-72-74-78-79-81-84-97-98
04-03-2022 42399 84917 05-03-2022 00-04-07-15-17-22-25-26-29-34-34-39-44-44-57-59-68-71-76-77-79-80-80-82-82-90-99
29-01-2022 11699 67466 30-01-2022 01-09-12-14-18-20-23-30-36-37-40-45-57-58-62-64-66-68-69-71-73-77-80-81-94-97-98
23-06-2021 98699 17879 24-06-2021 04-10-19-19-22-22-24-28-35-35-37-39-44-52-55-59-62-67-72-75-79-82-85-86-92-94-96
20-06-2021 64799 60141 21-06-2021 00-02-04-10-11-17-20-25-25-26-30-31-32-35-41-48-58-59-63-69-72-73-80-81-83-89-98
09-06-2021 81099 92979 10-06-2021 06-08-09-13-18-32-35-35-36-40-42-42-43-43-45-50-57-61-65-67-68-74-79-82-84-96-98
18-04-2019 54399 73588 19-04-2019 00-02-04-07-08-14-15-20-23-24-29-30-35-42-51-51-55-58-68-69-70-74-84-88-92-93-95
26-03-2019 94499 63559 27-03-2019 10-15-15-16-20-27-32-36-44-44-47-52-52-58-59-59-64-68-68-71-77-80-83-84-89-90-94
12-03-2019 37899 55062 13-03-2019 03-09-12-14-15-21-25-27-37-40-44-45-46-49-52-59-59-61-62-64-70-72-72-77-81-82-84
08-02-2019 32999 65826 09-02-2019 01-02-07-09-13-14-15-17-19-23-24-26-29-32-42-44-46-52-52-53-55-59-65-70-72-74-79
08-07-2018 75299 14845 09-07-2018 00-04-05-17-23-29-31-34-39-39-40-40-45-48-50-57-63-65-65-67-69-71-72-73-80-93-95
12-06-2018 64199 03937 13-06-2018 00-03-08-10-22-23-27-29-37-43-52-60-62-66-73-76-78-79-81-81-82-89-90-92-92-97-97
09-06-2018 54099 01603 10-06-2018 03-04-06-17-22-31-33-34-37-45-46-50-55-66-67-67-67-67-73-74-74-75-77-80-89-90-96
12-02-2018 40999 56489 13-02-2018 02-20-22-23-23-24-25-31-35-49-49-51-52-53-56-57-63-66-66-76-78-80-87-89-89-92-95
25-08-2017 87899 76103 26-08-2017 03-13-20-21-23-30-33-37-38-39-43-45-52-52-57-58-65-69-72-75-81-88-90-91-93-99-99
24-05-2017 31099 20369 25-05-2017 07-09-12-26-29-37-38-41-46-48-50-52-52-69-69-76-77-78-81-82-82-83-84-87-89-93-96
22-10-2016 57699 99887 23-10-2016 02-03-04-07-10-13-13-14-15-19-23-25-26-28-32-39-51-54-54-57-59-63-85-86-87-89-90
02-08-2016 99399 82837 03-08-2016 00-03-08-20-20-25-28-32-34-37-37-51-52-53-55-56-59-61-62-73-75-82-83-84-88-90-98
15-05-2015 14199 93043 16-05-2015 08-17-18-21-26-27-35-38-41-42-42-43-45-48-49-51-54-58-64-65-66-74-81-81-86-90-95
03-04-2015 59199 45881 04-04-2015 00-02-03-05-08-17-17-21-26-27-27-27-30-32-34-35-36-40-40-55-56-57-58-60-62-69-81
09-03-2015 80299 91950 10-03-2015 09-09-10-17-20-21-25-30-32-34-43-46-49-50-52-59-60-61-62-64-64-78-79-82-82-87-93
29-12-2014 18799 22297 30-12-2014 00-01-12-14-15-16-16-18-22-28-30-32-33-34-37-50-50-53-55-56-70-78-86-86-91-95-97
03-08-2014 28099 53604 04-08-2014 03-04-05-06-09-17-22-25-29-31-39-39-40-56-65-66-66-66-71-72-76-77-78-78-80-84-92
25-07-2014 74199 32143 26-07-2014 00-04-07-12-13-18-18-23-24-27-29-32-38-39-43-50-54-64-74-77-81-83-89-92-93-97-99
17-05-2014 73499 30547 18-05-2014 00-06-10-17-24-26-28-38-39-40-47-57-59-61-61-66-67-69-70-72-79-85-87-89-90-97-98
29-01-2014 13899
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 566
30-01-2014
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 570
10-12-2013 44099 49375 11-12-2013 00-02-03-06-07-17-17-17-25-30-30-31-37-50-57-64-65-67-71-72-74-75-75-79-85-86-97
19-10-2013 35399 91284 20-10-2013 01-02-09-12-12-15-15-15-27-29-31-35-35-38-42-47-61-62-65-72-76-79-84-86-88-88-90
23-06-2013 53599 52324 24-06-2013 09-13-14-16-19-21-23-24-34-36-40-43-52-53-61-70-71-72-72-74-75-77-78-79-80-90-94
18-12-2012 92199 49391 19-12-2012 02-05-05-14-20-21-23-26-28-29-30-35-36-36-42-51-54-59-61-61-62-73-78-86-89-91-94
21-11-2012 72199 08000 22-11-2012 00-04-07-11-17-21-22-29-30-34-36-37-40-41-42-43-50-54-56-62-66-81-86-86-87-89-97
16-09-2012 48799 61498 17-09-2012 01-04-05-07-09-13-20-22-39-46-49-53-63-64-68-69-74-75-76-78-80-85-90-90-94-98-99
10-09-2012 52499 53809 11-09-2012 08-09-09-10-12-13-14-15-18-19-23-25-27-32-33-36-37-41-54-61-64-72-74-79-83-85-91
31-08-2012 39999 17223 01-09-2012 01-03-10-13-14-20-22-23-23-24-25-26-29-37-42-44-45-46-48-50-50-58-70-80-88-92-95
20-04-2012 45299 68885 21-04-2012 07-19-22-23-32-39-48-54-58-66-67-68-69-71-72-72-72-77-79-84-85-86-88-89-93-93-96
06-03-2012 73599 99806 07-03-2012 05-06-09-16-19-24-25-28-34-39-41-42-46-47-57-60-64-68-69-71-72-77-82-86-93-97-98
27-02-2012 88299 23587 28-02-2012 00-02-17-21-24-28-33-33-36-42-51-56-56-57-63-63-64-73-75-78-79-87-90-92-93-95-96
06-02-2012 92299 30097 07-02-2012 05-11-13-14-20-20-24-26-29-29-30-36-43-50-56-56-62-63-70-70-70-71-75-78-82-93-97
20-01-2012 39699 25750 21-01-2012 04-07-10-16-17-18-24-31-37-43-44-45-47-50-50-52-53-64-66-67-74-77-77-80-85-87-96
20-02-2011 75599 61338 21-02-2011 00-07-08-16-16-33-38-41-42-44-49-51-54-57-61-62-65-67-83-83-85-86-86-89-92-94-96
09-02-2011 79899 59300 10-02-2011 00-02-05-11-18-19-20-21-29-32-41-44-46-46-51-52-59-60-62-62-66-83-90-90-91-95-99
01-11-2010 98499 38907 02-11-2010 01-07-10-12-14-16-19-23-27-45-50-50-52-53-56-56-59-61-62-67-70-75-78-85-86-93-93
07-09-2010 47799 16308 08-09-2010 02-03-03-05-07-08-20-22-24-27-32-33-34-36-40-40-40-42-48-53-62-68-68-74-82-92-97
21-06-2010 67499 92628 22-06-2010 00-09-11-12-13-15-21-22-24-24-25-28-30-31-32-36-36-48-50-52-55-58-67-69-82-95-98
05-06-2010 74699 69934 06-06-2010 09-11-11-14-14-15-19-21-23-24-27-29-34-36-36-44-48-48-50-61-61-71-75-77-78-80-95
18-03-2010 14899 45948 19-03-2010 01-02-03-05-06-07-17-33-39-48-48-52-52-54-56-58-62-62-72-74-77-82-83-94-98-99-99
22-12-2009 62099 33807 23-12-2009 07-12-13-15-16-17-26-34-39-40-41-46-49-57-63-67-69-73-74-76-77-77-79-90-91-91-95
13-11-2009 53099 86668 14-11-2009 07-07-11-16-16-24-27-28-33-34-34-35-35-37-39-45-51-52-52-53-55-58-68-77-79-93-94
27-10-2009 98899 65989 28-10-2009 06-08-16-17-19-20-22-26-27-33-33-41-42-42-46-50-54-59-67-75-75-84-88-89-89-93-93
22-07-2009 32399 65943 23-07-2009 10-10-11-12-13-18-31-34-37-38-38-38-39-40-41-43-44-46-46-55-58-69-75-79-83-84-96
15-05-2009 51699 37457 16-05-2009 09-10-11-11-13-13-16-20-24-33-34-35-36-39-46-49-50-50-53-54-55-57-67-69-69-95-95
17-04-2009 56399 71534 18-04-2009 00-02-04-18-19-23-24-25-28-29-32-33-34-34-37-37-41-42-54-56-63-67-69-74-82-91-97
02-10-2008 09199 48720 03-10-2008 08-20-26-30-32-37-40-44-46-46-53-53-55-57-57-57-59-69-74-77-80-81-82-86-87-87-95
22-06-2008 88299 51917 23-06-2008 00-00-04-04-04-04-16-17-23-25-33-37-52-53-53-56-56-64-68-70-72-73-75-88-90-98-99
18-03-2008 06299 02180 19-03-2008 00-07-09-10-13-15-15-16-18-30-33-34-37-38-39-44-54-55-56-59-61-67-80-82-87-87-97
31-01-2008 48499 13478 01-02-2008 01-04-05-06-08-12-20-25-27-29-29-29-34-35-39-43-48-51-58-58-64-67-76-77-78-78-89
11-11-2007 45499 04947 12-11-2007 02-08-10-14-26-26-26-32-34-35-40-43-47-49-50-52-52-62-72-78-79-83-86-88-91-91-97
23-08-2007 61299 02982 24-08-2007 10-14-15-15-17-17-20-21-26-29-33-34-36-40-44-46-54-55-63-72-73-76-78-81-82-83-97
20-06-2007 60499 91366 21-06-2007 00-07-09-15-17-19-19-26-33-37-38-41-41-45-55-57-61-62-66-68-71-74-75-78-81-83-83
14-06-2007 22099 79335 15-06-2007 12-17-18-20-24-27-31-35-35-36-36-39-39-41-48-51-55-56-60-71-82-85-88-91-96-97-99
30-04-2007 46099 18971 01-05-2007 02-05-10-14-23-27-41-41-52-58-58-59-61-62-63-71-72-75-75-86-87-90-90-92-93-95-98
16-09-2006 38599 16469 17-09-2006 00-07-08-09-18-31-31-31-32-40-42-45-47-51-52-52-52-53-66-68-69-71-75-88-94-95-96
28-08-2006 21999 22965 29-08-2006 00-03-13-15-19-22-30-32-32-32-33-36-37-38-41-42-42-43-51-55-61-65-67-70-78-92-93

Đề về 99 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 99 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 99 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 99 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 16 – 61 và 67 – 76. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 99 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 16 hoặc con 76. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 99

Không chỉ dựa vào bạc nhớ đề kép bằng về, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 99 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 99 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 99 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 99 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 99.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 99 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 99 sẽ tương ứng với con lô 44.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 99 sẽ tương ứng với con lô 22.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 99 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào con kép 99

Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 99 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 99 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 99 đánh con gì hiệu quả mà Xổ Số News tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.